Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sinh học 11 Chủ đề 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Thứ bảy - 06/02/2021 08:53
ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp - giáo án, Quang hợp và năng suất cây trồng, Bài giảng ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp, Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào.
Sinh học 11
Sinh học 11
ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp - giáo án, Quang hợp và năng suất cây trồng, Bài giảng ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp, Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào, Giải bài tập Sinh lớp 11 Bài 10, Giáo an Sinh học 11 Bài 11, Powerpoint bài 10 Sinh 11, Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp câu nào sau đây là không đúngBài 9 ảnh hưởng của các nhân to ngoại cảnh đến quang hợp, Giáo an quang hợp và năng suất cây trồng, Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Sinh 11 nâng cao, Giáo án Sinh 11 Bài 12, Giải Sinh 11 Bài 10, Sinh 11 Bài 11, Giáo án Sinh 11 Bài 9, Nguyên tố khoáng ảnh hưởng đến quang hợp

Chủ đề 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. ÁNH SÁNG
1. Cường độ ánh sáng
- Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp bằng với cường độ hô hấp được gọi là điểm bù ánh sáng. Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng.
- Tăng cường độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng cho đến khi đạt tới điểm bão hòa ánh sáng.
- Điểm bão hòa ánh sáng là trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tăng thêm dù cho cường độ ánh sáng tiếp tục tăng.

2. Quang phổ của ánh sáng
- Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến cường độ quang hợp. Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh tím và miền ánh sáng đỏ.
- Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp các axit amin, protein. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohidrat.
- Trong môi trường nước, thành phần ánh sáng biến động theo độ sâu
- Thành phần ánh sáng cũng thay đổi theo thời gian của ngày. Vào buổi sáng sớm và buổi chiều, ánh sáng chứa nhiều tia đỏ hơn. Vào buổi trưa, các tia sáng có bước sóng ngắn (tia xanh, tia tím) tăng lên.
- Dưới tán rừng rậm, chủ yếu là ánh sáng khuếch tán, các tia đỏ giảm rõ rệt. Cây mọc dưới tán rừng thường chứa diệp lục b cao giúp hấp thụ được các tia sáng có bước sóng ngắn hơn.
Cường độ hấp thụ ánh sáng của các loại sắc tố quang hợp

II. NỒNG ĐỘ CO2
- Trong tự nhiên, nồng độ CO2 trung bình là 0,03%. Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là 0,008 – 0,01%. Dưới ngưỡng đó, quang hợp rất yếu hoặc không xảy ra.
- Đất là một nguồn cung cấp CO2 , CO2 trong đất chủ yếu là do hô hấp của vi sinh vật và của rễ cây tạo nên.
- Tăng nồng độ CO2 cường độ quang hợp tăng cho tới khi đến trị số bão hòa CO2. Vượt qua trị số bão hòa, cường độ quang hợp giảm.
- Nồng độ bão hòa CO2 – trị số tuyệt đối của quang hợp biến đổi tùy thuộc vào cường độ chiếu sáng, nhiệt độ,…

III. NƯỚC
- Nước là nguyên liệu của quang hợp và là môi trường diễn ra các phản ứng sinh hóa
- Nước là dung môi hòa tan các chất
- Nước điều tiết sự đóng mở khí khổng và điều hòa nhiệt độ của lá
- Khi cây thiếu nước đến 40 – 60%, quang hợp bị giảm mạnh và có thể ngừng trệ. Khi cây bị thiếu nước, cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm.

IV. NHIỆT ĐỘ
- Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha sáng và pha tối của quang hợp
- Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở những loài cây khác nhau thì khác nhau. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở thực vật vùng cực, núi cao và ôn đới là – 15oC, ở thực vật á nhiệt đới là 0 - 2oC, ở thực vật nhiệt đới là 4 – 8oC.
- Nhiệt độ cực đại làm ngừng quang hợp cũng không giống nhau ở các loài cây khác nhau. Đối với các cây ưa nhiệt, quang hợp đã bị hư hại ở nhiệt độ 12oC. Cây ưa nhiệt ở vùng nhiệt đới vẫn quang hợp ở nhiệt độ 50oC. Thực vật ở sa mạc có thể quang hợp ở 58oC.

V. NGUYÊN TỐ KHOÁNG
Nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp:
- Tham gia cấu thành enzim quang hợp (N, P, S) và diệp lục (Mg, N)
- Điều tiết độ mở khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá (K)
- Liên quan đến quang phân li nước (Mn, Cl),…

VI. TRỒNG CÂY DƯỚI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO
- Những tác nhân ngoại cảnh trên có thể được sử dụng để điều khiển cường độ quang hợp của cây trồng ngoài tự nhiên cũng như trong các nhà trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo.
- Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo là sử dụng các loại đèn thay cho ánh sáng mặt trời để trồng cây trong nhà có mái che, trong phòng. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường như giá rét, sâu bệnh để sản xuất ra nông phẩm cho con người.
- Ở các nước ôn đới, nhà trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo đảm bảo cung cấp rau quả tươi cho con người cả vào mùa đông băng giá.
- Ở Việt Nam, trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể được áp dụng để sản xuất rau sạch, nhân giống cây trồng bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi cấy mô thực vật, tạo cành giâm trước khi đưa ra trồng ở ngoài thực địa.
Trồng cây trong các nhà kính

Chủ đề 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp
A. lớn hơn cường độ hô hấp.                                       B. cân bằng với cường độ hô hấp.    
C. nhỏ hơn cường độ hô hấp.                                      D. lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2. Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp
A. kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.              B. bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.     
C. lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.                D. nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 3. Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt
A. cực đại.                         B. cực tiểu.                        C. mức trung bình             D. trên mức trung bình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 4. Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt
A. tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu.           B. tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất.    
C. tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.           D. tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 5. Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp là
A. 0,01%.                          B. 0,02%.                           C. 0,04%.                          D. 0,03%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây có thể quang hợp là 0,008- 0,01 % và nồng độ thích hợp nhất là 0,03%

Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.         
B. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.        
C. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.          
D. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 7. Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt
A. tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.                       
B. tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.                          
C. tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.                            
D. tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 8. Những phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau?
(1) Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.
(2) Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ sau đó là miền ánh sáng xanh tím.
(3) Nồng độ CO2 càng tăng thì cường độ quang hợp càng tăng.
(4) Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.
(5) Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh thường đạt cực đại ở 25 - 35o C rồi sau đó giảm mạnh.
Phương án trả lời đúng là:
A. (1) và (4).                      B. (1), (2) và (4).               C. (1), (2), (4) và (5).        D. (1), (2), (3), (4) và (5).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 9. Quan sát đồ thị sau:

Trong các nhận định sau:
(1) Đồ thị biểu diễn sự thay đổi tốc độ cố định CO2 của một loài thực vật theo cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí.
(2) Tốc độ cố định CO2 tăng khi tăng cường độ ánh sáng tới một giới hạn nhất định thì dừng lại, mặc dù cường độ ánh sáng tiếp tục tăng. Lúc này, để tăng tốc độ cố định CO2 phải tăng nồng độ CO2.
(3) Đường a thể hiện phần mà tốc độ cố định CO2 bị hạn chế bởi nhân tố ánh sáng. Đường b thể hiện phần tốc độ cố định CO2 bị hạn chế bởi nhân tố là nồng độ CO2.
(4) a và b là biểu thị sự phụ thuộc vào nồng độ CO2 của hai loài khác nhau.
Số nhận định đúng với đồ thị trên là:
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây