Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Lịch sử 10 Chủ đề 2: Ôn tập và kiểm tra

Thứ bảy - 23/01/2021 20:54
De kiểm tra 1 tiết Sử 10 hk2 trắc nghiệm có đáp AN, Trắc nghiệm Lịch sử 10 học kì 2, Đề kiểm tra Lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm, De cương on tập Lịch sử 10 học kì 1 trắc nghiệm, Trắc nghiệm Lịch sử 10 trọn bộ.
Lịch sử 10
Lịch sử 10
De kiểm tra 1 tiết Sử 10 hk2 trắc nghiệm có đáp AN, Trắc nghiệm Lịch sử 10 học kì 2, Đề kiểm tra Lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm, De cương on tập Lịch sử 10 học kì 1 trắc nghiệm, Trắc nghiệm Lịch sử 10 trọn bộ, Đề kiểm tra 1 tiết sử 10 hk1 trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận Lịch sử 10 học kì 1De cương on tập Lịch sử lớp 6, De kiểm tra Lịch sử lớp 8 1 tiết, Kiểm tra 45 phút Lịch sử 8, De kiểm tra Lịch sử 8 học kì 1, Đề kiểm tra Lịch sử lớp 6 học kì 1 có đáp an, Ma trận De kiểm tra Lịch sử 8 học kì 1, Đề thi môn Lịch sử lớp 6 học kì 1

Chủ đề 2: Ôn tập và kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm). Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào khoảng thời gian nào ?
A. Khoảng năm 221 TCN                                            B. Khoảng năm 212 TCN
C. Khoảng năm 122 TCN                                            D. Khoảng năm 215TCN
Câu 2: (0,5 điểm). Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời Nhà Tần giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là gì ?
A. Nông dân tự canh                                                    B. Nông dân lĩnh canh
C. Nông dân giàu có                                                    D. Câu A và B đúng
Câu 3: (0,5 điểm). Số nông dân công xã dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc rất nghèo, không có ruộng đất để cày cấy trở thành:
A. Nông dân tự canh                                                    B. Nông dân lĩnh canh
C. Nông nô                                                                  D. Nô lệ
Câu 4: (0,5 điểm). Sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần THủy Hoàng tự xưng là gì ?
A. Thiên tử                                                                  B. Hoàng đế
C. Vua của các vua                                                      D. Chính vương.
Câu 5: (0,5 điểm). Biểu hiện của quan hệ sản xuất ở Trung Quốc dưới thời Nhà Tần như thế nào ?
A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.   
B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.
C. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân tự canh.   
D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân công xã.
Câu 6: (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây:
TT Nội dung Đúng Sai
1. Năm 212 nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc    
2. Giai cấp địa chủ phong kiến dưới thời nhà Tần được hình thành từ quan lại và nông dân có nhiều ruộng đất    
3. Trước khi thống nhất đất nước, cục diện Trung Quốc là Xuân Thu – Chiến quốc    
4. Nông dân lĩnh canh là những người nông dân không có ruộng đất, không chấp nhận làm thuê cho địa chủ    
5. Tần Thủy Hoàng là vị vua khởi đầu cho việc xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến tập quyền ở Trung Quốc    
6. Vua Tần xưng làm Hoàng đế, tự coi mình là đấng tối cao, có quyền lực tuyệt đối.    
7. Dưới thời nhà Tần, Thừa tướng đứng đầu các quan văn, Thái úy đứng đầu các quan văn, quan võ.    
8. Nhà Tần tồn tại được 15 năm, rồi bị cuộc khởi nghĩa của nông dân do Chu Nguyên Chương lãnh đạo làm cho suy sụp.    
Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (5 điểm). Hãy trình bày và phân tích quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc ? Nêu những nét cơ bản về chế độ phong kiến dưới thời nhà Tần Hán.
Câu 8 (2 điểm). Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Tần – Hán.
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A B B B 1:S; 2:Đ; 3:Đ; 4:S; 5:Đ; 6:Đ; 7:S; 8:S.
Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
* Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc:
   - Những tiến bộ trong sản xuất: Cuối thời Xuân Thu – Chiến Quốc, cư dân Trung Hoa cổ đại bắt đầu chế tạo công cụ bằng sắt làm cho diện tích trồng trọt được mở rộng. Kỹ thuật sản xuất được cải tiến. Các công trình thủy lợi và giao thông có quy mô lớn cũng được xây dựng.
   - Những biến đổi trong đời sống xã hội:
      + Những quan lại và một số nông dân giàu đã tập trung trong tay nhiều của cải. Bằng quyền lực của mình, họ còn tước đoạt thêm nhiều ruộng đất công. Từ đó, một giai cấp mới được hình thành, bao gồm những kẻ có nhiều ruộng tư, vốn là những quan lại và những nông dân giàu có, gọi là giai cấp địa chủ.
      + Cùng với quá trình hình thành giai cấp địa chủ, nông dân cũng bị phân hóa:
         • Nông dân giàu có trở thành địa chủ.
         • Nông dân giữ lại được một số ruộng đất gọi là nông dân tự canh.
         • Số còn lại là nông dân công xã, rất nghèo, không có hoặc quá ít ruộng đất trở thành nông dân lĩnh canh.
   - Như vậy, quan hệ chủ yếu trước kia là quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã dần dần nhường chỗ cho quan hệ bóc lột của địa chủ với nông dân lĩnh canh – quan hệ phong kiến xuất hiện.
* Chế độ phong kiến thời Tần – Hán
Sự hình thành nhà Tần và nhà Hán:
   - Nhà Tần: Từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. giữa Các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột thôn tính lẫn nhau. Trong đó Tần là nước mạnh hơn cả đã thống nhất được Trung Quốc vào năm 221 TCN.
   - Nhà HÁn: Nhà Tần trị vì Trung Quốc được 15 năm thì nhà Hán lên thay, Các hoàng đế triều Hán tiếp tục củng cố chính quyền, mở rộng hình thức tiến cử các con em gia đình địa chủ.
Câu 8:

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm). Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào thời kỳ nhà nào ?
A. Thời nhà Hán                                                          B. Thời nhà Tần
C. Thời nhà Đường                                                     D. Thời nhà Tống
Câu 2: (0,5 điểm). Chế độ quân điền dưới thời nhà Đường là gì ?
A. Lấy ruộng đất của địa chủ , quan lại chia cho nông dân. 
B. Lấy ruộng đất của nông dân giàu chia cho nông dân nghèo.
C. Lấy ruộng đất của nhà nước chia bình quân cho mọi người.       
D. Lấy ruộng công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân.
Câu 3: (0,5 điểm). Điểm khác nhau cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước thời nhà Đường so với thời nhà Tần – Hán ở Trung Quốc là gì ?
A. Cử người thân tín cai quản các địa phương.          
B. Giao cho các công thần hoặc người thân tộc giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải miền biên cương.
C. Mở các khoa thi để chọn người làm quan.            
D. Thực hiện chính sách xâm lược để mở rộng lãnh thổ.
Câu 4: (0,5 điểm). Cuộc khởi nghĩa nào ở Trung Quốc làm cho nhà Đường bị lật đổ ?
A. Khởi nghĩa nông dân Chu Nguyên Chương.          B. Khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào.
C. Khởi nghĩa nông dân Trần Thắng.                          D. Khởi nghĩa nông dân Ngô Quảng.
Câu 5: (0,5 điểm). Nhà Minh được thành lập trong khoảng thời gian nào ? Do ai sáng lập ?
A. Khoảng thời gian 1368 – 1644, do Chu Nguyên Chương sáng lập.         
B. Khoảng thời gian 1271 – 1464 , do Hoàng Sào.
C. Khoảng thời gian 1271 – 1368, do Ngô Quảng sang lập. 
D. Khoảng thời gian 1368 – 1474 , do Chu Nguyên Chương sáng lập.
Câu 6: (0,5 điểm). Nối tên nhân vật lịch sử gắn với các triều đại phong kiến ở Trung Quốc theo yêu cầu sau đây:
Tên nhân vật Triều đại phong kiến Trung Quốc
1. Chu Nguyên Chương.
2. Lý Uyên.
3. Hoàng Sào.
4. Triệu Khuông Dẫn.
5. Lý Tự Thành.
A. Lập ra nhà Đường.                                                 
B. Lập ra nhà Tống.
C. Lập ra nhà Minh.                                                    
D. Làm cho nhà Minh sụp đổ.
E. Làm cho nhà Đường sụp đổ.
Câu hỏi Tự luận
Câu 7 ( 7 điểm). Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Đường là gì ? Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời nhà Minh đã nảy nở ra sao ?
Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B B A - Nối 1 với C; - Nối 2 với A
- Nối 3 với E; Nối 4 với B.
- Nối 5 với D.
Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
* Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường
Về kinh tế: Thời nhà Đường, nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:
   - Về nông nghiệp: Thực hiện chính sách quân điền, với nội dung:
      + Nhà nước đem ruộng đất của mình trực tiếp quản lý chia cho nông dân cày cấy.
      + Các quan lại tùy theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc.
      + Ruộng trồng lúa người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước; ruộng trồng dâu được cha truyền con nối.
   - Về thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in gốm, sứ phát triển. phường hội xuất hiện.
   - Về ngoại thương được mở rộng: “Con đường tơ lụa” hình thành.
Về chính trị: Sự hoàn thiện bộ máy từ Trung ương đến địa phương:
      + Cử người thân tín cai quản các địa phương. Cử người thân tộc và các công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương.
      + Đặt các khoa thi để tuyển chọn người làm quan.
      + Nâng cao quyền lực tuyệt đối của Hoàng đế.
   - Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc mở rộng.
* Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh
   - Sự xuất hiện của công trường thủ công: quy mô lớn, có lao động làm thuê, quan hệ giữa chủ với người làm thuê là “chủ xuất vốn” “thợ xuất sức”.
   - Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh như Bắc Kinh, Nam Kinh.
   - Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn trước, thu sản phẩm sau gọi là hình thức bao mua.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây