Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

So sánh hơn trong tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh online

Thứ hai - 04/01/2021 09:48
So sánh hơn trong tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh online, Bài tập trắc nghiệm so sánh lớp 12 violet, Bài tập trắc nghiệm so sánh ngang bằng, Bài tập so sánh kép trắc nghiệm, Bài tập so sánh nhất VnDoc, Double comparative bài tập, Chuyên đề so sánh, Bài tập Double comparative có đáp an
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu

So sánh hơn trong tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh online, Bài tập trắc nghiệm so sánh lớp 12 violet, Bài tập trắc nghiệm so sánh ngang bằng, Bài tập so sánh kép trắc nghiệm, Bài tập so sánh nhất VnDoc, Double comparative bài tập, Chuyên đề so sánh, Bài tập Double comparative có đáp an, Bài tập so sánh ngang bằng có đáp an, Bài tập so sánh hơn, Bài tập so sánh bằng, Ví dụ về so sánh bằng trong tiếng Anh, Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất, Bài tập so sánh nhất, Bài tập so sánh trong tiếng Anh, Bài tập so sánh trạng từ trong tiếng Anh, So sánh không bằng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI So sánh hơn trong tiếng anh

1. Cách dùng So sánh hơn trong tiếng anh

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất)

2. Công thức So sánh hơn trong tiếng anh

*So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:
S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V
S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun
Ví dụ: This book is thicker than that one.
*So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:
S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V
S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun
Ví dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.
Lưu ý: So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh
Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các trường hợp tính từ bất quy tắc So sánh hơn trong tiếng anh

Tính từ Dạng so sánh hơn
Good/ well Better
Many/ much More
Little Less
Far Farther (về khoảng cách)
Further (nghĩa rộng ra)
Near Nearer
Late Later
Old Older (về tuổi tác)
Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)
Happy Happier
Simple Simpler
Narrow Narrower
Clever Cleverer

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG So sánh hơn trong tiếng anh

Task 1. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.
2. Lana is…………… (old) than John.
3. China is far ………… (large) than the UK.
4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.
5. Helen is …………… (quiet) than her sister.
6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.
7. My Class is …………. (big) than yours.
8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.
9. This box is ……………… (beautiful) than that one.
10. A holiday by the mountains is ………………. (good) than a holiday in the sea.
Hướng dẫn giải:
1. more intelligent 2. older 3. larger
4. more colourful 5. quieter 6. more boring
7. bigger 8. worse 9. more beautiful
10. better    

Task 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

1. He is . . . . . . . singer I’ve ever met.
A. worse                            B. bad                                C. the worst                       D. badly
2. Mary is . . . . . . . responsible as Peter.
A. more                              B. the most                        C. much                             D. as
3. It is . . . . . . . in the city than it is in the country.
A. noisily                           B. more noisier                  C. noisier                           D. noisy
4. He sings ………. . among the singers I have known.
A. the most beautiful         B. the more beautiful         C. the most beautifully      D. the more beautifully
5. He is . . . . . . . student in my class.
A. most hard-working                                                  B. more hard-working      
C. the most hard-working                                            D. as hard-working
Hướng dẫn giải:
1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
Task 3. Chọn đáp án đúng
1. I think London is more expensive/expensiver than New York.
2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea?
3. Are you a better/good student than your sister?
4. My dad’s funny/funnier than your dad!
5. Crocodiles are more dangerous than/as dolphins.
6. Physics is badder/worse than chemistry.
7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.
8. Australia is far/further hotter than Ireland.
9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.
10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.
Hướng dẫn giải:
1. expensive 2. bigger 3. better
4. funnier 5. than 6. worse
7. much safer 8. far 9. expensive
10. longer    
Task 4. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau
1. My office is . . . . . . . away than mine.
A. father                            B. more far                        C. farther                           D. farer
2. Lana is . . . . . . . than David.
A. handsome                     B. the more handsome       C. more handsome            D. the most handsome
3. She did the test ………. . I did.
A. as bad as                       B. badder than                   C. more badly than            D. worse than
4. A boat is . . . . . . . than a plane.
A. slower                           B. slowest                          C. more slow                     D. more slower
5. Her new house is . . . . . . . than the old one.
A. more comfortable         B. comfortably                  C. more comfortabler        D. comfortable
Hướng dẫn giải:
1. C 2. C 3. D 4. A 5. A

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây