Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Biểu tượng Icon Facebook mới nhất 2021, chèn biểu tượng vào bài viết

Thứ sáu - 01/01/2021 22:18
Ký hiệu biểu tượng cảm xúc, Biểu tượng icon Facebook, Tải icon Facebook, Các biểu tượng cảm xúc, Cách viết icon Facebook trên điện thoại, Tải icon Facebook về điện thoại, Dịch icon Facebook, Kí tự icon, Biểu tượng facebook, Ký hiệu biểu tượng cảm xúc, Tải icon Facebook về điện thoại, Icon Facebook 2020, biểu tượng icon facebook 2021
Biểu tượng Icon Facebook mới nhất 2021, chèn biểu tượng vào bài viết
Ký hiệu biểu tượng cảm xúc, Biểu tượng icon Facebook, Tải icon Facebook, Các biểu tượng cảm xúc, Cách viết icon Facebook trên điện thoại, Tải icon Facebook về điện thoại, Dịch icon Facebook, Kí tự icon, Biểu tượng facebook, Ký hiệu biểu tượng cảm xúc, Tải icon Facebook về điện thoại, Icon Facebook 2020, Các biểu tượng cảm xúc, Icon 100 điểm, Sao chép icon, Icon mặt cười, Biểu tượng icon Facebook, Ký hiệu biểu tượng cảm xúc, Tải icon Facebook, Dịch icon Facebook, Cách viết icon Facebook trên điện thoại, Icon, Kí tự icon, Icon là gì

Biểu tượng, icon facebook mới nhất 2021, độc lạ và đẹp mắt, gắn icon facebook và bài viết trên facebook

Hướng dẫn cách dùng biểu tượng Facebook
Bước 1: Bạn muốn dùng biểu tượng Facebook nào thì click vào ô mã hoặc ký tự đại diện tương ứng, bạn sẽ thấy ô mã đó được bôi đen.
Bước 2: Ấn Ctrl + C để copy mã biểu tượng đó hoặc nháy chuột phải chọn Copy
Biểu tượng, icon facebook mới nhất 2021, độc lạ và đẹp mắt, gắn icon facebook và bài viết trên facebook

Bước 3: Chuyển sang phần đăng status, bình luận hoặc tin nhắn rồi ấn Ctrl + V để dán vào hoặc nháy chuột phải chọn Paste.

Nếu bạn sử dụng máy tính có thể chèn Icon hàng loạt bằng cách sau.

Bước1: Bấm Ctrl + H để bật box tìm kiếm Search and Replace 
Bước 2: Thay thế kí tự ....

Biểu tượng Facebook thường dùng

 
 
Icon Tên
Facebook smiley face Smiley face  :)
Big smile emoticon for Facebook status, comments and chat Big smile  :D
Facebook sad smiley Frown  :(
Facebook cry smiley Crying  :'(
Smiley with tongue out Tongue out  :P
Angel smiley for Facebook Angel  O:)
Facebook devil smiley Evil  3:)
Facebook confused emoticon - WTF Smiley Confused  o.O
Facebook wink smiley Wink  ;)
Unsure  :/
Angry  >:(
Mean  >:O
Surprised  :O
Squint  -_-
Kiss  :*
Cheerful  ^_^
Glasses  8-)
Sunglasses  8|
Grumpy  >:(
Pacman  :v
Curly lips  :3
Thumb up  (y)
Penguin  <(")
Shark  (^^^)
Robot  :|]
Poop  :poop:
Putnam  putnam:
 

Biểu tượng Facebook mới

Icon Tên
Airplane symbol Airplane  
Sailboat symbol Sailboat  
Speedboat emoji for Facebook Speedboat  🚤
Ship symbol Ship  🚢
Train symbol Train  🚅
High-speed train emoji Speed train  🚄
Station emoji Station  🚉
Tram car emoticon Tram  🚃
Fire truck emoji Fire truck  🚒
Ambulance symbol Ambulance  🚑
Police car emoji Police  🚓
Taxi symbol Taxi  🚕
Facebook truck symbol Truck  🚚
Automobile symbol Blue car  🚗
Car symbol Red car  🚙
Bus symbol Bus  🚌
Facebook bus stop symbol Bus stop  🚏
Ticket symbol Ticket  🎫
Traffic lights symbol Traffic light  🚥
Bicycle symbol Bicycle  🚲
Rocket emoji Rocket  🚀
Fuel pump emoji Fuel pump  
Fountain for Facebook status Fountain  
Tent symbol Tent  
House symbol House  🏠
House emoji with garden Countryside  🏡
Hotel symbol Hotel  🏨
Love hotel Love hotel  🏩
School symbol School  🏫
Office building Office  🏢
Department store symbol Mall  🏬
Convenience store Store  🏪
Bank symbol Bank  🏦
Factory symbol Factory  🏭
Hospital for Facebook Hospital  🏥
Church symbol Church  
Wedding symbol Wedding  💒
Japanese castle emoji Japan style  🏯
Japanese emoji symbol Building  🏣
Castle Castle  🏰
Statue of liberty emoji Statue of L.  🗽
Tower in Tokyo Tower  🗼
Ferris wheel symbol Ferris wheel  🎡
Roller coaster - Facebook Emoji Roller c.  🎢
Mount Fuji Mountain  🗻
Sunrise icon Sunrise  🌅
Dawn emoticon Dawn  🌄
Sunset Sunset  🌇
Dusk Dusk  🌆
Night with stars Starry night  🌃
Rainbow symbol Rainbow  🌈
Trident symbol Trident  🔱
Gem Emoji Gem stone  💎
Diamond Emoji Diamond  💠
Orange diamond symbol Orange jewel  🔶
Blue diamond for Facebook Blue jewel  🔷
Light bulb on Light bulb  💡
Hammer symbol Hammer  🔨
Paint palette Palette  🎨
Barber pole Barber pole  💈
ATM symbol ATM  🏧
Yen Emoji Yen  💴
Dollar sign Dollar bill  💵
Dollar symbol for Facebook Dollar sig  💲
Money bag Money bag  💰
Cigarette symbol Cigarette  🚬
Bomb symbol Bomb  💣
Revolver emoticon Pistol  🔫
Pill - Facebook symbol Pill  💊
Syringe Syringe  💉
Toilet symbol for Facebook Toilet  🚽
Bath symbol Bath  🛀
Soccer symbol Soccer ball  
Baseball symbol Baseball  
Basketball on Facebook Basketball  🏀
Football symbol Football  🏈
Tennis Emoji Tennis ball  🎾
8-ball 8-ball  🎱
Target symbols Bullseye  🎯
Golf symbol Golf hole  
Skiing symbol Skis  🎿
Crossed flags for Facebook Flags  🎌
Finnish line Finnish  🏁
Trophy symbol Trophy  🏆
Facebook bikini Bikini  👙
High heels High heels  👠
Sandals for women Sandal  👡
Boots Emoji Boots  👢
Dress symbol Dress  👗
Hat for women Womans hat  👒
Crown for Facebook Crown  👑
Lipstick symbol Lipstick  💄
Facebook ring Ring  💍
Handbag Handbag  👜
Briefcase symbol Briefcase  💼
Shirt icon for Facebook T-shirt  👕
Tie symbol Tie  👔
High hat for Facebook Top hat  🎩
Ribbon symbol Ribbon  🎀
FB Kimono Kimono  👘
Umbrella symbol for FB Umbrella  🌂
Rain droplet icon for Facebook Droplet  💧
Watermelon Watermelon  🍉
Aubergine Eggplant  🍆
Tomato Tomato  🍅
Bottle symbol Bottle  🍶
Beer for Facebook Clinking  🍻
Food plate Food pot  🍲
Cup of tea Teacup  🍵
Sushi Sushi  🍣
Cooking symbol Cooking  🍜
Spaghetti symbol Spaghetti  🍝
Shortcake Cake  🍰
Shaved ice symbol Shaved ice  🍧
Ice cream symbol Ice cream  🍦
Frying pan for Facebook Frying pan  🍳
French fries on Facebook French fries  🍟
Fork and knife symbols Utensils  🍴
Bread loaf Bread  🍞
School satchel School bag  🎒
Magifying glass Magifying  🔎
Book symbol Open book  📖
Memo sign for Facebook Memo  📝
Postbox symbol Postbox  📮
Mailbox Mailbox  📪
Raised flag mailbox Full mailbox  📫
Envelope symbol Envelope  
Mail envelope Sending mail  📩
Incoming mail symbol Incoming  📨
Scissors for Facebook Scissors  
Loudspeaker Loudspeaker  📢
Speaker symbol Speaker  🔈
Telephone symbol Telephone  
Fax symbol Fax  📠
Radio icon Radio  📻
How make camera icon on Facebook Camera  📷
FB movie camera Movie cam.  🎥
VHS VHS  📼
Floppy disk Facebook icon Floppy disk  💾
Satellite dish Satellite  📡
Lock Lock  🔒
Key icon for Facebook Key  🔑
Lock and a key Locked  🔐
Opened lock Open lock  🔓
No entry Facebook sign No entry  
Warning icon Warning  
Hot plate Hot plate  
Construction road sign Construction  🚧
No under 18 symbol No under 18  🔞
No smoking symbol No smoking  🚭
Vibration mode bell sign Sound off  📳
Mobile off sign Mobile off  📴
Antenna signal Signal  📶
Guitar for Facebook Guitar  🎸
Trumpet sign Trumpet  🎺
Facebook saxophone icon Saxophone  🎷
Microphone for Facebook Microphone  🎤
Megaphone icon Megaphone  📣
Facebook Headphones Headphones  🎧
Chart symbol Chart line  
Mask icon Masks  🎭
Clapperboard Clapperboard  🎬
Cinema icon Film  🎦
VS symbol VS  🆚
Up sign UP!  🆙
Cool symbol COOL  🆒
Wheelchair Wheelchair  
Curly loops Curly loops  
WC symbol - Facebook icon WC  🚾
Man and woman figures Couple  🚻
Mens symbol Man figure  🚹
Womens symbol Woman  🚺
Child icon Child  🚼
Badge for beginner Badge  🔰
Heart suit for Facebook Hearts  
Diamond suit Diamonds  
Clubs Clubs  
Spades Spades  
Red exclamation mark Exclamation1  
White exclamation mark Facebook symbol Exclamation2  
Exclamation point Exclamation3  
Question symbol Question m.  
Multiplication sign Multiplication  
Cross sign Cross sign  
Cross mark symbol Cross mark  
White Facebook star White star  
Snowflake symbol Gray star  
Snowflake Emoji Snowflake  
Red circle symbol Red Circle  
White circle emoji White circle  
Square symbol Square  
Own Emoji "To own"  🈶
Month symbol "Month"  🈷
Free symbols "Free"  🈂
Katakana Koko Emoji "Here"  🈁
Have nothing "Nothing"  🈚
Full Emoji meaning "Full"  🈵
Finger point Emoji "Finger point"  🈯
Available Emoji "Available"  🈳
Work symbol "Work"  🈺
Secret Facebook symbols "Secret"  
Good bargain "bargain"  🉐
Congratulation symbol "Congrats"  
Sale symbol "Sale"  🈹
Request Emoji "Request"  🈸
Mahjong tile symbols Mahjong tile  🀄
Upwards arrow Upwards  
Downwards arrow Downwards  
Leftwards arrow Leftwards  
Rightwards arrow Rightwards  
North west symbol Northwest  ↖
North east symbol Northeast  ↗
Soutwest arrow Southeast  ↘
South west symbol Southwest  ↙
Arrow pointing up right Up right  
Arrow pointing down right Down right  

Biểu tượng Facebook Emoji

Icon Tên
Coffee cup emoji symbol Coffee  
Facebook sun symbol Sun  
Snowman symbol Snowman  
Facebook cloud symbol Cloud  
Umbrella symbol Umbrella  
Lightning Symbol Lightning  
Stars symbol Stars  
Fire Facebook symbol Fire  🔥
Droplets Symbol Droplets  💦
Footprints symbol Footprints  🐾
Moon symbol for Facebook Moon  🌙
Ghost Facebook symbol Ghost  👻
Pumpkin symbol Pumpkin  🎃
Skull symbol for Facebook Skull  💀
Graduation Hat Emoji Graduation  🎓
Balloon symbol Balloon  🎈
Anger Facebook symbol Anger  💢
Wind symbol Wind  💨
Wave symbol Wave  🌊
Carp streamers emoji Streamers  🎏
Lip Mark Symbol Lip mark  💋
Lips Facebook symbol Lips  👄
Star Facebook symbol Star  🌟
Facebook music symbol Music note  🎵
Music notes symbol Music notes  🎶
Zzz Symbol Zzz  💤
Bell symbol for Facebook Bell  🔔
Seashell symbol Seashell  🐚
Present symbol Present  🎁
Green monster symbol Monster  👾
Party Popper emoji Party popper  🎉
Nail polish symbol Nail polish  💅
Ear symbol Ear  👂
Nose symbol Nose  👃
Eyes Facebook symbol Eyes  👀
TV Facebook symbol TV  📺
PC symbol PC  💻
Smartphone Facebook emoji Smartphone  📱
CD symbol CD  📀
Phone symbol Phone  📞
Cherry Blossom Blossom  🌸
Facebook rose symbol Rose  🌹
Tulip symbol Tulip  🌷
Sunflower symbol for Facebook Sunflower  🌻
Hibiscus Symbol Hibiscus  🌺
Seedling Symbol Seedling  🌱
Bouquet symbol Bouquet  💐
Christmas tree symbol Christmas  🎄
Palm Symbol Palm  🌴
Facebook cactus symbol Cactus  🌵
Clover symbol Clover  🍀
Maple leaf symbol Maple leaf  🍁
Fallen leaf symbol for Facebook Fallen leaf  🍂
Fluttering leaf Leaf  🍃
Strawberry symbol Strawberry  🍓
Orange symbol Orange  🍊
Red apple symbol Apple  🍎
Hamburger symbol for Facebook chat, status and comments Hamburger  🍔
Beer symbol Beer  🍺
Cocktail glass symbol Cocktail  🍸

Biểu tượng Facebook hình trái tim
 

Icon Tên
Red heart symbol Red heart  <3
Pink heart for Facebook Pink heart  
Broken heart emoji Broken heart  💔
Arrow heart emoji Arrow  💘
White heart Emoji White heart  💟
Blue heart icon Blue heart  💙
Green heart symbol Green heart  💚
Yellow heart symbol Yellow heart  💛
Purple heart symbol Purple heart  💜
Revolving hearts Spinning  💞
Cool heart icon Fuzzy  💓
Triple heart symbol Triple  💗
Gift heart symbol Gift  💝
Sparkling heart emoji icon Sparkling  💖
Love letter icon Love letter  💌

Biểu tượng Facebook cử chỉ bàn tay

Icon Tên
Peace fingers symbol Peace  
Dislike symbol for Facebook status and comments Dislike  👎
Fist Symbol Fist  👊
Muscle arm symbol Muscle arm  💪
Index finger symbol Index finger  
A-ok symbol for Facebook OK  👌
Clapping hands symbol Clapping  👏
Open hand symbol High five  
Clenched fist symbol for Facebook Clenched fist  
Two hands symbols Two hands  🙌
Finger pointing up emoji symbol Up  👆
Finger pointing down emoji Down  👇
Index finger symbol Right  👉
Finger pointing left symbol Left  👈
Waving hand symbol Waving hand  👋

Biểu tượng Facebook mặt cười

Icon Tên
Emoji emoticon in love In love  😍
Emoticon blowing a kiss Kiss  😘
Kissing emoticon Kissing  😚
Facebook Blush Emoticon Blushing  
Unamused Emoticon Unamused  😒
Winking Emoticon Winking  😉
Tongue Out Emoticon Tongue out  😝
Tongue out and winking emoticon Tongue wink  😜
Smirking smiley for Facebook Smirking  😏
Facebook smiling face Smiling  😃
Big smile with closed eyes Big smile  😄
Angry face emoticon for Facebook Angry  😠
Tears smiley - Facebook Emoticon Tears  😭
Sad face Emoji symbol Sad face  😔
Dizzy emoticon Dizzy  😵
Disappointed emoticon Disappointed  😞
Fear emoji Fearful  😰
Scared Emoticon Scared  😨
Emoji emoticon screaming in fear Screaming  😱
Cold sweat smiley Cold sweat  😓
Crying emoticon Crying  😢
Medic emoticon Medic  😷
Big Grin Emoticon Big grin  😤
Astonished Facebook Smiley Astonished  😲
Shocked emoticon with eyes wide open Shocked  😳
Red Angry Emoticon Mad  😡
Emoticon crying tears of joy Tears of joy  😂
Relieved smiley Relieved  😥
Sleepy smiley Sleepy  😪
Satisfied smiley Satisfied  😌
Happy Facebook smiley blushing Blushing  😊
Purple devil Facebook symbol Devilish  👿
Alien symbol Alien  👽

Biểu tượng Facebook con người

Icon Tên
Guardsman symbol Guardsman  💂
Man with turban symbol Turban  👳
Santa Claus symbol Santa  🎅
Policeman symbol Policeman  👮
Construction worker symbol Hard hat  👷
Princess symbol Princess  👸
Blonde girl symbol Blonde  👱
Dancer symbol Dancer  💃
Playboy bunny symbol Bunny ears  👯
Seamed cap symbol Beanie cap  👲
Angel symbol Angel  👼
Couple symbol Love couple  💑
Boy and girl holding hands Boy & girl  🎎
Man and woman holding hands Man&woman  👫
Baby symbol Baby  👶
Girl symbol for Facebook Girl  👧
Boy symbol for Facebook Boy  👦
Woman symbol Woman  👩
Man symbol Man  👨
Older woman symbol Granny  👵
Older man symbol Grandpa  👴

Biểu tượng Facebook động vật

Icon Tên
Puppy Symbol Puppy  🐶
Teddy Bear Symbol Teddy  🐻
Monkey Face Monkey face  🐵
Mouse Symbol Mouse  🐭
Hamster Symbol Hamster  🐹
Tiger symbol Tiger  🐯
Horse face Horse face  🐴
Pig symbol Piggy  🐷
Cat symbol Cat  🐱
Bunny symbol Bunny  🐰
Poodle symbol Poodle  🐩
Wolf symbol Wolf  🐺
Sheep symbol Sheep  🐑
Penguin emoji Penguin  🐧
Koala symbol Koala  🐨
Cow symbol Cow  🐮
Wild boar symbol Wild boar  🐗
Chicken symbol Chicken  🐔
Yellow Chick Yellow chick  🐥
Bird symbol Blue bird  🐦
Elephant symbol Elephant  🐘
Horse symbol Horse  🐎
Monkey symbol Monkey  🐒
Camel symbol Camel  🐫
Octopus emoji Octopus  🐙
Emoji dolphin symbol Dolphin  🐬
Whale symbol Whale  🐳
Fish symbol Fish  🐟
Tropical Fish Emoji Symbol Tropical fish  🐠
Blowfish emoji symbol Blowfish  🐡
Frog Face Frog  🐸
Snake symbol Snake  🐍
Bug symbol Snail  🐛

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc