Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sinh học 11 Chủ đề 10: Ôn tập và kiểm tra

Thứ hai - 08/02/2021 11:12
Trắc nghiệm Sinh học 10 chương 3, Trắc nghiệm Sinh 10 chương 2, Trắc nghiệm Sinh học 10 theo từng bài, Trắc nghiệm sinh 10 Tech12h, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 16, De kiểm tra 1 tiết Sinh 10 HK2, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 33, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 13
Sinh học 11
Sinh học 11
Trắc nghiệm Sinh học 10 chương 3, Trắc nghiệm Sinh 10 chương 2, Trắc nghiệm Sinh học 10 theo từng bài, Trắc nghiệm sinh 10 Tech12h, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 16, De kiểm tra 1 tiết Sinh 10 HK2, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 33, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 13

Chủ đề 10: Ôn tập và kiểm tra

Câu 1. Xác định câu đúng (Đ)/sai (S) sau đây
(1) Học sinh đi học đúng giờ là loại tập tính học được
(2) Người đi xe máy thấy đèn đỏ thì dừng lại là tập tính học được
(3) Bóng đen ập xuống lần đầu thì gà con ẩn nấp nhưng lặp lại nhiều lần, gà con không chạy đi ẩn nấp nữa là kiểu học khôn
(4) Ngỗng con mới nở chạy theo người là kiểu học tập in vết
(5) Sau nhiều lần gõ kẻng và cho cá ăn, cứ gõ kẻng là cá nổi lên mặt nước, đây là kiểu học tập quen nhờn
(6) Khi đói, chuột chạy đến nhấn bàn đạp để lấy thức ăn là kiểu học khôn
Phương án trả lời đúng là:
A. 1Đ, 2Đ, 3S, 4Đ, 5S, 6S                                            B. 1Đ, 2Đ, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S   
C. 1Đ, 2Đ, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ                                          D. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
2-Tập tính quen nhờn
5-điều kiện hóa
6-điều kiện hóa

Câu 2. Trong cơ chế xuất hiện điện thế hoạt động, ở giai đoạn
A. khử cực, Kkhuếch tán từ trong tế bào ra ngoài    
B. khử cực, Kkhuếch tán từ ngoài tế bào vào trong 
C. tái phân cực, Kkhuếch tán từ trong tế bào ra ngoài                                       
D. tái phân cực, Nakhuếch tán từ trong tế bào ra ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 3. Sự hướng quang (hướng sáng) ở thực vật làm thân cây uốn cong về phía nguồn sáng. Để giải thích về cơ chế của hiện tượng này, câu phát biểu nào dưới đây là phù hợp nhất?
A. Tế bào ở phía thân cây bị che bóng tổng hợp nhiều hoocmôn AAB (axit abxixic) hơn so với các tế bào ở phía thân được chiếu sáng
B. Sự phần chia tế bào mạnh ở phần thân cây được chiếu sáng làm chiều dài của những tế bào ở phần thân này trở nên ngắn hơn              
C. Sự kéo dài tế bào ở phía thân bị che bóng bị ức chế bởi hoocmôn êtilen, nên chúng trở nên ngắn hơn 
D. Tế bào ở phía thân bị che bóng kéo dài hơn so với các tế bào ở phía thân được chiếu sáng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4. Khi cá hồi chuyển từ môi trường nước ngọt sang môi trường nước biển, những vấn đề sau đây về điều hòa áp suất thẩm thấu cần được giải quyết?
Nồng độ muối trong máu được điều chỉnh tương đương với lượng nước biển
Uống nước biển
Tránh uống nước biển
Tăng cường hấp thu nước qua da và mang
Thải ra môi trường lượng muối thừa
Phương án trả lời đúng là
A. 1 và 2                            B. 2, 4 và 5                        C. 2 và 4                            D. 2 và 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 5. Cho các đặc điểm sau:
Máu (hỗn hợp máu + dịch mô) chỉ trong động mạch dưới áp lực thấp
Máu (hỗn hợp máu + dịch mô) không tiếp xúc trực tiếp với tế bào cơ thể
Máu (hỗn hợp máu + dịch mô) được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể
Tốc độ máu (hỗn hợp máu + dịch mô) chảy chậm
Tốc độ máu (hỗn hợp máu + dịch mô) chảy nhanh
Hệ tuần hoàn hở có bao nhiêu đặc điểm trên?
A. 1                                    B. 3                                    C. 4                                    D. 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Đặc điểm đúng là: 1, 2, 4.

Câu 6. Cơ chế chung của hướng động ở mức tế bào là tốc độ sinh trưởng
A. Không đồng đều của các tế bào tại phía đối diện với kích thích                     
B. Đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện với kích thích                           
C. Đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan                     
D. Không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan do nồng độ khác nhau của auxin
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 7. Trong quá trình hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn mất phân cực, Na+
A. Di chuyển từ phía bên ngoài màng tế bào vào phía bên trong màng tế bào    
B. Di chuyển từ phía trong màng tế bào ra phía ngoài màng tế bào                     
C. Không di chuyển         
D. Vừa di chuyển ra và vừa di chuyển vào qua màng tế bào
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8. Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời câu hỏi?
Một số loài chó sói thường sống thành từng đàn, chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định. Chúng cùng nhau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ. Mỗi đàn đều có một con chó sói đầu đàn. Con đầu đàn có đầy quyền lực như được ăn con mồi trước, thức ăn còn thừa mới đến con có thứ bậc kế tiếp. Ngoài ra, chỉ con đầu đàn mới được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết hoặc quá già yếu, con khỏe mạnh thứ hai sẽ lên thay thế.
Điều nào sau đây nói lên vai trò của tập tính xã hội và tập tính bảo vệ lãnh thổ của loài sói?
A. Các tập tính này đều làm tăng tỷ lệ sinh bằng cách gia tăng dỗ con đực được phép sinh sản, đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn                           
B. Các tập tính này đều làm giảm tỷ lệ sinh bằng cách hạn chế số con đực được phép sinh sản, đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn                           
C. Các tập tính này đều làm tăng tỷ lệ sinh bằng cách gia tăng số con đực được phép sinh sản, đảm bảo tính đa dạng phong phú của loài   
D. Các tập tính này đều làm giảm tỷ lệ sinh bằng cách hạn chế số con cái được phép sinh sản, đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 9. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin “nhảy cóc” vì
A. Giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện                      
B. Tạo cho tốc độ truyền xung nhanh                         
C. Sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie                         
D. Đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10. Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+ có vai trò
A. Tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hóa học hoạt động              
B. Xúc tác sự tổng hợp các chất trung gian hóa học  
C. Tăng cường tái phân cực mở màng trước xináp    
D. Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xináp và vỡ ra
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11. Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự
A. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp → Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp →axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp                          
B. Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp → a xê tin cô lin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp → xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp                          
C. axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp → xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp                         
D. xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào chùy xináp → Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào mạng trước và vỡ ra giải phóng axêtincôlin vào khe xináp → axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12. Xét các diễn biến sau:
Nồng độ Kbên trong cao hơn bên ngoài tế bào
Nồng độ Nabên trong cao hơn bên ngoài tế bào
Các cổng K mở nên các Kở sát màng tế bào đồng loạt đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát phía ngoài màng tế bào làm cho phía ngoài màng tế bào tích điện dương so với trong màng tích điện âm
Bơm Na - K vận chuyển Ktừ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ Kbên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào
Bơm Na - K vận chuyển Natừ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ Nabên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào
Các cổng Na mở nên các Naở sát màng tế bào đồng loạt đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát phía ngoài màng tế bào, làm cho phía ngoài màng tế bào tích điện dương so với phía trong màng tích điện âm
Cơ chế hình thành điện thế nghỉ gồm những đặc điểm:
A. 1, 3 và 4                        B. 2, 3 và 5                        C. 3, 4 và 6                        D. 2, 5 và 6
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13. Xét các phát biểu sau về bơm Na - K
Bơm Na - K là các chất vận chuyển (bản chất là protein) có ở trên màng tế bào
Có nhiệm vụ chuyển Ktừ phía ngoài trả vào phía trong màng tế bào làm cho nồng độ Kở bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài tế bào, vì vậy duy trì được điện thế nghỉ
Hoạt động của bơm Na - K đôi khi không cần năng lượng
Hoạt động của bơm Na - K tiêu tốn năng lượng. Năng lượng do ATP cung cấp
Bơm Na - K có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Bơm này chuyển Natừ phía trong trả ra phía ngoài màng tế bào trong trường hợp điện thế hoạt động xuất hiện
Chuyển Ktừ phía trong trả ra phía ngoài màng tế bào trong trường hợp điện thế hoạt động xuất hiện
Có bao nhiêu phát biểu trên không đúng về vai trò của bơm Na - K?
A. 2                                    B. 3                                    C. 4                                    D. 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Phát biểu không đúng là: 3, 6

Câu 14. Tính thấm của màng nơron ở nơi bị kích thích thay đổi là do
A. Màng của nơron bị kích thích với cường độ đạt tới ngưỡng                           
B. Xuất hiện điện thế màng                                        
C. Kênh Nabị đóng lại, kênh Kmở ra                     
D. Lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây