Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

If only trong Tiếng Anh, trắc nghiệm tiếng anh

Thứ hai - 04/01/2021 09:48
If only trong Tiếng Anh, trắc nghiệm tiếng anh, Bài tập trắc nghiệm với wish và If only, Bài tập wish và If only, Only if và if only, Bài tập trắc nghiệm câu điều ước, If only cấu trúc, If only past perfect, Bài tập về câu ước với wish có đáp án, Mệnh đề If only, Mệnh đề If only, Only if và if only, Cấu trúc only if, Cấu trúc wish, Câu điều kiện, Wish, Bài tập về If only, Cấu trúc wish và If only
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu

If only trong Tiếng Anh, trắc nghiệm tiếng anh, Bài tập trắc nghiệm với wish và If only, Bài tập wish và If only, Only if và if only, Bài tập trắc nghiệm câu điều ước, If only cấu trúc, If only past perfect, Bài tập về câu ước với wish có đáp án, Mệnh đề If only, Mệnh đề If only, Only if và if only, Cấu trúc only if, Cấu trúc wish, Câu điều kiện, Wish, Bài tập về If only, Cấu trúc wish và If only

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI If only trong Tiếng Anh

1. If only ở tương lai

Diễn tả mong muốn sẽ xảy ra trong tương lai.
Công thức: If only + S + would/ could + V_inf
Ví dụ: If only I could be a pilot in the future.
(Giá mà trong tương lai tôi có thể trở thành một phi công. )
2. If only ở hiện tại
Diễn tả ước muốn trái với sự thật ở hiện tại.
Công thức: If only + S + V2/ed/ (be → were)
Ví dụ: If only I were rich. (Tôi ước tôi giàu → nhưng thực tế là tôi không giàu. )
3. If only ở quá khứ
Diễn tả ước muốn trái với sự thật ở quá khứ.
Công thức: If only + S + had + V3/ed
Ví dụ: If only she had told me the truth.
(Phải chi cô ấy kể cho tôi toàn bộ sự thật → nhưng thực tế cô ấy đã không kể. )

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG If only trong Tiếng Anh

Task 1. Rewrite the second sentences in each pair using “If only”
1. I don’t know the answer to your question.
. . . . . . . . .
2. I am not good at Chinese.
. . . . . . . . .
3. You didn’t tell me about that earlier.
. . . . . . . . .
4. I didn’t finish my work last night.
. . . . . . . . .
5. I don’t have enough money to buy this villa.
. . . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. If only I knew the answer to your question.
2. If only I were good at Chinese.
3. If only you had told me about that earlier.
4. If only I had finished my work last night.
5. If only I had enough money to buy this villa.
Task 2. Rewrite the second sentences in each pair using “If only”
1. Today isn’t Sunday.
. . . . . . . .
2. I think my dad should stop smoking.
. . . . . . . .
3. I’ve lost my passport.
. . . . . . . .
4. I don’t live near the city center.
. . . . . . . .
5. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.
. . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. If only today were Sunday.
2. If only my dad would stop smoking.
3. If only I hadn’t lost my passport.
4. If only I lived near the city center.
5. If only you could understand how I feel about you.
Task 3. Choose the best answer
1. If only my boyfriend_____ in time to pick me up.
A. comes                            B. come                             C. came                             D. has come
2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had to move to Paris.
A. had                                B. would have                   C. had had                         D. has
3. If only my parents_____ to me.
A. listens                            B. listen                             C. have listened                 D. listened
4. If only she (finish) _____ her homework last night.
A. will finish                      B. finished                         C. have finished                D. had finished
5. If only my dad _____smoke.
A. do                                  B. did                                 C. doesn’t                          D. didn’t
Hướng dẫn giải:
1. C. came
2. C. had had
3. D. listened
4. D. had finished
5. D. didn’t
Task 4. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. I wish he ……………. here now. (be)
2. She wishes you ……………. better. (feel)
3. I wish that you ……………. here yesterday. (be)
4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)
5. We wish you ……………. tomorrow. (come
6. She wishes she ……………. the window last night. (open)
7. I wish you ……………. earlier yesterday. (leave)
8. We wish they ……………. with us last weekend. (come)
9. They wish he ……………. with them the next day. (come)
10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)
Hướng dẫn giải:
1. were
2. felt
3. had been
4. would finish
5. would come
6. had
7. had left
8. had come
9. would come
10. had given
Task 5. Choose the best answer
1. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.
A. kept                               B. would keep                   C. had kept                        D. keep
2. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.
A. were                              B. could be                        C. had been                       D. were
3. If only tomorrow _____ fine.
A. will be                           B. were                              C. would be                       D. had been
4. If only my grandparents (visit) _____ me last week.
A. will visit                        B. would visit                    C. had visited                    D. visit
5. I speak English badly. If only I _____ English well.
A. will visit                        B. could visit                     C. had visited                    D. visited
Hướng dẫn giải:
1. A
2. A
3. C
4. C
5. D

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây