Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

BẢN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

Thứ sáu - 25/09/2020 14:49
Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2020, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2019, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học
đại hội đoàn trương
đại hội đoàn trương
Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2020, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2019, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học
          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH
                                                                    Yên định, ngày   tháng   năm 2020

BẢN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THIẾU NIÊN NHIỆM KỲ ………

         Kính thưa các vị đại biểu!
         Kính thưa các vị khách quý!
        Thưa toàn thể đại hội !
         Năm học 2020 - 2010, là năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm thứ 4 ngành giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là năm thứ 3 thanh niên cả nước thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm thứ 2 ngành giáo dục triển khai phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào các bộ môn trong nhà trường cũng là năm thứ 2 ngành giáo dục phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
         Căn cứ vào công tác Đoàn và phong trào thiếu niên năm 2020 - 2010 của ban thường vụ Huyện Đoàn Tam Đảo, BCH đoàn cơ sở xã Yên Định ; căn cứ vào thành tích đạt được trong năm qua và tình hình thực tế cùng những kinh nghiệm, BCH Đoàn trường đề ra phương hướng nhiệm vụ đúng đắn phù hợp với công tác Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2010 như sau:

I/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:

  1) Phương hướng:

          Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2021, hoạt động phong trào dạy học và nề nếp Đoàn - Đội trong nhà trường, phát triển sâu rộng các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Đoàn trong trường học với anh chị phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và giáo viên chủ nhiệm lớp .
          Tích cực chủ động tham mưu với chi bộ Đảng, BGH nhà trường, các ban ngành đoàn thể nhằm phát huy hết nội lực trong công tác Đoàn Đội trong nhiệm kỳ mới .
Thi đua Dạy- Học hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ, các cuộc thi do ngành phát động đạt kết quả .

  2) Nhiệm vụ:

      Tiếp tục đổi mới đa dạng hóa phương pháp giáo dục của Đoàn - Thanh thiếu niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. Khẩu hiệu hành động của đại hội là: “ Tuổi trẻ chi đoàn trường THPT Yên Định thi đua học tập rèn luyện đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  II/ NỘI DUNG GIẢI PHÁP:

  1) Tư tưởng đạo đức chính trị:

   a) Mục tiêu:
          Giáo dục Đoàn viên- Thanh thiếu niên theo tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm học, nhằm giáo dục cho học sinh lối sống văn hóa lành mạnh, ý thức chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện tiết kiệm, lao động tuân thủ theo quy trình công nghệ, an toàn lao động, tác phong công nghiệp, giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp . 
   b) Nội dung - giải pháp.
- Tích cực đổi mới và nâng cao có hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên - đội viên.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chương trình rèn luyện đội viên - thanh thiếu niên theo nghị quyết của Đại hội Đoàn lần thứ IX
   c) Chỉ tiêu về đạo đức chính trị
    100% Đoàn viên - thanh thiếu niên thực hiện tốt.

  2. Giáo dục cơ bản, giáo dục truyền thống.

   a) Mục tiêu
Tăng cường giáo dục sâu rộng truyền thống cách mạng của Đoàn, Đội, Hội, Bác hồ kính yêu và quê hương đất  nước, tạo cho tuổi trẻ có ý thức tự lực tự cường, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy truyền thống cha ông.
   b) Nội dung giải pháp.
Giáo dục truyền thống cách mạng quê hương, truyền thống của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt nam, về tấm gương chủ tịch HCM vĩ đại, đề cao nhân chứng lịch sử cho đoàn viên - thanh niên, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường vì cuộc sống cộng đồng và sự phồn vinh của quê hương đất nước qua các buổi hoạt động các ngày lễ lớn trong năm theo theo chủ điểm năm học.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lòng nhân ái, nếp sống có văn hoá
       “ Mình vì mọi người”.
Thông qua các buổi hoạt động, thông tin trên bảng tin, chào cờ đầu tuần, tài liệu sinh hoạt, thư viện, báo tường, tập san, các cuộc thi trong các buổi nhân dịp ngày lễ: 20/11; 22/12; 3/2; 26/3; 30/4; 1/5; 19/5;1/6 .
   c) Chỉ tiêu
100% đoàn viên thanh niên thực hiện tốt.

  3) Chuyên môn nghiệp vụ: (Đây là công tác mũi nhọn)

     a) Mục tiêu.

- Mỗi đoàn viên giáo viên phải xác định rõ vai trò của hoạt động chuyên môn dạy - học, phải quan tâm chú trọng đến chuyên môn, tự học hỏi động nghiệp, thực hiện mọi nội quy quy định, bám trường bám lớp, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo với khẩu hiệu “Rèn thầy trước, luyện trò sau ”
- Hưởng ứng cuộc vân động “Nói không với tiêu nói không với tiêu cực trong thi cử ” do ngành phát động. Mỗi đoàn viên phải nhận thức rõ điều này đồng thời ký cam cam kết với nhà trường.

   b) Nội dung và giải pháp .

- Đoàn viên GV luân có đầy đủ hồ sơ pháp quy theo quy định soạn, giảng bài, chương trình giảng dạy, có đủ các loại hồ sơ theo quy định.
- Không ngừng dự giờ thăm lớp đánh giá rút kinh nghiệm, xây dựng bài giảng, xây dựng chuyên đề dạy học - vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường từng bộ môn, từng bài giảng, từng hoạt động.
- Đăng ký thao giảng từ 2 - 4 tiết/học kỳ chào mừng ngày 20/11, 3/2, 26/3, 9/5 .
- Kết hợp với tổ chuyên môn đánh giá phân loại dự giờ thăm lớp với từng đoàn viên 

   c) Chỉ tiêu

-Hồ sơ pháp quy .
+ 100% đoàn viên có đủ hồ sơ quy định .
Trong đó: Hồ sơ chuyên môn:   Tốt 80%               Khá 20%               TB 0%
       Giáo án:                   Tốt 75%               Khá 25%              TB 0%
       Thao giảng :             Giỏi 55%              Khá 40%              TB 5%
- Xếp loại thi đua cuối năm
Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua :
Cấp tỉnh: 01 đ/c              Cấp huyện: 4 đ/c             Cấp trường:  11 đ/c
100% giáo viên đạt lao động giỏi
- Tiêu chí xếp loại đoàn viên như sau:
+ Loại A:
- Nhiệt tình hoàn thànhxuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
- Đoàn kết,xây dựng phong trào Đoàn - Đội
- Đóng góp đoàn phí,quỹ đoàn đầy đủ .
+ Loại B: vi phạm 1 trong 3 điều trên.
+ Loại C: vi phạm 2 trong 3 điều trên.
* Đoàn viên học sinh .
- Từ nhiệm kỳ 2020-2021 chi đoàn đã không có đoàn viên học sinh (theo luật sửa đổi điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh)

  4) Đoàn với phong trào đội TNTP Hồ Chí Minh.

  * Học tập và hạnh kiểm.

   a)Mục tiêu.

Mỗi chi đoàn phải không ngừng học tập và rèn luyện, đạo đức trong gia đình nhà trường và xã hội, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam về đức, trí, thể, mĩ, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, TNTP Hồ Chí Minh.

   b) Nội dung và giải pháp .

Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nề nếp học tập,ý thức tự quản trong chi đoàn, liên đoàn, xây dựng phong trào bảo vệ môi trường, đôi bạn cùng tiến vượt khó học tập, sân chơi trí tuệ, hội trại văn nghệ, TDTT, trường học thân thiện và trong hoạt động hàng tháng, vào dịp: 20/10; 22/12; 3/2; 26/3; 30/4; 19/5 ……
Tham gia tích cực vào công tác bồi dưỡng HSG ở các khối lớp, phụ đạo học sinh yếu kém, thăm góc học tập của đoàn viên và gia đình học sinh, giám sát giờ truy bài, thể dục giữa giờ, chống gian lận trong thi cử ở đoàn viên thông qua chỉ đạo công tác đoàn.

   c) Chỉ tiêu.

 * Học tập
Giỏi =                   Khá =                   TB =                     Yếu =
Đoàn viên đạt giải qua các cuộc thi
Vòng huyện :         25 em
Vòng tỉnh :            6 em
 * Hạnh kiểm
Tốt =                    Khá =                   TB =
Khối 9 : Đủ điều kiện xét tốt nghiệp:   100%
Tốt nghiệp lớp 9:                               98%
Thi đỗ vào hệ A cấp III là 76% còn lại thi vào các trường nghề là 24%

  5) Công tác, đoàn đoàn tự quản - văn nghệ TDTT:

   a) Mục tiêu:

- Xây dựng đoàn ngũ cán bộ Đoàn - Đoàn có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình hăng hái với tổ chức Đoàn Đoàn.
- Duy trì và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong phong trào Đòan - Đoàn và văn nghệ TDTT trong năm qua.

   b) Nội dung giải pháp:

- Tập huấn cho cán bộ đoàn, anh chị phụ trách, BCH liên đoàn để nâng cao nghiệp vụ.
- Học tập để thực hiện các nội quy của nhà trường, đặc biệt là phong trào tự quản, giờ truy bài.
- Mỗi đoàn viên là một anh chị phụ trách thông qua các hoạt động tập thể: TD, giao lưu ...
- Thưởng xuyên tổ chức văn nghệ, TDTT trong giờ chào cờ, sinh hoạt, HĐNGLL, tăng cường giao lưu với đơn vị bạn.
- Tích cực tham mưu với chi bộ, BCH, kết hợp với các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động chào mừng và kỉ niệm những ngày lễ lớn.

  5) Công tác phát triển Đảng:

  a) Mục tiêu:

- Đoàn viên nhận thức vị trí vai trò của Đảng, tầm quan trọng của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

   b) Nội dung giải pháp:

Mỗi đoàn viên ưu tú được chi đoàn bầu chọn và giới thiệu cho chi bộ thep dõi, giúp đỡ xét duyệt kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam, phải có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, chuyên môn vững quan hệ quần chúng, lí lịch trong sáng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và có thành tích cá nhân do cấp có thẩm quyền khen.

   c) Chỉ tiêu:

- Giới thiệu lên chi bộ cử đi học lớp cảm tình Đảng 04 đ/c/năm
- Giới thiệu lên chi bộ xét làm hồ sơ kết nạp 03 đ/c/năm
- Còn lại là đoàn viên tích cực không có TB.

  6) Đăng ký thi đua

- Đoàn: Huyện Đoàn khen
- Đoàn: Trung ương Đoàn khen
         Trên đây là nội dung bản phương hướng hoạt động của  BCH chi Đoàn  nhiệm kỳ 2020-2010.
           Mong Đại hội cho ý kiến bổ sung vào bản báo cáo tổng kết và bản phương hướng BCH 2020 - 2010 đề ra. Cuối cùng tôi xin chúc các vị đại biểu các vị khách quý mạnh khoẻ - hạnh phúc - thành đạt .
          Chúc Đại hội thành công rực rỡ, xin chân thành cảm ơn ! 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây