Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Chủ nhật - 20/09/2020 12:44
Mẫu báo cáo tổng kết chi đoàn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác đoàn của chi đoàn lớp, Báo cáo tổng kết công tác công đoàn
đại hội đoàn trương
đại hội đoàn trương
Mẫu báo cáo tổng kết chi đoàn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác đoàn của chi đoàn lớp, Báo cáo tổng kết công tác công đoàn
 
     HUYỆN ĐOÀN YÊN ĐỊNH
ĐOÀN TR­ƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2
-----------------
 
                                                                              §OµN TNCS Hå CHÝ MINH


Yên Định, ngày 15 tháng 09 năm 2020
                                                                       .

BÁO CÁO
Của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Yên Định 2, khóa 47
Trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 48
 Nhiệm kỳ 2020 - 2021


PHẦN THỨ NHẤT
Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019 - 2020

Năm học 2019 - 2020 là năm các cơ sở đoàn trong khối trường học thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam và  tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020 của BTV huyện Đoàn Yên định. Năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của quê hương đất nước, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 89 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh....là năm học nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng một cách toàn diện.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Đoàn trường THPT Yên Định 2 năm học 2019 - 2020 có 971 ĐVTN/1186 học sinh với 29 chi đoàn học sinh và 01 chi đoàn giáo viên. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường về cơ bản có những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi:
BCH Thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức trong nhà trường, từ phía cha mẹ học sinh, từ phía các học sinh và Hội đồng sư phạm nhà trường; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Đoàn cấp trên.
Các thành viên Ban chấp hành Đoàn trường, các chi đoàn đã kịp thời sáng tạo, chủ động xây dựng chương trình hành động sôi động, đề ra các nội dung giải pháp thiết thực, cụ thể hoá các kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết phù hợp với tình hình nhà trường. Đa số học sinh trong trường có tư tưởng, thái độ, đạo đức, tác phong tốt, có ý thức phấn đấu cố gắng trong học tập và rèn luyện, có mong muốn được học nghề trong tương lai, mục đích học tập rõ ràng.
2. Khó khăn
Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn một số ít đồng chí còn hạn chế về năng lực thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ Đoàn, năng lực tổ chức hoạt động còn hạn chế dẫn đến kết quả hoạt động chưa cao. Một số chi đoàn còn chưa thực sự đầu tư cho việc đổi mới hình thức, nội dung trong sinh hoạt, một bộ phận cán bộ chi đoàn vẫn chưa chủ động học tập rèn luyện. Do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài nên một số hoạt động không thể tổ chức được.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          1. Công tác giáo dục.
1.1 Công tác tuyên truyền Chỉ thị Nghị quyết
BCH Đoàn trường đã tập trung chỉ đạo các chi đoàn tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đoàn cấp trên như: Tiếp tục tuyên truyền về chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban bí thư trung ương Đảng về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 ”; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, đại hội đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền vận động 100% ĐVTN thực hiện thắng lợi Nghị quyết đoàn trường khóa 47 nhiệm kỳ 2019 - 2020. Hình thức triển khai chủ yếu tại các buổi họp BCH, họp bí thư các chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ thứ 2 đầu tuần, các buổi học tập ngoại khoá, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp và  sử dụng các phương pháp tuyên truyền hiện đại: inforgraphic, clip, trang facebook nhóm, cá nhân... Đặc biệt, trước tình hình diễn biến của dịch Covid, Đoàn trường đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên nghiêm túc chấp hành và thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của chính phủ và UBND tỉnh, huyện.
1.2 Công tác giáo dục truyền thống
Công tác giáo dục truyền thống được đoàn trường triển khai tổ chức nhiều hoạt động thông qua các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 70 năm ngày truyền thống HS-SV (09/01/1950- 09/01/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020)...được cụ thể hóa bằng các phong trào, hoạt động như: Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong nhà trường.
Tham gia cuộc thi trực tuyến  tìm hiểu “Lịch sử 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam” cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, cuộc thi Tự hào Việt nam với 100%  đoàn viên tham gia.
Đổi mới và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lịch sử của đất nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Hội, phát huy tính tự nguyện, tự giác của đông đảo ĐVTN trong nhà trường thông qua cuộc thi đố vui, tập hát các bài hát có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hát về quê hương đất nước thông qua các buổi sinh hoạt 15’ đầu giờ, sinh hoạt tập thể và hoạt động ngoại khóa.
1.3 Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống
Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho ĐVTN trong nhà trường được BCH đoàn trường đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm học BCH đã chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với BGH, GVCN, GVBM triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, gìn giữ phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, tuyên truyền vận động học sinh không nói tục, chửi thề, không vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường và pháp luật của nhà nước qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, tọa đàm các buổi ngoại khóa của Tổ chuyên môn.
BCH Đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền các bộ Luật như: Luật thanh niên; Luật hình sự; Luật an toàn giao thông đường bộ; Luật hôn nhân và gia đình; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.... tới 100% ĐVTN các chi đoàn trong trường học, hình thức triển khai chủ yếu tại các chi đoàn là sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp, các buổi học tập ngoại khoá....
Đoàn trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông Công an Tỉnh, Huyện đoàn Yên định tổ chức buổi  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 100% ĐVTN trong nhà trường.
Đoàn trường phối hợp với ban nữ công tổ chức tuyên truyền cho 400 ĐVTN nữ về SKSS vị thành niên. Tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma tuý HIV- AIDS, các tệ nạn xã hội. 100% ĐVTN tham dự đầy đủ và ký cam kết xây dựng nhà trường văn hoá và phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.
2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng
2.1 Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Công tác nề nếp trong Nhà trường được Đảng ủy và BGH phân công Đoàn chuyên trách. Các hoạt động nề nếp chặt chẽ, khách quan, công bằng, nghiêm túc, Đoàn trường đã xây dựng biểu điểm, phương pháp theo dõi khoa học chính xác.
Ban nề nếp, đội thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT nơi trường học và địa bàn dân cư được thành lập tham gia giải toả cổng trường trước và sau buổi học, trực kiểm tra nề nếp, các ban viên được quy định trách nhiệm và quyền hạn cụ thể, gắn công tác theo dõi nề nếp với thi đua của các chi đoàn nên hoạt động rất đều tay và có tinh thần trách nhiệm cao.
Đoàn trường đã tổ chức  hoạt động tình nguyện, lao động cộng sản  “Ngày chủ nhật xanh”. Đoàn trường phối hợp với Đoàn xã Yên Bái, Yên Trường, Yên Thọ tham gia trồng cây, tổng vệ sinh môi trường dọc đường liên xã. Mỗi tháng một lần BCH Đoàn trường huy động hàng trăm ĐVTN tham gia làm vệ sinh tạo cảnh quan sạch đẹp trong trường và giáo dục ĐVTN ý thức giữ vệ sinh chung trong nhà trường.
2.2 Phong trào từ thiện nhân đạo
Đoàn trường luôn giáo dục ĐVTN truyền thống nhân đạo của người dân Việt Nam, tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, giúp người trong hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tinh thần đó ĐVTN trong trường đã mua ủng hộ hội người mù Yên Định một đợt tăm trị giá gần 10 triệu đồng.
Nhân dịp tết Nguyên Đán Đoàn trường đã phối hợp với Hội khuyến học, hội Chữ thập đỏ trao 35 suất quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập. Tổng trị giá là: 14.000.000đ.
Phối hợp với tổ chức công đoàn nhà trường, vận động CĐGV và ĐVTN tham gia “Chia khó vùng cao”, kết quả đạt được số tiền hơn 10 triệu đồng, cùng nhiều sách vở quần áo để chia khó với các ĐVTN các trường khu vực vùng cao.
3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên
3.1.Phong trào đồng hành cùng với ĐVTN trong việc nâng cao chất lượng dạy và học:
Đối với chi đoàn học sinh: Trong nhiệm kỳ vừa qua đoàn trường đã tổ chức nhiều chương trình, phát động nhiều phong trào thi đua, học tập và rèn luyện như:; Đoàn trường phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt (dịp 20/10, 20/11- 08/03) có tổng kết và trao thưởng. Trong phong trào “Tháng học giờ Tốt” nhiều chi đoàn đạt 100% giờ học Tốt (11A1, 11A2,11A6, 12C1, 12C2, 10B1, 10B2). Trong phong trào “Hoa điểm 10” nhiều tập thể có nhiều học sinh đạt điểm giỏi như: 11A1; 11A2; 12C2; 12C4; 10B1; 10B4.
Đoàn trường phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động giáo dục, thái độ học tập của ĐVTN học sinh, từ đó góp phần vào nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trượng, cụ thể là: Đoàn trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, Học viện Nông nghiệp 1 Hà nội tổ chức tư vấn hướng nghiệp chọn trường, chọn nghề cho hơn 1000 ĐVTN đặc biệt là học sinh khối 12, từ đó có ĐVTN có những điều chỉnh trong việc hoc tập và chọn được trường phù hợp với năng lực và nghề nghiệp; Phối hợp với Tổ chuyên môn tổ chức tốt cuộc thi Kiến thức liên môn do Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức, cuộc thi nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh biết vận dụng kiến thức nhiều môn học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ:
- ĐVTN tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh với 2 nội dung: Môn võ cổ truyền và môn điền kinh, đều đạt giải 3 toàn đoàn. Môn võ đạt 7 giải nhất, 9 giải nhì, 9 giải ba, 3 giải khuyến khích; Môn điền kinh: 1 giải nhất, 5 giải nhì, 11 giải ba và 8 giải khuyến khích.
- Kết quả kỳ thi TNTHPT QG năm 2020: ĐVTN đậu tốt nghiệp THPT là: 100%. Cao hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Kết quả thi TNTHPT nhà trường xếp thứ 14/126 trường THPT và TTGDTX. Số lượt đạt từ 27 điểm trở lên có 13 lượt, trong đó có 1 đồng chí đạt 28,3 điểm khối A, số em đạt 24 điểm trở lên là 163 em, có 174 điểm 9 trở lên. Trong đó có 1 điểm 10 toán và 2 điểm 10 Công dân.  .
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT, VNPT Thanh Hóa, Đài PTTH Thanh hóa Tổ chức chương trình AVXT nhằm giúp học sinh mở rộng kiến thức, góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường. BCH Đoàn trường đã tổ chức thi Âm vang Yên Định 2 cấp trường qua 3 vòng loại với 116 thí sinh dự thi tham gia dự thi chọn 10 thí sinh vào vòng chung kết, chọn được 8 thí sinh để xếp giải cấp trường và 4 thí sinh thi tại đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Đạt giải nhất và nhì vòng thi tuần. Cả 2 thí sinh xuất sắc được vào vòng thi tháng, nhưng rất tiếc cuộc thi không tiếp tục vì dịch Covid -19.
Đối với chi đoàn giáo viên: Thực hiện phong trào“ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo Với sức mạnh của tuổi trẻ, chi đoàn giáo viên đã xung kích đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. CĐGV đã tổ chức các buổi hội thảo và thông qua các buổi hội thảo, ngoại khoá về đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại: 100% đồng chí trong CĐGV đã thực hiện đổi mới phương pháp, dạy học theo phương pháp mới, sử dụng các thiết bị dạy học một cách có hiệu quả, các đồng chí trong CĐGV giúp nhau soạn giáo án điện tử và ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy và công việc. Phong trào thao giảng và viết SKKN luôn được hưởng ứng và đạt kết quả tốt.
Kết quả đạt được trong năm học 2019- 2020  là:
- 100% giáo viên trong CĐGV tham gia thao giảng bằng giáo án điện tử dịp 20/11- 26/03 đạt giờ dạy khá giỏi.
- 100% giáo viên trong CĐGV tham gia viết SKKN được xếp loại cấp trường, 03 đồng chí được gửi đi cấp tỉnh.
- Các lớp có chủ nhiệm là ĐV chi đoàn giáo viên đều có nề nếp tốt, chất lượng học tập của học sinh cao được BGH nhà trường tin tưởng.
- Giáo viên được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, GK Giám đốc Sở : 02 đồng chí, Giấy khen liên ngành Sở GD-Hội CTĐ-Tỉnh Đoàn: 01 đồng chí. Đoàn trường được đề nhị tặng Bằng khen của TW Đoàn.
3.2. Phong trào đồng hành cùng với ĐVTN trong việc nâng cao thể chất tinh thần
Nhân dịp kỷ ngày nhà giáo Việt nam, Đoàn trường tổ chức tốt hoạt động Hội diễn văn nghệ, thi viết báo tường thu hút tới 100% chi đoàn tham gia. Các hoạt động đều được chuẩn bị, chất lượng tốt, nhiều chi đoàn tham gia đạt giải cao như (10B1, 10B4,11A1, 11A2, 12C1, 12C2).
Trong nhiệm kỳ BCH Đoàn trường đã tổ chức mở 2 lớp tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho 150 ĐV là cán bộ cốt cán của các chi đoàn, phối hợp với Công đoàn tổ chức mít tinh kỷ niệm và toạ đàm nhân dịp 20/10.
Các phong trào TDTT cũng luôn được quan tâm chú trọng, BTV Đoàn trường kết hợp với Công Đoàn, hội phụ huynh tổ chức giải thể thao cho cán bộ giáo viên trong nhà trường.
4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn,  Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
4.1 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn
          Từ đầu năm BCH Đoàn trường đã chỉ đạo thành công Đại hội Chi đoàn, tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2020, ổn định công tác tổ chức của Đoàn trường trong năm học mới.
Xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động của Đoàn, mỗi tháng họp BCH, ban chấp hành mở rộng nắm bắt tình hình, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ, nhận xét công tác, phổ biến kế hoạch.
Mở 1 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho 58 ĐV là cán bộ cốt cán của các chi đoàn dịp đầu năm học mới.
          Đoàn trường mở  lớp đối tượng cho 300 TN ưu tú, cấp 300 giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng đoàn, kết nạp cho 300 TN ưu tú.
4.2 Đoàn tham gia xây dựng Đảng
- Đoàn trường triển khai cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Trong năm học vừa qua BCH đã giới thiệu 2 đồng chí tham gia học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu các Chi bộ, Đảng ủy, Huyện ủy kết nạp 2 đồng chí vào Đảng.
III. NHỮNG TỒN TẠI , HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
3.1 Những tồn tại, hạn chế:
Năng lực chỉ đạo thực tiễn và khả năng tham mưu của một bộ phận cán bộ Đoàn còn hạn chế, chưa thực sự năng động, sáng tạo trong hoạt động đoàn.
Một số ít học sinh ý thức rèn luyện chưa tốt, vẫn còn có hiện tượng vi phạm nội quy nhà trường như đánh nhau, trèo tường, vi phạm thi, hút thuốc, trốn học...
          Công tác thông tin báo cáo của một số chi đoàn còn chậm, vẫn còn trường hợp bí thư nạp báo cáo không đúng thời gian quy định, một số ít đồng chí bí thư đi họp muộn và tham gia họp chưa nghiêm túc.
          Công tác phát triển đoàn viên mới tuy tăng về số lượng nhưng chất lượng còn có mặt hạn chế, tính kỷ luật chưa nghiêm, chưa có tính giáo dục cao.
3.2 Bài học kinh nghiệm
Từ những thành tích đã đạt được và những hạn chế như trên, BCH Đoàn trường nhận thấy cần phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm sau:
Thứ nhất: Luôn bám sát mục tiêu đề ra, nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường và Đoàn cấp trên. Tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các đoàn thể và thầy cô giáo trong nhà trường về mọi lĩnh vực.
Thứ hai: Phải xây dựng kế hoạch từng tuần, từng tháng một cách cụ thể, gắn trách nhiệm cho đúng người đúng việc. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng để kịp thời nắm bắt tình hình, khuyến khích những mô hình hoạt động có hiệu quả cao trong nhà trường.
Thứ ba: Luôn quan tâm đến công tác cán bộ về cả số lượng và chất lượng. Trong đó lấy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu đột phá, đồng thời phải luôn quan tâm đến việc năng cao chất lượng. Luôn đảm bảo tính dân chủ trong công tác lãnh chỉ đạo của BCH, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong tổ chức đoàn, thường xuyên đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của BCH đoàn trường.
   Nhiệm kỳ 2019 - 2020 là năm học diễn ra với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của nghành GD&ĐT, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhìn toàn diện nhiệm kỳ 2019 - 2020, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Yên Định 2 đã duy trì và phát triển tốt các mặt hoạt động có chiều sâu, thực sự lôi cuốn  và có tác dụng tích cực đối với đoàn viên thanh niên. Để ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đoàn trường THPT Yên Định 2 trong Nhiệm kỳ vừa qua. Đoàn trường được đề nghị tặng bằng khen của TW Đoàn.
 

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO
THANH NIÊN LẦN THỨ 48  NHIỆM KỲ 2020 - 2021

Thực hiện Chương trình, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Thanh hóa; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Định, Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường về việc triển khai các hoạt động Đoàn - Hội trong nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2021. Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2020 - 2021, cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN trong nhà trường, tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua các công trình thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN. Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền công dân trong việc thực hiện bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử Quốc hội khóa XV.
2. Triển khai có hiệu quả các phong trào ‘‘Học sinh 3 tốt’’. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.
3. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong nhà trường, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đoàn trong nhà trường, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ đoàn. Thực hiện các chủ trương mới về xây dựng Đoàn: chủ trương ‘‘1 + 1” chương trình ‘‘Rèn luyện đoàn viên’’ giai đoạn 2018 – 2022, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn ‘‘3 chủ động’’. Tập trung đẩy mạnh công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, thanh niên.
4. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, lựa chọn các phương thức phù hợp, triển khai hiệu quả các chiến dịch tình nguyện ‘‘Mùa hè xanh’’, ‘‘Hoa phượng đỏ’’, ‘‘Tiếp sức mùa thi’’.
5. Tăng cường các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng kịp thời định hướng dư luận cho ĐVTN, chú trọng nắm bắt qua mạng xã hộ. Duy trì các nhóm để nắm bắt thăm dò dư luận, định kỳ báo cáo chuyên đề về dư luận thanh niên trong trường học.
II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% ĐVTN được học tập, quán triệt, tuyên truyền: Chỉ thị, Nghị quyết, và học tập 6 bài học lý luận chính trị.
2. 100% ĐVTN được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ATGT, phòng tránh các tệ nạn xã hội.
3. 100% ĐVTN được giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước, được hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh. Tổ chức tốt chương trình ‘‘ Tiếp sức mùa thi’’ năm học 2020 – 2021. Tổ chức diễn đàn ‘‘ Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường’’ cho 100% đoàn viên thanh niên. Tổ chức xét chọn, tuyên dương phong trào ‘‘Học sinh 3 tốt’’. Thành lập một đội tình nguyện‘‘Họa phượng đỏ’’.
4. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về học lực, hạnh kiểm, HSG, HSTT, lớp tiên tiến được quyết nghị trong hội nghị CNVC đầu năm đó là: ĐVTN lên lớp từ 99% trở lên, 20% ĐVTN đạt học lực giỏi. HSG cấp tỉnh từ 60 giải trở lên, 99% ĐVTN đạt khá tốt về hạnh kiểm, không có học sinh bỏ học.
5. 100% chi đoàn hoc sinh tham gia các hoạt động mà đoàn trường phát động như : Thi văn nghệ, làm báo tường- tập san, các hoạt động trò chơi dân gian, các cuộc thi đấu TDTT, tham gia các cuộc thi văn nghệ và TDTT của Đoàn cấp trên....
6. 100% đoàn viên có trách nhiệm đảm nhận một công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thành lập trường. Thực hiện tốt chương trình tình nguyện chi viện, chuyển sinh hoạt hè với các tổ chức đoàn nơi cư trú, tiếp tục quản lý nề nếp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
7. Tập huấn công tác đoàn cho 100- 150 cán bộ đoàn, mở từ 2 đến 3 lớp cho trên 300 thanh niên ưu tú được học lớp đối tượng Đoàn, kết nạp trên 300 đồng chí đoàn viên mới, phát thẻ đoàn viên cho trên 300 đoàn viên ưu tú.
8. Giới thiệu 1 - 2 đồng chí tham gia học lớp đối tượng Đảng. Kết nạp 1-2 đồng chí đoàn viên ưu tú
9. Phấn đấu cuối năm có 70% chi đoàn vững mạnh, 30% chi đoàn khá, không có chi đoàn TB và Yếu kém. Đoàn trường phấn đấu được tặng “Bằng khen của TW Đoàn
III. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1- Công tác giáo dục.
- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư Trưng ương Đảng về ‘‘Tăng cường sự lảnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030’’ ; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp tăng cường giáo dục tư tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên ; Đề án ‘‘ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 – 2022’’
- Tiếp tục đổi mới đa dạng hoá các hình thức giáo dục  theo phương châm “Sâu về nội dung, da dạng về hình thức, thường xuyên liên tục. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, xây dựng lối sống đẹp trong đoàn viên thanh niên nhà trường;
- Giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật như: Luật Giáo dục, luật thanh niên, luật ATGTthông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Nâng cao chất lượng học tập chính trị cho ĐVTN thông qua 6 bài học chính trị.
- Duy trì thường xuyên các hoạt động truyền thống như - tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn (khai giảng, 20/10, 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 1/5, 19/5....) dưới nhiều hình thức: mít tinh, kỉ niệm, ngoại khoá, hội thảo...để giáo dục truyền thống lý tưởng cho ĐVTN
- Phát động phong trào thanh niên sống trung thực thẳng thắn, khiêm tốn, hành vi văn minh, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động tình nguyện.
- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ đó làm cho toàn thể Đoàn viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Phối hợp với nhà trường giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng đắn trong học sinh, toạ đàm “Nói không với tiêu cực trong thi cử ”; Tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm tiêu cực trong thi cử.
2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng
a- Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
          - Tuyên truyền giáo dục ĐVTN chấp hành tốt nội quy của nhà trường bằng nhiều hình thức, tổ chức cho ĐVTN học tập nội quy của nhà trường và ký cam kết không vi phạm 
- Tập huấn cho thành viên của đội cờ đỏ, đội ATGT. Các đội hoạt động trực đều đặn các buổi trong tuần có hiệu quả, khách quan, công bằng, chính xác và khoa học. Đội cờ đỏ và đội ATGT họp định kỳ hàng tháng để nắm bắt tình hình và có những giải pháp hữu hiệu.
          - Thông báo những ĐVTN vi phạm trước cờ đối với các trường hợp trèo tường trốn học, sử dụng ĐTDĐ trong giờ học và bạo lực học đường, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện và phối hợp với GVCN trong việc giáo dục học sinh vi phạm..
          - Tổ chức cuộc thi mang tính thẩm mỹ giáo dục (Thi văn nghệ, Thi thanh niên thanh lịch). Thực hiện nề nếp ăn mặc thanh lịch, giản dị, thực hiện ĐVTN đến trường phải đeo phù hiệu.
          - Hàng tháng tổ chức ít nhất một buổi lao động cộng sản “Ngày chủ nhật xanh” để học sinh được tham gia lao động và có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh trong trường lớp.
          - Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong trường hướng về biên giớ, biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lảnh thổ, biên giới quốc gia.
          - Vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào ‘‘3 không’'(không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học.
b- Phong trào từ thiện nhân đạo
- Đoàn trường tiếp tục giáo dục ĐVTN truyền thống nhân đạo của người dân Việt Nam, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp người trong hoàn cảnh khó khăn.
- Phát động phong trào mua tăm ủng hộ hội người mù Yên Định và phối hợp với Hội CTĐ trao quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán.
3. Tổ chức các chương trình hoạt động với thanh niên
a- Phong trào đồng hành cùng với ĐVTN trong việc nâng cao chất lượng dạy và học
+ Đối với chi đoàn giáo viên
          - Thực hiện đúng nội dung chương trình, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường về dạy thêm học thêm.
- Động viên các đồng chí trong chi đoàn giáo viên tăng cường dự giờ, thao giảng thường xuyên trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm  quản lý lớp, đổi mới cách soạn giáo án và phương pháp dạy học, đánh giá học sinh theo tinh thần mới của Bộ GD&ĐT.
          - CĐGV xung kích trong việc nâng cao trình độ tin học, ứng dụng CNTT vào dạy học, khai thác thông tin trên mạng để từ đó có thể hướng dẫn học sinh học tập trên mạng.
          - Phân công CĐGV tiếp tục đảm nhận đăng tải các bài viết trên trang Website của Nhà trường và vận động giáo viên trong chi đoàn giáo viên tự học tập và nghiên cứu thêm tài liệu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia kỳ thi GV giỏi cấp trường năm 2020.
+ Đối với chi đoàn học sinh
          -  Xây dựng cho ĐVTN ý thức đổi mới phương pháp học tập, kỹ năng tự học, ý thức cần cù, chăm chỉ trong học tập.
          - Xây dựng cho ĐVTN thói quen làm bài tập ở nhà và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Đến lớp phải có đầy đủ sách vỡ, dụng cụ học tập, phải có tinh thần xây dựng bài trên lớp.
          - Tổ chức có hiệu quả nội dung các buổi sinh hoạt 15 phút theo nội dung và chương trình cụ thể.
          - Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm học tập, hội thảo phương pháp học tập cho các chi đoàn khối 10.
 - Phát động các đợt thi đua dạy tốt học tốt nhân các ngày lễ lớn trong năm học, bằng các phong trào như “Thao giảng giờ giỏi”, “Tháng học giờ tốt”, “Lớp học kiểu mẫu”, “Hoa điểm 10” để dấy lên phong trào thi đua trong toàn trường.
          - Tập trung đẩy mạnh và đổi mới hướng nghiệp cho học sinh;Tư vấn cho các em chọn trường và chọn ngành đặc biệt là học sinh khối 12.
b - Phong trào đồng hành với ĐVTN trong việc nâng cao thể chất, tinh thần 
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức tạo sân chơi lành mạnh thu hút được ĐVTN tham gia.
- Tiếp tục thực hiện quy định xếp giờ chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần và các buổi sinh hoạt tập thể.
- Phối hợp với GVCN, thông qua các cuộc thi văn nghệ để lựa chọn những hạt nhân văn nghệ thành lập đội văn nghệ xung kích của Đoàn trường. Đội văn nghệ sinh hoạt tháng 1 lần để luyện tập những bài hát truyền thống.
- Cùng với Nhà trường tổ chức các cuộc thi TDTT để ĐVTN được thi đấu, vui chơi và từ đó phát hiện những ĐVTN có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng tham gia thi đấu
- Thường xuyên có giao lưu văn nghệ, TDTT với chi đoàn bạn nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm.
4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Đoàn tham gia xây đựng Đảng
          - Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tuyên truyền của Đoàn thông qua các ngày lễ, coi trọng công tác cán bộ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chi đoàn.
          - Mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, toàn thể ĐVTN trong trường phải là một khối thống nhất ở các phong trào do Đoàn trường tổ chức phát động.
          - Xác định công tác bồi dưỡng giúp đỡ thanh niên đứng vào hàng ngũ của đoàn là nhiệm vụ trọng tâm và được tiến hành thường xuyên và đảm bảo chất lượng.
          - Bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
          - Trang bị tài liệu cho cán bộ đoàn trường, chi đoàn học sinh
Năm học 2020 - 2021 đối với tuổi trẻ trường THPT Yên Định 2 có một ý nghĩa hết sức to lớn. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, từ diễn đàn đại hội, ban chấp hành Đoàn trường THPT Yên Định 2 kêu gọi các đồng chí Đoàn viên thanh niên trong toàn trường phấn đấu vượt qua thử thách, phát huy những thắng lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, biến sức mạnh và trí tuệ của tuổi trẻ thành hành động quyết tâm cùng với nhà trường xây dựng trường THPT Yên Định 2 trở thành trường chuẩn quốc gia./.
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 KHOÁ 47

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây