Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Lịch sử 10 Chủ đề 4: Quốc tế thứ hai

Chủ nhật - 24/01/2021 03:37
Vai trò của Quốc tế thứ hai, bài 39: quốc tế thứ hai, Vai trò của Quốc tế thứ hai lớp 8, Vai trò của Quốc tế thứ hai đối với phong trào công nhân quốc tế, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai lớp 8, Vai trò của Quốc tế thứ 3
lịch sử 10
lịch sử 10
Vai trò của Quốc tế thứ hai, bài 39: quốc tế thứ hai, Vai trò của Quốc tế thứ hai lớp 8, Vai trò của Quốc tế thứ hai đối với phong trào công nhân quốc tế, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai lớp 8, Vai trò của Quốc tế thứ 3,Quốc tế thứ hai Lịch sử 8, Vai trò của Quốc tế thứ hai, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai lịch sử 8, Số sánh Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai, Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai lớp 8, Quốc tế thứ 1, Vai trò của Quốc tế thứ hai lớp 8

 Chủ đề 4: Quốc tế thứ hai

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX
* Nguyên nhân
- Đội ngũ giai cấp công nhân các nước tăng nhanh về số lượng và chất lượng, có điều kiện sống tập trung.
- Sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản, xu thế độc quyền và chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh để phân chia lại thế giới khiến đời sống của công nhân cực khổ dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh công nhân nổ ra.
* Phong trào công nhân
- Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mĩ.
- Cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân Chi-ca-gô ngày 1 - 5 - 1886 đòi lao động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đó đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động và chế độ ngày làm việc 8 giờ dần được thực hiện trong nhiều nước.
Điểm mới
+ Nhiều Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Đảng công nhân xã hội Mĩ (1876), Đảng công nhân Pháp(1879), nhóm giả phóng lao động Nga(1883).
+ Đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một tổ chức Quốc tế mới của giai cấp vô sản thế giới nối tiếp nhiệm vụ của Quốc tế thứ nhất.
+ C. Mác qua đời (1883) sứ mệnh lãnh đạo phong trào công nhân Quốc tế thuộc về Ph.Ăng-ghen.

2. Quốc tế thứ hai
* Hoàn cảnh ra đời
- Chủ nghĩa tư bản phát triển ở giai đoạn cao, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động.
- Chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị phân chia lại thế giới dẫn đến đời sống nhân dân cực khổ.
- Nhiều Đảng và tổ chức công nhân tiến bộ ra đời, ngày 14 - 7 - 1889 Quốc tế thứ II thành lập ở Pari.
Hoạt động Quốc tế thứ II
- Thông qua các Đại hội và nghị quyết; sự cần thiết thành lập chính đảng của giai cấp vô sản, đề cao đấu tranh chính trị.
- Tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, lấy ngày 1 - 5 làm ngày Quốc tế lao động.
Hạn chế: ảnh hưởng của các trào lưu cơ hội chủ nghĩa vô chính phủ.
Đóng góp:Đoàn kết công nhân các nước thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước
Vai trò của Ăng-ghen đối với hoạt động của Quốc tế thứ II
Sự ra đời của Quốc tế thứ II là bằng chứng về sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân.

Chủ đề 4: Quốc tế thứ hai

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?
A. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng                 
B. Phong trào công nhân phát triển mạnh
C. Đội ngũ công nhân đã có ý thức giai cấp rõ ràng  
D. Công nhân các nước đã thành lập được chính đảng của mình
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do
A. Khủng hoảng kinh tế                                             
B. Sự bóc lột nặng nề của giới chủ
C. Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến của chính phủ các nước tư bản          
D. Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3. Đỉnh cao của phong trào công nhân Mĩ là cuộc đấu tranh của công nhân
A. Bôxtơn                                                                    B. Sicagô
C. Philađenphia                                                            D. Niu Ooc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. Cuộc tổng bãi công của 40 vạn công nhân nước nào đã buộc giới chủ phải nhượng bộ và thực hiện chế độ ngày làm 8 giờ?
A. Mĩ                                                                            B. Anh
C. Pháp                                                                        D. Đức
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 5. Cuộc tổng bãi công của công nhân Sicagô (Mĩ) diễn ra vào ngày
A. 1 – 5 – 1886                                                            B. 1 – 5 – 1889
C. 1 – 5 – 1887                                                            D. 1 – 5 – 1888
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Ngày 1 – 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế lãnh đạo để
A. Biểu dương sức mạnh của phong trào công nhân  
B. Đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới
C. Đoàn kết công nhân thế giới                                  
D. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 7. Cuối thế kỉ XIX, do kết quả của việc truyền bá học thuyết Mác ở nhiều nước tư bản đã dẫn đến sự thành lập
A. Các đảng, nhóm có khuynh hướng tiến bộ của giai cấp công nhân         
B. Các chính đảng của giai cấp công nhân
C. Các Đảng Cộng sản                                               
D. Các nhóm có khuynh hướng mácxít
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX, trước sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế đã đặt ra yêu cấu thành lập
A. Quốc tế Cộng sản                                                   
B. Tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân
C. Cơ quan lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế  
D. Tổ chức thống nhất hành động của công nhân quốc tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 9. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian
A. Từ năm 1889 đến năm 1914                                   B. Từ năm 1889 đến năm 1895
C. Từ năm 1889 đến năm 1918                                   D. Từ năm 1889 đến năm 1919
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10. Hãy kết nối nội dung hai cột sao cho phù hợp về Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai
1. Quốc tế thứ nhất
2. Quốc tế thứ hai
a) Ph.Ăngghen là linh hồn của tổ chức này
b) C.Mác là linh hồn của tổ chức này
c) Được thành lập ở Luân Đôn
d) Được thành lập ở Pari
e) Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước
f) Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân
A. 1- b, c, e; 2 – a, d, f                                                 B. 1 – b, c, f; 2 – a, d, e
C. 1 – a, c, e; 2 – b, d, g                                               D. 1 – a, c, f; 2 – b, d, e
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây