Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sinh học 11 Chủ đề 7: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Thứ ba - 09/02/2021 07:51
Nêu một số biện pháp để điều khiển sinh sản, Các biện pháp tránh thai Sinh 11, Bài 47 Sinh 11, Bảng 47 các biện pháp tránh thai, Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch, Sinh 11 trang 183, Sinh học 11 Bài 48, Nêu một số biện pháp để điều khiển sinh sản
Sinh học 11
Sinh học 11
Nêu một số biện pháp để điều khiển sinh sản, Các biện pháp tránh thai Sinh 11, Bài 47 Sinh 11, Bảng 47 các biện pháp tránh thai, Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch, Sinh 11 trang 183, Sinh học 11 Bài 48, Nêu một số biện pháp để điều khiển sinh sản, Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch, Những biện pháp nào làm thay đổi số con

Chủ đề 7: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải

I. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT
1. Một số biện pháp làm thay đổi số con
a. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp

Ví dụ :
- Cá mè, cá trắm cỏ không đẻ trong ao nuôi. Tiêm dịch chiết từ tuyến dưới não của các loài cá khác làm cho trứng chín hàng loạt, sau đó nặn trứng ra và cho thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể rồi đem ấp nở ra cá con.
- Tiêm huyết thanh ngựa chửa cho trâu, bò,… làm cho trứng nhanh chín và rụng hoặc làm chín và rụng nhiều trứng cùng một lúc, sau đó cho thụ tinh nhân tạo với tinh trùng đã chuẩn bị sẵn.

b. Thay đổi các yếu tố môi trường
Ví dụ : Thay đổi thời gian chiếu sáng đối với gà nuôi làm cho gà có thể đẻ 2 trứng/ngày.

c. Nuôi cấy phôi
- Kĩ thuật nuôi cấy phôi mới ra đời và phát triển trong những năm gần đây và ngày càng được hoàn thiện.
Ví dụ : Tiêm hooc môn thúc đẩy sự chín và rụng của nhiều trứng rồi lấy các trứng đó ra ngoài. Cho các trứng đó thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm và nuôi dưỡng các hợp tử phát triển đến một giai đoạn phôi nhất định. Sau đó, đem phôi này cấy vào tử cung của con cái.
- Để tăng nhanh số lượng một số loài động vật quý hiếm vốn chỉ đẻ một con trong một lứa, người ta có thể tiến hành gây đa thai nhân tạo. Trước tiên, tiêm hooc môn thúc đẩy sự chín và rụng của trứng rồi lấy trứng đó ra ngoài. Tiến hàng thụ tinh nhân tạo để được hợp tử. Khi hợp tử đang phân chia (giai đoạn phôi tế bào), người ta sử dụng kĩ thuật tách rời các tế bào con ra khỏi hợp tử. Mỗi tế bào con sẽ được nuôi dưỡng và phát triển thành một phôi mới. Đem các phôi mới cấy vào tử cung của con cái để thu được nhiều con từ một trứng đã thụ tinh.

d. Thụ tinh nhân tạo
Thụ tinh nhân tạo có tác dụng làm tăng hiệu quả thụ tinh. Thụ tinh nhân tạo có thể diễn ra bên ngoài hoặc bên trong cơ thể.
Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể đạt hiệu quả sinh sản cao và dễ đạt được mục đích chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đem làm giống.

2. Một số biện pháp điều khiển giới tính
Tùy theo nhu cầu mà người ta có thể điều khiển giới tính của động vật theo hướng đực hay cái.
Ví dụ :
- Muốn tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm cần tăng nhiều con cái, vì một con đực có thể thụ tinh cho nhiều con cái.
- Muốn có nhiều trứng và sữa cần tạo ra nhiều con cái
- Muốn nhiều thịt cần tạo ra nhiều con đực vì con đực thường to và lớn nhanh hơn
Điều khiển giới tính bằng cách sử dụng hoocmôn, tách tinh trùng,....

II. SINH TRƯỞNG CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
1. Sinh đẻ có kế hoạch là gì?

Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con sao cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

2. Các biện pháp tránh thai
Để có thể chủ động sinh con theo kế hoạch cần phải có hiểu biết về các biện pháp tránh thai và sử dụng chúng.
Các biện pháp tránh thai hiện nay đang được sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả tránh thai cao. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn những biện pháp tránh thai phù hợp với mỗi người.
- Tính ngày trứng rụng
- Sử dụng bao cao su tránh thai
- Thuốc viên tránh thai
- Sử dụng dụng cụ tử cung chống lại sự làm tổ của hợp tử ở tử cung
- Triệt sản nữ, cắt và thắt hai đầu của ống dẫn trừng
- Triệt sản nam, cắt và thắt hai đầu ống dẫn tinh
...................

Chủ đề 7: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Ở người, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là:
A. thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng, uống viên tránh thai
B. thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng   
C. thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng
D. thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là
A. phân lập các loại giao tử mang NST X và NST Y rồi sau đó mới cho thụ tinh   
B. dùng các nhân tố môi trường ngoài tác động         
C. dùng các nhân tố môi trường trong tác động         
D. thay đổi cặp NST giới tính ở hợp tử
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3. Cho những biện pháp sau đây:
1⦁ nuôi cấy phôi
2⦁ thụ tinh nhân tạo
3⦁ sử dụng hoocmôn
4⦁ thay đổi yếu tố môi trường
5⦁ sử dụng chất kích thích tổng hợp
Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là
A. (2), (4) và (5)                B. (1), (3) và (4)                C. (2), (3) và (4)                D. (1), (3) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4. Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi về
A. sợ ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ                 
B. tâm lý của người thân muốn biết trước con trai hay con gái                            
C. sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi          
D. định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 5. Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là làm
A. tăng nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế sự tiết GnRH, FSH là LH của tuyến yên và vùng dưới đồi nên trứng không chín và không rụng
B. tăng nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH là LH nên trứng không chín và không rụng       
C. giảm nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng      
D. giảm nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế sự tiết GnRH, FSH và LH của tuyến yên và vùng dưới đồi nên trứng không chín và không rụng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6. Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất Thụ tinh là
A. thay đổi các yếu tố môi trường                               B. thụ tinh nhân tạo          
C. nuôi cấy phôi                                                           D. sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Điều không đúng với sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh
A. khoảng cách sinh con                                              B. sinh con trai hay con gái  
C. thời điểm sinh con                                                   D. số con
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 8. Sử dụng thuốc tránh thai nhằm mục đích nào sau đây?
A. Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng                     B. Ngăn không cho trứng chín và rụng        
C. Cản trở hình thành phôi                                          D. Cản trở sự phát triển của phôi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 9. Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi về
A. sợ ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ                 
B. tâm lý của người thân muốn biết trước con trai hay con gái                            
C. sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi          
D. định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 10. Người ta thường dùng những nhân tố nào sau đây là căn cứ điều khiển sinh sản ở động vật?
1. Nhu cầu sản xuất
2. Các giống gốc hoang dại
3. Chiều hướng chọn lọc tự nhiên
4. Các loại hoocmon điều hòa sinh sản
5. Các kỹ thuật hiện đại
6. Các điều kiện ngoại cảnh tác động lên sinh sản của động vật
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6                B. 2, 3, 4, 5, 6                    C. 2, 4, 5, 6                        D. 1, 4, 5, 6
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11. cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là làm
A. tăng nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế sự tiết GnRH, FSH là LH của tuyến yên và vùng dưới đồi nên trứng không chín và không rụng           
B. tăng nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH là LH nên trứng không chín và không rụng       
C. giảm nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng      
D. giảm nồng độ progesteron và ơstrogen trong máu gây ức chế sự tiết GnRH, FSH và LH của tuyến yên và vùng dưới đồi nên trứng không chín và không rụng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12. Vì sao sử dụng thuốc tránh thai chỉ có tác dụng tránh thai còn kinh nguyệt vẫn diễn ra bình thường?
A. Vì thuốc tránh thai chỉ có tác dụng ngăn cản sụ thụ tinh mà không có tác dụng ngăn cản sự dày lên của niêm mạc tử cung                      
B. Vì thuốc tránh thai chỉ có tác dụng tiêu diệt tinh trùng khi tinh trùng vào tử cung chứ không thể duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung                                 
C. Vì thuốc tránh thai chứa hoocmon ostrogen gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, LH, FSh có tác dụng ngăn không cho trứng chín và rụng, còn niêm mạc tử cung vẫn dày lên bình thường rồi cuối chu kì bị bong ra               
D. Vì trong vỉ thuốc tránh thai không phải tất cả các viên thuốc đều chứa hoocmon progesteron
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13. Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất Thụ tinh là
A. thay đổi các yếu tố môi trường                               B. thụ tinh nhân tạo          
C. nuôi cấy phôi                                                           D. sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14. Muốn tăng nhanh đàn gia súc, người ta thường áp dụng những biện pháp nào sau đây?
Tăng nhiều con đực
Tăng nhiều con cái
Bố trí số con đực và con cái như nhau
Tách con non ra khỏi con mẹ sớm
A. 1, 2, 3, 4                        B. 2, 3, 4                            C. 2, 4                                D. 1, 2, 3
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15. Điều không đúng với sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh
A. khoảng cách sinh con                                              B. sinh con trai hay con gái  
C. thời điểm sinh con                                                  D. số con
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16. Giả sử có một loại thuốc ức chế thụ thể của HCG được sử dụng như một loại thuốc tránh thai khẩn cấp (phá thai). Thuốc sẽ không có tác dụng khi người ta sử dụng thuốc trong thời gian nào của thai kì?
A. Tháng đầu                     B. Tháng thứ 2                  C. Tháng thứ 3                  D. Tháng thứ 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17. Giả sử có một loại thuốc ức chế thụ thể của HCG. Một người phụ nữ đnag mang thai uống loại thuốc này để ức chế thụ thể của HCG. Có bao nhiêu phát biểu trong các phát biểu dưới đây là đúng?
 Loại thuốc trên có tác dụng trực tiếp lên thể vàng
Loại thuốc trên có tác dụng làm giảm hàm lượng hoocmon ostrogen trong máu
Người phụ nữ này sẽ bị sẩy thai nếu khi uống thuốc thai nhi ở tuần thứ 17
Người phụ nữ này sẽ bị sẩy thai nếu như uống thuốc thai nhi ở tuần thứ 2
Loại thuốc trên có tác dụng làm giảm hàm lượng hoocmon HCG trong máu
A. 1                                    B. 4                                    C. 3                                    D. 2
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 18. Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sẩy vào thai vào tháng thứ ba của thai kì?
A. Vì ở tháng thứ 3 thai nhi bắt đầu cử động trong khi nhau thai chưa phát triển đủ để giữ thai bám chắc vào tử cung                                  
B. Vì trong tháng thứ 3 các bà mẹ hết giai đoạn kiêng cữ nên họa động mạnh, trong khi đó thai nhi còn non nên chưa ổn định trong tử cung                                         
C. Vì vào tháng thứ 3 thể vàng bắt đầu teo đi            
D. Vì vào tháng thứ 3 tử cung người mẹ có các cơn co thắt định kì
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19. Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là: 
A. làm cân bằng tỷ lệ đực cái                                      B. làm giảm số lượng con đực          
C. làm giảm số lượng con cái                                      D. phù hợp với nhu cầu sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 20. Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp nào sau đây không được sử dụng?
A. Tiêm hoocmon              B. Gây đột biến                 C. Nuôi cấy phôi               D. Thụ tinh nhân tạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 21. Ở người, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là dùng bao cao su;
A. thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng, uống viên tránh thai          
B. thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng   
C. thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng 
D. thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 22. Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?
A. Tăng nhiều con đực trong đàn                                B. Tăng nhiều con cái trong đàn       
C. Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn   D. Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 23. Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là
A. phân lập các loại giao tử mang NST X và NST Y rồi sau đó mới cho thụ tinh   
B. dùng các nhân tố môi trường ngoài tác động         
C. dùng các nhân tố môi trường trong tác động         
D. thay đổi cặp NST giới tính ở hợp tử
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 24. Người ta áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với cá mè, cá trắm có trong ao nuôi. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau   
B. Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót cúa cá con sau khi nở          
C. Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh                       
D. Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 25. Cho những biện pháp sau đây:
1. nuôi cấy phôi
2. thụ tinh nhân tạo
3. sử dụng hoocmôn
4. thay đổi yếu tố môi trường
5. sử dụng chất kích thích tổng hợp
Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là
A. (2), (4) và (5)                B. (1), (3) và (4)                C. (2), (3) và (4)                D. (1), (3) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây