Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Thứ hai - 14/09/2020 13:33
lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945), Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11 Bài 8, 5 sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới hiện đại 1917-1945, Lịch sử 11 Bài 18 ngắn gọn, Lịch sử 11 Bài 18 vietjack, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 8, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 12, Tóm tắt lịch sử thế giới hiện đại
Lịch sử 11
Lịch sử 11
lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945), Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11 Bài 8, 5 sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới hiện đại 1917-1945, Lịch sử 11 Bài 18 ngắn gọn, Lịch sử 11 Bài 18 vietjack, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 8, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 12, Tóm tắt lịch sử thế giới hiện đại

Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa
I. nước nga (liên xô)
Tháng 2/1917 Cách mạng dân chủ tư sản - Tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát.
- Khởi nghĩa vũ trang
- Nga hoàng bị lật đổ
- Lật đổ chế độ Nga hoàng
- Hai chính quyền song song tồn tại.
- Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Tháng 11/1917 Cách mạng XHCN - Chiếm các vị trí then chốt ở thủ đô.
- Chiếm cung điện Mùa Đông.
- Toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt (trừ Thủ tướng Kê-ren-xki).
- Thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.
- Đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga lên làm chủ đất nước.
- Là tấm gương cổ vũ phong trào cách mạng thế giới đi theo con đường cách mạng vô sản.
1918 - 1920 Chống thù trong giặc ngoài - Quân đội 14 nước đế quốc câu kết với bon phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết.
- Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.
- Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù.
- Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.
1921 – 1925 Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế - Trong nông nghiệp thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
- Trong công nghiệp, tập chung khôi phục công nghiệp nặng.
- Trong thương nghiệp: Tự do buôn bán, phát hành đồng Rúp mới.
- Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
- Phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước hiện nay.
Tháng 12/1922 Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết thành lập (Liên Xô) - Gồm 4 nước cộng hoà Xô viết đầu tiên là Nga, Ucraina, Bêlorutxia, và ngoại Cápcadơ. - Tăng cường sức mạnh về mọi mặt để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
1925 – 1941 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội - Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932)
- Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937)
- Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (từ năm 1937) bị gián đoạn do bị phát xít Đức tấn công 6/1941.
- Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nền văn hoá, khoa học kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
1941 – 1945 Chiến tranh vệ quốc vĩ đại - Giải phóng lãnh thổ Liên Xô.
- Giải phóng các nước Trung và Đông Âu.
- Tiêu diệt phát xít Đức ở Béclin, tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu.
- Là lực lượng trụ cột góp phần quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
- Bảo vệ vững chắc tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.
ii. các nước tư bản chủ nghĩa
1919 – 1922 - Hội nghị Véc xai (1919 – 1920) và hội nghị Oasinhtơn (1921 – 1922) - Ký kết các hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi.
- Các nước tư bản thắng trận giành nhiều lợi lộc. Các nước tư bản bại trận chịu nhiều điều khoản nặng nề.
- Một trật tự thế giới mới được thiết lập (Trật tự Véc xai – Oasinhtơn).
- Mâu thuẫn giữa các đế quốc tiếp tục căng thẳng.
1918 – 1923 Khủng hoảng kinh tế – chính trị - Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, gặp rất nhiều khó khăn.
- Chính trị – xã hội bất ổn định, cao trào cách mạng dâng cao suốt những năm 1918 – 1923.
- Đẩy hệ thống tư bản chủ nghĩa vào tình trạng không ổn định
- Tạo điều kiện cho phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, làm ra đời tổ chức Quốc tế cộng sản (1919).
1924 – 1929 ổn định và phát triển kinh tế - Các ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng.
- Là thời kỳ phồn vinh của kinh tế Mĩ.
- Kinh tế phát triển không đồng bộ và thiếu kế hoạch, thiếu điều tiết.
- Tạo nên giai đoạn ổn định tạm thời của Chủ nghĩa tư bản.
- Nảy sinh mầm mống dẫn tới khủng hoảng kinh tế.
1929 – 1933  Đại khủng hoảng kinh tế - Nổ ra đầu tiên ở Mĩ, rồi lan khắp thế giới tư bản
- Kéo dài gần 4 năm (1929 – 1933) trầm trọng nhất là năm 1932.
- Tàn phá nặng nề nền kinh tế, chính trị xã hội rối loạn, phong trào cách mạng bùng nổ.
- Các nước tư bản tìm lối thoát bằng những con đường khác nhau: cải cách (Mĩ, Anh, Pháp), thiết lập chế độ độc tài phát xít (Đức, Italia, Nhật Bản).
1933 Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức. - Ngày 30/1/1933 Hit-le lên làm thủ tướng Chính phủ, thiết lập chế độ độc tài phát xít ở Đức.
- Thi hành chính sách chính trị, kinh tê, đối ngoại phản động nhằm phát động chiến tranh chia lại thế giới.
- Mở ra thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức.
- Báo hiệu nguy cơ chiến tranh thế giới.
1933 – 1935 Chính sách mới (New deal) của Thổng thống Mĩ Ru-dơ-ven - Thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính và chính trị xã hội - Cứu chủ nghĩa tư bản Mĩ khỏi cơn nguy kịch.
- Làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản, không đi theo con đường chủ nghĩa phát xít.
Nửa cuối những năm 30 Hình thành 2 khối đế quốc đối địch nhau - 1936 – 1937, khối phát xít Đức, Italia, Nhật Bản (còn gọi là trục tam giác Béc-lin – Rôma – Tôkyô) được hình thành.
- Khối thứ hai thành lập muộn hơn gồm Mĩ, Anh, Pháp.
- Quan hệ quốc tế căng thẳng, dẫn tới bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
- Thúc đẩy phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh.
1939 – 1945 Chiến tranh thế giới thứ hai - Ban đầu là cuộc chiến tranh giữa hai khối đế quốc Đức – Italia – Nhật Bản và Mĩ – Anh – Pháp.
- Sau khi Liên Xô tham chiến, Mĩ, Anh, và nhiều nước khác đứng về phía Liên Xô chống phát xít. Chiến tranh thế giới thứ hai trở thành cuộc chiến tranh chống phát xít.
- Chủ nghĩa phát xít Đức – Italia – Nhật Bản bị tiêu diệt. Thắng lợi thuộc về các nước đồng minh chống phát xít.
- Mở ra thời kỳ phát triển mới của hệ thống tư bản chủ nghĩa.
iii. các nước châu á
1918 – 1923 Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc - Ngày 04/5/1919, phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc
- Năm 1921 cách mạng Mông Cổ thắng lợi.
- 1918 – 1922, nhân dân ấn Độ tăng cường đấu tranh chống thực dân Anh.
- Phong trào ở Thổ Nhỹ Kỳ, Apganixtan, Triều Tiên…
- Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân Châu á.
- Chuẩn bị cho bước phát triển ở giai đoạn sau.
1924 – 1929 Phong trào giải phóng dân tộc tiếp diễn mạnh mẽ ở châu á - ở Trung Quốc, năm 1924 – 1927 diễn ra nội chiến cách mạng lần thứ nhất.
- ấn Độ: phong trào công nhân 1924 – 1927. Đảng Quốc đại tăng cường hoạt động.
- Inđônêxia: Đảng Cộng sản tích cực lãnh đạo quần chúng đấu tranh…
- Giáng đòn mạnh mẽ vào các thế lực thống trị.
1929 – 1939 Phong trào giải phóng dân tộc và phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít - Trung Quốc: Đấu tranh chống nền thống trị phản động Tưởng Giới Thạch và kháng chiến chống phát xít Nhật xâm lược.
- ấn Độ: Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh 1929 – 1932. ĐCS ấn Độ thành lập (tháng 11/1939).
- Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) lãnh đạo cao trào cách mạng 1930 – 1931, cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939.
- Inđônêxia: Thành lập Mặt trận thống nhất chống phát xít năm 1929.
- Tạo nên làn sóng cách mạng sôi nổi ở các nước châu á.
- Tấn công mạnh mẽ vào các thế lực đế quốc, thực dân, phát xít.
1939 – 1945 Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong chiến tranh thế giới thứ hai - Trung Quốc: Cuộc chiến tranh chống Nhật 8 năm (1937 – 1945) kết thúc thắng lợi.
- Triều Tiên: Kháng chiến làm suy yếu lực lượng phát xít Nhật chiếm đóng.
- Đông Nam á: Đấu tranh mạnh mẽ chống phát xít Nhật. Sau khi Nhật đầu hàng cách mạng nhiều nước giành thắng lợi: Việt Nam (8/1945), Lào (8/1945), Campuchia (10/1945).
- Inđônêxia: (8/1945).
- Góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Giành lại độc lập tự do cho nhiều quốc gia châu á.
 

II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

- Những tiến bộ về khoa học kỹ thuật thời kỳ này đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với một tốc độ cao, tạo nên những biến chuyển quan trọng trong sản xuất cật chất của nhân loại. Trên cơ sở đó làm thay đổi đời sống chính trị – xã hội – văn hoá của các quốc gia, dân tộc và toàn thế giới.
- Mặc dù nằm trong vòng vây của chủ nghĩa tư bản và bị các nước đế quốc tấn công quân sự nhằm tiêu diệt (trong những năm 1918 – 1920 và 1941 – 1945), nhà nước chủ nghĩa xã hội Liên Xô vẫn đứng vững và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, phát huy ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đối với cục diện toàn thế giới.
- Cách mạng thế giới (phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế) phát triển sang giai đoạn mới với nội dung và phương hướng khác trước, chuẩn bị cơ sở cho thắng lợi ở thời kỳ sau này.
- Chủ nghĩa tư bản lâm vào một số cuộc khủng hoảng kinh tế – chính trị và sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
- Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc đụng đầu và sự thử thách quyết liệt giữa hai thế lực tiến bộ và phản động trên phạm vi toàn thế giới, kết thúc thời kỳ trước và mở ra thời kỳ mới của thế giới hiện đại.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây