Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Môi trường sống và các nhân tố sinh thái sinh học 12

Chủ nhật - 27/12/2020 05:02
Môi trường sống và các nhân tố sinh thái sinh học 12, Bài 35: môi trường sống và các nhân to sinh thái, Môi trường và các nhân to sinh thái, Môi trường sống và các nhân to sinh thái trắc nghiệm, Bài 36 Sinh học 12, Sinh 12 bài 35 trắc nghiệm, Đối với mỗi nhân tố sinh thái, các loài khác nhau
Các dạng bài tập sinh học 12
Các dạng bài tập sinh học 12
Môi trường sống và các nhân tố sinh thái sinh học 12, Bài 35: môi trường sống và các nhân to sinh thái, Môi trường và các nhân to sinh thái, Môi trường sống và các nhân to sinh thái trắc nghiệm, Bài 36 Sinh học 12, Sinh 12 bài 35 trắc nghiệm, Đối với mỗi nhân tố sinh thái, các loài khác nhau, Câu hỏi Trắc nghiệm Phần môi trường và các nhân tố sinh thái, Câu hỏi trắc nghiệm về nhân to sinh thái, Môi trường sống và các nhân to sinh thái trắc nghiệm, Môi trường và các nhân to sinh thái, Môi trường và các nhân to sinh thái sinh 12, Sinh 12 bài 35 trắc nghiệm, Bài 36 Sinh học 12, Câu hỏi Trắc nghiệm Phần môi trường và các nhân tố sinh thái, Trắc nghiệm giới hạn sinh thái và ổ sinh thái, Bài 37 Sinh học 12

I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

1. Định nghĩa:
- Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố ở xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp, gián tiếp, hoặc qua lại với sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động của sinh vật.

2. Phân loại

- Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật. được chia thành 2 nhóm:
* Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: Là tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường quanh sinh vật.
* Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: Là mối quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác sống xung quanh, trong đó con người là nhân tố sinh thái có tác động rất lớn tới sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI

1. Giới hạn sinh thái

- Là giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định của môi trường, nằm ngoài giới hạn sinh thái thì sinh vật không tồn tại được.
Giới hạn sinh thái có:
+ Khoảng thuận lợi: là khoảng nhân tố ST ở mức phù hợp, đảm bảo cho sinh vật sống tốt nhất.
+ Khoảng chống chịu: là khoảng nhân tố ST gây ức chế cho hoạt động sống của sinh vật.

2. Ổ sinh thái

- Ổ sinh thái của 1 loài là 1 không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong 1 giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển lâu dài.
- Ổ sinh thái của một loài khác với nơi ở của chúng. Nơi ở chỉ là nơi cư trú, còn ổ sinh thái thể hiện cách sinh sống của loài đó.
+ Ổ sinh thái tầng cây, ổ sinh thái dinh dưỡng, ổ sinh thái thời gian hoạt động…
+ Kích thước thức ăn, loại thức ăn, hình thức bắt mồi … của mỗi loài tạo nên ổ sinh thái khác nhau
+ Thời gian hoạt động kiếm mồi, sinh sản, … là ổ sinh thái về thời gian sống của loài đó
- Việc phân hoá thành các ổ sinh thái khác nhau là do mỗi loài sinh vật thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau, sự phân hoá còn giúp giảm sự cạnh tranh và tận dụng tốt nguồn sống

III. SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG

1. Thích nghi của sinh vật với ánh sáng

- Thực vật thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau của môi trường, thể hiện qua các đặc điểm về hình thái, cấu tạo giải phẩu và hoạt động sinh lý
- Một số đặc điểm thích nghi với môi trường chiếu sáng khác nhau của cây ưa sáng và cây ưa bóng
CÂY ƯA SÁNG CÂY ƯA BÓNG
Thân cao thẳng giúp cây vươn cao lên tầng trên cao có nhiều ánh sáng Thân nhỏ, mọc dưới bóng của các cây khác
Lá màu nhạt. Phiến lá dày có nhiều lớp tế bào mô giậu, hạt lục lạp nằm sâu trong lớp tế bào mô giậu để tránh bị đốt nóng. Lá màu sẫm, to giúp cây tiếp nhận được nhiều ánh sáng. Phiến lá mỏng, ít hoặc không có mô giậu
- Động vật có cơ quan thu nhận ánh sáng chuyên hóa. Ánh sáng giúp cho động vật có khả năng định hướng trong không gian và nhận biết các vật xung quanh. Một số loài chim di cư xác định đường bay bằng ánh sáng mặt trời, các vì sao.
- Tuỳ mức độ hoạt động khác nhau người ta chia động vật thành các nhóm:
+ Nhóm hoạt động ban ngày: gà, chim, người…
+ Nhóm hoạt động ban đêm, trong bóng tối: dơi, cú mèo, hổ …

2. Thích nghi của sinh vật với nhiệt độ


- Động vật hằng nhiệt sống ở nơi có nhiệt độ thấp có tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể (S/V) giảm, để hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể.
a. Quy tắc về kích thước cơ thể (quy tắc Becman)
- Động vật hằng nhiệt sống ở vùng có khí hậu lạnh thì có kích thước cơ thể lớn hơn so với những động vật cùng loài sống ở vùng nhiệt đới ấm áp. Đồng thời, chúng có lớp mỡ dày nên khả năng chống rét tốt. Ví dụ: voi, gấu sống ở vùng lạnh kích thước to hơn voi, gấu ở vùng nhiệt đới
b. Quy tắc về các bộ phận tai, đuôi, chi. . . của cơ thể (quy tắc Anlen)
- Động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi, chi . . . bé hơn tai, đuôi, chi. . . của loài động vật tương tự sống ở vùng nóng. Ví dụ: tai và đuôi thỏ ở vùng ôn đới luôn nhỏ hơn tai và đuôi thỏ nhiệt đới.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái
A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật                
B. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật                                  
C. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật         
D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đén đời sống của sinh vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 2: Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường
A. đất, môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật                    
B. đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước   
C. vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước                                       
D. đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm
A. tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật           
B. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các nhân tố vật lí bao quanh sinh vật
C. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hóa học của môi trường xung quanh sinh vật  
D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm
A. thực vật, động vật và con người                            
B. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người          
C. thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.        
D. vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 5: Những nhân tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng thường phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động là
A. nhân tố hữu sinh                                                      B. nhân tố vô sinh             
C. các bệnh truyền nhiễm                                             D. nước, không khí, độ ẩm, thực vật ưa sáng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 6: Giới hạn sinh thái là
A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian                                   
B. khoảng xác định mà ở đó loài sống thuận lợi nhất hoặc sống bình thường nhưng năng lượng bị hao tổn tối thiểu                                  
C. không chống chịu mà ở đó đời sống của loài ít bất lợi                                    
D. khoảng cực thuận mà ở đó loài sống thuận lợi nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7: Trong một khu vườn cây ăn quả (trái), nhân tố vô sinh là:
A. Chiếc lá rụng                B. Cây mít                         C. Con bọ ngựa                 D. Con xén tóc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Trong một khu vườn cây ăn quả, nhân tố vô sinh là chiếc lá rụng.
Câu 8: Khi nói về giới hạn sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng hẹp     
B. Loài sống ở vùng biển khơi có giới hạn sinh thái về độ muối hẹp hơn so với loài sống ở vùng cửa sống
C. Cở thể đang bị bệnh có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn so với cơ thể cùng lứa tuổi nhưng không bị bệnh                                  
D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9: Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái
A. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất                               
B. ở mức phù hợp nhất đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất          
C. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường 
D. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố
A. hạn chế                         B. rộng                               C. vừa phải                        D. hẹp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 11: Những loài có giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố
A. hạn chế                         B. rộng                               C. vừa phải                        D. hẹp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 12: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với một số nhân tố này nhưng lại hẹp đối với một số nhân tố khác thì chúng thường có vùng phân bố
A. hạn chế                         B. rộng                               C. vừa phải                        D. hẹp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 13: Những hiểu biết về giới hạn sinh thái của sinh vật có ý nghĩa
A. đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi  
B. ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp       
C. trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp              
D. đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 14: Nơi ở là
A. khu vực sinh sống của sinh vật                              
B. nơi cư trú của loài        
C. khoảng không gian sinh thái                                  
D. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15: Ổ sinh thái là
A. khu vực sinh sống của sinh vật                              
B. nơi thường gặp của loài                                          
C. khoảng không gian sinh thái có tất cả các điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển ổn định, lâu dài của loài                                    
D. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm
A. thay đổi đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, sinh lí của thực vật, hình thành các nhóm cây ưa sáng, ưa bóng.                                 
B. tăng hoặc giảm sự quang hợp của cây                   
C. thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật   
D. ảnh hưởng tới cấu tạo giải phẫu, sinh sản của cây
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17: Đối với động vật, ảnh hưởng tới
A. hoạt động kiếm ăn, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật, định hướng di chuyển trong không gian
B. hoạt động, khả năng sinh trưởng, sinh sản             
C. hoạt động kiếm ăn, khả năng sinh trưởng, sinh sản                                         
D. hoạt động, khả năng sinh trưởng, sinh sản, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật, định hướng di chuyển trong không gian
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 18: Nhiệt độ ảnh hưởng tới động vật qua các đặc điểm sau
A. sinh thái, hình thái, quá trình sinh lí, hoạt động sống                                      
B. hoạt động kiếm ăn, hình thái, quá trình sinh lí       
C. sinh sản, hình thái, quá trình sinh lí                       
D. sinh thái, sinh sản, hình thái, quá trình sinh lí
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19: Sinh vật biến nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể
A. phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường                        B. luôn thay đổi                
C. tương đối ổn định                                                    D. không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 20: Sinh vật hằng nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể
A. phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường                        B. luôn thay đổi                
C. tương đối ổn định                                                    D. ổn định và không phụ thuộc vaò nhiệt độ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 21: Trong các nhóm động vật sau, nhóm thuộc động vật biến nhiệt là
A. cá sấu, ếch đồng, giun đất, mèo                              B. cá voi, cá heo, mèo, chính bồ câu
C. thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá chép                   D. cá rô phi, tôm đồng, cá thu, thỏ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 22: Trong tự nhiên, nhân tố sinh thái tác động đến sinh vật
A. một cách độc lập với tác động của các nhân tố sinh thái khác                         
B. trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố sinh thái khác                       
C. trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố vô sinh                                 
D. trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố hữu sinh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23: Đối với mỗi nhân tố sinh thái, các loài khác nhau
A. có giới hạn sinh thái khác nhau                             
B. có giới hạn sinh thái giống nhau                            
C. có thể có giới hạn sinh thái giống nhau hoặc khác nhau                                  
D. có phản ứng như nhau khi nhân tố sinh thái biến đổi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24: Ở động vật biến nhiệt, nhiệt độ môi trường càng cao thì chu kì sống của chúng
A. không đổi                      B. càng dài                        C. càng ngắn                     D. luôn thay đổi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 25: Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao,có loài sống dưới thấp, hình thành các ___ khác nhau
A. quần thể                        B. ổ sinh thái                     C. quần xã                         D. sinh cảnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 26: Những sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm sinh vật biến nhiệt?
(1) Vi sinh vật     (2) Chim     (3) Con người.
(4) Thực vật     (5) Thú     (6) Ếch nhái, bò sát.
A. (1), (2) và (5)                B. (1), (4) và (6)                C. (2), (3) và (5)                D. (1), (3) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 27: Những sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm sinh vật hằng nhiệt?
(1) Động vật không xương sống
(2) Thú
(3) Lưỡng cư, bò sát
(4) Nấm
(5) Thực vật
(6) Chim
A. (1), (2) và (4)                B. (2), (3) và (6)                C. (1), (3), (4) và (5)         D. (1), (3), (4) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 28: Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là
(1) Môi trường không khí     (2) Môi trường trên cạn     (3) Môi trường đất
(4) Môi trường xã hội     (5) Môi trường nước     (6) Môi trường sinh vật
A. (1), (2), (4) và (6)         B. (1), (3), (5) và (6)          C. (2), (3), (5) và (6)         D. (2), (3), (4) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 29: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là
A. môi trường                    B. giới hạn sinh thái          C. ổ sinh thái                     D. sinh cảnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 30: Thỏ sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi và các chi nhỏ hơn tai, đuôi và các chi của thỏ sống ở vùng nhiệt đới, điều đó thể hiện quy tắc nào?
A. Quy tắc về kích thước cơ thể.                                
B. Quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi,… của cơ thể.                      
C. Do đặc điểm của nhóm sinh vật hằng nhiệt           
D. Do đặc điểm của nhóm sinh vật biến nhiệt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 31: Nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
A. Rừng mưa nhiệt đới      B. Cá rô phi                       C. Đồng lúa                       D. Lá khô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 32: Đặc điểm thích nghi của động vật sống nơi thiếu ánh sáng là
A. cơ quan thị giác tiêu giảm                                       B. cơ quan thị giác phát triển mạnh  
C. nhận biết đồng loại nhờ tiếng nói                           D. cơ quan xúc giác tiêu giảm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 33: Đặc điểm thích nghi với môi trường khô hạn của một số thực vật là
A. tầng cutin rất mỏng                                                  B. lá mỏng                        
C. rễ cây nông                                                              D. thân cây có nhiều tế bào chứa nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 34: Cây ưa sáng có đặc điểm nào sau đây?
A. Lá có màu xanh nhạt, hạt lục lạp nhỏ                     B. Phiến lá mỏng, có nhiều tế bào mô giậu  
C. Phiến lá mỏng, không có tế bào mô giậu                D. Lá cây có màu xanh sẫm, hạt lục lạp lớn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 35: Lá của cây ưa bóng có đặc điểm nào sau đây?
A. Lá dày, nằm ngang, có nhiều tế bào mô giậu        
B. Lá to, nằm nghiêng, ít hoặc không có mô giậu      
C. Lá dày, nằm nghiêng, có nhiều tế bào mô giậu     
D. Lá mỏng, nằm ngang, ít hoặc không có tế bào mô giậu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 36: Nhiệt độ cực thuận cho các chức năng sống đối với cá rô phi ở Việt Nam là
A. 20°C                             B. 25°C                              C. 30°C                             D. 35°C
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 37: Khoảng giới hạn sinh thái về nhiệt độ đối với cá rô phi ở Việt Nam là
A. 2°C - 42°C                    B. 10°C - 42°C                  C. 5°C - 40°C                    D. 5,6°C - 42°C
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 38: Loài chuột cát ở đài nguyên có thể chịu được nhiệt độ không khí dao động từ (-50°C) đến (+30°C), trong đó nhiệt độ thuận lợi từ 0°C đến 20°C. Điều này thể hiện quy luật sinh thái
A. giới hạn sinh thái                                                     B. tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường     
C. không đồng đều của các nhân tố sinh thái              D. tổng hợp của các nhân tố sinh thái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 39: Cho các thông tin về giới hạn nhiệt độ của các loài sinh vật dưới đây:
- Loài chân bụng Hydrobia aponenis: (+1°C) – (+60°C).
- Loài đỉa phiến: (+0,5°C) – (+24°C).
- Loài chuột cái đài nguyên: (-5°C) – (+30°C).
- Loài cá chép Việt Nam: (+2°C) – (+44°C).
Trong các loài trên, loài nào có khả năng phân bố rộng nhất?
A. Cá chép                                                                    B. Chân bụng Hydrobia aponenis     
C. Đỉa phiến                                                                 D. Chuột cát
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích:
Khi chỉ xét 1 nhân tố sinh thái trong môi trường thì loài nào có giới hạn về nhân tố đó càng rộng thì khả năng phân bố càng rộng và ngược là → Loài chân bụng Hydrobia aponensis có giới hạn nhiệt độ rộng nhất nên phân bố rộng nhất.
Câu 40: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?
(1) Ổ sinh thái của 1 loài là 1 không gian sinh thái mà ở đó tát cả các nhận tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển.
(2) Ổ sinh thái là tập hợp nhiều loài trong cùng 1 nơi sống.
(3) Trên một cây to có nhiều loài chim cùng sinh sống, có loài mỏ ngắn ăn hạt, loài mỏ dài hút mật, loài mỏ sắc nhọn ăn sâu bọ,… là ví dụ về sự phân li ở sinh thái.
(4) Những loài gần nhau về nguồn gốc, khi sống trong cùng 1 sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn thường có xu hướng trùng lặp về ổ sinh thái.
A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 41: Cho sơ đồ giới hạn sinh thái của 3 loài sinh vật và một số nhận xét như sau:
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
I- Loài 3 được xem là loài ưa nhiệt, đồng thời là loài hẹp nhiệt nhất trong 3 loài
II- Loài 2 thường có vùng phân bố rộng nhất trong 3 loài
III- Sự cạnh tranh giữa loài 1 và 2 diễn ra mạnh hơn so với giữa loài 2 và 3 do có sự trùng lặp ổ sinh thái nhiều hơn
IV- Khi nhiệt độ xuống dưới 10°C thì chỉ có một loài có khả năng sống sót
Số phát biểu đúng là
A. 4                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 1
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Các phát biểu đúng là I, II, IV.
III- sai vì sự trùng lặp về ổ sinh thái dinh dưỡng hoặc nơi ở mới gây ra sự cạnh tranh giữa các loài.
Câu 42: Cho các phát biểu sau đây về giới hạn sinh thái:
I. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của mỗi nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
II. Ở khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
III. Các cá thể trong cùng một loài đều có giới hạn sinh thái về mỗi nhân tố sinh thái giống nhau.
IV. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái chính là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.
Số phát biểu đúng là:
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
I. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của mỗi nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian: đúng.
II. Ở khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất: đúng.
III. Các cá thể trong cùng một loài đều có giới hạn sinh thái về mỗi nhân tố sinh thái giống nhau: sai, ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của cá thể và ở các trạng thái sinh lí khác nhau có giới hạn sinh thái khác nhau.
IV. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái chính là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó: đúng.
Câu 43: Loài A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 21ºC đến 35ºC, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ 74% đến 96%. Tron 4 loại môi trường sau đây, loài sinh vật này có thể sống ở môi trường nào?
A. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25ºC đến 40ºC, độ ẩm từ 8% đến 95%.
B. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 12ºC đến 30ºC, độ ẩm từ 90% đến 100%.  
C. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25ºC đến 30ºC, độ ẩm từ 85% đến 95%.    
D. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 20ºC đến 35ºC, độ ẩm từ 75% đến 95%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Loài A chỉ sống được trong môi trường có nhiệt độ từ 21ºC đến 35ºC và độ ẩm từ 74% đến 96%. Nếu môi trường sống của loài A có nhiệt độ và độ ẩm vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng về nhiệt độ và độ ẩm thì loài sẽ bị chết.
Câu 44: Điều nào không đúng về sự liên quan giữa ổ sinh thái và sự cạnh tranh giữa các loài?
A. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì cạnh tranh với nhau càng mạnh          
B. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng ít thì cạnh tranh với nhau càng yếu
C. Những loài có ổ sinh thái không giao nhau thì không cạnh tranh với nhau     
D. Những loại có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì cạnh tranh với nhau càng yếu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 45: Nơi ở là
A. khu vực sinh sống của sinh vật                              
B. nơi cư trú của loài        
C. khoảng không gian sinh thái                                  
D. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Nơi ở là nơi cư trú của sinh vật
Câu 46: Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái
A. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất         
B. ở mức phù hợp nhất đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất          
C. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường 
D. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất
Câu 47: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố
A. hạn chế                         B. rộng                               C. vừa phải                        D. hẹp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố rộng
Câu 48: Khi nói về môi trường sống và các nhân tố sinh thái, phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Giới hạn sinh thái là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái đều phù hợp cho sinh vật. B. Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.  
C. Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật cũng ảnh hưởng đến các nhân tố sinh thái, làm thay đổi tính chất của các nhân tố sinh thái.                             
D. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 49: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?
A. Ánh sáng.                      B. Độ ẩm.                          C. Cạnh tranh.                   D. Nhiệt độ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 50: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?
A. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng.    
B. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.      
C. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành.   
D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
• Sinh vật thích nghi với môi trường cho nên loài sống ở vùng xích đạo có nhiệt độ môi trường khá ổn định nên sẽ có giới hạn sinh thái về nhiệt hẹp hơn loài sống ở các vùng cực.
• Cơ thể lúc còn non có khả năng chống chịu kém nên có giới hạn sinh thái về nhiệt hẹp hơn các cá thể trưởng thành của cùng loài đó.
• Sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái ngoài khoảng cực thuận thì sinh vật chuyển sang chống chịu và ngoài khoảng chống chịu là diểm gây chết.
• Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có khả năng thích nghi thấp nên vùng phân bố hẹp hơn các loài có giới hạn sinh thái rộng.
Câu 51: Khi nói về nhân tố sinh thái hữu sinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mức độ tác động của nhân tố hữu sinh lên cá thể sinh vật phụ thuộc vào mật độ của quần thể.
II. Khi mật độ cá thể của các quần thể càng cao thì mức độ tác động của nhân tố hữu sinh càng mạnh.
III. Khi quần thể chịu tác động của nhân tố hữu sinh thì có thể sẽ làm biến động số lượng cá thể của quần thể.
IV. Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật thì cũng được xếp vào nhân tố hữu sinh.
A. 3                                    B. 1                                    C. 2                                    D. 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.
I và II đúng vì nhân tố hữu sinh phụ thuộc mật độ và chịu sự chi phối của mật độ cá thể.
III đúng vì tác động của nhân tố sinh thái có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong của quần thể, do đó dẫn tới làm biến động số lượng cá thể của quần thể.
IV sai vì nhân tố vật lí, hóa học, sinh học đều là nhân tố vô sinh.
Câu 52: Trong cùng một môi trường sống, nếu các cá thể sinh vật đến từ các loài gần nhau và sử dụng chung nguồn sống thì:
A. Làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.           
B. Làm tăng tốc độ phân ly ổ sinh thái.                      
C. Làm phong phú nguồn sống của môi trường.        
D. Làm các cá thể khác nhau của các loài khác nhau bị tiêu diệt.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Trong cùng một môi trường sống, nếu các cá thể sinh vật đến từ các loài gần nhau và sử dụng chung nguồn sống thì làm tăng tốc độ phân ly ổ sinh thái.
Câu 53: Nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến sự diễn thế sinh thái là
A. hoạt động khai thác tài nguyên của con người.     
B. sự thay đổi của khí hậu như lũ lụt, hạn hán, cháy rừng.                                   
C. sự thay đổi của môi trường và sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã           
D. hoạt động mạnh mẽ của nhóm loài ưu thế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến sự diễn thế sinh thái là sự thay đổi của môi trường và sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.
Câu 54: Phát biểu nào dưới đây KHÔNG chính xác khi nói về sự tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống của sinh vật:
A. Mỗi nhân tố sinh thái đều có một khoảng giá trị liên tục mà trong đó sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng được.                                           
B. Điểm cực thuận nằm trong giới hạn sinh thái là một giá trị về điều kiện sinh thái mà ở đó sinh vật có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt nhất ngay cả khi các nhân tố sinh thái khác nằm ngoài giới hạn.
C. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái đối với sinh vật cũng được coi là ổ sinh thái riêng của nhân tố sinh thái đó đối với sinh vật nêu trên.                         
D. Những loài chia sẻ chung nhiều vùng giới hạn sinh thái của nhiều nhân tố sinh thái khác nhau thường có xu hướng gia tăng sự cạnh tranh và có thể dẫn đến sự phân ly ổ sinh thái.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Phát biểu KHÔNG chính xác khi nói về sự tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống của sinh vật: Điểm cực thuận nằm trong giới hạn sinh thái là một giá trị về điều kiện sinh thái mà ở đó sinh vật có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt nhất ngay cả khi các nhân tố sinh thái khác nằm ngoài giới hạn.
Câu 55: Trong một sinh cảnh có nhiều loài cùng phát sinh từ một loài gốc ban đầu, chúng là những loài có mối quan hệ họ hàng gần. Trong quá trình sống, chúng sử dụng các yếu tố sống của môi trường giống nhau. Sự cạnh tranh giữa các loài này thường:
A. làm cho chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái.     B. làm cho các loài này đều bị tiêu diệt.       
C. làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.           D. làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 56: Trong số các phát biểu sau về môi trường và các nhân tố sinh thái cũng như sự tác động qua lại giữa các yếu tố trên đối với sinh vật, phát biểu nào chính xác?
A. Trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp hình thành nên những ổ sinh thái khác nhau.                                      
B. Môi trường chỉ bao gồm các yếu tố vô sinh bao quanh sinh vật thuộc nhóm các nhân tố khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm…) và các yếu tố thổ nhưỡng hay địa hình.                                
C. Người ta chia nhân tố sinh thái thành 2 nhóm: Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh, con người không thuộc hai nhóm trên.                  
D. Thực vật đều sử dụng quang năng phục vụ cho các hoạt động quang hợp của mình, do đó giới hạn sinh thái đối với ánh sáng của các loài thực vật đều như nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Các phát biểu về môi trường và các nhân tố sinh thái cũng như sự tác động qua lại giữa các yếu tố trên đối với sinh vật, phát biểu đúng là: trên một cây to, có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp hình thành nên những ổ sinh thái khác nhau.                                       
B. Môi trường chỉ bao gồm các yếu tố vô sinh bao quanh sinh vật thuộc nhóm các nhân tố khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm…) và các yếu tố thổ nhưỡng hay địa hình. → sai, môi trường bao gồm các yếu tố vô sinh và hữu sinh.                           
C. Người ta chia nhân tố sinh thái thành 2 nhóm: Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh, con người không thuộc hai nhóm trên. → sai, nếu chỉ xét 2 nhóm thì con người là nhân tố hữu sinh.     
D. Thực vật đều sử dụng quang năng phục vụ cho các hoạt động quang hợp của mình, do đó giới hạn sinh thái đối với ánh sáng của các loài thực vật đều như nhau. → sai, giới hạn sinh thái về ánh sáng của các thực vật khác nhau là khác nhau.
Câu 57: Về môi trường sống xung quanh sinh vật, khẳng định nào dưới đây là chính xác?
A. Mỗi sinh vật đều có khoảng giới hạn sinh thái như nhau đối với mỗi nhân tố sinh thái.
B. Các nhân tố sinh thái của môi trường luôn tác động đồng đều lên cơ thể sinh vật, đồng đều lên các bộ phận khác nhau của cơ thể sinh vật và đồng đều lên các giai đoạn phát triển khác nhau của sinh vật.    
C. Mỗi một nhân tố sinh thái của môi trường đều có một giá trị mà ở đó sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh nhất gọi là điểm cực thuận.                                         
D. Sinh vật chịu tác động một chiều từ môi trường và sự sinh trưởng phát triển của sinh vật chịu sự chi phối của môi trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
A. Mỗi sinh vật đều có khoảng giới hạn sinh thái như nhau đối với mỗi nhân tố sinh thái. → sai, các sinh vật có khoảng giới hạn sinh thái khác nhau với mỗi nhân tố sinh thái.                           
B. Các nhân tố sinh thái của môi trường luôn tác động đồng đều lên cơ thể sinh vật, đồng đều lên các bộ phận khác nhau của cơ thể sinh vật và đồng đều lên các giai đoạn phát triển khác nhau của sinh vật. → sai, nhân tố sinh thái tác động khác nhau…                                  
C. Mỗi một nhân tố sinh thái của môi trường đều có một giá trị mà ở đó sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh nhất gọi là điểm cực thuận. → đúng                           
D. Sinh vật chịu tác động một chiều từ môi trường và sự sinh trưởng phát triển của sinh vật chịu sự chi phối của môi trường. → sai, tác động 2 chiều (tác động qua lại)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây