Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Sinh học 11 Chủ đề 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Thứ bảy - 06/02/2021 08:53
Giáo án chủ đề dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Chủ đề dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, bài 6: dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5 dinh dưỡng nitơ ở thực vật violet.
Sinh học 11
Sinh học 11
Giáo án chủ đề dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Chủ đề dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, bài 6: dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5 dinh dưỡng nitơ ở thực vật violet, Sinh 11 Bài 6 Giáo án, Giáo án chủ đề dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Sinh 11 Bài 5 Giáo án, Chủ đề dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Sơ đồ tư duy Bài 5 6 Sinh học 11

Chủ đề 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. VAI TRÒ SINH LÝ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-.
Nitơ có vai trò quan trọng với thực vật. Nitơ giúp cây sinh trưởng và phát triển
- Vai trò cấu trúc :
   + Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP,…
   + Thiếu nitơ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, lá xuất hiện màu vàng nhạt.
- Vai trò điều tiết
Nitơ là thành phần cấu tạo của prôtêin – enzim, côenzim và ATP. Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào chất.

II. QUÁ TRÌNH ĐỒNG HÓA NITƠ Ở THỰC VẬT
Rễ cây hấp thu nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Do vậy cần có quá trình đồng hóa nitơ, để cây có thể sử dụng được nitơ lấy được từ đất.
Sự đồng hóa nitơ trong mô thực vật gồm 2 quá trình : khử nitrat và đồng hóa amôni.

1. Quá trình khử nitrat
- Đó là quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ sau :
NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amôni)
- Mo và Fe hoạt hóa các enzim tham gia vào quá trình khử trên.
- Quá trình khử nitrat thành amôni được thực hiện trong mô rễ và mô lá

2. Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật
Trong mô thực vật tồn tại 3 con đường liên kết NH4+ với các hợp chất hữu cơ :
- Amin hóa trực tiếp các axit xêtô (Axit xêtô + NH4+ → Axit amin
Ví dụ : Axit α – xêtôglutaric + NH4+ → Axit glutamic
- Chuyển vị amin (Axit amin + Axit xêtô → Axit amin mới + Axit xêtô mới
Ví dụ : Axit glutamic + Axit pyruvic → Alanin + Axit α – xêtôglutaric
- Hình thành amit : Đó là con đường liên kết NH4+ vào axit amin đicacbôxilic (Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Glutamin
Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng :
- Đó là cách giải độc NH4+ tốt nhất (chất này tích lũy lại gây độc cho tế bào)
- Amit là nguồn dự trữ NH4+ cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật khi cần thiết.

Chủ đề 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Trong một khu vườn có nhiều loài hóa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận đúng về cây này là:
A. Cần bón bổ sung muối canxi cho cây.                    B. Có thể cây này đã được bón thừa kali.     
C. Cây cần được chiếu sáng tốt hơn.                           D. Có thể cây này đã được bón thừa nitơ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 2. Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật:
A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.   
B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.           
C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.                       
D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 3. Cây hấp thụ nitơ ở dạng
A. N2+ và NO3-.                 B. N2+ và NH3+.                 C. NH4+ và NO3-.              D. NH4- và NO3+.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 4. Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa
A. NO3- thành NH4+.         B. NO3- thành NO2-.          C. NH4+ thành NO2-.         D. NO2- thành NO3-.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5. Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ:
A. NO2-→ NO3-→ NH4+.                                            B. NO3- → NO2- → NH3.
C. NO3- → NO2- → NH4+.                                           D. NO3- → NO2- → NH2.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là
A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
B. sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá.                  
C. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.  
D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
Hướng dẫn giải:

Câu 7. Cho nhận định sau: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình …(1)… và trạng thái …(2)… của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của …(3)…
(1), (2) và (3) lần lượt là:
A. trao đổi chất, ngậm nước, tế bào thực vật.              B. ngậm nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.           
C. trao đổi chất, trương nước, tế bào thực vật.            D. cân bằng nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8. Trong các nhận định sau :
(1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4và NO3-.
(2) NH4+ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.
(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.
(4) Trong cây, NO3- được khử thành NH4+.
(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH3 dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.
Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?
A. 2.                                   B. 3.                                   C. 4.                                   D. 5.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Nhận định đúng là: (1), (2), (3), (4)
Ý (5) sửa đúng là: Hình thành amit là con đường khử độc NH3 dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Câu 9. Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng
A. thấp và chỉ bón khi trời không mưa.                       B. thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.
C. cao và chỉ bón khi trời không mưa.                        D. cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của
A. quả non.                        B. thân cây.                       C. hoa.                               D. lá cây.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11. Trong các trường hợp sau:
(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa Nthành nitrat.
(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.
(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.
(4) Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.
Có bao nhiêu trường hợp không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên?
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: (4)

Câu 12. Trong các điều kiện sau:
(1) Có các lực khử mạnh.
(2) Được cung cấp ATP.
(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.
(4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.
Những điều kiện cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra là:
A. (1), (2) và (3).               B. (2), (3) và (4).               C. (1), (2) và (4).               D. (1), (3) và (4).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13. Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây


Chú thích từ (1) đến (4) lần lượt là :
A. (1). NH4+ ; (2). NO3- ; (3). N; (4). Chất hữu cơ.
B. (1). NO3- ; (2). NH4+ ; (3). N; (4). Chất hữu cơ.
C. (1). NO3- ; (2). N; (3). NH4+ ; (4). Chất hữu cơ.  
D. (1). NH4+ ; (2). N; (3). NO3- ; (4). Chất hữu cơ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây