Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT MÔN NGỮ VĂN

Thứ năm - 08/09/2022 11:10
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT MÔN NGỮ VĂN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT MÔN NGỮ VĂN
Năm học 2022- 2023
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
HỌC SINH KHUYẾT TẬT MÔN NGỮ VĂN
Năm học 2022 - 2023
Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
Căn cứ vào kế hoạch năm học của Trường THPT Yên Định 2 và phân công nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn trong năm học 2022 - 2023.
Căn cứ đặc điểm của học sinh khuyết tật ở mỗi lớp được phân công giảng dạy và điều kiện thực tế của nhà trường. Tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập ở Trường THPT Yên Định 2 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm bệnh lý học sinh khuyết tật học hòa nhập
Họ và tên: Nguyễn Đức Anh         Giới tính:  Nam
Sinh ngày: 21/9/2007
Nơi sinh: BV Hùng Vương – TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ cư trú: Thôn 2, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
Học tại lớp 10B5  trường THPT Yên Định 2 . Số điện thoại: 0968089460
Dạng khuyết tật:  Trí tuệ               Nguyên nhân: Bẩm sinh.
Mức độ khuyết tật: Nặng.
Họ và tên cha:  Nguyễn Văn Quyền                      Nghề nghiệp: Công Nhân.
Họ và tên mẹ : Hoàng Thị Hương                          Nghề nghiệp: Công nhân.
Hoàn cảnh kinh tế: Cận nghèo.
2. Những thuận lợi và khó khăn
2.1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo vào các hoạt động trợ giúp người khuyết tật tại địa phương.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh nhận thức và hiểu biết về pháp luật và tính nhân văn, lòng nhân ái đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để giúp các em hòa vào cuộc sống xã hội.
- Giáo viên thực hiện giảng dạy nhiệt tình, thường xuyên chăm sóc quan tâm trẻ và có sự phối hợp tốt với PHHS trẻ khuyết tật.
2.2. Khó khăn
- PHHS chưa thật sự quan tâm đúng mức, còn mang nặng tâm lý khi nghĩ con em mình bị khuyết tật sẽ bị thiệt thòi trong học tập, sinh hoạt vui chơi đối với các bạn cùng lớp.
- Sĩ số lớp khá đông nên giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc dành nhiều thời gian cho việc quan tâm và giáo dục học sinh khuyết tật.
- Bản thân chưa được bồi dưỡng kiến thức và phương pháp giáo dục học sinh khuyết tật nên còn gặp nhiều khó khăn trong dạy học.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao về nhận thức về thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho học sinh trong lớp.
- Giúp học sinh khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những học sinh khác; Tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật được học văn hóa, phục hồi chức năng và phát triển khả năng bản thân để hòa nhập cộng đồng;
- Huy động học sinh khuyết tật học hòa nhập, tư vấn kịp thời cho gia đình có biện pháp can thiệp sớm, đưa học sinh đến trường học hòa nhập
- Trang bị tốt về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học hòa nhập.
Bảng tóm tắt kết quả tìm hiểu khả năng, nhu cầu của học sinh năm học 2022- 2023.
Nội dung tìm hiểu Khả năng của học sinh Nhu cầu cần đáp ứng
1. Thể chất
- Sự phát triển thể chất
- Các giác quan
- Lao động đơn giản

- Thể trạng yếu.
- Khả năng nói, nghe  tốt.
- Tích cực, nhiệt tình.

- Chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý.

- Nâng cao kỉ luật lao động
2.Khả năng ngôn ngữ giao tiếp:
- Hình thức giao tiếp
- Vốn từ
- Phát âm
- Khả năng nói
- Khả năng đọc
- Khả năng viết

- Giao tiếp bằng ngôn ngữ nói chậm.
- Vốn từ hạn chế.
- Khó khăn.
- Hạn chế.
- Đọc chậm.
- Còn hạn chế.


- Rèn nói câu ,từ có nghĩa.- Khuyến khích đọc .
- Khuyến khích viết.
3. Khả năng nhận thức
- Cảm giác
- Tri giác
- Trí nhớ
- Tư duy
- Chú ý
- Khả năng thực hiện nhiệm vụ

- Tốt.
- Bằng hình ảnh, trực quan.
- Tốt.
- Tốt.
- Thực hiện nhiệm vụ không bình thường.


- Rèn khả năng đọc, nói.
- Hỗ trợ bằng hình ảnh trực quan


- Giao nhiệm vụ, động viên thực hiện.
4. Khả năng hoà nhập
- Quan hệ bạn bè

- Quan hệ với tập thể

- Hành vi, tính cách

- Bình thường.

- Đoàn kết với mọi người.
- Hiền lành, chăm chỉ.

 Tạo cơ hội cho em tham gia các hoạt động, sinh hoạt tập thể.
5. Môi trường giáo dục
- Gia đình

- Nhà trường
- Cộng đồng

- Quan tâm.

- Tạo điều kiện học.
- Gần gũi.

- Tranh thủ sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường.
- Tư vấn gia đình cho con tham gia các hoạt động ở thôn.
III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu năm học.
1.1. Kiến thức môn Ngữ văn
- Nhận  biết một số kiến thức cơ bản Ngữ văn lớp 10.
- Nhận biết được kiến thức Ngữ văn qua giao tiếp, các văn bản, hiện tượng, tư tưởng trong đời sống.
1.2. Các kỹ năng:
*Kỹ năng bộ môn Ngữ văn:
- Kỹ năng tự học Ngữ văn.
- Quan sát, khai thác cuộc sống.
- Các kỹ năng tư duy, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá sự kiện.
*Kỹ năng xã hội:
- Biết chào, hỏi  cảm ơn, đúng tình huống.
- Biết tham gia làm công tác xã hội, ứng xử…
*Kỹ năng giao tiếp:
- Rèn kĩ năng sử dụng câu có nghĩa phù hợp với tình huống.
- Biết giao tiếp với bạn, thầy cô.
*Kỹ năng vận động: phù hợp với khả năng của HS.
*Kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng lao động : Rèn kĩ năng tự phục vụ, tham gia lao động cùng các bạn trong lớp.
*Hành vi ứng xử:
- Biết thực hiện đúng nội quy lớp.
- Ngoan ngoãn. Biết cảm ơn, xin lỗi, nhường nhịn bạn bè.
1.3.Phục hồi chức năng:
- Rèn kĩ năng phát âm rõ tiếng. Nói từ có nghĩa và hạn chế nói một mình, làm việc một mình.
- Kĩ năng nghe, nói.
2. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỪNG THÁNG
2.1. Kế hoạch tháng 9/2022
Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
- Tiếp nhận danh sách học sinh
- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình
- Tìm hiểu bệnh tình học sinh
- Gặp gỡ trao đổi với gia đình
- Nói chuyện, tâm sự với học sinh
- Ghi chép những đặc điểm, tính tình học sinh
GVBM Bạn bè và PHHS  
Kiến thức: Nhận biết được một số kiến thức cơ bản về môn NV. Đặc biệt là về Sức hấp dẫn của truyện kể. - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng tranh ảnh minh họa.
- Giao bài tập về nhà.
- Quan tâm đến HS.
- Khen kịp thời.
GV, HS GV, HS …………
………….
………….
………….
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm
- Tự học, quan sát tranh ảnh.

Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
Học sinh GV,
bạn bè
…………..
………….
………….
 
Phục hồi chức năng:
Nghe, nói.
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống.
 
Học sinh GV,bạn bè, PH ……….
……….
2.2. Kế hoạch tháng 10/2022
Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức: nhận biết được vẻ đẹp của thơ ca. - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng tranh ảnh minh họa.
- Giao bài tập về nhà.
- Quan tâm đến HS.
- Khen kịp thời.
GV, HS GV, HS …………
………….
…………
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
- Kỹ năng tự học cảm nhận , phân tích thơ…
Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn. Học sinh GV,
bạn bè
…………..
…………
Phục hồi chức năng:
Nghe, nói.
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống. Học sinh GV, bạn bè, PH ………….
………….
2.3. Kế hoạch tháng 11/2022
Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức: nhận biết được một số kiến thức về nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận. - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng văn bản, tranh ảnh minh họa.
- Quan tâm đến HS.
- Khen kịp thời.
HS HS, GV …………
……….
…………
…………
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
 - Kỹ năng tự học, quan sát ,viết và đánh giá văn nghị luận…
- Kỹ năng so sánh, đối chiếu….
- Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
- Khích lệ, động viên.
- Giao bài tập về nhà.
 
Học sinh GV,
bạn bè
…………
…………
…………
 
Phục hồi chức năng:
Nghe, nói.
 
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống.
Học sinh
GV, bạn bè, PH …………
…………
2.4. Kế hoạch tháng 12/2022
Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức: Biết được kiến thức về Sử thi và sức sống của Sử thi
 
- Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng văn bản, vi deo, tranh ảnh minh họa.
- Quan tâm đến HS.
- Khen kịp thời.
GVBM Bạn bè và PHHS …………
………….
………….
………….
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
 - Kỹ năng tự học, cảm nhận văn bản,quan sát tranh ảnh, bản đồ…
- Kỹ năng so sánh, đối chiếu….
- Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
- Khích lệ, động viên.
- Giao bài tập về nhà.
Học sinh GV,
bạn bè
…………..
………….
………….
 
Phục hồi chức năng:
Nghe, nói.
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống. Học sinh GV, bạn bè, PH ………….
………….
2.5. Kế hoạch tháng 01/2023
Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức: Biết được kiến thức chính về Tích trò sân khấu dân gian. - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng tranh ảnh minh họa.
- Quan tâm đến HS.
- Khen kịp thời.
GV, HS GV, HS …………
………….
………….
………….
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
 - Kỹ năng tự học, quan sát video, tranh ảnh minh hoạ…
- Kỹ năng so sánh, đối chiếu….
- Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
- Khích lệ, động viên.
- Giao bài tập về nhà
Học sinh GV,
bạn bè
…………..
………….
………….
Phục hồi chức năng:
Nghe, nói.
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống. HS GV, bạn bè, PH ………….
………….
2.6. Kế hoạch tháng 02/2023
Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức: Nhận biết kiến thức cơ bản về  tác giả Nguyễn Trãi- dành còn để trợ dân này. - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng văn bản, tư liệu lịch sử, tranh ảnh minh họa.
- Quan tâm đến HS.
- Khen thưởng, khích lệ HS.
GV, HS GV, HS …………
………….
………….
………….
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
 - Kỹ năng tự học,  đọc và lĩnh hội văn bản, quan sát tranh ảnh, …
- Kỹ năng so sánh, đối chiếu
- Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
- Khích lệ, động viên.
- Giao bài tập về nhà
Học sinh GV,
bạn bè
…………..
………….
Phục hồi chức năng:
Nghe, nói.
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống. Học sinh GV, PH, bạn bè ………….
………….
2.7. Kế hoạch tháng  3/2023

Nội dung
Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức: Nhận biết kiến thức cơ bản về quyền năng của người kể chuyện. - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng văn bản minh họa.
- Quan tâm đến HS.
- Khen thưởng, khích lệ HS.
GV, HS GV, HS …………
………….
………….
………….
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
 - Kỹ năng tự học, quan sát tranh ảnh, bản đồ…
- Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
- Khích lệ, động viên.
- Giao bài tập về nhà
Học sinh GV,
bạn bè
…………..
………….
………….
Phục hồi chức năng:
 Nghe, nói
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống. Học sinh GV, PH, bạn bè ………….
………….
2.8. Kế hoạch tháng 4/2023

Nội dung
Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức: Biết được kiến thức chính về Thế giới đa dạng của thông tin. - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụngvăn bản, hình ảnh, video minh họa.
- Quan tâm đến HS.
- Khen thưởng, khích lệ HS.
GV, HS GV, HS …………
………….
………….
………….
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
 - Kỹ năng tự học, quan sát tranh ảnh, bản đồ…
- Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
- Khích lệ, động viên.
- Giao bài tập về nhà
Học sinh GV,
bạn bè
…………..
………….
Phục hồi chức năng:
 Nghe, nói.
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống. Học sinh GV,PH
bạn bè
………….
………….
2.9. Kế hoạch tháng 5/ 2023
Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Kết quả
Chính Phối hợp
Kiến thức:
Ôn lại nội dung đã học
 - Cung cấp những kiến thức một cách ngắn gọn, dễ hiểu.
- GV hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cách đọc, ghi. HS làm theo.
- Sử dụng văn bản, video, tranh ảnh minh họa.
- Quan tâm đến HS.
- Khen thưởng, khích lệ HS.
GV, HS GV, HS …………
………….
………….
………….
Các kỹ năng:
- Tham gia các hoạt động nhóm.
 - Kỹ năng tự học, quan sát tranh ảnh, bản đồ…
Giao những việc đơn giản để cùng tham gia với các bạn.
- Khích lệ, động viên.
- Giao bài tập về nhà
Học sinh GV,
bạn bè
…………..
…………..
Phục hồi chức năng
Nghe, nói
Điều chỉnh trong tiết học và trong mọi tình huống. Học sinh GV,PH
bạn bè

………….
………….

IV. Đánh giá cuối năm
1. Kiến thức văn hoá:
Có khả năng tiếp thu bài và đạt kết quả tốt.
2. Kỹ năng lao động và tự phục vụ:
- Tham gia các hoạt động tập thể đầy đủ, nhiệt tình (các buổi lao động của lớp, của Đoàn).
- Biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
3. Kỹ năng xã hội:
- Thích nói chuyện với các bạn cùng lứa tuổi. Hay trao đổi với các bạn trong lớp.
- Biết một vài tiện ích công cộng.
- Biết tham gia giao thông an toàn (đi từ nhà đến trường)
4. Kỹ năng vận động
 Thích tham gia cùng các bạn tập thể dục, các hoạt động tập thể.


Người đánh giá: Nguyễn Thị Mai                        Chức vụ:  GVBM

V. Ý kiến của phụ huynh (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây