Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Thứ sáu - 22/01/2021 09:44
De cương on tập Lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận Lịch sử 10 học kì 2, Trắc nghiệm Lịch sử 10 học kì 2, Câu hỏi vận dụng Lịch sử 10, De kiểm tra 1 tiết Sử 10 hk2
lịch sử 10
lịch sử 10
De cương on tập Lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận Lịch sử 10 học kì 2, Trắc nghiệm Lịch sử 10 học kì 2, Câu hỏi vận dụng Lịch sử 10, De kiểm tra 1 tiết Sử 10 hk2 trắc nghiệm có đáp AN, De thi Sử 10 hk2 Trắc nghiệm, 1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 có đáp an, Câu hỏi tự luận Lịch sử 10 học kì 1, Tài liệu on tập Lịch sử 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10 trọn bộ, Ôn tập Lịch sử 10 giữa học kì 1 Trắc nghiệm Lịch sử 10 học kì 2, De cương on tập Lịch sử 10 học kì 1 trắc nghiệm, Đề cương ON tập Lịch sử 10 học kì 1 trắc nghiệm

 Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 (0,5 điểm). Loài vượn cổ chuyển biến thành Người tối cổ cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?
A. Khoảng 4 triệu năm trước đây                                B. Khoảng 5 triệu năm trước đây
C. Khoảng 6 triệu năm trước đây                                D. Khoảng 8 triệu năm trước đây

Câu 2 (0,5 điểm). Di cốt Người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở những khu vực nào?
A. Ở Đông Phi, Tây Á, Gia-va                                    B. Ở Đông Phi, Gia-va, Bắc Kinh
C. Ở Tây Á, Gia-va, Bắc Kinh                                    D. Ở Bắc Kinh, Tây Á, Gia-va

Câu 3 (0,5 điểm). Người tối cổ sử dụng phổ biến công cụ lao động gì?
A. Sử dụng công cụ bằng đồ đá cũ                              B. Sử dụng công cụ bằng đồ đá giữa
C. Sử dụng công cụ bằng đồ đá mới                           D. Sử dụng công cụ bằng đồ đồng thau

Câu 4 (0,5 điểm). Người tối cổ đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ấn trong thời nguyên thủy?
A. Giữ lửa trong tự nhiên                                             B. Giữ lửa và tạo ra lửa
C. Chế tạo công cụ bằng đá                                         D. Ghè đẽo công cụ bằng đá thật sắc

Câu 5 (0,5 điểm). Hãy nối nội dung ở cột A cho phù hợp với nội dung ở cột B sau đây:
        A                                                                 B
1.Người tối cổ                      A. Xuất hiện những màu da khác nhau, chia thành ba chủng tộc lớn           

2.Người tinh khôn                B. Biết sử dụng lửa và chế tạo ra lửa
3.Cách mạng đá mới            C. Ghè đẽo công cụ một mặt cho sắc và vừa tay cầm
                                              D. Biết sử dụng đồ trang sức
                                              E. Biết chế tạo cung tên

Câu 6 (0,5 điểm). Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây:
A. Loài vượn cổ, sống khoảng 6 triệu năm trước đây, đã có thể đứng và đi bằng hai chân.
B. Xương của loài vượn cổ được tìm thấy khắp thế giới.
C. Ở Việt Nam đã tìm thấy xương hóa thạch của Người tối cổ.       
D. Người tối cổ đã biết lấy những mảnh đá, đem ghè cho sắc và vừa tay cầm.
E. Khoảng 2 vạn năm trước đây, Người tinh khôn bắt đầu xuất hiện.
F. Hợp quần xã hội là tổ chức đầu tiên của loài người.
G. Đến khoảng 10 vạn năm trước đây, con người tiến vào thời đá mới.
Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (7 điểm). Chứng minh rằng từ khi loài người xuất hiện đến cuối thời kỳ đá mới là một quá trình phát triển từng bước và đã đưa loài người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
1-A
2-B
3-A
4-B
5-Nối 1 với B, C
   Nối 2 với A, B, E
   Nối 3 với B, D
6-
A:Đ;
B:S;
C:D;
D:Đ;
E:S;
F:Đ;
G:S


Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
   - Loài người do một loài vượn người (vượn nhân hình) chuyển biến thành, nhờ quá trình lao động và trải qua một chặng đường quá độ dài, có tính chất chuyển tiếp, trung gian, là Người tối cổ. Người tối cổ hầu như đã hoàn toàn đi đứng bằng hai chân. Đôi tay được tự do để sử dụng công cụ, kiếm ăn.
   - Tuy chưa loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể mình, Người tối cổ đã là người. Đây là một hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người, là thời kỳ đầu tiên của lịch sử loài người.
   - Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ bằng đá. Họ kiếm sống bằng lao động tập thể, bằng phương thức hái lượm và săn bắt. Từ chỗ biết sử dụng lửa trong tự nhiên để sưởi ấm, đuổi dã thú, nướng chín thức ăn đến chỗ biết tạo ra lửa.
   - Người tối cổ sống trong hang động, mái đá hoặc cũng có thể dựng lều bằng cành cây, da thú, sống quay quần theo quan hệ ruột thịt với nhau, gồm 5-7 gia đình. Quan hệ xã hội của Người tối cổ được gọi là Bầy người nguyên thủy.
   - Khoảng 4 vạn năm trước đây, con người đã hoàn thành quá trình tự cải biến mình, đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người, trở thành Người hiện đại hay còn gọi là Người tinh khôn.
   - Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể như người ngày nay, nên gọi là Người hiện đại. Đây là bước nhảy vọt thứ hai, sau bước nhảy vọt từ vượn thành Người tối cổ.
   - Người tinh khôn đã biết cải tiến công cụ, nâng cao hiệu quả lao động và sản xuất. Đó là: biết ghè đẽo và mài sắc công cụ bằng đá, biết chế tạo cung tên, biết đan lưới đánh cá…Nhờ đó nguồn thức ăn tăng lên đáng kể, nhất là thức ăn động vật.
   - Đến cuối thời đại đá mới, con người từ chỗ săn bắn, hái lượm, đánh cá đã tiến tới biết trồng trọt và chăn nuôi. Con người có óc sáng tạo và bắt đầu biết khai thác từ thiên nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình. Họ cũng bắt đầu làm sạch những tấm da thú để che than cho ấm và cho “có văn hóa”. Họ đã biết sử dụng đồ trang sức nên đã làm vòng cổ bằng vỏ ốc và hạt xương, làm vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai…bằng đá màu.
   - Như thế từng bước, từng bước, con người không ngừng sáng tạo, kiếm được thức ăn nhiều hơn, sống tốt và vui hơn

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm). Nhờ đâu mà người tối cổ đã dần dần tự cải biến và hoàn thiện mình từng bước?
A. Nhờ lao động                                                          B. Nhờ tự tìm kiếm được thức ăn
C. Nhờ thích nghi với điều kiện tự nhiên                    D. Nhờ tự cải tạo thiên nhiên

Câu 2: (0,5 điểm). Người tối cổ đã làm gì để sử dụng công cụ lao động bằng đá có hiệu quả hơn?
A. Đã biết ghè đẽo hai cạnh thật sắc bén                     B. Đã biết ghè đẽo một mặt cho sắc và vừa tay cầm
C. Đã biết tra cán vào công cụ bằng đá                       D. Chỉ sử dụng những hòn đá có sẵn trong tự nhiên, không hề biết ghè đẽo, trau chuốt.

Câu 3: (0,5 điểm). Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa của loài người là gì?
A. Từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ                  B. Từ Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn
C. Từ vượn cổ chuyển thành Người tinh khôn            D. Từ người tinh khôn chuyển thành Người hiện đại

Câu 4: (0,5 điểm). Người tối đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ấn trong thời nguyên thủy?
A. Đã loại bỏ hết dầu tích vượn trên người.                B. Là Người tối cổ tiến bộ
C. Vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người                D. Đã biết chế tạo lửa để nấu chín thức ăn.

Câu 5: (0,5 điểm). Đặc điểm cơ bản nhất của cuộc “Cách mạng đá mới” là gì?
A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ     B. Con người đã biết săn bắt, hái lượm và đánh cá
C. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi              D. Con người đã biết sử dụng kim loại

Câu 6: (0,5 điểm). Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây:
1.Khoảng 6 triệu năm                                A. Người tinh khôn xuất hiện                                     

2.Khoảng 4 triệu năm                                B. Loài người tiến vào thời đá mới
3.Khoảng 4 vạn năm                                  C. Người tối cổ xuất hiện                                            
4.Khoảng 1 vạn năm                                  D. Loài vượn cổ sinh sống
Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (7 điểm). Phân tích những điểm tiến bộ của xã hội nguyên thủy khi Người tinh khôn xuất hiện? Vì sao gọi thời kỳ đá mới là cuộc “ cách mạng đá mới”?

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
1-A
2-B
3-A
4-A
5-C
6-Nối 1 với D.
Nối 2 với C.
Nối 3 với A .
Nối 4 với B.


Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
* Phân tích những điểm tiến bộ của xã hội nguyên thủy khi Người tinh khôn xuất hiện.
   - Người tinh khôn đã biết ghè hai rìa của một mảnh đá, làm cho nó gọn và sắc cạnh hơn, dùng làm rìu, dao, nạo.
   - Biết lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn đầu làm lao.
   - Biết chế tạo cung tên làm công cụ săn bắn.
   - Thức ăn tăng lên đáng kể, nhất là thức ăn động vật.
   - Người tinh khôn bắt đầu rời hang động ra dựng lều, định cư ở những địa điểm thuận lợi hơn trước. Ngoài ra còn biết đánh cá, làm đồ gốm.
* Gọi thời kỳ đá mới là cuộc “cách mạng đá mới” vì:
   - Con người đã biết mài nhẵn công cụ bằng đá ở rìa lưỡi hoặc toàn thân, biết khoan lỗ tra cán.
   - Thời kỳ đá mới con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi nguyên thủy, chuyển từ kinh tế thu lượm sang kinh tế sản xuất.
   - Con người còn biết dệt vải, làm đồ gốm, đan lưới đánh cá…
   - Con người đã biết chế tạo đồ trang sức, biết sinh hoạt nghệ thuật như nhảy múa, hội họa…
   - Tất cả những tiến bộ đó người ta gọi là cuộc “cách mạng đá mới”.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây