Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Thứ sáu - 22/01/2021 09:44
Thời kỳ phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam á là, Đông Nam A thời phong kiến Lịch sử 10, Thời kỳ suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam A, Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam á.
lịch sử 10
lịch sử 10
Thời kỳ phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam á là, Đông Nam A thời phong kiến Lịch sử 10, Thời kỳ suy thoái của các quốc gia phong kiến Đông Nam A, Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam á, Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam á, Trắc nghiệm sử 10 Bài 8, Lịch sử 10 bài 8 Giáo án, Lịch sử 10 Bài 9Đông Nam A thời phong kiến Lịch sử 10, Các quốc gia phong kiến Đông Nam A được hình thành trong khoảng thời gian nào, Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam á, Trắc nghiệm Sử 10 Chương 6, Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam a, Lập bảng thống kê các quốc gia ở Đông Nam á thời phong kiến, Trắc nghiệm sử 10 Bài 8

Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0.5 điểm). Đông Nam Á từ lâu được coi là một khu vực địa lí-lịch sử văn hóa riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì ?
A. « Châu Á gió mùa ».                                               B. « Châu Á thức tỉnh »
C. « Châu Á lục địa »                                                  D. « Châu Á bùng cháy ».
Câu 2: (0,5 điểm). Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á được hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào ?
A. Khoảng đầu công nguyên đến thế kỉ XVII.           B. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên.
C. Khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.                         D. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp trước và sau Công nguyên.
Câu 3: (0,5 điểm). Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là chịu ảnh hưởng của:
A. Khí hậu gió mùa.                                                     B. Khí hậu ôn đới     
C. Khí hậu nhiệt đới.                                                   D. Khí hậu hàn đới
Câu 4: (0,5 điểm). Vì sao Đông Nam Á được coi là khu vực có quá trình chuyển biến từ vượn thành người ?
A. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu vết hóa thạch ở hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á.
B. Vượn người đã được hình thành sớm ở các nước Đông Nam Á.
C. Người tinh khôn xuất hiện rất sớm ở Đông Nam Á.        
D. Tìm thấy công cụ của Người tối cổ ở Đông Nam Á.
Câu 5: (0,5 điểm). Loài vượn khổng lồ được các nhà khảo cổ học phát hiện ở nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á.
A. Việt Nam.                                                                B. In-đô-nê-xi-a.
C. Ma-lai-xi-a.                                                              D. Phi-lip-pin.
Câu 6: (0,5 điểm). Tại Việt Nam các nhà khoa học đã phát hiện ra những di cốt và những công cụ đồ đá của Người tối cổ ở vùng nào?
A. Thẩm khuyến, Thẩm hai, núi Đọ                            B. Sa Huỳnh – Quảng Ngãi
C. Ở đồng bằng sông Hồng                                         D. Ở đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (3 điểm). Hãy trình bày và phân tích điều kiện hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á.
Câu 8 (3 điểm). Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực?

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A A A B A

Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
    - Điều kiện tự nhiên: chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước đi đầu tiên của con người; địa bàn sinh tụ nhỏ nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không gian thuận lợi cho cuộc sống con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này.
    - Quá trình chuyển biến từ vượn thành người đã diễn ra ở Đông Nam Á:
        + người tối cổ thời kỳ đồ đá cũ.
        + Người tinh khôn thời kỳ đồ đá cũ hậu kỳ.
    - Điều kiện kinh tế: Sự phát triển các ngành kinh tế là cơ sở cho sự ra đời hàng loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nhưng ở mỗi nước đã hình thành một số ngành thủ công truyền thống.
    - Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam á còn gắn liền với tác động về kinh tế của các thương nhân Ấn và ảnh hưởng của văn hóa ấn Độ.
    - Trong khoảng 10 thế kỷ đầu sau Công nguyên, hàng loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á được hình thành và phát triển.
Câu 8:
* Thuận lợi:
    - Điều kiện tự nhiên: chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm.
    - Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước đi đầu tiên của cong người: địa bàn sinh tụ nhỏ nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không gian thuận lợi cho cuộc sống con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa con người đã có mặt tại khu vực này.
* Khó khăn:
    - Đây là khu vực phân tán do nhiều đảo, bán đảo nhỏ, kinh tế không đồng đều.
    - Do địa bàn phân tán bởi nhiều đảo, bán đảo nhỏ nên mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á còn khó khăn dễ gây ra xung đột và chiến tranh.

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0.5 điểm). Vào giai đoạn nào ở Đông Nam Á đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nông nghiệp trồng rau sang nông nghiệp trồng lúa nước ?
A. Thời sơ kì đá mới.                                                   B. Thời trung kì đá mới.
C. Thời hậu kì đá mới.                                                 D. Thời sơ kì đồ sắt.
Câu 2: (0,5 điểm). Đồ đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào ?
A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN.                                  B. Khoảng thiên kỉ II TCN.
C. Khoảng thiên niên kỉ III TCN.                               D. Khoảng thiên kỉ IV TCN.
Câu 3: (0,5 điểm). Hiện nay ở khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước ?
A. Có 12 nước                                                             B. Có 10 nước
C. Có 11 nước                                                             D. Có 8 nước.
Câu 4: (0,5 điểm). Các quốc gia Đông Nam Á được hình thành vào thời gian nào ?
A. Khoảng từ thế kỉ VII đến đầu thế kỉ X.                  B. Khoảng từ thế kỉ VII đến nửa đầu thế kỉ X.
C. Khoảng từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ X.                 D. Khoảng từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X.
Câu 5: (0,5 điểm). Đặc điểm nổi bật của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á là gì?
A. Mỗi vương quốc đều có phong tục tập quán riêng. B. Mỗi vương quốc đều có nền văn hóa riêng.
C. Mỗi vương quốc đều có nguồn gốc riêng.              D. Mỗi dân tộc đều lấy một dân tộc đa số làm nòng cốt.
Câu 6: (0,5 điểm). Nối một nội dung ở cột A cho phù hợp với nội dung ở cột B sau đây:
A B
1. Mô-gô-pa-hit
2. Ăng-co
3. Đại việt
4. Su-khô-thay, A-út-thay-a
5. Lan-xang
6. Gia-va
A. Việt Nam                                                               
B. Thái Lan
C. In-đô-nê-xi-a                                                          
D. Cam-pu-chia
E. Lào

Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (3 điểm). Nêu một số nét tiêu biểu về thời kỳ hình thành các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á?
Câu 8 (4 điểm). Thời kỳ phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B C B D Nối 1 với C. Nối 2 với D
Nối 3 với A. Nối 4 với B.
Nối 5 với E. Nối 6 với C.

Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
Từ thế kỷ VII đến thế kỷ X là thời kỳ hình thành các quốc gia phong kiến ở Đông nam Á. Đây là giai đoạn các nước nhỏ hình thành theo địa vực tự nhiên hợp nhất lại theo tộc người, hình thành các quốc gia phong kiến và bước đầu phát triển trong những thế kỷ X-XIII.
   - Vương quốc Ăng cơ của người Cam pu chia ở vùng Cò rạt (Đông bắc thái lan) thế kỷ IX mở rộng trung hạ lưu sông Mê Nam, Đông Bắc bán đảo Ma Lai.
   - Vương quốc Pa – gan của người Miến ở lưu vực sông I-ra-oa-đi (1057-1283).
   - Vương quốc của người Inđônêxia hình thành từ năm 907, mở rộng và thống nhất hai đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra.
Trong quá trình xác lập vương quốc “dân tộc”, mỗi tộc người đều khẳng định chỗ đứng của mình nên không thể tách khỏi những cuộc xung đột. Cuối cùng mỗi vương quốc được xác lập đều là một quốc gia có một tộc người đa số làm nòng cốt dựa trên nền kinh tế và văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Câu 8:
   - Thế kỷ XIII Mông Cổ xâm lược các nước Đông Nam Á. Bị dồn đẩy do cuộc tấn công của người Mông Cổ, một bộ phận người Thái đã di cư ồ ạt xuống phía Nam; lập ra một quốc gia nhỏ. Đến đầu thế kỷ XIV mới thống nhất lại, lập vương quốc Thái. Sau đó, một nhóm người nói tiếng Thái khác di cư xuống vùng trung lưu sông Mê Công, gọi là người Lào lùm, lập vương quốc Lan Xang giữa thế kỷ XIX.
   - Sau khi chiến thắng quân mông cổ một số quốc gia bước vào thời kỳ phát triển thịnh đạt kéo dài tới đầu thế kỷ XVIII.
   - Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:
      + Về kinh tế: hình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng cung cấp một số lượng lớn lương thực, thực phẩm, các sản phẩm thủ công và những sản vật thiên nhiên.
      + Về văn hóa: Được hình thành gắn liền với quá trình xác lập các “Quốc gia dân tộc”. Các dân tộc Đông Nam Á đã xây dựng được nền văn hóa riêng của mình và đóng góp vào kho tàng văn hóa loài người những giá trị tinh thần độc đáo.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây