Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Sinh học 11 Chủ đề 3: Phát triển ở thực vật có hoa

Thứ hai - 08/02/2021 12:01
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Phát triển ở thực vật có hoa, VD về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Khái niệm phát triển ở thực vật, Sinh trưởng và phát triển ở thực vật là gì.
Sinh học 11
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Phát triển ở thực vật có hoa, VD về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Khái niệm phát triển ở thực vật, Sinh trưởng và phát triển ở thực vật là gì, Sự phát triển của hoa, Mối quan hệ sinh trưởng và phát triển ở thực vật có hoaNêu một vài ví dụ về ứng dụng kiến thức sinh trưởng và phát triển, Nếu một số ứng dụng kiến thức về phát triển của thực vật trong sản xuất nông nghiệp, Ví dụ về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Ví dụ về phát triển ở thực vật, Phát triển ở thực vật, Ứng dụng của các loại hoocmôn sinh trưởng trong thực tế, Nếu một vài ví dụ về ứng dụng kiến thức sinh trưởng và phát triển Trong ngành trồng trọt

Chủ đề 3: Phát triển ở thực vật có hoa

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?
Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm ba quá trình liên quan với nhau : sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả)

II. NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA
1. Tuổi của cây
Ở thực vật, điều tiết sự ra hoa theo tuổi không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.

2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ
a. Nhiệt độ thấp
Nhiều loài thực vật chỉ ra hoa, kết hạt sau khi đã trải qua mùa đông giá lạnh. Hiện tượng này gọi là xuân hóa.
Ví dụ : lúa mì, bắp cải…

b. Quang chu kì
- Sự ra hoa ở thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì.
- Các nhóm thực vật phản ứng với quang chu kì
   + Cây ngày ngắn ra hoa khi điều kiện chiếu sáng ít hơn 12h/ngày, ra hoa vào mùa đông. Ví dụ : thược dược, cà phê, chè, cây lúa…
   + Cây ngày dài ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ngày, ra hoa vào mùa hè. Ví dụ : sen, thanh long, dâu tây…
   + Cây trung tính ra hoa trong điều kiện ngày dài và ngày ngắn, cả mùa đông và mùa hè. Ví dụ : cà chua, lạc, dưa chuột, ngô…

c. Phitôcrôm
- Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì ảnh hưởng đến sự ra hoa, nảy mầm, đóng mở khí khổng.
- Phitôcrôm là một loại prôtêin hấp thụ ánh sáng, tồn tại ở 2 dạng : dạng hấp thu ánh sáng đỏ (Pđ), dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (Pđx)
- Cây dài ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ. Cây ngắn ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ xa

3. Hoocmôn ra hoa
Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmôn ra hoa (florigen). Hoocmôn này di chuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Sinh trưởng và phát triển là những quá trình tương tác lẫn nhau trong chu trình sống của cơ thể thực vật. Sinh trưởng là cơ sở cho sự phát triển và phát triển lại thúc đẩy sự sinh trưởng.

IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng
- Trong trồng trọt
   + Kích thích hoặc ức chế hạt nảy mầm bằng hoocmôn
   + Điều tiết sinh trưởng của cây gỗ bằng cách điều chỉnh ánh sáng của cây theo từng giai đoạn phát triển
- Trong công nghiệp rượu bia
Sử dụng hooc môn sinh trưởng gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha.

2. Ứng dụng kiến thức về phát triển
Kiến thức về tác động của nhiệt độ, quang chu kì được sử dụng trong công tác chọn cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa; xen canh; chuyển, gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn loài.

Chủ đề 3: Phát triển ở thực vật có hoa

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua
A. hai quá trình liên quan với nhau:  sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
B. ba quá trình không liên quan với nhau:  sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể                                
C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể                                     
D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm,
A. khí khổng mở, ức chế hoa nở                                 B. hoa nở, khí khổng mở  
C. hoa nở, khí khổng đóng                                          D. kìm hãm hoa nở và khí khổng mở
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3. Cho các loài thực vật sau:
Thanh Long
Cà tím
Cà chua
Cà phê ngô
Lạc
Đậu
Củ cải đường
Ngô
Sen cạn
Rau diếp
Hướng dương
Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?
A. 5                                    B. 6                                    C. 7                                    D. 9
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Cây trung tính là: cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương
Cây trung tính là những cây ra hoa trong điều kiện ngày dài và ngày ngắn.

Câu 4. Quang chu kỳ là
A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm               
B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày                      
C. thời gian chiếu sáng trong một ngày                      
D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5. Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ
A. 14                                  B. 15                                  C. 12                                  D. 13
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6. Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở
A. Chồi nách                     B.                                   C. Đỉnh thân                      D. Rễ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì
A. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm
B. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm           
C. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa trong các lá cần ánh sáng để quang hợp
D. nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm
Hướng dẫn giải:

Câu 8. Cho các loài cây sau:
Thược dược
Mía
Cà chua
Lạc
Hướng dương
Đậu tương
Vừng
Cà rốt
Gai dầu
Mía
Trong các loài cây trên, những loài cây ngày ngắn là
A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)                                    B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)         
C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)                                    D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9. Phitôcrôm Pđ và Pđx Có mối liên hệ với nhau như thế nào?
A. Hai dạng chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng                        
B. Hai dạng đều không chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng      
C. Dạng Pđ không chuyển hóa được sang dạng Pđx  
D. Dạng Pđx không chuyển hóa được sang dạng Pđ
Hướng dẫn giải:

Câu 10. Tuổi của cây một năm được tính theo số
A. Lóng                             B.                                   C. Chồi nách                     D. cành
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11. Cây trung tính là cây ra hoa ở
A. ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô                                      
B. cả ngày dài và ngày ngắn                                       
C. ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng                                    
D. ngày ngắn vào mùa lạnh và ngày dài vào mùa nóng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 12. Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này
A. chỉ ra hoa khi có độ sáng nhỏ hơn 12 giờ/ngày      B. chỉ ra hoa khi có độ sáng lớn hơn 12 giờ/ngày    
C. ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh                 D. ra hoa khi thời gian chiếu sáng bằng thời gian tối
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: đây là các cây dài ngày.

Câu 13. Một cây dài ngày ra hoa trong quang chu kì tiêu chuẩn 14 giờ sáng -  10 giờ tối. Cây đó sẽ ra hoa trong quang chu kì nào sau đây?
14 giờ sáng - 14 giờ tối
15 giờ sáng - 9 giờ tối
10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ 7 giờ tối
10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa 7 giờ tối
10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa 7 giờ tối
10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ 7 giờ tối
10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ - đỏ xa 7 giờ tối
10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa - đỏ 7 giờ tối
Phương án trả lời đúng là:
A. (2), (3), (6) và (8)        B. (2), (3), (6) và (7)          C. (2), (3), (5) và (8)         D. (2), (3), (4) và (7)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A                        
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây