Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sinh học 11 Chủ đề 6: Cơ chế điều hòa sinh sản

Thứ ba - 09/02/2021 07:51
Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng, Bài 46: cơ chế điều hòa sinh sản, Thần kinh ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sinh tinh và sinh trứng, Hệ nội tiết đóng vai trò chủ yếu trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng
Sinh học 11
Sinh học 11
Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng, Bài 46: cơ chế điều hòa sinh sản, Thần kinh ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sinh tinh và sinh trứng, Hệ nội tiết đóng vai trò chủ yếu trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng, Trong cơ chế điều hòa sinh tinh hoocmôn GnRH có vai trò, Điều hòa sinh sản là gì, Tuyến yên tiết ra những hoocmôn nào tham gia vào cơ chế điều hòa sinh tinh, Hay nêu nơi sản xuất và tác dụng của các loại hoocmon tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh

Chủ đề 6: Cơ chế điều hòa sinh sản

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
Điều hòa sinh sản chủ yếu là điều hòa sinh tinh và sinh trứng. Trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng, hệ nội tiết đóng vai trò chủ yếu. Thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

I. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG
- Các hoocmôn do các tuyến nội tiết tiết ra đi theo đường máu đến tinh hoàn kích thích sản sinh tinh trùng.
- Khi nồng độ testostêrôn trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế nên giảm tiết GnRH, FSH và LH.

2. Cơ chế điều hòa sinh trứng
- Các hoocmôn do các tuyến nội tiết tiết ra đi theo đường máu đến buồng trứng kích thích sản sinh trứng.
- Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế nên giảm tiết GnRH, FSH và LH.
- Do nồng độ các hoocmôn sinh dục biến động theo chu kì nên quá trình phát triển, chín và rụng của trứng cũng diễn ra theo chu kì. Các loài động vật khác nhau có chu kì trứng chín và rụng khác nhau.
Ví dụ :
- Ở vùng nhiệt đới, chu kì chín và rụng trứng của chuột là 5 ngày, bò 21 ngày, lợn 24 ngày, trâu 25 ngày.
- Ở người, trứng chín và rụng theo chu kì tháng, trung bình cứ sau 28 ngày lại có một trứng chín và rụng.

II. ẢNH HƯỞNG CỦA THẦN KINH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ SINH TRỨNG
Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng :
- Căng thẳng thần kinh kéo dài (stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng
- Sự hiện diện và mùi của con đực tác động lên hệ thần kinh và nội tiết, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng của trứng và ảnh hưởng đến hành vi sinh dục của con cái
- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn uống không hợp lí gây rối loạn quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
- Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có quá trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sản sinh tinh trùng.

Chủ đề 6: Cơ chế điều hòa sinh sản

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành
A. thì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
B. sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
C. sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên         
D. sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2. Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn
A. Progesteron và ơstrogen                                         B. kích thích nang trứng, progesteron          
C. tạo thể vàng và ơstrogen                                         D. thể vàng và progesteron
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3. Nhau thai sản sinh ra hoocmôn
A. Progesteron                   B. FSH                               C. HCG                             D. LG
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 4. Các loại hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là hoocmôn
A. kích thích nang trứng (FSH), progesteron và ơstrogen                                    
B. progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và ơstrogen
C. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và ơstrogen                              
D. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và progesteron
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 5. Tuyến yên tiết ra chất nào?
1 FSH
2 Testosteron
3 LH
4 GnRH
5 Ơstrogen
Phương án trả lời đúng là:
A. (1) và (4)                       B. (3) và (4)                       C. (1) và (2)                       D. (1) và (3)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 6. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích
A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng                        B. tế bào kẽ  sản sinh ra testosteron 
C. phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng        D. tuyến yên tiết FSH
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Cho các yếu tố sau:
1 hệ thần kinh
2 các nhân tố bên trong cơ thể
3 các nhân tố bên ngoài cơ thể
4 hệ nội tiết
5 hệ đệm
Những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng là:
A. (1) và (4)                       B. (1) và (2)                       C. (1)                                 D. (4)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 8. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích
A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng                        B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron  
C. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng   D. tuyến yên sản sinh LH
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích
A. phát triển nang trứng
B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
C. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ        
D. tuyến yên tiết ra hoocmôn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10. Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm
A. progesteron và ơstrogen                                          B. FSH, ơstrogen              
C. LH, FSH                                                                  D. Progesteron, GnRH
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 11. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích
A. phát triển nang trứng
B. tuyến yên tiết hoocmôn
C. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
D. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12. Testosteron nồng độ cao sẽ
A. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH                            
B. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH              
C. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH               
D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13. GnRH kích thích
A. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng   B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron  
C. tuyến yên sản sinh LH và FSH                               D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 14. Testosteron kích thích
A. tuyến yên sản sinh LH                                             B. tế bào kẽ sản sinh ra FSH
C. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng                        D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15. Xét các yếu tố sau:
1 căng thẳng thần kinh (stress)
2 thiếu ăn, suy dinh dưỡng
3 chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể
4 sợ hãi, lo âu
5 buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
6 nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột
Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là
A. (1), (2), (3), (4) và (5)                                             B. (1), (2), (5) và (6)         
C. (3), (4) và (5)                                                           D. (2), (4) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 16. Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ
A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH              
B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH                            
C. kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH 
D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây