Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Sinh học 11 Chủ đề 2: Vận chuyển các chất trong cây

Thứ bảy - 06/02/2021 08:53
Vận chuyển các chất trong cây violet, Vận chuyển các chất trong cây Sinh học 11, Sơ đồ tư duy vận chuyển các chất trong cây, Thành phần dịch mạch rây, Vận chuyển các chất trong thân, Bài giảng vận chuyển các chất trong cây, Vận chuyển các chất trong cây Giáo án.
Sinh học 11
Sinh học 11
Vận chuyển các chất trong cây violet, Vận chuyển các chất trong cây Sinh học 11, Sơ đồ tư duy vận chuyển các chất trong cây, Thành phần dịch mạch rây, Vận chuyển các chất trong thân, Bài giảng vận chuyển các chất trong cây, Vận chuyển các chất trong cây Giáo án, Trình bày sự vận chuyển chất ở câyTrình bày sự vận chuyển chất ở cây, Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân, Sự vận chuyển các chất trong cây, Sự vận chuyển các chất trong thân, Quá trình vận chuyển nước trong cây, Sự vận chuyển các chất trong thân diễn ra như thế nào, Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây đúng, Thành phần dịch mạch rây

Chủ đề 2: Vận chuyển các chất trong cây

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. DÒNG MẠCH GỖ
Dòng mạch gỗ (còn gọi là dòng đi lên) vận chuyển nước và các ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ của rễ rồi tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến là và những phần khác của cây.

1. Cấu tạo của mạch gỗ
Trong thân thực vật có mạch gỗ, gồm các tế bào chết. Mạch gỗ có 2 loại là quản bào và mạch ống.
- Hình thái cấu tạo
   + Quản bào là các tế bào hình dài, xếp thành hàng thẳng đứng và gối đầu lên nhau
   + Mạch ống là các tế bào ngắn, có vách hai đầu đục lỗ.
- Đặc điểm cấu tạo
   + Vách sơ cấp mỏng và thủng lỗ giúp dòng chất được vận chuyển qua các tế bào
   + Vách thứ cấp được linhin hóa tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước.
- Cách sắp xếp của quản bào và mạch ống
   + Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách: đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia tạo thành những ống dài từ rễ lên lá.
   + Các tế bào khác loại nối với nhau theo cách: lỗ bên của tế bào này sít khớp với lỗ bên của tế bào khác tạo lối đi cho dòng vận chuyển ngang.

2. Thành phần của dịch mạch gỗ
Dịch mạch gỗ gồm chủ yếu là nước, ion khoáng, ngoài ra còn có các chất hữu cơ (axit amin, amit, vitamin, hoocmôn như xitôkinin, ancalôit... ) được tổng hợp ở rễ.

3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ
Làm thế nào mà dòng mạch gỗ di chuyển được theo chiều ngược với chiều trọng lực từ rễ lên đỉnh những cây gỗ cao? Điều đó là nhờ 3 lực:

a. Lực đẩy (áp suất rễ)
Sự trao đổi chất của rễ đã tạo ra các chất làm tăng nồng độ trong tế bào do đó tăng sự hút nước.
Hiện tượng ứ giọt và rỉ nhựa đều do áp suất rễ gây nên.

b. Lực hút do thoát hơi nước ở lá
Quá trình thoát hơi nước ở lá làm cho nước ở lá luôn bị mất gây ra tình trạng thiếu nước thường xuyên trong tế bào, do đó làm động lực cho sự hút nước liên tục từ đất vào rễ. Thoát hơi nước là động lực chủ yếu của sự hút nước vào rễ.

c. Lực kiên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ
Nhờ có lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ tạo thành cột nước đảm bảo dòng mạch gỗ liên tục trong cây.

II. DÒNG MẠCH RÂY
Dòng mạch rây (còn gọi là dòng đi xuống) vận chuyển các chất hữu cơ và các ion khoáng di động như K+ , Mg2+ … từ các tế bào quang hợp trong phiến lá vào cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ (rễ, hạt, củ, quả…)

1. Cấu tạo của mạch rây
Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm
- Đặc điểm
   + Tế bào ống rây không nhân, ít bào quan, chất nguyên sinh, tế bào chuyên hóa cao cho sự vận chuyển các chất.
   + Tế bào kèm nhân to, nhiều ti thể, chất nguyên sinh đặc, không bào nhỏ làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho các tế bào ống rây.

2. Thành phần của dịch mạch rây
Dịch mạch rây gồm chủ yếu là saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmôn thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP... ), một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8 – 8,5.

3. Động lực của dòng mạch rây
Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây.
Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (nơi saccarôzơ được tạo thành) có áp suất thẩm thấu cao và cơ quan chứa (nơi saccarôzơ được sử dụng hay dự trữ) có áp suất thẩm thấu thấp.

Chủ đề 2: Vận chuyển các chất trong cây

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bảo và
A. tế bào nội bì.                 B. tế bào lông hút.             C. mạch ống.                     D. tế bào biểu bì.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa
A. lá và rễ.                         B. cành và lá.                     C. rễ và thân.                     D. thân và lá.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3. Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu
A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.                  B. từ mạch gỗ sang mạch rây
C. từ mạch rây sang mạch gỗ                                      D. qua mạch gỗ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4. Trong các đặc điểm sau :
(1) Các tế bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.
(2) Gồm những tế bào chết.
(3) Thành tế bào được linhin hóa.
(4) Đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá.
(5) Gồm những tế bào sống.
Mạch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đã nói ở trên?
A. 2.                                   B. 3.                                   C. 4.                                   D. 5.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Đặc điểm đúng là: (2), (3), (4)

Câu 5. Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là
A. fructôzơ.                       B. glucôzơ.                        C. saccarôzơ.                     D. ion khoáng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?
A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.                     
B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.            
C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.    
D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 7. Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là
A. hoocmôn thực vật.                                                   B. axit amin, vitamin và ion kali.     
C. saccarôzơ.                                                                D. cả A, B và C.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 8. Hình ảnh bên là mạch gỗ của thực vật có hoa.
Một học sinh đã chú thích cho các số 1,2, 3 và 4 trên hình như sau:


1 - Lỗ bên ; 2 - Mạch gỗ.
3 - Lỗ bên ; 4 - Mạch ống.
Học sinh đó đã chú thích theo phương án nào dưới đây?
A. 1 - Đ ; 2 - S ; 3 - Đ ; 4 - S.                                      B. 1 - Đ ; 2 - S ; 3 - S ; 4 - Đ.            
C. 1 - Đ ; 2 - Đ ; 3 - S ; 4 - Đ.                                      D. 1 - Đ ; 2 - S ; 3 - Đ ; 4 - Đ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 9. Tế bào mạch gỗ của cây gồm:
A. Quản bào và tế bào nội bì                                       B. Quản bào và tế bào lông hút        
C. Quản bào và mạch ống                                            D. Quản bào và tế bào biểu bì
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 10. Khi vận chuyển trong mạch gỗ của thân cây, các phân tử nươc liên kết với nhau thành một dòng liên tục là nhờ: 
A. lực đẩy của rễ                                                          B. nước có tính phân cực 
C. lực hút của lá                                                           D. nước bám vào thành mạch dẫn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11. Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn mạch rây là bị động                  
B. Dòng mạch gỗ luôn vận chuyển các chất vô cơ, dòng mạch rây luôn vận chuyển các chất hữu cơ        
C. Mạch gỗ vận chuyển glucozo, còn mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ khác  
D. Mạch gỗ vận chuyển các chất từ rễ lên lá, mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12. Nước đi vào mạch gỗ theo con đường gian bào đến nội bì thì chuyển sang con đường tế bào chất vì: 
A. Tế bào nội bì có đai caspari thấm nước nên nước vận chuyển qua được        
B. TẾ bào nội bì không thấm nước nên không vận chuyển qua được                  
C. Nội bì có đai caspari không thấm nước nên nước không thấm qua được        
D. Áp suất thẩm thấu của tế bào nội bì thấp nên nước phải di chuyển sang con đường khác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 13. Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là
A. fructôzơ.                       B. glucôzơ.                        C. saccarôzơ.                     D. ion khoáng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 14. Khi nói về quá trình hút nước và vận chuyển nước của rễ cây, có bao nhiêu phát biểu dưới đây sai?
Nước chỉ được vận chuyển từ tế bào lông hút vào mạch dẫn của rễ con theo thành tế bào- gian bào
Nước chủ yếu được cây hút vào theo cơ chế vận chuyển chủ động cần nhiều năng lượng
Sự vận chuyển nước thường được diễn ra đồng thời với sự vận chuyển chất tan
Tất cả các phân tử nước trước khi đi vào mạch dẫn của rễ đều phải đi qua lớp đai caspari của tế bào nội bì
A. 2                                    B. 3                                    C. 1                                    D. 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 15. Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?
A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.                     
B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.            
C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.    
D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 16. Mạch gỗ được cấu tạo từ các tế bào chết có bao nhiêu vai trò sau đây?
Giảm lượng dinh dưỡng và nước để nuôi các tế bào này
Giảm lực cản khi vận chuyển dòng mạch gỗ ngược chiều trọng lực
Các tế bào này sẽ không hút nước và ion khoáng của những tế bào bên cạnh
Thành của các tế bào này dày giúp bảo vệ ống dẫn trước áp lực sinh ra do lực hút từ sự thoát hơi nước ở lá
A. 4                                    B. 3                                    C. 2                                    D. 1
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây