Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Kế hoạch chuyên môn môn toán, kế hoạch cá nhân cho giáo viên môn toán

Thứ sáu - 16/10/2020 12:06
kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt 2018-2019, Kế hoạch cá nhân giáo viên THCS violet, kế hoạch cá nhân năm học 2019-2020 violet, Sổ kế hoạch giảng dạy của giáo viên THCS, Kế hoạch cá nhân giáo viên THPT violet, Mẫu kế hoạch cá nhân mới nhất, Kế hoạch cá nhân giáo viên mầm non, kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học năm học 2018-2019, kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt 2020-2021
Kế hoạch chuyên môn môn toán, kế hoạch cá nhân cho giáo viên môn toán
Kế hoạch chuyên môn môn toán, kế hoạch cá nhân cho giáo viên môn toán
kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt 2018-2019, Kế hoạch cá nhân giáo viên THCS violet, kế hoạch cá nhân năm học 2019-2020 violet, Sổ kế hoạch giảng dạy của giáo viên THCS, Kế hoạch cá nhân giáo viên THPT violet, Mẫu kế hoạch cá nhân mới nhất, Kế hoạch cá nhân giáo viên mầm non, kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học năm học 2018-2019, kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt 2020-2021
                                                                  
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Định, ngày 09 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Năm học 2020 - 2021

Phần I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Bùi Đức Quân
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1982
Năm vào ngành: 2004
Trình độ đào tạo: Đại Học
Môn đào tạo: Toán học

Phần II. KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

1. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
    Căn cứ Quyết định số: 1222/QĐ-SGDĐT ngày 11/09/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 của Ngành GD&ĐT Thanh Hoá;
    Căn cứ Hướng dẫn số: 2927/QĐ-SGDĐT ngày 16/09/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020- 2021;
    Căn cứ vào quyết định số 03/QĐ-YĐ2, ngày 20/09/2020 của Hiệu trưởng trường THPT Yên Định 2 về việc ban hành kế hoạch năm học 2020- 2021;
   Căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong năm học 2020- 2021
2. Mục tiêu chung:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu của nhiệm vụ được giao, phát triển bản thân.
3. Nội dung
3.1. Đặc điểm tình hình
3.1.1. Năng lực của cá nhân
a) Thuận lợi
- Bản thân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH, TTrCM, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể; và sự giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp, học sinh, sự quan tâm ủng hộ của phụ huynh nên đã từng bước phát triển phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục hiện nay. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày một khang trang, trang thiết bị dạy và đồ dùng dạy học được đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Sự sắp xếp chuyên môn phù hợp với năng lực bản thân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch, chương trình giáo dục.
b) Khó khăn:
 - Kinh nghiệm triển khai một số vấn đề của giáo dục chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Chất lượng đầu vào của học sinh nhà trường tuy được cải thiện nhưng so với mặt bằng chung trong tỉnh còn thấp.  Điều kiện kinh tế - xã hội của nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn dẫn đến thái độ và kết quả học tập ở một số học sinh chưa cao.
- Còn một bộ phận học sinh chưa chú ý trong học tập. Nhiều học sinh đi học xa nhà nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình học tập.
3.1.2 Công việc được giao:
Giảng dạy: Môn: Toán                        Các lớp: 12A3, 11B10, 11B4
Kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp 12A3
3.1.3. Đánh giá về đặc điểm tình hình các mặt công việc:
a) Đánh giá học sinh chủ nhiệm và giảng dạy:
Đối với học sinh lớp 12A3, 11B4, 11B10 đa số các em chăm ngoan, có tinh thần và thái độ học tập tốt; tinh thần phối hợp với giáo viên trong giờ học cao.
b) Đánh giá đặc điểm tình hình công tác được phân công phụ trách:
- Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, tôi luôn cố gắng đôn đốc, nhắc nhở và uốn nắn kịp thời các sai phạm, phối hợp tốt với phụ huynh để giáo dục các em tiến bộ hơn trong việc học tập và phát triển các kĩ năng sống.
- Với cương vị là giáo viên bộ môn toán: Bản thân luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ BGH, đồng nghiệp và sự ủng hộ, lắng nghe của phụ huynh và học sinh.
3.2. Kế hoạch cụ thể của năm học:
3.2.1. Công tác rèn luyện, tự rèn luyện về đạo đức, tư tưởng:
Nâng cao tinh thần tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức và tư tưởng người giáo viên của bản thân. Luôn kiên định với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Học tập và triển khai đúng, đầy đủ các văn bản, nội qui, quy định của ngành.
3.2.2. Giáo dục cho học sinh về đạo đức, tư tưởng chính trị:
          Tập trung có hiệu quả việc giáo dục đạo đức, giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, qua đó tạo ra thế hệ học sinh đáp ứng tốt sự đổi mới và quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước.
3.2.3. Công tác giảng dạy ( biện pháp cụ thể, chỉ tiêu):
a) Soạn giáo án và tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
- Giáo án: Bài soạn đầy đủ, đúng quy chế chuyên môn; đảm bảo theo đúng tinh thần tinh giản của bộ và đổi mới phương pháp dạy học. Bài soạn phải được kí duyệt ít nhất một tuần trước khi giảng dạy.
b) Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh:
- 100% các bài kiểm tra được thực hiện theo đúng TT -  26/ BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020.
- 100% học sinh được kiểm tra, đánh giá, cho điểm và xếp loại theo TT 26.
c) Bồi dưỡng HSG; Phụ đạo học sinh yếu; Ôn, luyện cho học sinh thi THPT:
- Đẩy mạnh công tác ôn tập cho đội tuyển HSG và các lớp ôn thi THPT, đảm bảo đúng về thời gian và nội dung theo quy định.
d) Sử dụng thiết bị dạy học ( Máy chiếu, thí nghiệm thực hành, ...)
          Sử dụng có hiệu quả máy chiếu trong các tiết dạy.
g) Làm đồ dùng dạy học:
Thức hiện cùng tổ chuyên môn làm 01 đồ dùng dạy học.
3.2.4 Thực hiện quy chế chuyên môn (qua sổ điểm, sổ đầu bài, sổ theo dõi sử dụng TBDH, hồ sơ chuyên môn cá nhân,...)
- Đảm bảo các loại hồ sơ đầy đủ, đúng nội dung, thực hiện đúng  khung thời gian của từng nội dung.
3.3. Chỉ tiêu phấn đấu:
- Đăng ký danh hiệu thi đua: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đăng ký chất lượng môn giảng dạy:
TT Lớp Sĩ số Môn Giỏi Khá T. bình Yếu Kém                 Ôn thi THPT
SL % SL % SL % SL % SL % Đ BQ môn Số HS đạt 9 đến dưới 10đ Số HS đạt 10
đ
1  A3 49   Toán  26 56,5 20 43,5 0 0 0 0 0 0 7.5 5 0
2 B4 44   Toán 20 45.5 24 54.5 0 0 0 0 0 0 7.2    
3 B10 34 Toán 10 29.4 10 29.4 10 29.4 4 11.8 0 0 6.3    
Công tác kiêm nhiệm: Tổ Toán đạt danh hiệu Tổ xuất sắc.
Công tác bồi dưỡng HSG cấp tỉnh: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.
Công tác tự bồi dưỡng, tự học, viết SKKN:
- Đề tài SKKN: Ứng dụng đa thức nội suy cổ điển trong bài toán tích phân
- Đăng ký thi GV dạy giỏi cấp trường: Không
- Đăng kí học tập nâng cao trình độ: Văn bằng hai môn Tiếng anh
II/ KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG:
 
 Tháng/
năm
Nội dung công việc Ghi chú
9/2020       Tựu trường và bắt đầu năm học mới theo lịch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thanh Hoá (Từ thứ 2, ngày 01/09/2020). Bắt đầu học chính thức: Thứ 2 ngày 07/09/2020
- Học tập các công văn hướng dẫn thực hiện chuyên môn năm học 2020- 2021 của Sở Giáo dục Thanh Hóa.
- Họp thống nhất kế hoạch bài kiểm tra ở các khối lớp theo môn theo Thông tư 26 của Bộ Giáo dục về đánh giá xếp loại HS.
- Hoàn thành Hồ sơ dạy thêm học thêm và tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường ở tất cả các khối lớp.
- Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách GV, GVCN. Dự giờ đột xuất GV, kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch của nhà trường.
 - Tập trung cao độ cho công tác ôn thi HSG cấp tỉnh. Phân công GV trong tổ hỗ trợ GV dạy đội tuyển các chuyên đề theo cấu trúc đề thi.
- Tập trung làm đề theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu để xây dựng ngân hàng đề thi HSG cấp tỉnh. Mỗi đ/c giáo viên ra 5 đề HSG K12 khác nhau và nạp cho BGH để xây dựng Ngân hàng đề thi HSG K12.
 - Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục và duyệt với Ban Giám hiệu.
  - Nhận các loại hồ sơ sổ sách đầu năm
 - Họp thống nhất kế hoạch tổ chức ôn luyện đội tuyển HSG K11 theo kế hoạch ôn thi HSG của nhà trường.
- Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua và duyệt kế hoạch của cá nhân, các tổ CM theo kế hoạch chung của BGH; Kiểm tra hồ sơ đầu năm.
 - Phân công GV tham gia hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp THPT.
- Đăng ký SKKN, thi đua đối với từng giáo viên. Xây dựng chỉ tiêu chuyên môn.
- Lập kế hoạch triển khai chuyên đề.
- Xây dựng kế hoạch dạy BDHSG, kế hoạch dạy ôn thi tốt nghiệp.
- Hoàn thành các loại hồ sơ (cá nhân và các tổ chuyên môn)
- Tiến hành dạy luyện thi ĐH, CĐ và ôn thi THPT giai đoạn 1 


 
10/2020 - Tham gia phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10
- Lập kế hoạch thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

- Thực hiện hội thảo chuyên đề ở tổ chuyên môn. Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn: Dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm.
- Triển khai công văn về công tác SKKN năm học 2020 - 2021
- GV vào điểm tháng 10 trong sổ điểm điện tử và sổ điểm cá nhân (hạn cuối 31/10).

- Dự giờ đột xuất và kiểm tra HS một số GV theo chỉ đạo BGH.
- Tổ chức thao giảng đợt 1 từ ngày 20/10 đến ngày 20/11
- Lập kế hoạch và đăng ký triển khai chuyên đề ngoại khóa
- Chỉ đạo GV được giao nhiệm vụ ôn thi HSG K10 chủ động tìm nguồn ôn tập chuẩn bị thi chọn đội tuyển vào tháng 1/2021
 - Tập trung ôn thi HSG cấp tỉnh. Tổ chức cho học sinh thi giao lưu với các trường bạn.
 - Tham gia chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT;
 - Tổ chức sơ kết nữa HK tại tổ để đánh giá những mặt đã làm được của tổ và chỉ ra tồn tại, biện pháp khắc phục.
 - Thực hiện hội thảo chuyên đề ở tổ chuyên môn. Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn: Dự giờ tự tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân
 

11/2020
      Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt-  Học tốt” lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ.
- Chỉ đạo, nhắc nhở GV trong tổ đẩy mạnh các phong trào thi đua trong chuyên môn nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy, đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt.
- Tiếp tục thao giảng chào mừng 20-11.
- Hoàn thành số con điểm nửa đầu học kỳ 1 trong sổ điểm điện tử.
- Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra đột xuất hồ sơ cá nhân của một số GV.(tập trung vào GV còn hạn chế về chuyên môn).
- Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề. Sinh hoạt tổ, nhóm theo lịch quy định.

 - Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng các đội tuyển HSG. Tổ chức thi HSG K12 vòng 3 và quyết định danh sách đội tuyển chính thức theo kế hoạch của BGH.
   - Lập kế hoạch, tổ chức phong trào thao giảng dự giờ đợt 2 của HK I.
  - Tiếp tục tổ chức dạy học theo chủ đề, đổi mới PPDH, BDHSG K12, phụ đạo, đổi mới KTĐG; BDHSG khối 10, 11.
  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình ngoại khoá, NGLL, HN theo kế hoạch của BGH.
 

12/2020
  Trọng tâm: “Thi đua dạy tốt -  Học tốt” Lập thành tích chào mừng Ngày Quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.
- Tổ chức ôn thi HSG giai đoạn nước rút và tham gia thi HSG cấp tỉnh
 - Tập trung cao độ cho hoàn thành chương trình học kỳ I, kết thúc học kỳ I vào ngày 15/1/2021

  - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học kỳ I của trong tổ .
- Duy trì nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề. Sinh hoạt nhóm theo lịch quy định.
- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11.

 - Họp Tổ CM  thống nhất xây dựng đề c­­ương ôn tập cho HS; hướng dẫn ôn tập học kỳ I. 
 - Kiểm tra học kỳ I năm học 2020- 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I.
- Kiểm tra Sổ điểm cá nhân, kiểm tra việc soạn-giảng và thực hiện quy chế CM của một số GV (Theo kế hoạch của BGH)
- Sơ kết đánh giá các mặt hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn trong HKI, rút kinh nghiệm để triển khai tốt trong HKII.
- Hoàn thành điểm HKI các lớp vào phần mềm Vnedu
- Xếp loại đánh giá hai mặt giáo dục HS theo Thông tư 26 của Bộ Giáo dục.
 
1/2021
   Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I của tổ và  triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020- 2021;
   Rà soát, kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy học kỳ I và công tác đánh giá xếp loại học sinh.
  Hoàn thành chương trình học kỳ I; bắt đầu thực hiện chương trình học kỳ II.
* Thực hiện đúng lịch năm học:
   - Ngày kết thúc học kỳ I: 16/01/2021.
   - Ngày bắt đầu học kỳ II: 18/01/2021.     
 - Ổn định tình hình, nề nếp dạy- học, các hoạt động trước và sau tết
- Tiến hành dạy luyện thi ĐH, CĐ và ôn thi THPT giai đoạn 2
- Phân công ra đề thi HGS K10 cấp trường ở các môn văn hoá
 
2/2021      Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng ngày thành lập đảng 03/2”.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo GV tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa K10, K11.
- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch của Ban Giám hiệu.

- Củng cố, duy trì và ổn định tốt nền nếp dạy học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.
 
3/2021  Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3”.
- Nhắc nhở Gv trong tổ duy trì tốt nề nếp dạy và học.
- Lập kế hoạch hỗ trợ Gv bồi dưỡng học sinh giỏi K10, K11
- Tiếp tục dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, cơ bản hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện giáo viên. Kiểm tra đồng loạt việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm. Khắc phục những tồn tại về hồ sơ và những quy định trong CM, đặc biệt chú trọng đến chất lượng bài soạn và giờ dạy.
- Phân công Gv ra đề thi kiểm tra đánh giá chất lượng ôn thi THPT cho học sinh khối 12 lần 2.

- Tham gia dự thi đánh giá năng lực giáo viên và thi GV dạy giỏi cấp trường
- Xây dựng triển khai kế hoạch ôn tập lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT
- Tổ chức thao giảng, dự giờ, các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Ban Giám hiệu.
 
4/2021
  Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế lao động 01-5”.
- Xây dựng đề cương và ra đề thi kiểm tra học kỳ II năm học 2020- 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II theo kế hoạch của Ban Giám hiệu.
- Ôn thi THPT cho HS khối 12 giai đoạn nước rút
- Cho điểm học sinh vào Sổ điểm cá nhân, vào điểm Vnedu, kiểm tra việc soạn-giảng và thực hiện quy chế CM của một số GV theo kế hoạch của Ban Giám hiệu.
-  Họp tổ CM để thống nhất xây dựng đề c­­ương ôn tập cho h/s. Phân công GV ra đề thi đảm bảo đúng cấu trúc và bám sát đối tượng HS. Có tính phân loại HS.
 


5/2021
 Trọng tâm: “Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19-5”.
- Thực hiện dạy tăng tiết những môn thi THPT  cho học sinh khối 12 theo kế hoạch của BGH.
- Rà soát việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Điều chỉnh để hoàn thành chương trình vào trước 25/5.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên đúng tiến độ. Kiểm tra chế độ cho điểm của các lớp. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học cả năm của giáo viên;
- Đánh giá xếp loại cuối năm; xét điều kiện dự thi TN, lên lớp, thi lại, ở lại lớp; hoàn thành các hồ sơ chuyên môn.
- Hoàn thành kế hoạch và hồ sơ kiểm tra giáo viên ở tổ chuyên môn.

   - Tiếp thu Quy chế thi và tuyển sinh năm 2021.
   -  Kiểm tra hồ sơ GV, NV, hồ sơ tổ CM.
   -  Họp xét thi đua cá nhân, tập thể tại tổ.
   -  Phân công chuẩn bị báo cáo SKKN tại Hội nghị khoa học cấp trường.
   - Tiếp thu công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.
  - Tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2021.
  Kết thúc năm học 2020- 2021 trước ngày 31/5/2021
  •  
6/2021  - Tham gia làm thi THPT 2021 (theo lịch của Bộ GD&ĐT).
 - Tham dự các lớp tập huấn chuyên đề hè 2021.
 - Đẩy mạnh  công tác ôn tập cho học sinh K12 giai đoạn nước rút
  - Hoàn thành các công việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT  2021;
  - Tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.
 - Hoàn thành và nạp SKKN cho BGH
 

7/2021
    - Tham dự Tập huấn, bồi dưỡng hè.
    - Nghỉ hè theo quy định
 

8/2021
    - Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021- 2022;
     - Tựu trường theo lịch của Sở Giáo dục
    - Tham gia tập huấn, bồi dưỡng hè cho CB, GV theo kế hoạch của Sở GD&ĐT;
    - Tham gia họp tổ CM, và tham gia họp cơ quan để học nhiệm vụ năm học, thống nhất chương trình giáo dục nhà trường trong năm học 2020- 2021, phân công chuyên môn, phân công chủ nhiệm … công tác tổ chức đầu năm; Tiếp thu các văn bản, nội quy, quy định cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ……
    - Tham gia công tác tổ chức thi lại và xét lên lớp đối với HS nằm trong diện thi lại và rèn luyện trong hè. (Nếu được phân công)
 
 
    Yên Định, ngày…..tháng 10 năm 2020
Tổ trưởng
(Nhóm trưởng) chuyên môn
Lê Văn Tiến
Người lập kế hoạch
Bùi Đức Quân
Duyệt của Ban Giám hiệu
 
                                            

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây