Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Lịch sử 10 Chủ đề 1: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Chủ nhật - 24/01/2021 03:37
Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu sẽ giúp tìm hiểu về các cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới với những phát minh khoa học tiên tiến, hiện đại giúp cho nền kinh tế các nước châu Âu phát triển vượt bậc và những phát minh đó được sự dụng cho đến bây giờ
lịch sử 10
lịch sử 10
Tiền đề của cách mạng công nghiệp ở châu Âu, Hệ quả của cách mạng công nghiệp ở châu Âu, Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, Cách mạng công nghiệp ở Anh, Cách mạng công nghiệp ở châu Âu đem lại những hệ quả gì, Ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, Giáo án sử 10 bài 32 Cách mạng công nghiệp Anh, Hệ quả của cách mạng công nghiệp, Cách mạng công nghiệp Pháp, hệ quả của cách mạng công nghiệp ở châu âu (cuối thế kỷ xviii đến giữa thế kỷ xix), Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp, Cách mạng công nghiệp là gì

Chủ đề 1: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

A. Tóm tắt lý thuyết
Năm 1807 xuất hiện tàu thủy chạy bằng máy hơi nước đầu tiên trên sông Hudson. Robert Fulton kỹ sư người Mỹ là cha đẻ của con tàu này và cũng là người phát triển tàu ngầm “Nautilus”.
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp:
+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
+ Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc vì trong giai cấp tư sản.
+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.
+ Có hệ thống thuộc địa lớn.
Những phát minh về máy móc
+ Năm 1764 Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gienni.
+ Năm 1769 Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước.
+ Năm 1779 Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.
+ Năm 1785 Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước, năng suất tăng 40 lần.
+ Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước và đưa vào sử dụng.
Luyện kim: năm 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc luyện gang thép, năm 1784 lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.
Tàu thuyền, tàu hỏa dùng máy móc hơi nước đua nhau ra đời, công nghiệp toàn thế giới nhanh chóng bước vào "thời đại máy hơi nước".
Giao thông vận tải
+ Năm 1814 Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.
+ Năm 1825 nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.
Giữa thế kỷ XIX Anh trở thành công xưởng thế giới. Luân Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân.
Tại sao Cách mạng công nghiệp lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ?
Những ngành này có truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng.

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
a. Pháp
- Từ những năm 30 của thế kỷ XIX Cách mạng công nghiệp bắt đầu diễn ra và phát triển mạnh trong những năm 1850 - 1870.
- Tác động về kinh tế, xã hội:
+ Kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ 2 trên thế giới.
+ Bộ mặt Pari và các thành phố khác thay đổi rõ rệt.
b. Đức
- Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỷ XIX với tốc độ nhanh kỷ lục.
- Trong nông nghiệp: máy móc thâm nhập và được đưa vào sử dụng nhiều: máy cày, bừa, máy giặt, sử dụng phân bón.
- Đặc điểm: cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra với tốc độ phát triển nhanh, kỷ lục.
Vì sao Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức diễn ra muộn nhưng tốc độ lại nhanh?
Nhờ tiếp thu kinh nghiệm từ phát minh của Anh, quá trình cải tiến kỹ thuật ở Pháp, Đức diễn ra khẩn trương hơn.

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp
Về kinh tế
+ Nâng cao năng suất lao động ,làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.
+ Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.
Về xã hội
+ Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
+ Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.
+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.

Chủ đề 1: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh
A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong nước            B. Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa
C. Buôn bán nô lệ da đen                                            D. Cải tiến kĩ thuật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?
A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản                           
B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật
C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất                                                                                    
D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?
A. Từ đầu thế kỉ XVII                                                 B. Từ giữa thế kỉ XVII
C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII                       D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?
A. Nông nghiệp                                                            B. Công nghiệp dệt
C. Chế tạo máy móc                                                    D. Luyện kim
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5. Máy Gienni do ai sáng chế?
A. Giêm Hagrivơ                                                         B. Áccraitơ
C. Giêm Oát                                                                D. Étmơn Cácrai
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là
A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sôn nước chảy xiết         
B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay
C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc         
D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7. Năm 1784, Giêm Oát đã
A. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni                             B. Phát minh ra máy hơi nước
C. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa                        D. Xây dựng đoạn đường sắt đầu tiên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là
A. Ld bằng tay được thay thế dần bằng máy móc      
B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc
C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa
D. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 9. Người phát minh ra đầu máy xe lửa là
A. Giêm Hagrivơ                                                         B. Áccraitơ
C. Giêm Oát                                                                D. Xtiphenxơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 10. Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp
Thành tựu Người sáng chế
1. Máy kéo sợi
2. Máy dệt chạy bằng hơi nước
3. Máy hơi nước
4. Đầu máy xe lửa
a) Étmơn Cácrai
b) Xtiphenxơn
c) Giêm Oát
d) Giêm Hagrivơ
A. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b.                                         B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.
C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.                                         D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 11. Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là
A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc                               
B. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”
C. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới           
D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 12. Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là
A. Tư sản và vô sản                                                     B. Tư sản và tiểu tư sản
C. Tư sản và quý tộc mới                                            D. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13. Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?
A. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản         
B. Làm thay đổi bô mặt của các nước tư bản
C. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác  
D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 14. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là
A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc  
B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân
C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu         
D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản: công nghiệp và thương nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây