Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Thứ sáu - 22/01/2021 09:44
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 7, Câu hỏi nâng cao Lịch sử 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10 Chương 5, Lịch sử 10 Bài 6 trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam thời phong kiến
lịch sử 10
lịch sử 10
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 7, Câu hỏi nâng cao Lịch sử 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10 Chương 5, Lịch sử 10 Bài 6 trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam thời phong kiến, Trắc nghiệm Sử 10 Bài 5, Sử 10 trắc nghiệm Online, Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 8Ấn Độ thời phong kiến lịch sử 10 trắc nghiệm, Ấn Độ thời phong kiến Lịch sử 10 violet, Ấn Độ thời phong kiến sử 10, Ấn Độ thời phong kiến Lịch sử 10 lý thuyết, Lịch sử ấn Độ thời phong kiến, An Độ thời phong kiến Lịch sử 10 Giáo án, Các quốc gia an và văn hóa truyền thống an Độ, Văn hóa ấn Độ thời phong kiến,

Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0.5 điểm). Vào khoảng thời gian nào nước Ma-ga-da lớn mạnh hơn cả, được nhiều nước khác tôn phục ?
A. Khoảng 1500 năm TCN.                                         B. Khoảng 1000 năm TCN.
C. Khoảng 1200 năm TCN.                                         D. Khoảng 500 năm TCN.
Câu 2: (0,5 điểm). Ai được coi là ông vua kiệt xuất và nổi tiếng nhất trong lịch sử Ấn Độ?
A. A-sô-ca                                                                    B. Gúp-ta
C. A-cơ-ba                                                                   D. Hác-sa
Câu 3: (0,5 điểm). Khi A-sô-ca mất, đất nước Ấn Độ như thế nào ?
A. Thống nhất gần hết bán đảo Ấn Độ.                       B. Đất nước trở lên hùng cường.
C. Ấn độ bị chia cắt, khủng hoảng.                             D. Ấn Độ bị Mông Cổ xâm lược ngay.
Câu 4: (0,5 điểm). Đến vương triều nào Miền Bắc Ấn Độ được thống nhất trở lại, bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li.                                     B. Vương triều Hác-sa.
C. Vương triều A-sô-ca.                                              D. Vương triều Gúp-ta.
Câu 5: (0,5 điểm). Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?
A. Gúp ta sáng lập, vào đầu Công Nguyên.                B. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỷ II.
C. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỷ IV.                            D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào 1500 năm TCN
Câu 6: (0,5 điểm). Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây:
      “Ở Bắc Ấn Độ - thành phố ……..(A)………là quê hương của nhà hiền triết ………(B)……tự xưng là ……...(C), sau này trở thành Phật tổ, đạo Phật được truyền bá dưới thời vua ……(D)……tiếp tục dưới vương triều………..(F)……………và cả dưới vương triều Hác-sa”.
Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (3 điểm). Qúa trình hình thành và phát triển nhà nước Ma-ga-da diễn ra như nào? Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D A C D A A:Ka – pi-la-va-xtu;
B: Sit-đac –ta,
C:Sa-ky-a Mu-ni;
D: A-sô-ca; E-Gúp ta
Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-đa:
    - Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lơị, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên.
    - Đến 500 năm TCN, nước Ma-ga-đa tỏ ra lớn mạnh hơn cả.
    - Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra được coi là cùng thời với Phật tổ. Nhưng vua kiệt xuất nhất là A-sô-ca (thế kỷ III TCN). Khi A-sô-ca qua đời vào cuối thế kỷ III TCN, Ấn Độ bước vào một thời kỳ chia rẽ, khủng hoảng kéo dài cho đến đầu Công nguyên.
* Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống ở Ấn Độ:
    - Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo) cùng với những tập tục, lễ nghi tôn giáo hình thành và phát triển sớm.
    - Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp, hình tháp, lăng mộ hình bát úp, bán cầu.
    - Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin-đu giáo qua các thời kỳ, các phong cách, kiểu dáng.
    - Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa –li dùng để viết kinh Phật.
    - Văn hóa Ấn độ được hình thành từ rất sớm (khoảng thiên niên kỷ III TCN)
    - Ấn Độ có một nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay.
    - Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á.

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0.5 điểm). Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của Ấn Độ?
A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo)                     
B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật.
C. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn.                              
D. Lễ hội tổ chức vào mùa gặt hái.
Câu 2: (0,5 điểm). Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hóa truyền thống Ấn Độ ?
A. Trung Quốc.                                                            B. Nhật Bản.
C. Mông Cổ.                                                                D. Các nước Đông Nam Á.
Câu 3: (0,5 điểm). Đầu thế kỷ III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?
A. A-cơ-ba.                                                                  B. A-sô-ca.
C. Sa-mu-draGúp-ta.                                                   D. Mi-hi-ra-cu-la.
Câu 4: (0,5 điểm). Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được xem là phát triển thịnh vượng nhất ?
A. Vương triều Gúp-ta.                                               B. Vương triều hồi giáo Đê-Li.
C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn.                                  D. Vương triều Hác-sa.
Câu 5: (0,5 điểm). Điều nào chứng tỏ trình độ phát triển cao của nghề luyện kim dưới thời vương triều Gúp-ta?
A. Đúc được cột sắt không rỉ, đúc tượng Phật bằng đồng cao 2m.   
B. Đúc được cột sắt, đúc tượng Phật bằng sắt cao 2m.
C. Nghề khai mỏ phát triền: khai thác sắt, đồng, vàng.        
D. Đúc một cột sắt cao 7.25m nặng 6500kg.
Câu 6: (0,5 điểm). Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây:
TT Nội dung Đúng Sai
1 Khi A-sô-ca qua đời, Ấn độ bước vào thời kỳ thịnh đạt nhất.    
2 Đến đầu Công nguyên, miền bắc Ấn Độ đã được thống nhất trở lại.    
3 Vương triều Gúp-ta do vua Hác –sa sáng lập nê.    
4 Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, tồn tại trong 200 năm    
5 Thành phố Ka-pi-la-va-xtu là quê hương của nhà hiền triết Sít-đác-ta.    
6 Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ.    
Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (3 điểm). Vương triều Gúp-ta ở Ấn Độ phát triển như thế nào?
Câu 8 (4 điểm). Vương triều Hồi giáo Đê-li có những bước phát triển như nào ở Ấn Độ thời phong kiến?
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D D B C A 1.S; 2.Đ; 3.S; 4.S; 5.Đ; 6.Đ;
Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
    - Đến đầu Công nguyên, miền bắc Ấn Độ được thống nhất lại, bước vào thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao và đặc sắc của lịch sử Ấn Độ - Vương triều Gúp-ta.
    - Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, qua 150 năm (319-476). Nét đặc sắc nổi bật của thời kỳ này là sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
       + Đạo Phật phát triển mạnh dưới thời Gúp-ta: Sự truyền bá đạo Phật, lòng tôn sùng đạo Phật người ta làm nhiêù chùa hang. Cùng với chùa là những pho tượng Phật điêu khắc bằng đá , trên đá.
        + Ấn Độ giáo cũng ra đời và phát triển.
        + Chữ viết chủ yếu là Phạn.
Câu 8:
    - Người Hồi giáo gốc Trung Á xâm chiếm Ấn Độ lập ra Vương quốc Hồi giáo Ấn Độ, đóng đô ở Đê – li gọi là Vương triều Hồi giáo Đê li.
    - Hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân Ấn độ theo Hin- đu giáo, tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.
    - Ở Ấn Độ, một yếu tố văn hoá mới – Hồi giáo được du nhập vào, đan xen tồn tại với văn hóa truyền thống.
    - Thực tế, Hồi giáo vẫn không hề chiếm ưu thế ở Ấn Độ vốn đã gắn bó mật thiết với Hin-đu giáo và Ấn độ giáo. Tuy nhiên nó đã đứng chân được, ảnh hưởng tới phong cách riêng biệt của một kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Hồi giáo.
    - Cũng từ Ấn Độ, Hồi giáo được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, ở Đông Nam Á.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây