Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Phiếu đánh giá công chức hàng năm

Chủ nhật - 06/12/2020 09:27
Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020, phiếu đánh giá cán bộ, công chức năm 2019, Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức 2019 violet, Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức 2020
Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020, phiếu đánh giá cán bộ, công chức năm 2019, Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức 2019 violet, Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức 2020, phiếu đánh giá cán bộ, công chức năm 2018, Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức 2019 violet, Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020, Phiếu đánh giá viên chức Mẫu 03, Phiếu đánh giá viên chức 2020, Phiếu đánh giá viên chức Phó hiệu trưởng, phiếu đánh giá cán bộ, công chức năm 2018

Phiếu đánh giá công chức hàng năm 2020-2021

Mẫu số 03
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm học 2018- 2019
Họ và tên: .........................................................................
Chức danh nghề nghiệp: ..............................................................................................
Đơn vị công tác: ..........................................................................................................
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến bộ công việc):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
.......................................................................................................................................
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
.......................................................................................................................................
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:
.......................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Tự xếp loại chất lượng
....................................................................................................................................... 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
 


 
………..ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT


 
 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 
  ……..ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(ký, ghi rõ họ tên)
 


 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
.......................................................................................................................................
.. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
.......................................................................................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
 
  ……..ngày....tháng....năm 20...
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(ký, ghi rõ họ tên)
 

Download Phiếu đánh giá công chức hàng năm 2020-2021

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây