Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Tiếng Anh Chủ đề 1. So sánh bằng

Thứ năm - 18/02/2021 08:46
So sánh hơn, So sánh bằng, Bài tập so sánh bằng, Ví dụ về câu so sánh, Bài tập so sánh hơn, So sánh ngang bằng, Ví dụ so sánh nhất, Bài tập so sánh hơn và so sánh nhấtBài tập so sánh hơn, bài tập so sánh với as ... as the same as different from.
Tiếng anh
Tiếng anh
So sánh hơn, So sánh bằng, Bài tập so sánh bằng, Ví dụ về câu so sánh, Bài tập so sánh hơn, So sánh ngang bằng, Ví dụ so sánh nhất, Bài tập so sánh hơn và so sánh nhấtBài tập so sánh hơn, bài tập so sánh với as ... as the same as different from, So sánh bằng, Cấu trúc so sánh hơn, Bài tập so sánh ngang bằng violet, Bài tập so sánh bằng lớp 8, Ví dụ so sánh bằng, Bài tập Viết lại câu so sánh bằng

Chủ đề 1. So sánh bằng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Cách dùng
- Dùng để so sánh hai hay nhiều món ăn, thức uống, áo quần, vật dụng… có tính năng, vẻ ngoài, mùi vị ngang bằng nhau.
Eg: Her house is as high as her. (Nhà tôi ca bằng nhà cô ấy)
- Dùng để so sánh hai hay nhiều người có những tính chất, đặc điểm, khả năng ngang bằng nhau.
Eg: Britney sings as beautifully as Taylor. (Britney và Taylor hát hay như nhau)

2. Công thức
*Cấu trúc sử dụng với as . . . . as:
- Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
- Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun
*Cấu trúc sử dụng với same…. as:
S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun
Lưu ý: The same as ngược nghĩa với different from: My nationality is different from hers.

Chủ đề 1. So sánh bằng

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Hoàn thành câu
1. The blue car is………. . the red car. (fast)
2. Peter is ………………Fred. (not/tall)
3. The violin is………… the cello. (not/low)
4. This copy is ……………. . the other one. (bad)
5. Oliver is ……………. Peter. (optimistic)
6. Today is …………. . yesterday. (not/windy)
7. The tomato soup was…………. . the mushroom soup. (delicious)
8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)
9. Tom has………. . (almost/money) John.
10. Peter…………. (not/have/children) John.

Hướng dẫn giải:
1. The blue car is as fast as the red car.
2. Peter is not as tall as Fred.
3. The violin is not as flow as the cello.
4. This copy is as bad as the other one.
5. Oliver is as optimistic as Peter.
6. Today is not as windy as yesterday.
7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.
8. Grapefruit juice is not sweet as lemonade.
9. Tom has almost as much money as John.
10. Peter does not have as many children as John.

Task 2. Complete the sentences uing as . . . . as
1. I'm quite tall but you are taller.
I'm not as tall as you.
2. My salary is high, but yours is higher.
My salary isn't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. You know a bit about cars, but I know more.
You don't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. It's still cold, but it was colder yesterday.
It isn't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.
I don't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we've lived here longer.
Our neighbours haven't . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. I was a bit nervous before the interview,but usually I'm a lot more nervous.
I wasn't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
2. My salary isn't as high as yours.
3. You don't know as much about cars as me. or . . . . as I do.
4. It isn't as cold as it was yesterday.
5. I don't feel as tired as I did yesterday.
6. Our neighbours haven't lived here as long as us.
7. I wasn't as nervous as I usually am.

Task 3. Write a new sentence with the same meaning.
1. Richard is younger than he looks.
Richard isn't as old as he looks.
2. I didn' spend as much money as you.
You spent more money than me . . . . . . . .
3. The station was nearer than I thought.
The station wasn't . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. The meal didn't cost as much as I expected.
The meal cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. I go out less than I used to.
I don't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Karen's hair isn't as long as it used to be.
Karen used to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. I know them better tha you do.
You don't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. There are fewer people at this meeting than at the last one.
There aren't . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
3. The station wasn't as far as I thought.
4. The meal cost less than I expected.
5. I don't go out as much as I used to.
6. Karen used to have longer hair.
7. You don't know them as well as me.
8. There aren't as many people at this morning as at the last one.

Task 4. Complete the senteces using as . . . as + the following
bad comfortable fast long often
quietly soon well well-qualified  
1. I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.
2. It was a difficult question. I answered it . . . . . . . . . . . . . . I could.
3. "How long can I stay with you?" "You can stay . . . . . . . . . . . . . . . . . you like. " I
4. I need the information quickly, so let me know …………. . . . possible.
5. I like to keep fit, so I go swimming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I can.
6. I didn't want to wake anybody, so I came in ……………. . . I could.
In the following sentences use just as . . . as:
7. I'm going to sleep on the floor. It's ……………. . the bed.
8. Why did he get the job rather than me? I'm ………………. . . . him.
9. At first I thought he was nice, but really he's ………. . . everybody else.

Hướng dẫn giải:
2. as well as 3. as long as 4. as soon as 5. as often as
6. as quietly as 7. just as comfortable as 8. just as well–qualified as 9. just as bad as

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây