Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Tiếng Anh Chủ đề 5. Câu bị động thì Quá khứ đơn

Chủ nhật - 14/02/2021 22:20
Passive voice, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt violet, By đứng trước thời gian, Passive voice lớp 10, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp AN, Bài tập passive voice lớp 9 ViOLET, Being v3Thì quá khứ đơn.
Tiếng anh
Tiếng anh
Passive voice, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt violet, By đứng trước thời gian, Passive voice lớp 10, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp AN, Bài tập passive voice lớp 9 ViOLET, Being v3Thì quá khứ đơn, Passive voice, Công thức Passive Voice, Passive voice bài tập, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt violet, By đứng trước thời gian, Chuyển câu CĐ sang BĐ

Chủ đề 5. Câu bị động thì Quá khứ đơn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Câu bị động là câu mà trong đó chủ ngữ trong câu không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác.
Biến đổi câu chủ động sang bị động thì quá khứ đơn:
Chủ động: S + V(ed/P2) + O
Bị động: S + was/were + P2
Ví dụ: The One Pillar Pagoda was built in 1049.
(Chùa Một Cột được xây dựng vào năm 1049. )

Chủ đề 5. Câu bị động thì Quá khứ đơn

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Fill in the blanks with the correct form of the given verbs
1. J. K. Rowling ……… (write) her first book at the age of six.
2. Nowadays, Harvard University. . . . …. (consider) one of the best universities in America.
3. My sister ……………… (offer) a scholarship to Oxford University last year.
4. Many famous professors and lecturers ………. (teach) here in 1946.
5. Many flowers and trees ………… (grow) around my school every year.
6. Why ……………. . (the floor/ not clean) yesterday?

Hướng dẫn giải:
1. wrote 2. is considered 3. offered
4. taught 5. are grown 6. was the floor not cleaned

Task 2. Rewrite the following sentences in passive voice
1. They reconstructed the temple in 1903.
…………………………………………………………………………
2. Thousands of people visit Ho Chi Minh Mausoleum every day.
…………………………………………………………………………
3. I don't invite her to my birthday party.
…………………………………………………………………………
4. They built the Khue Van Pavilion inside the Temple of Literature.
…………………………………………………………………………
5. Why do many students visit the Temple of Literature before their exams?
…………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
1. The temple was reconstructed in 1903.
2. HCM Mausoleum is visited by thousands of people every day.
3. She is not invited to my birthday party by me.
4. The Khue Van Pavilion was built inside the Temple of Literature.
5. Why is the Temple of Literature visited by many studnets before their exams?

Task 3. Fill in each blank with the correct form of one of the given words
regard     surround     reconstruct     consist     locate     prepare
1. Tran Quoc pagoda_____  on Thanh Nien Road, which is like a bridge between West Lake and Truc Bach Lake.
2. Nowadays, that university______  of 31 faculties with 27,000 students.
3. Nick______  a lot of food for the picnic yesterday.
4. The museum_______  by a group of Japanese engineers last year.
5. My school_________  by brick walls now.
6. Nowadays, Oxford University_______  as one of the oldest universities in the English speaking countries.

Hướng dẫn giải:
1. is located
2. consists
3. prepared
4. was reconstructed
5. was surrounded
6. is regarded

Task 4. Choose the suitable option to complete the sentence
1. The English grammar point is explained/was explained by our teacher yesterday.
2. How many houses are destroyed/were destroyed by the storm last night?
3. The school was moved/moved to the higher area.
4. My father is watered/waters this flower every morning.
5. Harvard University was founded/is founded in 1636.

Hướng dẫn giải:
1. was explained
2. were destroyed
3. was moved
4. is watered
5. was founded
 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây