Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Địa Lí 10 Chủ đề 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Thứ hai - 25/01/2021 11:41
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ violet, Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ tập bản đồ, Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ cho ví dụ
địa lý 10
địa lý 10
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ violet, Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ tập bản đồ, Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ cho ví dụ, Các đối tượng địa lý trên hình 2.2 được biểu hiện bằng các phương pháp nào, Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Giáo án, Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, Khả năng biểu hiện của phương pháp bản đồ - biểu đồ

Chủ đề 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

A. Tóm tắt lý thuyết 

1. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ:

1.1. Phương pháp kí hiệu:
*)Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.
Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
Các dạng kí hiệu:
- Kí hiệu hình học
- Kí hiệu chữ
- Tượng hình
*)Khả năng biểu hiện:
- Vị trí phân bố của đối tượng.
- Số lượng của đối tượng
- Chất lượng của đối tượng.

1.2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động:
*)Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.
*)Khả năng biểu hiện:
- Hướng di chuyển của đối tượng.
- Khối lượng của đối tượng di chuyển.
- Chất lượng của đối tượng di chuyển.

1.3. Phương pháp chấm điểm:
*)Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.
*)Khả năng biểu hiện:
- Sự phân bố của đối tượng.
- Số lượng của đối tượng.

1.4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ:
*)Đối tượng biểu hiện:
Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.
*)Khả năng biểu hiện:
- Số lượng của đối tượng.
- Chất lượng của đối tượng.
- Cơ cấu của đối tượng.

Chủ đề 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm
A. phân bố theo luồng di chuyển.                                B. phân bố phân tán, lẻ tẻ. 
C. phân bố theo những điểm cụ thể.                            D. phân bố thanh từng vùng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ ?
A. Đường giao thông.                                                  B. Mỏ khoáng sản.            
C. Sự phân bố dân cư.                                                  D. Lượng khách du lịch tới.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ
A. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.                 B. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.   
C. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.                    D. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lý mà còn thể hiện được
A. khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí.                             
B. số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí.   
C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.                     
D. hướng di chuyển của đối tượng địa lí.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?
A. Kí hiệu tập thể.             B. Kí hiệu chữ.                  C. Kí hiệu tượng hình.      D. Kí hiệu hình học.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về
A. màu sắc.                        B. diện tích (độ to nhỏ).    C. nét vẽ.                           D. cả ba cách trên.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: B
Giải thích: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về diện tích (độ to nhỏ). Ví dụ: Nhà máy thủy điện kí hiệu ngôi sao màu xanh, nhà máy thủy điện đang xây dựng kí hiệu bằng ngôi sao màu trắng,… nhưng công suất khác nhau thì có độ to, nhỏ không giống nhau.

Câu 8: Phương pháp đường chuyển động được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố theo những điểm cụ thể
A. phân bố theo những điểm cụ thể.                            B. phân bố theo luồng di chuyển.      
C. phân bố phân tán, lẻ tẻ.                                            D. phân bố thành từng vùng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/11 địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Trên trên bản đồ kinh tế xã hội các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động ?
A. Đường giao thông đường sắt đường ô tô đường hàng không.                          
B. Các luồng di dân.         
C. Đường ranh giới giữa các vùng các địa phương.
D. Tất cả đều đúng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/12 địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động
A. Đường biên giới , đường bờ biển.                           B. Các dòng sông, các dãy núi.          
C. Hướng gió dòng biển.                                              D. Tất cả đều đúng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/12 địa lí 10 cơ bản.

Câu 11: Trong phương pháp đường chuyển động để thể hiện sự khác nhau về khối lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí người ta sử dụng
A. các mũi tên dài - ngắn hoặc dày – mảnh khác nhau.                                         
B. các mũi tên có màu sắc khác nhau.                         
C. các mũi tên của đường nét khác nhau.                    
D. cả ba cách trên.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2, SGK/12 địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: Phương pháp chấm điểm được dùng để thể hiện các đối tượng địa lý và đặc điểm
A. Phân bố thanh vùng                                                 B. Phân bố theo luồng di truyền        
C. Phân bổ theo những địa điểm cụ thể                      D. Phân bố phân tán lẻ tẻ
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3, SGK/12 địa lí 10 cơ bản.

Câu 13: Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách
A. đặt các kí hiệu vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.                                   
B. đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.                                  
C. đặt các điểm chấm và phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.                              
D. khoanh vùng các đơn vị lãnh thổ đó.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4, SGK/13 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Để thể hiện các mỏ khoáng sản trên bản đồ người ta thường dùng
A. phương pháp kí hiệu.                                               B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động.            
C. phương pháp chấm điểm.                                        D. phương pháp bản đồ - biểu đồ.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1, SGK/9 địa lí 10 cơ bản.

Câu 15: Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ , người ta thường dùng
A. phương pháp lí hiệu.                                                B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động.            
C. phương pháp chấm điểm.                                        D. phương pháp bản đồ - biểu đồ.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3, SGK/12 địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta , người ta thường dùng
A. phương pháp kí hiệu.                                               B. phương pháp chấm điểm.  
C. phương pháp bản đồ - biểu đồ.                               D. phương pháp khoanh vùng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: D
Giải thích: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm hay diện tích cây lâu năm của các tỉnh,… trên nước ta, người ta thường dùng khoang vùng hay còn có tên gọi khác là phương pháp nền chất lượng.

Câu 17: Để thể hiện lượng mưa trung bình các năm tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương người ta thường dùng
A. phương pháp kí hiệu                                                B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động 
C. phương pháp bản đồ biểu đồ                                  D. phương pháp khoanh vùng
Hướng dẫn giải: 
Đáp án: C
Giải thích: Mục 4, SGK/13 địa lí 10 cơ bản.

Câu 18: Các đối tượng theo điểm cụ thể thường dùng phương pháp nào để thể hiện?
A. Phương pháp kí hiệu.                                               B. Phương pháp đường đẳng trị.        
C. Phương pháp bản đồ, biểu đồ.                                D. Phương pháp chấm điểm.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án A.
Giải thích: SGK/9, địa lí 10 cơ bản.

Câu 19: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là
A. Hình học, nền màu, chữ.                                         B. Chữ, hình học, đường thẳng.        
C. Tượng hình, hình học, chữ.                                    D. Đường thẳng, hình học, nền màu.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: SGK/9, địa lí 10 cơ bản.

Câu 20: Ý nào dưới đây không phải là các kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu?
A. Hình học.                      B. Chữ.                              C. Tượng hình.                  D. Đường thẳng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án D.
Giải thích: SGK/9, địa lí 10 cơ bản.

Câu 21: Muốn thể hiện các sự vật di chuyển theo các tuyến, thường dùng
A. phương pháp kí hiệu.                                               B. phương pháp đường chuyển động.            
C. phương pháp bản đồ, biểu đồ.                                D. phương pháp đường đẳng trị.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: SGK/12, địa lí 10 cơ bản.

Câu 22: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm nào dưới đây?
A. Có sự phân bố theo những điểm cụ thể                  B. Có sự di chuyển theo các tuyến    
C. Có sự phân bố theo tuyến                                       D. Có sự phân bố rải rác
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: SGK/12, địa lí 10 cơ bản.

Câu 23: Phương pháp kí hiệu không có khả năng biểu hiện
A. vị trí phân bố của đối tượng.                                  B. số lượng (quy mô) của đối tượng địa lí.    
C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.                     D. chất lượng của đối tượng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: SGK/9, địa lí 10 cơ bản.

Câu 24: Để thể hiện các đối tượng phân bố phân tán lẻ tẻ, thường dùng
A. phương pháp kí hiệu.                                               B. phương pháp chấm điểm.  
C. phương pháp bản đồ, biểu đồ.                                D. phương pháp đường chuyển động.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: SGK/11, địa lí 10 cơ bản.

Câu 25: Phương pháp chấm điểm được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm
A. phân bố thành vùng.                                                B. phân bố theo luồng di chuyển       
C. phân bố theo những điểm cụ thể.                            D. phân bố phân tán lẻ tẻ.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án D.
Giải thích: SGK/11, địa lí 10 cơ bản.

Câu 26: Để thể hiện sản lượng lúa, diện tích lúa lên trên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp nào?
A. Phương pháp khoan vùng.                                      B. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.
C. Phương pháp chấm điểm.                                        D. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án D.
Giải thích: SGK/12, địa lí 10 cơ bản.

Câu 27: Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện
A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ                                
B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ                       
C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ                            
D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: SGK/11, địa lí 10 cơ bản.

Câu 28: Để thể hiện các mỏ vàng trên lãnh thổ nước ta người ta dùng phương pháp
A. kí hiệu đường.              B. kí hiệu.                          C. chấm điểm.                   D. bản đồ - biểu đồ.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: SGK/9, địa lí 10 cơ bản.

Câu 29: Để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ, người ta dùng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó. Cách làm trên là của phương pháp thể hiện nào dưới đây?
A. Phương pháp bản đồ, biểu đồ.                                B. Phương pháp chấm điểm.  
C. Phương pháp kí hiệu.                                               D. Phương pháp đường đẳng trị.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án A.
Giải thích: Trong phương pháp bản đồ - biểu đồ, người ta thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

Câu 30: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ?
A. Đường giao thông.                                                  B. Mỏ khoáng sản.            
C. Sự phân bố dân cư.                                                  D. Lượng khách du lịch tới.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: Trong các đối tượng địa lí được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ thường là khoáng sản, các đô thị, vườn quốc gia,… và trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu.

Câu 31: Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng
A. sự khác nhau về màu sắc kí hiệu.                            B. sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu.          
C. sự khác nhau về hình dạng kí hiệu.                         D. sự khác nhau về màu sắc và hình dạng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu.
Ví dụ: quy mô các thành phố, đô thị ở nước ta.

Câu 32: Để thể hiện các điểm dân cư, các mỏ khoáng sản, các trung tâm công nghiệp,… người ta dùng phương pháp nào?
A. Phương pháp kí hiệu.                                               B. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.           
C. Phương pháp chấm điểm.                                        D. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án A.
Giải thích: Để thể hiện các điểm dân cư, các mỏ khoáng sản, các trung tâm công nghiệp,… người ta dùng phương pháp kí hiệu.

Câu 33: Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách
A. đặt các kí hiệu vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.                                   
B. đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.                                  
C. đặt các điểm chấm và phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.                              
D. khoanh vùng các đơn vị lãnh thổ đó.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

Câu 34: Các đối tượng địa lí nào sau đây thuờng được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?
A. Ranh giới hành chính.                                             B. Các hòn đảo.                 
C. Các điểm dân cư.                                                     D. Các dãy núi.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: Các điểm dân cư phân bố theo những điểm cụ thể, có vị trí cụ thể trên bản đồ nên thường được thể hiện bằng những kí hiệu chấm tròn. Ví dụ: Các điểm tập trung dân cư đông đúc như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 35: Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí nào?
A. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.             B. Phương pháp đường đẳng trị.        
C. Phương pháp kí hiệu theo đường.                           D. Phương pháp nền chất lượng.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án A.
Giải thích: Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp biểu hiện kí hiệu đường chuyển động để thể hiện các đối tượng địa lí.

Câu 36: Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là
A. Các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá.                        B. Các luồng di dân, các luồng vận tải.         
C. Biên giới, đường giao thông..                                 D. Các nhà máy, đường giao thông..
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội như các luồng di dân, luồng vận tải có sự dịch chuyển trong không gian => Sử dụng kí hiệu đường chuyển động để hiện hướng di chuyển của các luồng di dân, vận tải,…

Câu 37: Theo quy ước kí hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ?
A. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.                 B. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.   
C. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.                    D. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án A.
Giải thích: Theo quy ước kí hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí của đối tượng địa lí.

Câu 38: Để thể hiện số lượng đàn bò, trâu, sản lượng thủy sản đánh bắt,… của các tỉnh ở nước ta người ta thường dùng phương pháp nào dưới đây?
A. Phương pháp kí hiệu.                                               B. Phương pháp chấm điểm.  
C. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.                              D. Phương pháp vùng phân bố.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: Để thể hiện số lượng đàn bò, trâu, sản lượng thủy sản đánh bắt,… của các tỉnh ở nước ta người ta thường dùng phương pháp bản đồ, biểu đồ.

Câu 39: Để thể hiện các mỏ khoáng sản (than, sắt, vàng,…) trên bản đồ người ta thường dùng phương pháp biểu hiện nào dưới đây?
A. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.                               B. Phương pháp kí hiệu.    
C. Phương pháp chấm điểm.                                        D. Phương pháp đường chuyển động.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án B.
Giải thích: Để thể hiện các mỏ khoáng sản trên bản đồ người ta thường dùng phương pháp kí hiệu. Các mỏ khoáng sản thường được kí hiệu màu đen, trắng,… với các hình học đặc trưng như tròn, vuông, hình chữ nhật, hình thang,… và có độ lớn, nhỏ khác nhau tùy thuộc vào qui mô mỏ khoáng sản,…

Câu 40: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động?
A. Hướng gió, các dãy núi.                                          B. Dòng sông, dòng biển.
C. Hướng gió, dòng biển.                                             D. Các thảm thực vật, động vật
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là hướng gió, các dòng biển,…

Câu 41: Để thể hiện các mỏ than trên lãnh thổ nước ta người ta thường dùng phương pháp thể hiện nào dưới đây?
A. Vùng phân bố.                                                         B. Đường chuyển động.    
C. Kí hiệu.                                                                    D. Chấm điểm.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: Các mỏ than được kí hiệu bằng hình vuông tô màu đen, đặt đúng vị trí phân bố. Vì vậy, người ta sử dụng phương pháp kí hiệu để thể hiện các mỏ than, cụ thể là kí hiệu hình học.

Câu 42: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về
A. màu sắc.                                                                   B. diện tích (độ to nhỏ).    
C. nét vẽ.                                                                      D. Đường nét
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về nét vẽ.

Câu 43: Để thể hiện sự phân bố nhiệt độ trung bình tháng/năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp biểu hiện bản đồ nào dưới đây?
A. Phương pháp kí hiệu.                                               B. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.     
C. Phương pháp nền chất lượng.                                 D. Phương pháp chấm điểm.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C.
Giải thích: Nhiệt độ phân bố không đồng đều trên khắp lãnh thổ, có khu vực nhiệt độ cao, có khu vực nhiệt độ thấp.
- Trong khi đặc trưng của phương pháp kí hiệu chỉ thể hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể; phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm; phương pháp bản đồ - biểu đồ biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ => không thích hợp để thể hiện các vùng phân bố mưa => loại đáp án A, B, D.
- Phương pháp nền chất lượng với ưu điểm là thể hiện đặc trưng (đặc tính về chất) khác nhau của các hiện tượng giữa các bộ phận trên lãnh thổ. Trong ví dụ trên, đặc trưng về chất của sự phân bố nhiệt độ là “nhiệt độ trung bình tháng, năm” => sử dụng nền chất lượng thích hợp nhất để thể hiện đặc trưng về “nhiệt độ” khác nhau giữa các khu vực.
Ví dụ: Khu vực có nhiệt độ cao trên 240C, 20 – 240C, 18 – 200C, 14 – 180C,…

Câu 44: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động?
A. Đường biên giới, đường bờ biển.                            B. Các dòng sông, các dãy núi.          
C. Hướng các dòng biển.                                             D. Các thảm thực vật, động vật.
Hướng dẫn giải: 
Đáp án C. 
Giải thích: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là hướng các dòng biển.

Câu 45: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp nào dưới đây?
A. Phương pháp bản đồ - biểu đồ.                               B. Phương pháp kí hiệu.    
C. Phương pháp chấm điểm.                                        D. Phương pháp nền chất lượng
Hướng dẫn giải: 
Đáp án D.
Giải thích: Lượng mưa phân bố không đồng đều trên khắp lãnh thổ, có khu vực mưa nhiều, có khu vực mưa ít.
- Trong khi đặc trưng của phương pháp kí hiệu chỉ thể hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể; phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm; phương pháp bản đồ - biểu đồ biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ => không thích hợp để thể hiện các vùng phân bố mưa => loại đáp án A, B, C.
- Phương pháp nền chất lượng với ưu điểm là thể hiện đặc trưng (đặc tính về chất) khác nhau của các hiện tượng giữa các bộ phận trên lãnh thổ. Trong ví dụ trên, đặc trưng về chất của sự phân bố mưa là “lượng mưa trung bình” nên sử dụng nền chất lượng thích hợp nhất để thể hiện đặc trưng về “lượng mưa” khác nhau giữa các khu vực.

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây