Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

THỜI BẮC THUỘC VÀ NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TK II TCN- ĐẦU TK X)

Thứ ba - 15/09/2020 06:09
Lập bảng các cuộc đấu tranh giành độc lập từ the kỉ 1 đến the kỉ 10, Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc lớp 6, Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế KỶ IX, Nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc, Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc lớp 10, Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, Chủ đề các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
lịch sử 10
lịch sử 10
Lập bảng các cuộc đấu tranh giành độc lập từ the kỉ 1 đến the kỉ 10, Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc lớp 6, Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế KỶ IX, Nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc, Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc lớp 10, Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, Chủ đề các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

I- Chế độ cai trị của PK phương Bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hoá, xã hội Việt Nam.

1. Chế độ cai trị.

a. Tổ chức bộ máy cai trị
- chia nước ta thành quận huyện, sáp nhập vào TQ
- cử quan lại cai trị tới cấp huyện
mục đích: xoá bỏ đất nước, dt VN (đồng hoá)
b. c/s bóc lột KT, đồng hoá về văn hoá.
* c/s bóc lột về KT:
Thực hiện c/s bóc lột, cống nạp nặng nề
+ cướp ruộng đất
+ thực hiện c/s đồn điền
+ nắm độc quyền muối và sắt
ànd đói khổ, nông nghiệp đình đốn, thủ công, thương nghiệp không ptriển
èbiến KT nước ta lệ thuộc vào chính quyền đô hộ.

* c/s đồng hoá về văn hoá:

+ truyền bá Nho giáo
+ bắt người Việt theo phong tục, tập quán người Hán
+ mở trường dạy chữ Nho
à đồng hoá về tư tưởng
ènhững c/s cai trị của PK phương Bắc dù cứng rắn hay mềm dẻo đều nhằm đồng hoá dân ta, áp đặt bộ máy cai trị lâu dài trên đất nước ta.

2. Những chuyển biến về KT-VH-XH

a. về kinh tế:

- nông nghiệp:
+ công cụ sắt được sử dụng phổ biến
+ công cuộc khai hoang được đẩy mạnh
+ các công trình thuỷ lợi được xây dựng
ànăng suất lúa cao hơn trước
- TCN và TM: ptriển hơn trước
+ kĩ thuật rèn sắt ptriển
+khai thác khoáng sản được đẩy mạnh 1 bước
+một số nghề TC mới ra đời: giấy, thuỷ tinh
+nhiều đường giao thông nối liền các vùng, các quận hình thành, giao lưu hàng hoá ptriển.

b. về văn hoá- xã hội

- VH: + tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của VH Trung Hoa: ngôn ngữ, văn tự…
+ bảo tồn được tiếng Việt và pttq Việt
- XH: + mâu thuẫn dân tộc gay gắt
+ chính quyền đô hộ tuy trực tiếp cai trị nhưng mới chỉ nắm ở cấp huyện chưa với tới được các làng xóm

II- Cuộc đấu tranh giành ĐLDT (từ TK I đến đầu TK X)

1. Khái quát phong trào đấu tranh từ TK I đến đầu TK X

STT Năm k/n địa điểm Tóm tắt diễn biến, kết quả
1 40-43 Giao chỉ Hai bà Trưng phất cờ k/n tại Hát Môn, sau chiếm Mê Linh (VP)àCổ Loaà Luy Lâu(Thuận Thành, Hà Bắc)k/n thắng lợi, Trưng Trắc làm vua đóng đô ở Mê Linh. Năm 43, k/n bị quân Mã Viện đàn áp
2 100 Nhật Nam Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trị sở, nhà cửa của bọn quan lại đô hộ  Cuộc k/n bị đàn áp
3 137 Tượng Lâm
Nhật nam
Hơn 2000 dân tham gia đánh huyện lị, đốt thành. Cuộc k/n kéo dài hơn 1 năm thì bị thất bại
4 144 Nhật nam
Cửu chân
Hơn 1000 dân Nhật Nam nổi dậy kết hợp với dân Cửu Chân đánh các huyện nhưng bị đàn áp
5 157       nt Hơn 4000 dân Cửu chân, Nhật nam do Chu Đạt lãnh đạo, đánh giết huyện lệnh, quận trị Cửu chân, giết thái thú. 3 năm sau k/n bị đàn áp
6 178-181 Giao chỉ, cửu chân, nhật nam, hợp phố Hàng vạn dân nổi dậy do Lương Long lãnh đạo. đến năm 181 cuộc k/n bị dập tắt
7 190 Giao chỉ Nd k/n, thứ sử Chu Phù không chống đỡ nổi bỏ trốn. Sau đó k/n thất bại
8 190-193 Tượng lâm Khu Liên lãnh đạo dân chúng nổi dậy. k/n thắng lợi, nước Lâm ấp ra đời
9 248 Cửu chân Triệu Thị Trinh lãnh đạo dân chúng k/n. nhà Ngô huy động 8000 quân mới đàn áp được
10 271     Nt Phù Nghiêm Di nổi dậy chống nhà Ngô, bị đàn áp
11 468-485 Giao châu Lí Trường Nhân giết các quan lại, thuộc hạ của thứ sử Trương Mục, tự xưng là thứ sử. Không đàn áp được, nhà Tống buộc phảI công nhận choc thứ sử cho Trường Nhân. tiếp sau là Lí Phúc Hiến. Năm 485 Hiến đầu hàng nhà Tề
12 542 Giao châu, ái châu, hoan châu Lí Bí k/n. năm 544 k/n thắng lợi, thành lập nước Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (HN)
13 687 Giao châu Lí Tự Tiên. Đinh Kiến k/n, vây đánh phủ Tống Bình(HN), giết chết đô hộ phủ Lưu Diên Hưụ. Nhà Đường phảI cử quân sang đánh bại nghĩa quân
14 722 Giao châu, ái châu, hoan châu Mai Thúc Loan kêu gọi nd vùng Nam Đàn ( NA) nổi dậy k/n, xây dung căn cứ chống giặc ở Sa Nam(Nam Đàn). được nd hưởng ứng, nghĩa quân tiến ra Bắc tấn công phủ thành Tống Bình. đô hộ Quang Sở Khách bỏ trốn. MTL xưng đế đóng đô ở Vạn An (Nghệ An). Nhà Đường pháI 10 vạn quân sang đàn áp,lực lượng nghĩa quân tan rã
15 Khoảng 776 Giao châu Phùng Hưng k/n ở Đường Lâm (Sơn Tây-Hà Tây) đánh chiếm phủ thành Tống Bình, quản lí đất nước. Phùng Hung mất, năm 791 nhad Đường đem quân xâm lược
16 905    Nt Khúc thừa Dụ được sự ủng hộ của nd đã đánh chiếm phủ thành Tống Bình, xây dung chính quyền tự chủ
17 938    nt Ngô Quyền đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán, bảo vệ độc lập, tự chủ.

2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

Nội dung Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Khởi nghĩa Lí Bí Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Chiến thắng Bạch Đằng
Thời gian 40-43 542 905 938
kẻ thù đông Hán Lương Đường Nam Hán
địa bàn Hát Môn,Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu Long Biên, Tô Lịch Tống Bình Sông Bạch Đằng
Tóm tắt diễn biến -Thỏng 3-40 Hai Bà Trưng phất cờ KN được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng chiếm được Cổ Loa buộc thái thú Tô Định trốn về TQ, KN thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xd chính quyền tự chủ.
- Năm 42 Nhà Hán đưa hai vạn quân sang xâm lược. Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hy sinh.
- Năm 542 Lý Bí  liên kết hào kiệt các châu thuộc miền Bắc KN. Lật đổ chế độ đô hộ.
- Năm 544 Lý Bí lên ngôi lập nước Vạn Xuân.
- Năm 542 Nhà Lương đem quân xâm lược, Lý Bớ trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức khỏng chiến.
® Năm 550 thắng lợi. Triệu Quang phục lên ngôi vua.
- Năm 571 Lý Phật Tử  cướp ngôi.
- Năm 603, nhà Tuỳ xâm lược, nước Vạn Xuân tbại
 
-Năm 905 Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bỡnh, giành quyền tự chủ
- Năm 907 Khúc Hạo xd chính quyền độc lập tự chủ.
 
Năm 938 quân Nam Hán xâm lược nước ta, Ngô Quyền lónh đạo ND giết tên phản tặc Kiều Công Tiễn (cầu viện Nam Hán) và tổ chức đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hỏn.
 
ý nghĩa -Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức đô hộ của nhân dân Âu Lạc.
-Khẳng định khả năng, vai trũ của phụ nữ trong đtranh chống ngoại xâm.
 
- Giành được độc lập tự chủ sau 500 năm đấu tranh bền bỉ.
- Khẳng định được sự trưởng thành của ý thức dtộc.
® Bước phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.
 
- Lật đổ đô hộ của nhà Đường, giành độc lập tự chủ.
- Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của ND ta thời Bắc thuộc.
 
- Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.
- Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.
- Kết thỳc vĩnh viễn 1 nghỡn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc

​​​​​​​Các cuộc khởi nghĩa bùng nổ là do:
+ bùng nổ do c/s cai trị hà khắc, bóc lột và đàn áp tàn bạo của phong kiến phương Bắc
+ các cuộc đấu tranh diễn ra liên tục, kéo dài đầy gian khổ, quyết liệt, rộng lớn.
+ được đông đảo qcnd nhiệt tình hưởng ứng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây