Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Sinh học 11 Chủ đề 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Thứ hai - 08/02/2021 12:01
Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật, Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật cho ví dụ minh họa, Tác dụng của hoocmôn sinh trưởng (GH là).
Sinh học 11
Sinh học 11
Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật, Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật cho ví dụ minh họa, Tác dụng của hoocmôn sinh trưởng (GH là), Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở nam giới, Hoocmôn ảnh hưởng đến sự phát triển của sâu bọ, Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển, Các biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở người

Chủ đề 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
Sinh trưởng và phát triển của mỗi loài, mỗi cá thể động vật trước tiên do nhân tố di truyền quyết định. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có thể chia thành các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài.

I. NHÂN TỐ BÊN TRONG
Hoocmôn là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống
- Đối với lưỡng cư, tirôxin gây biến thái từ nòng nọc thành ếch.
- Iôt là thành phần cấu tạo nên tirôxin, do đó thiếu iôt trong thức ăn và nước dẫn đến thiếu tirôxin.
Hoocmôn sinh trưởng GH có tác dụng làm tăng chiều dài của xương, giúp ta cao lên. Khi cơ thể bị rối loạn nội tiết, hoocmôn GH sẽ được tuyến yên tiết ra không bình thường. Nếu tiết ra quá nhiều thì cơ thể sẽ tăng trưởng quá mức và có chiều cao vượt trội. Ngược lại nếu tiết ra quá ít thì cơ thể không sinh trưởng, gây lùn.

2. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống
- Hai hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.
   + Ecđixơn gây lột xác ở bướm, kcish thích sâu biến thành nhộng và bướm
   + Juvenin phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm.

I. CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI
1. Thức ăn
Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cả động vật và người.
Ví dụ : Thiếu prôtêin, động vật chậm lớn và gầy yếu, dễ mắc bệnh. Thiếu vitamin D gây bệnh còi xương, chậm lớn ở động vật và người.

2. Nhiệt độ
Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát tiển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là động vật biến nhiệt.
Ví dụ : Vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ xuống 16 – 18OC, cá rô phi ngừng lớn và ngừng đẻ

3. Ánh sáng
Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật qua:
- Những ngày trời rét, động vật mất nhiều nhiệt. Vì vậy, chúng phơi nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt
- Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D. Vitamin D có vai trò chuyển hóa canxi để hình thành xương, qua đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển.
Tắm nắng vào sáng sớm và chiều tối để bổ sung vitamin D

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI
Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết về quy luật sinh trưởng và phát triển của động vật, con người đã tìm ra rất nhiều biện pháp tác động lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật nhằm nâng cao năng suất vật nuôi.

1. Cải tạo giống
Để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích nghi với các điều kiện địa phương, người ta áp dụng các phương pháp chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi…

2. Cải thiện môi trường sống của động vật
- Cho đến nay, con người tiếp tục sử dụng rất nhiều nhân tố môi trường như thức ăn, chuồng trại… để làm thay đổi tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, tăng năng suất vật nuôi.
Ví dụ : Áp dụng các chế độ ăn thích hợp đối với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi.

3. Cải thiện chất lượng dân số
Hiện nay, chúng ta đang tiến hành nhiều biện pháp cải thiện chất lượng dân số (tăng chiều cao, cân nặng, không mắc dị tật…) như :
- Nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao
- Tư vấn di truyền phát hiện sớm các đột biến trong quá trình phát triển phôi thai
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống sử dụng ma túy, chống nghiện thuốc lá, chống lạm dụng rượu, bia,…

Chủ đề 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Testosterone được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp                     B. tuyến yên                      C. tinh hoàn                       D. buồng trứng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả
A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém                    B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển      
C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ                                   D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 3. Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là
A. yếu tố di truyền            B. hoocmôn                       C. thức ăn                          D. nhiệt độ và ánh sáng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 4. Ơstrogen được sinh ra ở
A. tuyến giáp                     B. buồng trứng                  C. tuyến yên                      D. tinh hoàn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5. Ơstrogen có vai trò
A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
B. tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, qua đó làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể                             
C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái  
D. kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp                     B. buồng trứng                  C. tuyến yên                      D. tinh hoàn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 7. Tirôxin được sản sinh ra ở
A. tuyến giáp                     B. buồng trứng                  C. tuyến yên                      D. tinh hoàn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8. Tirôxin có tác dụng kích thích
A. quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể                                
B. chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể       
C. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực                 
D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 9. Hoocmôn sinh trưởng có vai trò
A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó Kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể
B. kích thích chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể          
C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10. Testosterone có vai trò kích thích
A. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở  con đực                
B. chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể          
C. quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy  làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể                                
D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 11. Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là
A. người nhỏ bé, ở bé trai đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển         
B. người nhỏ bé, ở bé gái đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
C. người nhỏ bé hoặc khổng lồ                                  
D. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12. Thể vàng sản sinh ra hoocmôn
A. FSH                              B. LH                                C. HCG                             D. Progesteron
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13. Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là
A. hoocmôn sinh trưởng và tirôxin                             
B. hoocmôn sinh trưởng và testosterone                    
C. testosterone và ơstrogen                                        
D. hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng là hoocmon sinh trưởng, tiroxin
Hoocmon ảnh hưởng đến phát triển là testosterone và ơstrogen.

Câu 14. Ecđixơn gây
A. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm  
B. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm    
C. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm                   
D. lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15. Juvenin gây
A. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm                   
B. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm                   
C. ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm   
D. ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sđu biến thành nhộng và bướm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16. Cho các loại hoocmôn sau:
Testosterone
Ơstrogen
Ecđixơn
Juvenin
GH
FSH
Loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng lạ
A. ( 3)                                B. (3) và (4)                       C. (1), (2) và (4)                D. (3), (4), (5) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 17. Trong quá trình phát triển ở người, các nhân tố môi trường có ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn
A. phôi thai                        B. sơ sinh                           C. sau sơ sinh                    D. trưởng thành
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 18. Khi trời rét, động vật biến nhiệt trưởng thành và phát triển chậm vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể
A. giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng              B. mạnh hơn tạo nhiều năng lượng để chống rét      
C. giảm, sinh sản tăng                                                  D. tăng, sinh sản giảm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 19. Tắm nắng vào lúc sáng sớm hay chiều tối ( ánh sáng yếu) có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò
A. chuyển hóa Na để hình thành xương                      B. chuyển hóa Ca để hình thành xương       
C. chuyển hóa K để hình thành xương                        D. oxi hóa để hình thành xương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 20. Khi đến mùa rét, sự sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt bị ảnh hưởng vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa
A. và sinh sản giảm          
B. trong cơ thể tăng tạo nhiều năng lượng để chống rét                                       
C. trong cơ thể giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng                                    
D. trong cơ thể giảm, sinh sản giảm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây