Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Địa Lí 10 Chủ đề 4: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Thứ hai - 25/01/2021 11:41
Địa 10 bài 10 Giáo An, Bản đồ các mảng kiến tạo, Địa 10 Bài 10 violet, Địa lý 10 Bài 11, bài 10: thực hành địa 10 trang 38, Nguyên nhân hình thành vành đai núi lửa, Nguyên nhân hình thành các dãy núi trẻ, Các dãy núi trẻ
địa lý 10
địa lý 10
Địa 10 bài 10 Giáo An, Bản đồ các mảng kiến tạo, Địa 10 Bài 10 violet, Địa lý 10 Bài 11, bài 10: thực hành địa 10 trang 38, Nguyên nhân hình thành vành đai núi lửa, Nguyên nhân hình thành các dãy núi trẻ, Các dãy núi trẻĐịa 10 bài 10 Giáo An, Địa 10 Bài 10 violet, Bài 10 Địa 10, Bài giảng địa 10 bài 11, Giáo án Địa lí 10 Bài 10 violet, Bài 10: Thực hành Địa 10 trang 38, Đáp án hướng dẫn Thực hành Địa Lí 10 theo hình Thực Trắc nghiệm Bài 10, BÀI 11 địa 10 violet

Chủ đề 4: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

A. Thực hành
Đề bài 1
Nhận xét về sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ.
Lời giải chi tiết
- Các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ thường phân bố ở những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo, là những nơi có hoạt động kiến tạo xảy ra mạnh.
+ Khi hai mảng kiến tạo xô vào nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng, đá sẽ bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành các dãy núi cao, sinh ra động đất, núi lửa… (ví dụ: dãy Hi-ma-lay-a được hình thành do mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a và mảng Âu –Á).
+ Khi hai mảng tách xa nhau, ở các vết nứt tác dãn, mác-ma sẽ trào lên, tạo nên các dãy núi ngầm, kèm theo hiện tượng động đất hoặc núi lửa (ví dụ: sống núi ngầm giữa Đại Tây Dương).

Đề bài 2
Xác định trên hình 10 và bản đồ Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa, bản đồ Tự nhiên Thế giới các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.
Đọc bản đồ.
Lời giải chi tiết
- Các vành đai động đất:
+ Vành đai động đất ở phía tây châu Mĩ.
+ Vành đai động đất giữa Đại Tây Dương.
+ Vành đai động đất Địa Trung Hải qua Nam Á đến In-đô-nê-xi-a.
+ Vành đai động đất ở phía tây của Thái Bình Dương, từ eo biển Bê-rinh qua Nhật Bản đến Phi-lip-pin.
- Các vành đai núi lửa:
+ Vành đai núi lửa ở phía tây châu Mĩ.
+ Vành đai núi lửa phía đông Đại Tây Dương.
+ Vành đai núi lửa  Địa Trung Hải qua Nam Á đến In-đô-nê-xi-a.
+ Vành đai núi lửa ở phía tây của Thái Bình Dương, từ eo biển Bê - rinh qua Nhật Bản đến Phi - lip - pin.
- Các vùng núi trẻ
+ Coóc - đi - e (bờ tây lục địa Bắc Mĩ), An - đét (bờ tây lục địa Nam Mĩ).
+ An-pơ, Py-rê-nê, Cáp-ca (ven Địa Trung Hải).
+ Hi - ma - lay- a ở châu Á.

Chủ đề 4: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, động đất và núi lửa thường tập trung ở
A. giữa đại dương.                                                       B. trung tâm các lục địa.  
C. 2 vùng cực.                                                              D. Nơi tiếp xúc của các địa mảng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, động đất và núi lửa thường tập trung ở nơi tiếp xúc giữa các địa mảng, vành đai động đất – núi lửa Thái Bình Dương xảy ra chủ yếu do sự tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.
Câu 2: Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, ở bờ Tây Thái Bình Dương, vanh đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của các địa mảng
A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin ,mảng Ấn Độ - Australia.        
B. Mảng Phi, mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.               
C. Mảng Âu – Á ,mảng Thái Bình Dương, mảng Phi, mảng Ấn Độ - Australia. 
D. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Nazca, mảng Ấn Độ - Australia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, động đất và núi lửa thường tập trung ở nơi tiếp xúc giữa các địa mảng, vành đai động đất – núi lửa Thái Bình Dương xảy ra chủ yếu do sự tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng Âu – Á, mảng Philippin, mảng Ấn Độ - Australia.
Câu 3: Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, vành đai động đất và núi lửa ở bờ Đông Thái Bình Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng
A. Màng Bắc Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Na-zca.                                  
B. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu - Á, mảng Thái Bình Dương.          
C. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Phi, mảng Na – zca.                              
D. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Na – zca, mảng Thái Bình Dương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, vành đai động đất và núi lửa ở bờ Đông Thái Bình Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Na – zca, và mảng Thái Bình Dương.
Câu 4: Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, vành đai động đất trên Đại Tây Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng
A. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Na – zca.                        
B. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Phi.                                 
C. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực, mảng Phi.                             
D. Mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á, mảng Nam Cực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, vành đai động đất trên Đại Tây Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Âu – Á và mảng Phi.
Câu 5: Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên thế giới. Căn cứ vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, cho biết Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào.
A. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ - Australia.                  
B. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Phi.                                          
C. Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin.                                
D. Mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Philippin.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương và mảng Philippin nên Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên thế giới.
Câu 6: Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ An – đet ở Nam Mĩ được hình thanh do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là
A. Mảng Nam Mĩ và mảng Bắc Mĩ.                            B. Mảng Nam Mĩ và mảng Na – zca.           
C. Mảng Nam Mĩ và mảng Thái Bình Dương.           D. Mảng Nam Mĩ và mảng Phi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, dãy núi trẻ An – đet ở Nam Mĩ được hình thanh do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo, đó là mảng Nam Mĩ và mảng Phi.
Câu 7: Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ Rôc – ki ở Bắc Mĩ được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là
A. Mảng Bắc Mĩ và mảng Âu – Á.                             B. Mảng Bắc Mĩ và mảng Nam Mĩ. 
C. Mảng Bắc Mĩ và mảng Na – zca.                           D. Mảng Bắc Mĩ và mảng Thái Bình Dương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, dãy núi trẻ Rôc – ki ở Bắc Mĩ được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo, đó là mảng Bắc Mĩ và mảng Nam Mĩ.
Câu 8: Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ HI – ma – lay -a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là
A. Mảng Âu – Á và mảng Thái Bình Dương.             B. Mảng Âu – Á và mảng Phi.         
C. Mảng Âu – Á và mảng Nam Cực.                          D. Mảng Âu – Á và mảng Ấn Độ - Australia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, dãy núi trẻ HI – ma – lay -a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo, đó là mảng Âu – Á và mảng Ấn Độ - Australia.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây