Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Sinh học 11 Chủ đề 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Thứ bảy - 06/02/2021 08:53
Vai trò của các nguyên to khoáng trong quang hợp, Vai trò nguyên to đại lượng, Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên to dinh dưỡng khoáng thiết yếu, Sơ đồ tư duy sinh học 11 Bài 4, Vẽ sơ đồ tư duy bài vai trò của các nguyên tố khoáng.
Sinh học 11
Sinh học 11
Vai trò của các nguyên to khoáng trong quang hợp, Vai trò nguyên to đại lượng, Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên to dinh dưỡng khoáng thiết yếu, Sơ đồ tư duy sinh học 11 Bài 4, Vẽ sơ đồ tư duy bài vai trò của các nguyên tố khoáng, Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Giáo án Sinh 11 Bài 4Vai trò của các nguyên to dinh dưỡng khoáng, Vai trò của các nguyên to khoáng trong quang hợp, Vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp, Các nguyên to khoáng trong đất được hấp thụ qua, Vai trò của quang hợp, Vai trò nguyên to đại lượng, Vai trò của nguyên to khoáng đối với quang hợp, Vai trò của hệ sắc tố

Chủ đề 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY
Trong cơ thể thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với sự sinh trưởng của mọi loài cây.
Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:
- Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống
- Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác
- Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.
Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân thành nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng, dựa vào hàm lượng của chúng trong mô thực vật
- Nguyên tố đại lượng (chiếm > 100mg/1kg chất khô của cây) gồm C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
- Nguyên tố vi lượng (chiếm < 100mg/1kg chất khô của cây) chủ yếu là Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.
Hình 4. 1 và 4. 2 cho ta thấy các chất khoáng thiết yếu có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật.

II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY
Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong đời sống thực vật :
- Tham gia vào các thành phần cấu tạo nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan
- Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lí trong cây:
   + Thay đổi các đặc tính lý hóa của các chất keo nguyên sinh
   + Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất
   + Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây
- Tăng tính chống chịu cho cây trồng đối với các điều kiện bất lợi của môi trường.

III. NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY
1. Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây

- Các muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc hòa tan (dạng ion). Tuy nhiên, rễ cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan.
- Sự chuyển hóa muối khoáng từ dạng không tan thành dạng hòa tan chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố môi trường như hàm lượng nước, độ thoáng (lượng ôxi), độ pH, nhiệt độ, vi sinh vật đất. Nhưng các nhân tố này lại chịu ảnh hưởng của cấu trúc đất.

2. Phân bón cho cây trồng
Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng.
Liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết không chỉ độc hại đối với cây mà còn gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.

Chủ đề 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong
A. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.     B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.  
C. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.      D. dung dịch dinh dưỡng có magiê.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Khi làm thí nghiệm trộng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở nhưng lá già. Nguyên tố khoáng đó là
A. nitơ.                              B. canxi.                            C. sắt.                                D. lưu huỳnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Nito có vai trò quan trọng là thành phần của axit nucleic và protein nên khi thiếu nito cây còi cọc, lá úa vàng.

Câu 3. Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật:
A. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.                   
B. Là thành phần của protein, axit nucleic.                
C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt họa enzim, mở khí khổng.           
D. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4. Khi thiếu Photpho, cây có những biểu hiện như
A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.               
B. lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.          
C. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.  
D. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5. Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như
A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.  
C. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.                     
D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 6. Vai trò của kali trong cơ thể thực vật :
A. Là thành phần của protein và axit nucleic.            
B. Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng.                                   
C. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.   
D. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu
A. photpho.                        B. canxi.                            C. magie.                           D. nitơ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Ca là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzyme nên khi bị thiếu canxi, cây sẽ có biểu hiện lá nhỏ, mềm, và mềm đỉnh.

Câu 8. Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật :
A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.           
B. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.  
C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.                       
D. Là thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 9. Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?
A. Mg2+.                            B. Ca2+.                              C. Fe3+.                              D. Na+
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10. Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?
A. Mg2+.                           B. Ca2+.                            C. Fe3+.                            D. Na+
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 11. Nguyên tố vi lượng chỉ cần với một hàm lượng rất nhỏ nhưng nếu không có nó thì cây sẽ còi cọc và có thể bị chết. Nguyên nhân là vì các nguyên tố vi lượng có vai trò: 
A. Tham gia cấu trúc nên tế bào                                  B. Hoạt hóa enzim trong quá trình trao đổi chất      
C. Quy định áp suất thẩm thấu của dịch tế bào           D. Thúc đẩy quá trình chín của quả và hạt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 12. Khi nói về trao đổi khoáng của cây, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan trong nước                      
B. Muối khoáng tồn tại trong đất đều ở dạng hợp chất và rễ cây chỉ hấp thu dưới dạng hợp chất   
C. Bón phân dư thừa sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm môi trường               
D. Dư lượng phân bón làm xấu tính lí hóa của đất, giết chết vi sinh vật có lợi trong đất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 13. Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong
A. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.     B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.  
C. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.      D. dung dịch dinh dưỡng có magiê.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 14. Lá cây bị vàng do thiếu diệp lục, có thể chọn những nguyên tố khoáng nào sau đây để bón cho cây?
A. P, K, Fe                         B. N, Mg, Fe                      C. P, K, Mn                       D. S, P, K
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 15. Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là nguyên tố đại lượng?
A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe                                             B. Zn Cl, B, K, Cu, S       
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg                                    D. C, H, O, K, Sn, Cu, Fe
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 16. Cây hấp thụ lưu huỳnh ở dạng: 
A. H2SO4                          B. SO2                               C. SO3                               D. SO2−4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17. Khi làm thí nghiệm trộng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở nhưng lá già. Nguyên tố khoáng đó là
A. nitơ.                              B. canxi.                            C. sắt.                                D. lưu huỳnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 18. Nguyên tố Clo có vai trò như thế nào đối với cây?
A. Là thành phần của tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim                                  
B. Là thành phần của axit nucleotit, ATP, photpholipit, coenzim, cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ  
C. Duy trì cân bằng ion, tham gia vào quá trình quang hợp ( quang phân li nước)  
D. Là thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19. Trong các biểu hiện dưới đây của cây, biểu hiện thiếu lưu huỳnh là: 
A. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm   
B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm   
C. lá có màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá            
D. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 20. Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?
A. Sự thay đổi kích thước của cây                               B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây  
C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây                          D. Sự thay đổi màu sắc của lá cây
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21. Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật:
A. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.                   
B. Là thành phần của protein, axit nucleic.                
C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt họa enzim, mở khí khổng.           
D. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 22. Cây hấp thụ canxi ở dạng: 
A. CaSO4                          B. Ca(OH)2                       C. Ca2+                              D. CaCO3
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 23. Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây thì lá cây sẽ xanh lại?
A. Mg2+                             B. Ca2+                              C. Fe3+                               D. Na+
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 24. Cần phải sử dụng các chất khoáng vì bao nhiêu lí do trong các lí do sau đây?
Các nguyên tố khoáng tham gia vào thành phần cấu tạo cơ thể
Thiếu chất khoáng, cây sẽ không phát triển bình thường được
Các chất khoáng là nguồn dinh dưỡng của cây
Các nguyên tố khoáng tham gia cấu tạo và hoạt hóa các enzim thực hiện quá trình chuyển hóa trong cây
A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 25. Khi thiếu Photpho, cây có những biểu hiện như
A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.               
B. lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.          
C. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.  
D. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 26. Vai trò của nguyên tố photpho trong cơ thể thực vật là: 
A. Là thành phần của axit nucleotit, ATP                   B. Hoạt hóa enzim            
C. Là thành phần của màng tế bào                              D. Là thành phần của chất diệp lục Xitocrom
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 27. Vai trò nào sau đây là vai trò quan trọng nhất của nguyên tố vi lượng?
A. Tham gia cấu trúc nên tế bào                                  B. Hoạt hóa enzim trong quá trình trao đổi chất      
C. Chúng cần một số pha sinh trưởng                         D. Chúng được tích lũy trong hạt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 28. Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như
A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.  
C. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.                     
D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 29. Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây?
Là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành được chu trình sống của cây
Không thể thay thế được bằng bất kì nguyên tố nào khác
Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể
Là nguyên tố có hàm lượng tương đối lớn trong cơ thể thực vâtj
A. 1                                    B. 2                                    C. 4                                    D. 3
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây