Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Tiếng Anh Chủ đề 9. Câu bị động thì Tương lai hoàn thành

Chủ nhật - 14/02/2021 22:20
Passive voice, Công thức Passive Voice, By đứng trước thời gian, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Tương lai hoàn thành tiếp diễn, Thì tương lai hoàn thành, 6 Jim baked this cake yesterday, Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.
Tiếng anh
Tiếng anh
Passive voice, Công thức Passive Voice, By đứng trước thời gian, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Tương lai hoàn thành tiếp diễn, Thì tương lai hoàn thành, 6 Jim baked this cake yesterday, Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễnThì tương lai hoàn thành, Công thức Passive Voice, Passive voice, By đứng trước thời gian, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Passive lớp 9, Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt

Chủ đề 9. Câu bị động thì Tương lai hoàn thành

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Biến đổi câu chủ động sang bị động thì quá khứ hoàn thành:
Câu chủ động: S + will have +V3/Ved + O
Câu bị động: S2 + will have been V3/Ved + by + O
Ví dụ: I will have finished my report by the end of this month.
=> My report will have been finished by me by the end of this month.

Chủ đề 9. Câu bị động thì Tương lai hoàn thành

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Hoàn thành câu
1. Anne ___________ her bike next week. (to repair)
2. We ___________ the washing by 8 o’clock. (to do)
3. She ___________ Paris by the end of next year. (to visit)
4. I ___________ this essay by 6 o’clock. (to finish)
5. Sam ___________ home by next week. (to leave)

Hướng dẫn giải:
1. Anne will have repaired her bike next week.
2. We will have done the washing by 8 o’clock.
3. She will have visited Paris by the end of next year.
4. I will have finished this essay by 6 o’clock.
5. Sam will have left home by next week.

Task 2. Chuyển sang dạng bị động.
1. Anne will have repaired her bike next week.
2. We will have done the washing by 8 o’clock.
3. She will have visited Paris by the end of next year.
4. I will have finished this essay by 6 o’clock.
5. Sam will have left home by next week.

Hướng dẫn giải:
1. Anne’s bike will have been repaired by her next week.
2. The washing will have been done by her by 8 o’clock.
3. Paris will have been visited by her by the end of next year.
4. This essay will have been finish by 6 o’clock.
5. Home will have been left by Sam next week.

Task 3. Chuyển sang câu chủ động
1. French will have been studied before Tommy moves to France.
2. Volleyball will have been played in the yard by my children and their friends.
3. Will the dance competition have been taken part in by Lan?
4. Hung’s project will have been finished by him by the end of next month.
5. The dinner will not have been prepared by my mom by the time we came.

Hướng dẫn giải:
1. Tommy will have studied the French before he moves to France.
2. My children will have played volleyball in the yard with their friends.
3. Will Lan have taken part in the dance competition?
4. Hung will have finished his project by the end of next month.
5. My mother won’t have prepared the dinner by the time we came.

Task 4. Điền từ vào chố trống
1. By the end of this week, Amelia and Liam ______ (be) married for 2 years.
2. It ______ (rain) soon. Dark clouds are coming.
3. By the end of next month, Janet ______ (work) for the company for 12 years.
4. So far this year, I ______ (visit) lots of interesting places in Da Lat.
5. His grandparents ______ (take) care of him since he ______ (born).
6. I think they ______ (get) good results at the end of the course.
7. ______ (she / make) up her mind yet?
8. She ______ (visit) a lot of different countries so far this year.
9. By the time you arrive, they _____ (finish) their dinner.
10. This is the best performance I ______ (see).

Hướng dẫn giải:
1. will have been 2. is going to rain 3. will have worked
4. have visited 5. have taken – was born 6. will get
7. Has she made 8. has visited 9. will have finished
10. have seen

 
   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây