Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Địa Lí 10 Chủ đề 4: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Thứ năm - 28/01/2021 12:05
Giáo an Địa 10 Bài 38, Kênh đào Xuy-ê, Địa 10 Bài 10 trang 38, Địa 10 Bài 28, Địa 10 bài 10, Địa 10 bài 10 Giáo An, Soạn Địa 10 Bài 3, Địa 10 trang 147Viết báo cáo về kênh đào Xuy-ê, giới thiệu về kênh đào xuy-ê, Gợi ý Mẫu báo cáo về kênh đào Xuy-ê.
địa lý 10
địa lý 10
Giáo an Địa 10 Bài 38, Kênh đào Xuy-ê, Địa 10 Bài 10 trang 38, Địa 10 Bài 28, Địa 10 bài 10, Địa 10 bài 10 Giáo An, Soạn Địa 10 Bài 3, Địa 10 trang 147Viết báo cáo về kênh đào Xuy-ê, giới thiệu về kênh đào xuy-ê, Gợi ý Mẫu báo cáo về kênh đào Xuy-ê, Giáo an Địa 10 Bài 38, thuyết trình về kênh đào xuy-ê, Trên cơ sở các thông tin trên, hãy hoàn thiện một bài viết ngắn về kênh Xuy-ê, vai trò của kênh đào xuy-ê, lợi ích của kênh đào xuy-ê

Chủ đề 4: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

A. Tóm tắt lý thuyết
Đề bài
a) Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới
Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên bản đồ để xác định

b)  Cho hảng số liệu (SGK trang 147)
-  Sự hoạt động của kênh Xuy-e đem lại những lợi ích gì cho ngành hàng hải thế giới ?
-  Nếu kênh đào bị đóng cửa như thời kì 8 năm (1967 - 1975) do chiến tranh, thì sẽ gây những tổn thất kinh tế như thế nào đối với Ai Cập, đối với nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen.
Đọc bản đồ.
Tính toán.

Lời giải chi tiết
a) Vị trí kênh đào Xuy-ê trên bản đồ thế giới
b)
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
 + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
 +  % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) * 100% (đơn vị: %)
QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI QUA KÊNH XUY-Ê
Tuyến Khoảng cách (hải lí) Quãng đường được rút ngắn
Qua Xuy-ê Vòng châu Phi Hải lí %
Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay) 4198 11818 7620 64
Mi-na al A-hma-đi - Giê-noa 4705 11069 6364 57
Mi-na al A-hma-đi - Rôt-tec-đam 5560 11932 6372 53
Mi-na al A-hma-đi - Bun-ti-mo 8681 12039 3368 28
Ba-kik-pa-pan - Rôt-tec-đam 9303 12081 2/78 23
-   Kênh Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ân Độ Dương, làm xích gần hai khu công nghiệp ở Tây Âu với khu vực Đông Á và Nam Á giàu tài nguyên khoáng sản và các loại nguyên liệu, nông nghiệp. Nhờ có kênh Xuy-ê nên giảm được chi phí vận tải, giá thành sản phẩm. Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên quãng đường dài. Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế quan...
-  Nếu kênh đào bị đóng cửa: đối với Ai Cập sẽ mất đi nguồn thu từ thuế hải quan, hạn chế việc giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới. Đốì với các nước ven Địa Trung Hải và Biến Đen làm tăng chi phí vận chuyển, độ an toàn cho người và hàng hoá...

c) Bài viết ngắn về kênh Xuy-ê.
1. Vị trí 
Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang eo đất Xuy-ê của Ai Cập, nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải.
2. Đặc điểm
Kênh Xuy-ê được đào vào năm 1859 và được mở cho tàu qua lại vào ngày 17 tháng 11 năm 1869. Kênh dài 195 km (121 dặm). Tàu có trọng tải từ 150 nghìn tấn đến 250 nghìn lấn qua được kênh. Thời gian qua kênh trung bình 11 đến 12 giờ. Tháng 6 năm 1956, Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh Xuy-ê từ đế quốc Anh.
3. Ý nghĩa
- Kênh Xuy-ê là con đường ngắn nhất nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Kênh đào đã rút ngắn lộ trình giữa các vùng công nghiệp Tây Âu, Bắc Mĩ với vùng nguyên liệu giàu có của Tây Á và Đông Nam Á từ 23% đến 65% so với tuyến đi vòng châu Phi.
- Đảm bảo an toàn cho người và hàng hoá có thể tránh được thiên tai so với việc vận chuyển trên quãng đường dài.
- Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế quan...
- Do cuộc chiến tranh I-xra-en - Ai Cập xảy ra vào năm 1967, kênh đào bị đóng cửa mãi đến tháng 6 năm 1975 mới mở cửa trở lại. Đây là nguyên nhân khiến Ai Cập làm mất nguồn thu từ thuế hải quan, hạn chế việc giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới; các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen làm tăng chi phí vận chuyển, độ an toàn cho người và hàng hoá...

Chủ đề 4: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ ?
A. Kênh Xuy-ê.                 B. Kênh Pa-na-ma.            C. Kênh Ki-en.                  D. Kênh Xtốc-khôm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.
Câu 2: Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy-e của quốc gia nào ?
A. I-ran.                             B. A-rập Xê-út.                 C. Ai Cập.                         D. Li-Bi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.
Câu 3: Tại sao tàu qua kênh Xuy-ê không cần âu tàu như ở kênh Pa-na-ma ?
A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.                          
B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.                
C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.        
D. Tất cả đều đúng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.
Câu 4: Hiện nay, kênh đào Xuy-ê thuộc sở hữu của quốc gia nào ?
A. Anh.                              B. Pháp.                             C. Mĩ.                                D. Ai Cập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.
Câu 5: Khi kênh đào Xuy-ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là
A. Các nước Mĩ la tinh.                                                B. Hoa Kì.                        
C. A-rập Xê-út.                                                            D. Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.
Câu 6: Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai, đi vòng qua châu phi mất 11818 hải lí,nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)
A. 58%.                             B. 70%.                              C. 42%.                             D. 50%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Ô-đét-xa đến Mum-bai là 64%.
Câu 7: Từ Mi-na al A-hma đến Giê-noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).
A. 58%.                             B. 70%.                              C. 42%.                             D. 50%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Mi-na al A-hma đến Giê-noa là 58%.
Câu 8: Từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam vòng qua Châu Phi mất 12081 hải lí nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 9303 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % ).
A. 58%.                             B. 25%.                              C. 23%.                             D. 77%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Ba-lik-pa-pan đến Rôt-tec-đam là 23%.
Câu 9: Kênh đào Xuy-ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển ?
A. Lương thực, thực phẩm.                                          B. Hàng tiêu dùng.           
C. Máy móc công nghiệp.                                            D. Dầu mỏ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.
Câu 10: Kênh đào Pa-na-ma nối liền
A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.                                     B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.                         D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.
Câu 11: Kênh đào Pa-na-ma được đưa vào sử dụng năm
A. 1882.                             B. 1904.                             C. 1914.                             D. 1999.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.
Câu 12: Kênh đào Pa-na-ma được Hoa Kì trao trả hoàn toàn cho nhân dân Pa-na-ma vào năm
A. 1977.                             B. 1999.                             C. 1979.                             D. 1998.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.
Câu 13: Tổng chiều dài của kênh Pa-na-ma là
A. 40 km.                           B. 46 km.                           C. 64 km.                           D. 50 km.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/150 địa lí 10 cơ bản.
Câu 14: Từ Niu-Iooc đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).
A. 60%.                             B. 70%.                              C. 25%.                             D. 50%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến Xan Phran-xi-xcô là 60%.
Câu 15: Từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 7930 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).
A. 60%.                             B. 26%.                              C. 20%.                             D. 50%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Li-vơ-oun đến đến Xan Phran-xi-xcô là 20%.
Câu 16: Từ Niu-Iooc đến I-ô-cô-ha-ma, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13042 hải lí, nếu đi qua kênh Pa-na-ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng ( % ).
A. 60%.                             B. 26%.                              C. 20%.                             D. 50%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến I-ô-cô-ha-ma là 26%.
Câu 17: Từ Niu-Iooc đến Xít-ni, đi vòng qua Nam Mĩ là 13051 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 9692 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )
A. 60%.                             B. 70%.                              C. 26%.                             D. 50%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến Xít-ni là 26%.
Câu 18: Từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng ( % )
A. 60%.                             B. 70%.                              C. 25%.                             D. 12%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích:
- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
    + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
    + % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Niu-Iooc đến Xin-ga-po là 12%.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây