Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

Sinh học 11 Chủ đề 7: Quang hợp ở thực vật

Thứ bảy - 06/02/2021 08:53
Quang hợp ở thực vật, Chuyên DE quang hợp ở thực vật sinh học 11, Những câu hỏi hay về quang hợp ở thực vật, Giáo án Bài quang hợp ở thực vật, Quang hợp ở thực vật Sinh 11, quang hợp ở thực vật c3, c4, cam, Giáo án chủ đề quang hợp ở thực vật violet.
Sinh học 11
Sinh học 11
Quang hợp ở thực vật, Chuyên DE quang hợp ở thực vật sinh học 11, Những câu hỏi hay về quang hợp ở thực vật, Giáo án Bài quang hợp ở thực vật, Quang hợp ở thực vật Sinh 11, quang hợp ở thực vật c3, c4, cam, Giáo án chủ đề quang hợp ở thực vật violet, Giáo an chủ đề hô hấp ở thực vậtso sánh quang hợp ở thực vật c3, c4, cam, quang hợp ở các nhóm thực vật c3, c4 và cam giống nhau ở, Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM Giáo án, Hiệu suất quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM, Năng suất sinh học của thực vật C3, C4, CAM, so sánh thực vật c3, c4 và cam violet, So sánh pha tối ở thực vật C3, C4, CAM, Trắc nghiệm quang hợp ở thực vật C3, C4 CAM

Chủ đề 7: Quang hợp ở thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
1. Quang hợp là gì?
- Quang hợp là quá trình thực vật hấp thu ánh sáng mặt trời để tạo ra cacbohidrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.
- Phương trình tổng quát
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

2. Vai trò của quang hợp
Toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào quang hợp, do :
- Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người.
- Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong các liên kết hóa học của các sản phẩm quang hợp. Đây là nguồn năng lượng duy trì các hoạt động sống.
- Quang hợp điều hòa không khí : giải phóng ôxi (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)

II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP
1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp
- Đặc điểm giải phẫu hình thái bên ngoài
   + Diện tích bề mặt lá lớn, giúp hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời
   + Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp
- Đặc điểm giải phẫu hình thái bên trong
Hệ gân lá có mạch dẫn gồm mạch gỗ và mạch rây, xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đi đến tận từng tế bào nhu mô của lá. Nhờ vậy, nước và ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.
- Trong lá có nhiều tế bào chứa những hạt màu lục gọi là lục lạp, là “nhà máy quang hợp” của thực vật.

2. Lục lạp là bào quan quang hợp
Để đảm bảo chức năng quang hợp, lục lạp có những đặc điểm phù hợp:
- Lục lạp thường có hình bầu dục thuận lợi cho việc hấp thu ánh sáng.
- Lục lạp có kích thước nhỏ, thuận lợi cho sự trao đổi chất
- Mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép, bên trong là chất nền không màu và các hạt nhỏ (grana).
- Mỗi grana có dạng như một chồng tiền xu gồm các túi dẹt, gọi là tilacôit :
   + Màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng
   + Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp
   + Chất nền là nơi xảy ra các phản ứng tối.
- Trong lục lạp có chứa ADN enzim và ribôxôm nên nó có khả năng tự tổng hợp prôtêin cần thiết cho mình.
- Số lượng lục lạp trong mỗi tế bào không giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng của môi trường sống và đặc điểm của loài.

3. Hệ sắc tố quang hợp
- Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carôtenôit. Diệp lục có 2 loại chủ yếu là diệp lục a và diệp lục b.
- Lá có màu xanh là do có diệp lục. Carôtenôit tạo nên màu đỏ, da cam, vàng của lá, quả, củ.
- Các sắc tố quang hợp hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng trong hệ sắc tố ứng quang hợp theo sơ đồ sau:
- Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng
Sau đó, quang năng được chuyển thành hóa năng trong ATP và NADPH

Chủ đề 7: Quang hợp ở thực vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Lá cây có màu xanh lục vì
A. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
B. diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.            
C. nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.                        
D. các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 2. Các tilacôit không chứa
A. các sắc tố.                                                                B. các trung tâm phản ứng.   
C. các chất truyền electron.                                         D. enzim cacbôxi hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 3. Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là
A. diệp lục a.                     B. diệp lục b.                     C. diệp lục a, b.                 D. diệp lục a, b và carôtenôit.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 4. Trong các phát biểu sau :
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?
A. 2.                                   B. 3.                                   C. 4.                                   D. 5.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Nhận định đúng là: (1), (2), (3),(5).

Câu 5. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?
A. Tích lũy năng lượng.                                               B. Tạo chất hữu cơ.          
C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.                        D. Điều hòa không khí.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Hãy chú thích cho hình bên:

Phương án chú thích đúng là :
A. 1 - màng ngoài ; 2 - màng trong ; 3 - chất nền ; 4 - tilacôit ; 5 - grana.           
B. 1 - màng ngoài ; 2 - màng trong ; 3 - tilacôit; 4 - chất nền ; 5 - grana.            
C. 1 - màng ngoài ; 2 - màng trong ; 3 - chất nền ; 4 - grana; 5 - tilacôit.            
D. 1 - màng ngoài ; 2 - màng trong ; 3 - grana; 4 - tilacôit ; 5 - chất nền.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 7: Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A. Có cuống lá                                                              B. Có diện tích bề mặt lớn
C. Phiến lá mỏng                                                          D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 8. Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp là: 
A. màng tilacoit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng
B. xoang tilacoit là noi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp
C. chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp       
D. cả ba phương án trên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 9. Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nguyên tố trong các nguyên tố sau: 
1. Ánh sáng
2. CO2
3. H2O
4. O2
5. Bộ máy quang hợp
A. 5                                    B. 4                                    C. 3                                    D. 2
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10. Diệp lục có màu lục vì: 
A. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu lục                  B. sắc tố này  không hấp thụ các tia sáng màu lục   
C. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu xanh tím         D. sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu xanh tím
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây