Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Tiếng Anh Chủ đề 4. So sánh hơn

Thứ năm - 18/02/2021 08:46
So sánh hơn nhất, So sánh hơn của noisy, Bài tập so sánh hơn, Bài tập so sánh bằng, So sánh bằng, So sánh hơn với trạng từ, Bài tập so sánh trong tiếng Anh, Bài tập so sánh trạng từ trong tiếng Anh.
Tiếng anh
Tiếng anh
So sánh hơn nhất, So sánh hơn của noisy, Bài tập so sánh hơn, Bài tập so sánh bằng, So sánh bằng, So sánh hơn với trạng từ, Bài tập so sánh trong tiếng Anh, Bài tập so sánh trạng từ trong tiếng AnhCác dạng so sánh trong tiếng Anh và bài tập, Bài tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng Anh, Bài tập so sánh trong tiếng Anh nâng cao, Bài tập so sánh đặc biệt trong tiếng Anh, Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh, Bài tập so sánh bằng, Bài tập so sánh kép,

Chủ đề 4. So sánh hơn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Cách dùng
So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Công thức
*So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:
S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V
S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun
Ví dụ: This book is thicker than that one.
*So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:
S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V
S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun
Ví dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.
Lưu ý: So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh
Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các trường hợp tính từ bất quy tắc
Tính từ Dạng so sánh hơn
Good/ well Better
Many/ much More
Little Less
Far Farther (về khoảng cách)
Further (nghĩa rộng ra)
Near Nearer
Late Later
Old Older (về tuổi tác)
Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)
Happy Happier
Simple Simpler
Narrow Narrower
Clever Cleverer

Chủ đề 4. So sánh hơn

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn
1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.
2. Lana is…………… (old) than John.
3. China is far ………… (large) than the UK.
4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.
5. Helen is …………… (quiet) than her sister.
6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.
7. My Class is …………. (big) than yours.
8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.
9. This box is ……………… (beautiful) than that one.
10. A holiday by the mountains is ………………. (good) than a holiday in the sea.

Hướng dẫn giải:
1. more intelligent 2. older 3. larger
4. more colourful 5. quieter 6. more boring
7. bigger 8. worse 9. more beautiful
10. better    

Task 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau
1. He is . . . . . . . singer I’ve ever met.
A. worse                            B. bad                                C. the worst                       D. badly
2. Mary is . . . . . . . responsible as Peter.
A. more                              B. the most                        C. much                             D. as
3. It is . . . . . . . in the city than it is in the country.
A. noisily                           B. more noisier                  C. noisier                           D. noisy
4. He sings ………. . among the singers I have known.
A. the most beautiful         B. the more beautiful         C. the most beautifully      D. the more beautifully
5. He is . . . . . . . student in my class.
A. most hard-working                                                  B. more hard-working      
C. the most hard-working                                            D. as hard-working

Hướng dẫn giải:
1. C 2. D 3. C 4. C 5. C

Task 3. Chọn đáp án đúng
1. I think London is more expensive/expensiver than New York.
2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?
3. Are you a better/good student than your sister?
4. My dad’s funny/funnier than your dad!
5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.
6. Physics is badder/worse than chemistry.
7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.
8. Australia is far/further hotter than Ireland.
9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.
10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Hướng dẫn giải:
1. expensive 2. bigger 3. better
4. funnier 5. than 6. worse
7. much safer 8. far 9. expensive
10. longer    

Task 4. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau
1. My office is . . . . . . . away than mine.
A. father                            B. more far                        C. farther                           D. farer
2. Lana is . . . . . . . than David.
A. handsome                     B. the more handsome       C. more handsome            D. the most handsome
3. She did the test ………. . I did.
A. as bad as                       B. badder than                   C. more badly than            D. worse than
4. A boat is . . . . . . . than a plane.
A. slower                           B. slowest                          C. more slow                     D. more slower
5. Her new house is . . . . . . . than the old one.
A. more comfortable         B. comfortably                  C. more comfortabler        D. comfortable

Hướng dẫn giải:
1. C 2. C 3. D 4. A 5. A

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây