Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Kế hoạch tích hợp môn toán THPT

Thứ sáu - 16/10/2020 12:06
Dạy học tích hợp liên môn Toán, Ví dụ dạy học tích hợp môn Toán, Chuyên de dạy học tích hợp môn Toán, Dạy học tích hợp môn Toán ở tiểu học, Tích hợp trong dạy học Toán, Ví dụ về dạy học tích hợp ở tiểu học, Ví dụ về dạy học tích hợp liên môn, Chuyên đề dạy học tích hợp liên môn ở tiểu học
Kế hoạch tích hợp môn toán THPT
Kế hoạch tích hợp môn toán THPT
Dạy học tích hợp liên môn Toán, Ví dụ dạy học tích hợp môn Toán, Chuyên de dạy học tích hợp môn Toán, Dạy học tích hợp môn Toán ở tiểu học, Tích hợp trong dạy học Toán, Ví dụ về dạy học tích hợp ở tiểu học, Ví dụ về dạy học tích hợp liên môn, Chuyên đề dạy học tích hợp liên môn ở tiểu học
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
 Trường THPT Yên Định 2

KẾ HOẠCH DẠY TÍCH HỢP CỦA TỔ NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Toán
- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW, nghị quyết 44/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
- Căn cứ quyết định số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014; NQ51/2017/Qh14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông;
- Căn cứ kế hoạch chương trình môn học và nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 của trường THPT Yên Định 2;
 Tổ Toán Trường THPT Yên Định 2 lập kế hoạch dạy học tích hợp năm học 2020 – 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
Việc tổ chức dạy học tích hơp nhằm ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết cho học sinh đáp ứng được các yêu cầu trong việc đổi mới GD&ĐT và kỳ thi THPT Quốc gia.
Trong bài học giáo viên nêu ra các vấn đề liên môn, để giải quyết các vấn đề này học sinh cần phải vận dụng toán học kết hợp với những kiến thức đã học ở các môn học khác
            II. Tổ chức thực hiện
1. Số giáo viên tham gia giảng dạy: 10 giáo viên
2. Tổ chức lớp học: Số lớp tham gia học: 29 lớp
3. Phân bổ thời gian và nội dung tích hợp
A. KHỐI 10
I. Chương trình: Đại số  10 - Cơ bản
Tuần Chương Số tiết Bài dạy Nội dung tích hợp Yêu cầu đạt được Đồ dùng -
Thiết bị
4 I 1 Số gần đúng. Sai số Ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn - Nắm được khái niệm số gần đúng; sai số tuyệt đối; độ chính xác của một số gần đúng
- Biết ứng dụng để hiểu các ký hiệu gần đúng thường được sử dụng.
MTBT
Giáo án
Hình ảnh
10 II 1 Hàm số bậc hai - Ứng dụng giải quyết các vấn đề liên môn với môn Vật Lý như: chuyển động của vật ném ngang, ném xiên…
- Giải quyết các vấn đề thực tiễn như: vì sao nước phun lên có hình dạng Parabol…
- Biết khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số bậc hai
- Tính tọa độ đỉnh, tìm giao điểm của Parabol với các đồ thị hàm số khác…
- Hình ảnh trực quan
- MTBT
- Giáo án
14 III 1 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn - Giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan như các bài toán được giải bằng lập phương trình, hệ phương trình - Kiến thức cơ bản về phương trình, hệ phương trình
- Biết cách giải nhiều bài toán thực tiễn thông qua lập phương trình, hệ phương trình
- MTBT
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
20 IV 1 Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Giải quyết các bài toán quy hoạch tuyến tính ở mức độ đơn giản, thường gặp
- Giải quyết một số bài toán kinh tế
- Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
- Biết các xác định miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
- MTBT
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
26 V 1 Phương sai và độ lệch chuẩn - Sử dụng kiến thức toán học về phương sai và độ lệch chuẩn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, các vấn đề liên quan đến môn Địa lý, thống kê… - Tính phương sai, độ lệch chuẩn
 
- MTBT
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
34 VI 1 Công thức lượng giác - Sử dụng kiến thức toán học về công thức lượng giác giải quyết các vấn đề thực tiễn như: tính diện tích các hình, - Nắm vững các công thức lượng giác - MTBT
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
II. Chương trình: Hình học 10 - Cơ bản
Tuần Chương Số tiết Bài dạy Nội dung tích hợp Yêu cầu đạt được Đồ dùng -
Thiết bị
2 I 1 Tổng và hiệu của hai véc tơ - Vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn
- Giải quyết vấn đề liên môn liên quan đến môn Vật lý, chẳng hạn: Tìm véc tơ tổng hợp lực, tính độ lớn lực tác động lên chất điểm…
- Kiến thức cơ bản về tổng và hiệu của hai véc tơ
- Các kiến thức liên quan ở môn Vật Lý
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
8 II 1 Tích vô hướng của hai véc tơ - Vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn, đo đạc tính toán trong xây dựng, sản xuất… - Nắm vững định nghĩa, các tính chất, biểu thức tọa độ của tích vô hướng - MTBT
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
12 II 1 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác - Vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn như: Giải tam giác, đo đạc tính toán trong xây dựng… - Nắm vững định lý cosin, định lý sin; các công thức tính độ dài trung tuyến, tính diện tích tam giác… - MTBT
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
24 III 1 Phương trình đường Elip - Ứng dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
- Ứng dụng giải quyết các vấn đề liên môn liên quan đến môn Vật Lý như: Quỹ đạo trái đất hình Elip, các hiện tượng thiên văn học …
- Kiến thức cơ bản về Elip - MTBT
- Giáo án
- Hình ảnh minh họa
B. KHỐI 11
 I. Chương trình: Đại số & Giải tích 11 – Cơ bản                                                
Tuần Chương Số tiết Bài dạy Nội dung tích hợp Yêu cầu đạt được Đồ dùng -
Thiết bị
1 I 1 Hàm số lượng giác - Ứng dụng giải quyết một số bài toán thực tế
- Giải quyết một số vấn đề trong môn Vật Lý điển hình trong nội dung dao động điều hòa
- Biết vẽ đồ thị các hàm số lượng giác để áp dụng giải các bài toán thực tế
- Biết đồ thị dạng hình sin được áp dụng nhiều trong môn Vật Lý
MTBT
Compa – thước kẻ
 
2   1 Phương Trình lượng giác - Ứng dụng giải quyết một số bài toán thực tế
- Giải một số bài toán trong môn vật lý, chẳng hạn bài toán tính quãng đường đi được của một vật dao động điều hòa sau một khoảng thời gian nhất định….
- Giải các phương trình lượng giác cơ bản, thường gặp và áp dụng trong thực tiễn, trong các môn học khác MTBT
 
6   2 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp - Giải quyết các vấn đề thực tiễn chẳng hạn như tính số cách thực hiện công việc…
- Giải quyết các bài toán hình học, chẳng hạn như: Đếm số tam giác, số hình bình hành…
- Giải các bài toán trong các môn học khác, chẳng hạn bài toán đếm số tổ hợp trong môn Sinh học…
- Nắm vững định nghĩa, công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và áp dụng giải các bài toán thực tế.
- Giải các bài toán hình học trực quan
- Giải các bài toán liên môn có liên quan
MTBT
 
12   2 Xác suất của biến cố - Ứng dụng trong thực tiễn để giải quyết, giải thích nhiều vấn đề.
- Ứng dụng giải các bài toán trong các môn học khác như Vật Lý, Hóa Học, Sinh học…
- Nắm vững khái niệm, công thức cổ điển của xác suất để vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Giải thích một số vấn đề của thực tế cuộc sống.
- Giải quyết một số vấn đề của các môn học khác
MTBT
Mô hình, hình ảnh trực quan
 
25 IV 1 Giới hạn của dãy số - Giải quyết yêu cầu từ thực tiễn, chẳng hạn bài toán “Nghịch lý Zê- Nông”
- Giải quyết các vấn đề đặt ra của các môn học khác như Vật Lý, Hóa Học có liên quan đến dãy số
- Biết cách tính giới hạn của dãy số và áp dụng giải quyết một số vấn đề thực tế MTBT
Mô hình, hình ảnh trực quan
 
27 IV 2 Giới hạn của hàm số - Ứng dụng thực tế
- Ứng dụng cho các môn học khác.
- Biết tính giới hạn của hàm số và áp dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn, một số vấn đề từ các môn học khác như Vật Lý, Hóa học… MTBT
Mô hình, hình ảnh trực quan
 
32 V 2 Đạo hàm - Ứng dụng thực tế
- Giải quyết một số bài toán của các môn học khác như Vật Lý, Hóa Học…
- Hiểu định nghĩa đạo hàm xuất phát từ việc giải quyết nhiều bài toán tính giới hạn từ thực tiễn
- Áp dụng cho môn Vật Lý trong các bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và gia tốc của vật chuyện động biến đổi đều hay dao động điều hòa….
MTBT
Mô hình, hình ảnh trực quan
 
33   1 Hàm liên tục - Ứng dụng giải quyết, giải thích một số vấn đề trong thực tiễn
 
- Nắm vững định nghĩa, biết xét tính liên tục của hàm số và áp dụng giải quyết một số bài toán thực tiễn MTBT
Mô hình, hình ảnh trực quan
 
II. Chương trình: Hình học 11-  Cơ bản
Tuần Chương Số tiết Bài dạy Nội dung tích hợp Yêu cầu đạt được Đồ dùng -
Thiết bị
1 I 1 Phép biến hình - Ứng dụng thực tiễn - Nắm vững khái niệm, hiểu một số vấn đề ở thực tiễn có liên quan đến phép biến hình Compa - Thước kẻ
Mô hình, hình ảnh trực quan
15   1 Hai đường thẳng song song - Ứng dụng thực tiễn - Vận dụng hình ảnh trực quan từ thực tiễn để nắm vững các tính chất liên quan đến hai đường thẳng song song Compa - Thước kẻ
Mô hình, hình ảnh trực quan
16   1 Đường thẳng và mặt phẳng song song - Ứng dụng thực tiễn - Vận dụng hình ảnh trực quan từ thực tiễn để nắm vững các tính chất liên quan đến hai đường thẳng song song Compa - Thước kẻ
Mô hình, hình ảnh trực quan
17   1 Hai mặt phẳng song song - Ứng dụng thực tiễn - Vận dụng hình ảnh trực quan từ thực tiễn để nắm vững các tính chất liên quan đến hai mặt phẳng song song Compa - Thước kẻ
Mô hình, hình ảnh trực quan
18   1 Phép chiếu song song - Ứng dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn - Liên hệ được một số hình ảnh thực tiễn có liên quan đến phép chiếu song song Compa - Thước kẻ
Mô hình, hình ảnh trực quan
24
25
26
  3 Quan hệ vuông góc trong không gian - Ứng dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn - Liên hệ được một số hình ảnh thực tiễn có liên quan đến hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và hai mặt phẳng vuông góc Compa - Thước kẻ
Mô hình, hình ảnh trực quan
C. KHỐI 12
I. Chương trình: Giải tích 12 Cơ bản
Tuần Chương Số tiết Bài dạy Nội dung tích hợp Yêu cầu đạt được Đồ dùng -
Thiết bị
3 I 1 GTLN, GTNN của hàm số Ứng dụng giải quyết một số bài toán thực tế - Đưa các bài toán thực tế về việc tìm GTLN; GTNN của hàm số
- Biết cách tìm GTNN; GTLN của hàm số trên một khoảng, một đoạn
MTBT
Giáo án
 
12 II 1 Số e và lôgarit tự nhiên - Ứng dụng thực tế
- Ứng dụng cho các môn học khác như Lý, Sinh, Hóa trong các bài toán có liên quan đến dãy số,
hàm số có giới hạn e
- Biết cách tính giới hạn dạng- Vận dụng lôgarit tự nhiên giải các vấn đề thực tiễn như: Bài toán lãi kép trong toán học; bài toán tính tuổi thọ của cây trong môn Sinh học, bài toán tính khối lượng của vật sau một thời gian phân rã ở môn Vật Lý…. MTBT
Giáo án
 
25 III 2 Ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể tròn xoay - Ứng dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn như: Tính diện tích của một hình cụ thể; tìm điều kiện để diện tích thõa mãn điều kiện nào đó; tính thể tích vật thể tròn xoay; chứng minh công thức tính diện tích đã được thừa nhận ….
 
- Nắm vững công thức tính diện tích hình phẳng; tính thể tích vật thể tròn xoay.
- Biết cách quy bài toán thực tiễn thành bài toán tính tích phân.
MTBT
Giáo án
 
II. Chương trình: Hình học 12 cơ bản
Tuần Chương Số tiết Bài dạy Nội dung tích hợp Yêu cầu đạt được Đồ dùng -
Thiết bị
Ghi chú  
5 I 3 Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện Ứng dụng giải quyết một số vấn đề thực tế - Nhận biết được một số khối đa diện bằng nhau trong thực tế Mô hình, hình vẽ trực quan    
15 II 1 Khái niệm về mặt tròn xoay Ứng dụng giải quyết một số vấn đề từ thực tế - Nắm được khái niệm mặt tròn xoay qua đó nhận ra được những đồ vật có liên quan đến khái niệm mặt tròn xoay đã học. Mô hình, hình vẽ trực quan    
                                            
Duyệt của BGH
 

Yên Định, ngày 22 tháng 9  năm 2020
TTrCM

Lê Văn Tiến
                   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây