Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

Độ ẩm của không khí, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại vật lý 10

Thứ ba - 27/04/2021 00:44
Độ ẩm của không khí, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại vật lý 10, Công thức tính độ ẩm tuyệt đối, Bài giảng độ ẩm không khí, Công thức tính độ ẩm tương đối, Ảnh hưởng của độ ẩm không khí, Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào, Vật lý 10 Bài 39 lý thuyết, Độ ẩm tuyệt đối của không khí được xác định theo công thức, Độ ẩm tỉ đối của không khí được xác định theo công thức, Độ ẩm tuyệt đối và tương đối, Ý nghĩa độ ẩm tuyệt đối, Bằng tra độ ẩm tuyệt đối, Ý nghĩa của độ ẩm tuyệt đối, Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào, Dụng cụ và đơn vị đo độ ẩm, Độ âm tuyệt đối, Độ ẩm tỉ đối, Bằng tra độ ẩm cực đại, Công thức tính độ ẩm không khí, Bài tập tính độ ẩm, Bằng tra độ ẩm không khí, Độ ẩm bão hòa, Nhiệt độ tỉ lệ như thế nào với độ ẩm, Độ ẩm tỉ đối, Độ ẩm bão hòa của không khí
Độ ẩm của không khí, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại vật lý 10
Độ ẩm của không khí, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại vật lý 10
Độ ẩm của không khí, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại vật lý 10, Công thức tính độ ẩm tuyệt đối, Bài giảng độ ẩm không khí, Công thức tính độ ẩm tương đối, Ảnh hưởng của độ ẩm không khí, Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào, Vật lý 10 Bài 39 lý thuyết, Độ ẩm tuyệt đối của không khí được xác định theo công thức, Độ ẩm tỉ đối của không khí được xác định theo công thức, Độ ẩm tuyệt đối và tương đối, Ý nghĩa độ ẩm tuyệt đối, Bằng tra độ ẩm tuyệt đối, Ý nghĩa của độ ẩm tuyệt đối, Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào, Dụng cụ và đơn vị đo độ ẩm, Độ âm tuyệt đối, Độ ẩm tỉ đối, Bằng tra độ ẩm cực đại, Công thức tính độ ẩm không khí, Bài tập tính độ ẩm, Bằng tra độ ẩm không khí, Độ ẩm bão hòa, Nhiệt độ tỉ lệ như thế nào với độ ẩm, Độ ẩm tỉ đối, Độ ẩm bão hòa của không khí

ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Độ ẩm tuyệt đối

Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng được đo bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3 không khí.
Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối là g/m3.

2. Độ ẩm cực đại

Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hoà. Giá trị của độ ẩm cực đại A tăng theo nhiệt độ.
Đơn vị của độ ẩm cực đại là g/m3.

3. Độ ẩm tỉ đối

Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ: f=\frac{a}{A}.100%  hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất {{p}_{bh}} của hơi nước bão hoà trong không khí ở cùng một nhiệt độ.
f=\frac{p}{{{p}_{bh}}}.100%
Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các ẩm kế: Ẩm kế tóc, ẩm kế khô - ướt, ẩm kế điểm sương.
Chú ý
Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.
4. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí
- Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.
- Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% tạo điều kiện cho cây cối phát triển, nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các máy móc, dụng cụ, ...
- Để chống ẩm, người ta phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thông gió,...
BẢNG ĐỘ ẨM CỰC ĐẠI CỦA KHÔNG KHÍ THEO NHIỆT ĐỘ
{{t}^{0}}\left( C \right)             0        5       8     10       15       20       23    25       27        28        30
A \left( g/{{m}^{2}} \right)    4.48    6.8    8.3    9.4    12.8    17.3    20.6    23    25.81    27.2    30.29

II. VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Một căn phòng có thể tích 120m3. Không khí trong phòng có nhiệt độ 25°C, điểm sương 15°C Để làm bão hoà hơi nước trong phòng, lượng hơi nước cần có là:
   A. 23,00 g.                         B. 10,20 g.                         C. 21,6 g.                           D. Một giá trị khác.
Lời giải:
Độ ẩm tuyệt đối bằng độ ẩm cực đại điểm sương 15°C: a=12,8g/{{m}^{3}}
Độ ẩm cực đại ở 25°C: A=23g/{{m}^{3}}.
Để làm bão hoà hơi nước trong phòng cần một lượng hơi nước là:
(23 - 12,8 ) x 120 = 1224g.
Đáp án D.
Ví dụ 2: Một vùng không khí có thể tích 1,{{5.10}^{10}}{{m}^{3}}  chứa hơi bão hoà ở 23°C. Nếu nhiệt độ hạ thấp tới 10°C thì lượng nước mưa rơi xuống là:
  \\ A.16,8.10 ^ {7}g \\ B. 16,8.10 ^ {10} kg \\ C. 8,4.10 ^ {10} kg 
 D. Một giá trị khác
Lời giải:
Không khí chứa hơi nước bão hoà, có độ ấm cực đại: {{A}_{1}}=20,6\text{ }g/{{m}^{3}}  ở nhiệt độ 10°C độ ẩm cực đại chỉ là: {{A}_{2}}=9,4\text{ }g/{{m}^{3}}. 
=> Khi nhiệt độ hạ thấp tới 10°C thì khối lượng hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa rơi xuống là: \left( 20,6.9,4 \right)\times 1,{{5.10}^{10}}=16,{{8.10}^{10}}g=16,{{8.10}^{7}}kg.
Đáp án A.
Ví dụ 3: Áp suất hơi nước trong không khí ở 25°C là 19 mmHg. Độ ẩm tương đối của không khí có giá trị:
   A. 19%.                              B. 23,76%.                         C. 80%.                              D. 68%.
Lời giải:
Ở 25°C:  {{p}_{bh}}=23,76mmHg (tra bảng đặc tính hơi nước bão hoà)
=> Độ ẩm tương đối của không khí: f=\frac{p}{{{p}_{bh}}}=\frac{19}{23,76}=0,7996\approx 80% 
Đáp án C.
Ví dụ 4: Hơi nước bão hoà ở 20°C được tách ra khỏi nước và đun nóng đẳng tích tới 27°C. Áp suất của nó có giá trị:
   A. 17,36mmHg.                 B. 23,72mmHg.                 C. 15,25mmHg.                 D. 17,96mmHg.
Lời giải:
Hơi nước bão hoà ở nhiệt độ t1 = 20°C có áp suất p1 = 17,54mmHg.
Hơi bão hoà tách khỏi chất lỏng nung nóng đẳng tích biến thành hơi khô tuân theo định luật Sác Lơ: áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
\frac{{{p}_{2}}}{{{p}_{1}}}=\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}} \\=>{{p}_{2}}={{p}_{1}}\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}} {{T}_{1}}=20+273={{279}^{0}}K;{{T}_{2}}=27+273={{300}^{0}}K
Thay số ta có: {{p}_{2}}=17,96mmHg .
Đáp án D.
Ví dụ 5: Tính khối lượng hơi nước có trong phòng thể tích 100 m3 ở nhiệt độ 25°C và độ ẩm tương đối là 65%. Biết độ ẩm cực đại ở 25°C là 23 g/m3.
   A. 0,230 kg.                       B. 2,300 kg.                       C. 1,495 kg.                       D. 14,95 kg.
Lời giải:
Không khí có độ ẩm tuyệt đối: a=f.A=23.0,65=14,95g/{{m}^{3}}
Khối lượng hơi nước trong 100m3 là: m=a.V=1495g=1,495kg
Đáp án C.

BÀI TẶP RÈN LUVỆN KĨ NĂNG

 Câu 1: Khi nói về độ ẩm cực đại, cái nào dưới đây không đúng?
A. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.
B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.
C. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.
D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.
Câu 2: Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng?
A. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1m3 không khí.
B. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra kg trong 1m3 không khí.
C. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước bão hòa tính ra g trong 1m3 không khí.
D. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1cm3 không khí.
Câu 3: Điểm sương là
A. Nơi có sương.
B. Lúc không khí bị hóa lỏng.
C. Nhiệt độ của không khí lúc hóa lỏng.
D. Nhiệt độ tại đó hơi nước trong không khí bão hòa.
Câu 4: Công thức nào sau đây không đúng ?
 \\ A.f=\frac{a}{A}.100% \\ \\ B.f=\frac{a}{A} \\ \\ C.a=f.A \\ \\ D.f=\frac{a}{A}.100
Câu 5: Nếu nung nóng không khí thì
A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối đều tăng.
B. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối giảm.
C. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối tăng.
D. Độ ẩm tuyệt đối tăng, độ ẩm tương đối không đổi.
Câu 6: Nếu làm lạnh không khí thì
A. Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm tương đối giảm.     B. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối giảm.
C. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối tăng.         D. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tuyệt đối giảm.
Câu 7: Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Không khí càng ẩm khi nhiệt độ càng thấp.
B. Không khí càng ẩm khi lượng hơi nước trong không khí càng nhiều.
C. Không khí càng ẩm khi hơi nước chứa trong không khí càng gần trạng thái bão hoà.
D. Cả 3 kết luận trên.
Câu 8: Không khí ở 25°C có độ ấm tương đối là 70% . Khối lượng hơi nước có trong lm3 không khí là
   A. 23 g.                             B. 7 g.                              C. 17,5 g.                          D. 16,1 g.
Câu 9: Không khí ở một nơi có nhiệt độ 30°C, có điểm sương là 20°C. Độ ấm tuyệt đối của không khí tại đó là
   A. 30,3g/m3.                      B.17,3g/m3.                       C. 23,8 g/m3.                     D. Một giá trị khác.
Câu 10: Không khí ở 30°C có điểm sương là 25°C, độ ẩm tương đối của không khí có giá trị
   A. 75,9%.                          B. 30,3%.                          C. 23%.                             D. Một đáp số khác.
Câu 11: Một căn phòng có thể tích 120m3, không khí trong phòng có nhiệt độ 25°C, điểm sương 15°C. Để làm bão hoà hơi nước trong phòng, lượng hơi nước cần có là
   A. 23.00 g,                        B. 10.20 g.                        C. 21,6 g.                          D. Một giá trị khác.
Câu 12: Một vùng không khí có thể tích 1,5.10 ^ {10} m3 chứa hơi bão hoà ở 23°C. nếu nhiệt độ hạ thấp tới 10°C thì lượng nước mưa rơi xuống là 
\\A. 16,8.10 ^ {7}g. \\ B. 16,8,10 ^ {10}kg. \\ C. 8,4.10 ^ {10}kg.
D. Một giá trị khác.
Câu 13: Áp suất hơi nước trong không khí ở 25°C là 19 mmHg. Độ ẩm tương đối của không khí có giá trị 
   A. 19%.                             B. 23,76%.                       C 80%.                              D. 68%.
Câu 14: Hơi nước bão hoà ở 20°C được tách ra khỏi nước và đun nóng đẳng tích tới 27°C. áp suất của nó có giá trị
   A. 17,36mmHg.                B. 23,72mmHg.                C. 15,25mmHg.                D. 17,96mmHg.
Câu 15. Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng?
A.  Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.
B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.
C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.
D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.
Câu 16: Một vùng không khí có thể tích 10 ^ {10}m^3 chứa hơi nước bão hòa ở 27°C. Hỏi khi nhiệt độ hạ đến 20°C thì lượng nước mưa rơi xuống là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 27°C là 25,8g/m3, ở 20°C là 17,3g/m3.
   A. 42,5 tấn.                       B. 425 tấn.                         C. 850 tâm.                       D. 85 tấn.

ĐÁP ÁN
1.C    2.A    3.D    4.D    5.B    6.C    7.D    8.D    9.B    10.A
11.D    12.A    13.C    14.D    15.A    15.D    16.            

 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C 
Câu 2: Đáp án A 
Câu 3: Đáp án D 
Câu 4: Đáp án D 
Câu 5: Đáp án B 
Câu 6: Đáp án C 
Câu 7: Đáp án D 
Câu 8: Đáp án D
Độ ẩm cực đại ờ 25°C: A = 23 g/m3
Độ ấm tương đối: f=70%=0,7 
Độ ẩm tuyệt đối: a = f.A = 0,7.23 = 16,1 g/m3.
Trong lm3 không khí có 16,1 g nước.
Câu 9: Đáp án B
Độ ẩm tuyệt đối của không khí bằng độ ẩm cực đại ở điểm sương 20°C có giá trị 17,3g/m3.
Câu 10: Đáp án A
Độ ẩm tuyệt đối bằng độ ẩm cực đại ở điểm sương 25°C: 23g/m3.
Độ ẩm cực đại ờ 30°C: A = 30,3g/m3.
Độ ẩm tương đối: f=\frac{a}{A}=\frac{23}{30,3}0=0,759=75,9% 
Câu 11: Đáp án D
Độ ẩm tuyệt đối bằng độ ẩm cực đại điểm sương 15°C 
a = 12,8 g/m3
Độ ẩm cực đại ở 25°C: A = 23g/m3.
Để làm bão hoà hơi nước trong phòng cần một lượng hơi nước là: (23-12,8).120 = 1224g 
Câu 12: Đáp án A
Không khí chứa hơi nước bão hoà, có độ ẩm cực đại: A1 =20,6 g/m3 
ở nhiệt độ 10°C độ ẩm cực đại chi là: A2 = 9,4 g/m3.
=> Khi nhiệt độ hạ thấp tới 10°C thì khối lượng hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa rơi xuống là:
(20,6-9,4 )x 1,5.10 ^ {10} =16,8.10 ^ {10}g=16,8.10 ^ {7}kg.
Câu 13: Đáp án C
ở 25°C: pbh = 23,76mmHg (tra bảng đặc tính hơi nước bão hoà)
=> Độ ẩm tương đối của không khí: f=\frac{p}{{{p}_{bh}}}=\frac{19}{23,76}=0,7996\approx 80%. 
Câu 14: Đáp án D
Hơi nước bão hoà ở nhiệt độ t1 = 20°C có áp suất p1 =17,54mmHg.
Hơi bão hoà tách khỏi chất lỏng nung nóng đẳng tích biến thành hơi khô tuân theo định luật Sác Lơ: áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
\begin{align}
  & \frac{{{p}_{2}}}{{{p}_{1}}}=\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}}=>{{p}_{2}}={{p}_{1}}\frac{{{T}_{2}}}{{{T}_{1}}} \\ 
 & {{T}_{1}}=20+273={{279}^{0}}K;{{T}_{2}}=27+273={{300}^{0}}K \\ 
\end{align} 
Thay số ta có: p2 = 17,96mmHg.
Câu 15: Đáp án A 
Câu 16: Đáp án D
Không khí chứa hơi nước bão hoà, có độ ẩm cực đại: A1 = 25,8g/m3
Ở nhiệt độ 20°C độ ẩm cực đại chỉ là: A1 = 17,3 g/m3.
Khi nhiệt độ hạ thấp tới 20°C thì khối lượng hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa rơi xuống là: 
m = ( 25,8-17,3 ).10 ^ {7} =8,5.10 ^ {7}g = 8,5.10 ^ {4}kg = 85 tấn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây