Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Câu bị động thì Quá khứ đơn, trắc nghiệm tiếng anh online

Thứ hai - 04/01/2021 01:18
Câu bị động thì Quá khứ đơn, trắc nghiệm tiếng anh online, Bài tập Passive voice nâng cao có đáp an, Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn violet, Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn lớp 6, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp an, Bài tập passive voice lớp 9 violet, Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu

Câu bị động thì Quá khứ đơn, trắc nghiệm tiếng anh online, Bài tập Passive voice nâng cao có đáp an, Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn violet, Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn lớp 6, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp an, Bài tập passive voice lớp 9 violet, Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn, 150 câu bài tập thì quá khứ đơn, Bài tập về Passive voice thì hiện tại đơn, By đứng trước thời gian, Thì quá khứ đơn, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt violet, Chuyển câu CĐ sang BĐ, Bài tập modal verb in Passive voice có đáp an, Being + v3

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI Câu bị động thì Quá khứ đơn

Câu bị động là câu mà trong đó chủ ngữ trong câu không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác.
Biến đổi câu chủ động sang bị động thì quá khứ đơn:
Chủ động: S + V(ed/P2) + O
Bị động: S + was/were + P2
Ví dụ: The One Pillar Pagoda was built in 1049.
(Chùa Một Cột được xây dựng vào năm 1049. )

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Câu bị động thì Quá khứ đơn

Task 1. Fill in the blanks with the correct form of the given verbs
1. J. K. Rowling ……… (write) her first book at the age of six.
2. Nowadays, Harvard University. . . . …. (consider) one of the best universities in America.
3. My sister ……………… (offer) a scholarship to Oxford University last year.
4. Many famous professors and lecturers ………. (teach) here in 1946.
5. Many flowers and trees ………… (grow) around my school every year.
6. Why ……………. . (the floor/ not clean) yesterday?
Hướng dẫn giải:
1. wrote 2. is considered 3. offered
4. taught 5. are grown 6. was the floor not cleaned
Task 2. Rewrite the following sentences in passive voice
1. They reconstructed the temple in 1903.
…………………………………………………………………………
2. Thousands of people visit Ho Chi Minh Mausoleum every day.
…………………………………………………………………………
3. I don't invite her to my birthday party.
…………………………………………………………………………
4. They built the Khue Van Pavilion inside the Temple of Literature.
…………………………………………………………………………
5. Why do many students visit the Temple of Literature before their exams?
…………………………………………………………………………
Hướng dẫn giải:
1. The temple was reconstructed in 1903.
2. HCM Mausoleum is visited by thousands of people every day.
3. She is not invited to my birthday party by me.
4. The Khue Van Pavilion was built inside the Temple of Literature.
5. Why is the Temple of Literature visited by many studnets before their exams?
Task 3. Fill in each blank with the correct form of one of the given words
regard     surround     reconstruct     consist     locate     prepare
1. Tran Quoc pagoda Câu bị động thì Quá khứ đơn on Thanh Nien Road, which is like a bridge between West Lake and Truc Bach Lake.
2. Nowadays, that university Câu bị động thì Quá khứ đơn of 31 faculties with 27,000 students.
3. Nick Câu bị động thì Quá khứ đơn a lot of food for the picnic yesterday.
4. The museum Câu bị động thì Quá khứ đơn by a group of Japanese engineers last year.
5. My school Câu bị động thì Quá khứ đơn by brick walls now.
6. Nowadays, Oxford University Câu bị động thì Quá khứ đơn as one of the oldest universities in the English speaking countries.
Hướng dẫn giải:
1. is located
2. consists
3. prepared
4. was reconstructed
5. was surrounded
6. is regarded
Task 4. Choose the suitable option to complete the sentence
1. The English grammar point is explained/was explained by our teacher yesterday.
2. How many houses are destroyed/were destroyed by the storm last night?
3. The school was moved/moved to the higher area.
4. My father is watered/waters this flower every morning.
5. Harvard University was founded/is founded in 1636.
Hướng dẫn giải:
1. was explained
2. were destroyed
3. was moved
4. is watered
5. was founded

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây