Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

THỂ LỆ BẦU CỬ  BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT

Chủ nhật - 20/09/2020 12:44
Mẫu The lệ bầu cử đại hội chi bộ, Thể lệ bầu cử Đại hội chi đội, Đại hội chi đoàn lớp, Thể lệ bầu cử theo hình thức bầu tròn, Thể lệ bầu cử đại hội chi bộ 2020, Thể lệ bầu cử Đại hội chi bộ violet, Thể lệ bầu cử đại hội đảng bộ, thể lệ bầu cử đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
đại hội đoàn trương
đại hội đoàn trương
Mẫu The lệ bầu cử đại hội chi bộ, Thể lệ bầu cử Đại hội chi đội, Đại hội chi đoàn lớp, Thể lệ bầu cử theo hình thức bầu tròn, Thể lệ bầu cử đại hội chi bộ 2020, Thể lệ bầu cử Đại hội chi bộ violet, Thể lệ bầu cử đại hội đảng bộ, thể lệ bầu cử đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

 
HuyÖn ®oµn yªn ®Þnh
§oµn tr­­êng THPT Yªn §Þnh 2
***
§OµN TNCS Hå CHÝ MINH

          Yªn §Þnh, ngµy  20  th¸ng  9  n¨m 2020

THỂ LỆ
BẦU CỬ  BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2
LẦN THỨ 48, NHIỆM KỲ 2020-2021


Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Yên Định 2 lần thứ 48, nhiệm kỳ 2020 - 2021, công bố thể lệ bầu cử như sau:
1. Những quy định chung về phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử là phiếu có danh sách được xếp theo thứ tự A, B, C và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Là phiếu được in sẵn và có dấu của BCH Đoàn Trường THPT Yên Định 2.
2. Phiếu bầu hợp lệ là:
- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra có dấu của BCH Đoàn trường.
- Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng định bầu.
3. Phiếu bầu không hợp lệ là:
- Là phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu không có dấu của BCH Đoàn trường.
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định.
- Phiếu không rõ để ai, gạch ai, phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có ký hiệu riêng, phiếu ký tên người bầu, phiếu không bầu ai.
4. Điều kiện trúng cử:
- Người trúng cử phải đạt số phiếu đồng ý hợp lệ trên 1/2 so với tổng số phiếu phát ra.
- Trường hợp số người đạt số phiếu đồng ý hợp lý trên 1/2 và nhiều hơn số lượng cần bầu thì danh sách trúng cử được lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến khi đủ số lượng theo biểu quyết của Đại hội.
         
                                                                                          BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2, LẦN THỨ 48
NHIỆM KỲ 2020 - 2021            
 ** *
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Yên Định, ngày 20 tháng 9 năm 2020

 
                                
PHIẾU BẦU
Ủy viên Ban chấp hành đoàn Trường THPT Yên Định 2 khóa 48
Nhiệm kỳ 2020 - 2021
(xếp theo thứ tự a, b, c…)

 
1. Trnh Th M An
2. Lê Ngọc Anh
3. Phm Th Phương Anh
4. Trịnh Tuấn Anh
5. Nguyễn Quốc Đạt
6. Phm Văn Giáp
7. Trịnh Huy Hiệp
8. TrÞnh ThÞ Huª
9. TrÞnh ThÞ Loan
10. Lª ThÞ LuyÕn
11. Lê Thị Xuân Nhi
12. Bùi Đức Quân
13. Phm Lê Quý Phương
14. Lê Hương Quỳnh
15. Trnh Th Qunh Trang
16. Vũ Th Trang
17. NguyÔn ThÞ Yến


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây