Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Sinh học 11 Chủ đề 8: Ôn tập và kiểm tra

Thứ ba - 09/02/2021 07:51
Sơ đồ tư duy Sinh học 6 Chương 4, Trắc nghiệm Sinh 12 chương 4, Sinh 11 trắc nghiệm kì 2, Trắc nghiệm sinh 11 đề thi học kì 2, Trắc nghiệm Sinh 11 VietJack hk2, Trắc nghiệm Sinh học 11 on thi THPT Quốc gia, Bài kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh.
Sinh học 11
Sinh học 11
Sơ đồ tư duy Sinh học 6 Chương 4, Trắc nghiệm Sinh 12 chương 4, Sinh 11 trắc nghiệm kì 2, Trắc nghiệm sinh 11 đề thi học kì 2, Trắc nghiệm Sinh 11 VietJack hk2, Trắc nghiệm Sinh học 11 on thi THPT Quốc gia, Bài kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh, Đề trắc nghiệm Sinh 11 học kì 2 có đáp án

Chủ đề 8: Ôn tập và kiểm tra

A. Tóm tắt lý thuyết
I. CẢM ỨNG
1. Phân biệt cảm ứng động vật và cảm ứng thực vật
*)Giống nhau
Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ tác nhân của môi trường và phản ứng với các kích thích đó.
*)Khác nhau
Ở thực vật chưa có cấu trúc đặc hiệu đảm trách việc nhận và truyền kích thích cũng như phản ánh kích thích như ở động vật. Phản ứng trả lời đối với các kích thích của tác nhân môi trường ở thực vật dựa trên 2 cơ chế:
- Sự sai lệch về tốc độ sinh trưởng của các tế bào được kích thích và không được kích thích tại miền sinh trưởng của 2 phía đối diện nhau của cơ quan
- Sự biến động về hàm lượng nước và lan truyền kích thích trong các tế bào và mô chuyển hóa của cơ quan (ví dụ, ứng động sức trương nước ở cây trinh nữ và ứng động bắt côn trùng ở cây gọng vó)
Ở động vật, sự xuất hiện cảm ứng liên quan đến tổ chức đặc hiệu gồm cơ quan thụ cảm, hệ thần kinh với chức năng phân tích, tổng hợp thông tin để quyết định hình thức, mức độ phản ứng và bộ phận thực hiện phản ứng trả lời.

2. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được
 
Tập tính bẩm sinh
(Phản xạ không điều kiện)
Tập tính học được
(Phản xạ có điều kiện)
Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

3. Phân biệt sinh trưởng và phát triển
- Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng cơ thể) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào
- Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm ba quá trình liên quan với nhau : sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả)
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật
- Giống nhau
Đều gồm các giai đoạn phân bào, lớn lên của tế bào, phân hóa tế bào và phát sinh các hình thái cơ quan và cơ thể.
- Khác nhau :
   + Ở thực vật :
Quá trình sinh trưởng chỉ diễn ra ở nơi có tế bào phân chia. Quá trình sinh trưởng và phát triển diễn ra trong suốt chu kì sống của cây.
   + Ở động vật :
Qúa trình phát triển phân hóa, biệt hóa tế bào chủ yếu xảy ra trước khi cơ thể được sinh ra. Sau khi sinh ra chúng chủ yếu là sinh trưởng.

4. Hoocmôn thực vật và ứng dụng
- Các loại hoocmôn
   + Hoocmôn thực vật
Hoocmôn kích thích gồm : auxin (AIA), gibêrelin (GA), xitôkinin
Hoocmôn ức chế gồm : êtilen, axit abxixic
   + Hoocmôn động vật
Động vật không có xương sống : ecđixơn, juvenin
Động vật có xương sống : hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn và ơstrôgen
- Hoocmôn và ứng dụng
 
Hoocmôn Ứng dụng
Auxin - Nuôi cấy mô tế bào thực vật
- Kích thích cành giâm ra rễ
Gibêrelin Phá ngủ cho củ khoai tây
Xitôkinin Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
Êtilen Thúc quả chín, tạo quả trái vụ
Axit abxixic Đóng khí khổng

5. Phân biệt sinh trưởng qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái
 
  Qua biến thái hoàn toàn Qua biến thái không hoàn toàn Không qua biến thái
Đặc điểm Ấu trùng có đặc điểm cấu tạo và sinh lí và hình dạng khác con trưởng thành, cần trải qua giai đoạn trung gian. Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, phải trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành Con non sinh ra đã có đặc điểm cấu tạo và hình thái tương tự con trưởng thành
Các giai đoạn phát triển cá thể Phôi và hậu phôi Phôi và hậu phôi Phôi thai và sau sinh
Ví dụ Bướm, ếch… Châu chấu, ong, … Báo, chó, người…

6. Sinh sản ở thực vật và động vật
*)Giống nhau: Sinh sản ở thực vật và động vật đều có :
- Hai hình thức sinh sản là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính
- Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào là nguyên phân
- Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật đều có quá trình giảm phân tạo giao tử đực (n), có sự hợp nhất 2 giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử (2n) rồi phát triển thành phôi, thành cơ thể mới.
*)Khác nhau
- Sinh sản vô tính ở thực vật có các hình thức sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng
- Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức : phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh.
- Sinh sản hữu tính ở thực vật có thụ tinh kép, còn ở động vật chỉ có 1 quá trình thụ tinh.

Chủ đề 8: Ôn tập và kiểm tra

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ
A. GnRH giảm                                                             B. FSH và LH cao    
C. progesteron và ơstrogen giảm                                 D. progesteron và ơstrogen cao
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 2. Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ
A. GnRH cao                     B. progesteron cao             C. progesteron giảm          D. FSH và LH giảm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3. Xét các phát biểu sau
1 động vật không phải mang thai nên không gặp khó khăn khi di chuyển
2 trứng có vỏ bọc cứng chống lại tác nhân có hại cho phôi thai như mất nước, cường độ mạnh của ánh sáng mặt trời, xâm nhập của vi trùng,...
3 phôi thai phát triển đòi hỏi nhiệt độ thích hợp và ổn định, nhưng nhiệt độ môi trường thường xuyên biến động, vì vậy tỷ lệ trứng nở thấp. Các loài ấp trứng ( các loài chim) tạo được nhiệt độ thuận lợi cho phôi thai phát triển nên thường có tỷ lệ trứng nở cao hơn
4 trứng phát triển ngoài cơ thể nên dễ bị các loài động vật khác tiêu diệt
5 phôi thai được bảo vệ tốt trong cơ thể mẹ, không bị các động vật khác tiêu diệt
6 tỷ lệ chết của phôi thai thấp
Những ưu điểm của đẻ trứng là:
A. (1) và (2)                       B. (1) và (3)                       C. (3) và (5)                       D. (2) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 4. Xét các phát biểu:
1 tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về  các đặc điểm di truyền
2 tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
3 bất lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
4 có lợi thế trong môi trường có mật độ thấp
5 động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi
Sinh sản hữu tính ở động vật có những ưu điểm là:
A. (1), (2) và (4)                B. (1), (4) và (5)                C. (2), (4) và (5)                D. (1) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 5. Chọn phương án trả lời đúng về đặc điểm phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính
1 không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái
2 chỉ gắn liền với nguyên phân
3 có quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái
4 có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
5 con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ
6 tạo sự đa dạng di truyền
7 tính di truyền đồng nhất
8 luôn gắn liền với giảm phân
9 thích nghi với điều kiện sống ổn định
10 tăng khả năng thích nghi với môi trường biến đổi
Phương án trả lời đúng là:
A. sinh sản vô tính: (1), (3), (5), (7), (9) ; sinh sản hữu tính: (2), (4), (6), (8), (10)  
B. sinh sản vô tính: (1), (2), (5), (6), (9) ; sinh sản hữu tính: (3), (4), (7), (8), (10)  
C. sinh sản vô tính: (1), (2), (5), (7), (10) ; sinh sản hữu tính: (3), (4), (6), (8), (9)  
D. sinh sản vô tính: (1), (2), (5), (7), (9) ; sinh sản hữu tính: (3), (4), (6), (8), (10)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6. Khi phụ nữ có thai, nhóm hoocmôn nào sau đây được duy trì ở nồng độ cao?
A. ơstrogen và progesteron                                          B. FSH và LH                  
C. FSH và progesteron                                                D. ơstrogen và LH
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây