Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Địa Lí 10 Chủ đề 2: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Thứ hai - 25/01/2021 11:41
Trình bày các hệ quả tự quay quanh trục quay quanh Mặt trời của Trái đất, Hệ quả của Trái Đất quay quanh Mặt Trời lớp 6, Giải bài tập Địa lí 10 Bài 6 trang 24, Lý thuyết Địa 10 Bài 6, Giáo án Địa 10 Bài 6, Địa 10 Bài 6 câu hỏi và bài tập.
địa lý 10
địa lý 10
Trình bày các hệ quả tự quay quanh trục quay quanh Mặt trời của Trái đất, Hệ quả của Trái Đất quay quanh Mặt Trời lớp 6, Giải bài tập Địa lí 10 Bài 6 trang 24, Lý thuyết Địa 10 Bài 6, Giáo án Địa 10 Bài 6, Địa 10 Bài 6 câu hỏi và bài tập, Địa lí 10 Bài 6 loigiaihayĐịa 10 Bài 6, Lý thuyết Địa 10 Bài 6, Địa 10 Bài 7, Giáo án Địa 10 Bài 6, Địa 10 Bài 6 câu hỏi và bài tập, Giải SBT Địa 10 bài 6, Tóm tắt Bài 40: Địa lí 10

Chủ đề 2: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời
- Khái niệm: Là chuyển động nhìn thấy nhưng không có thật của Mặt Trời hàng năm diễn ra giữa hai chí tuyến.
- Nguyên nhân: Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động cho ta ảo giác Mặt Trời chuyển động.
- Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh:
   + Khu vực nội chí tuyến có hai lần.
   + Khu vực ở hai chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam có một lần.
   + Khu vực ngoại chí tuyến không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.

2. Các mùa trong năm
- Khái niệm: Mùa là một phần thời gian của năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu.
- Thời gian các mùa trong năm (ở Bắc bán cầu mùa ngược lại Nam bán cầu):
   + Mùa xuân: từ 21/3 (lập xuân) đến 22/6 (hạ chí).
   + Mùa hạ: từ 22/6 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân).
   + Mùa thu: từ 23/9 (thu phân) đến 22/12 (đông chí)
   + Mùa đông: từ 22/12 (đông chí) đến 21/3 (xuân phân).
- Nguyên nhân sinh ra các mùa: Do trục Trái Đất nghiêng không đổi phương khi chuyển động, nên Bắc bán cầu và Nam bán cầu lần lượt ngả về phía Mặt Trời, nhận được lượng nhiệt khác nhau sinh ra mùa, nóng lạnh khác nhau.

3. Ngày đêm dài ngắn theo mùa, theo vĩ độ
* Nguyên nhân: Khi chuyển động, do trục Trái đất nghiêng, nên tùy vị trí của Trái đất trên quỹ đạo mà ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.
* Biểu hiện
- Theo mùa:
   + Ở Bắc bán cầu:
Mùa xuân, mùa hạ: Từ 21/3 đến 23/9 ngày dài hơn đêm; Ngày 21/3: mọi nơi ngày bằng đêm = 12 giờ và ngày 22/6: thời gian ngày dài nhất.
Mùa thu và mùa đông: Từ 23/9 đến 21/3 năm sau: ngày ngắn hơn đêm; Ngày 23/9: mọi nơi ngày bằng đêm = 12 giờ và ngày 22/12: thời gian ngày ngắn nhất.
   + Ở Nam bán cầu thì ngược lại.
- Theo vĩ độ: Ở xích đạo quanh năm ngày bằng đêm, càng xa Xích đạo thời gian ngày và đêm càng chênh lệch. Tại vòng cực đến cực ngày hoặc đêm bằng 24 giờ và ở cực thì luôn có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm.

Chủ đề 2: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa , tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là
A. 90o                                B. 66o33’’                          C. 23o27’                           D. 180o
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa được gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh. Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh thì tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là 90o (tia sáng mặt trời chiếu thắng góc với tiếp tuyến ở bề mặt đất).

Câu 2: Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là
A. chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.                    
B. chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai cực.                             
C. chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.               
D. chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai cực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm là
A. Cực Bắc và cực Nam.                                              B. Vùng từ chí tuyến nên cực.          
C. Vùng nằm giữa hai chí tuyến.                                 D. Khắp bề mặt trái đất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm là
A. các địa điểm nằm trên xích đạo.                             B. các địa điểm nằm trên hai chí tuyến.       
C. các địa điểm nằm trên hai vòng cực.                      D. 2 cực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Trên bề mặt trái đất nơi không có hiện tượng mặt trời lên thiên đình trong năm là
A. các địa điểm nằm trên xích đạo.                             B. các địa điểm nằm trên hai chí tuyến.       
C. các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến.                     D. các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến đến hai cực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Trong quá trình chuyển động biểu kiến hằng năm , Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc vào ngày
A. 21 – 3.                           B. 22 – 6.                           C. 23 – 9.                           D. 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Trong quá trinh chuyển động biểu kiến hằng năm , Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam vào ngày
A. 21 – 3.                           B. 22 – 6.                           C. 23 – 9.                           D. 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Trong quá trình chuyển động biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở Xích Đạo vào các ngày
A. 21- 3 và 22 – 6.             B. 22 – 6 và 22 – 12.         C. 21 – 3 và 23 – 9.           D. 22 – 12 và 21 – 3
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc ( từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc ), nằm trông Mặt Trời lần lượt đi qua thiên đỉnh ở các địa điểm trên đất nước Việt Nam trong khoảng thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.   B. Từ 22 - 6 đến 22 – 12.  C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.   D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục I (hình 6.1), SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh , Nha Trang , Vinh , Hà Nội nơi có 2 lần mặt trời đi qua thiên đình gần nhau nhất là
A. Tp. Hồ Chí Minh.         B. Nha Trang.                    C. Vinh.                             D. Hà Nội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Hà Nội ở gần chí tuyến nên có thời gian hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau nhất. TP. Hồ Chí Minh ở gần xích đạo nên có thời gian 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh xa nhau nhất trong năm.

Câu 11: Các chuyển động để sinh ra các mùa trên trái đất là
A. Trái đất vừa tự quay quanh mình vừa chuyển động quanh mặt trời trục trái đất nghiêng.          
B. Trái đất tự quay quanh mình theo hướng từ tây sang đông trục trái đất nghiêng.
C. Trái đất chuyển động quanh mặt trời trục trái đất nghiêng và không đối phương trong quá trình chuyển động.                                          
D. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ trục trái đất nghiêng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: Trong năm, bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời vào thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.                                              B. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.   
C. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.                                            D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 13: Trong năm, bán cầu Bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời gian
A. 21 – 3.                           B. 22 – 6.                           C. 23 – 9.                           D. 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Trong năm, bán cầu Nam ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.                                              B. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.   
C. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.                                            D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.
Hướng dẫn giải:

Câu 15: Trong năm, bán cầu Nam ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào ngày
A. 21 – 3.                           B. 22 – 6.                           C. 23 – 9.                           D. 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: Trong năm, có 2 ngày không bán cầu nào ngả nhiều hơn về phía mặt trời. Đó là các ngày
A. 21 – 3 và 22 – 6.           B. 22 – 6 và 23 – 9.           C. 23 – 9 và 21 – 3.           D. 22 – 6 và 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 17: Theo dương lịch, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở bán cầu Bắc lần lượt là:
A. 22 – 12; 23 – 9 ; 22 – 6 ; 21 – 3.                             B. 21 – 3 ; 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12. 
C. 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3.                            D. 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3 ;22 – 6.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 18: Theo dương lịch, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở bán cầu Nam lần lượt là
A. 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3 ; 22 – 6.                            B. 22 – 12 ; 21 – 3 ; 22 – 6 ; 23 – 9. 
C. 21 – 3 ; 22 – 6 ;23 – 9 ; 22 – 12.                             D. 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 19: Theo dương lịch , mùa hạ ở bán cầu bắc từ ngày 22 – 6 đến ngày 23 – 9. Vậy mùa hạ ở bán cầu Nam theo dương lịch sẽ là
A. Từ 21 – 3 đến 22 – 6.                                              B. Từ 22 – 6 đến 23 – 9.   
C. Từ 23 – 9 đến 22 – 12.                                            D. Từ 22 – 12 đến 21 – 3.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Câu 20: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày dài hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.                                              B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12. 
C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.                                              D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 21: Ở bán cầu Nam, hiện tượng ngày dài hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.                                              B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12. 
C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.                                              D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 22: Những này nào trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt trái đất đều có ngày và đêm dài như nhau?
A. Ngày 21 – 3 và ngày 22 – 6.                                   B. Ngày 21 – 3 và ngày 23 – 9.        
C. Ngày 22 – 6 và ngày 23 – 9.                                   D. Ngày 22 – 6 và ngày 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 23: Nơi nào trên trái đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau ?
A. Ở 2 cực.                                                                   B. Các địa điểm nằm trên 2 vòng cực.         
C. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.                        D. Các địa điểm nằm trên xích đạo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 24: Ở bán cầu Bắc, ngày nào có sự chênh lệch thời gian ban ngày và thời gian ban đêm lớn nhất trong năm ?
A. Ngày 21 – 3.                 B. Ngày 22 – 6.                 C. Ngày 23 – 9.                 D. Ngày 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 25: Ở bán cầu Nam, ngày nào có sự chênh lệch thời gian ban ngày và thời gian ban đêm lớn nhất trong năm ?
A. Ngày 21 – 3.                 B. Ngày 22 – 6.                 C. Ngày 23 – 9.                 D. Ngày 22 – 12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 26: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và xu hướng ngày căng dài ra , đêm căng ngắn lại ?
A. Mùa hạ.                         B. Mùa đông.                     C. Mùa xuân.                     D. Mùa thu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 27: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và xu hướng ngày căng ngắn lại , đêm căng dài ra ?
A. Mùa hạ.                         B. Mùa đông.                     C. Mùa xuân.                     D. Mùa thu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 28: Mùa nào trong năm có ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng ngắn dần , đêm càng dài dần?
A. Mùa hạ.                         B. Mùa đông.                     C. Mùa xuân.                     D. Mùa thu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 29: Mùa nào trong năm có ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng dài ra , đem càng ngắn lại ?
A. Mùa hạ.                         B. Mùa đông.                     C. Mùa xuân.                     D. Mùa thu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu 30: Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mấy lần trong năm?
A. Không có lần nào.        B. Một lần duy nhất.         C. Hai lần trong năm.        D. Ba lần trong năm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/22, địa lí 10 cơ bản.

Câu 31: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với trục nghiêng không đổi sinh ra hệ quả nào dưới đây?
A. Hiện tượng các mùa trong năm.                              B. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.
C. Sự luân phiên ngày, đêm.                                        D. Giờ Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: SGK/22, địa lí 10 cơ bản.

Câu 32: Theo dương lịch thì mùa xuân ở Việt Nam và một số nước khác ở bán cầu Bắc từ ngày nào dưới đây?
A. 22/6 đến 21/3.               B. 22/6 đến 23/9.               C. 22/12 đến 21/3.             D. 21/3 đến 22/6.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 33: Theo dương lịch, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở Việt Nam và một số nước khác ở bán cầu Bắc lần lượt là
A. 22/12; 23/9; 22/6; 21/3                                            B. 21/3; 22/6; 23/9; 22/12
C. 22/6; 23/9; 22/12; 21/3                                            D. 23/9; 22/12; 21/3; 22/6
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 34: Càng xa Xích đạo thời gian ngày và đêm càng
A. bằng nhau.                    B. chênh lệch.                    C. bằng 24 giờ.                  D. dài thêm 6 tháng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 35: Nơi nào trên Trái Đất có ngày hoặc đêm bằng 24 giờ?
A. Ở hai cực.                                                                B. Vùng nội chí tuyến.     
C. Tại vòng Cực đến cực.                                            D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 36: Nơi nào trên Trái Đất có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm?
A. Ở hai cực.                                                                B. Vùng nội chí tuyến.     
C. Các địa điểm nằm trên xích đạo.                            D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 37: Ở bán cầu Bắc từ ngày 23/9 đến ngày 21/3 hiện tượng ngày và đêm diễn ra thế nào?
A. Ngày ngắn hơn đêm.                                               B. Ngày dài hơn đêm.       
C. Ngày và đêm bằng nhau.                                        D. Ngày và đêm khác nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 38: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày ngắn hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian
A. từ 21/3 đến 22/6            B. từ 21/3 đến 23/9            C. từ 23/9 đến 21/3            D. từ 23/9 đến 22/12
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 39: Trong năm khu vực nhận được lượng nhiệt lớn nhất từ Mặt Trời là
A. Cực.                              B. Xích đạo.                      C. Vòng cực.                     D. Chí tuyến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/23, địa lí 10 cơ bản.

Câu 40: Trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nên hiện tượng ngày và đêm diễn ra thế nào?
A. Ngày và đêm bằng nhau.                                        B. Ngày và đêm khác nhau.  
C. Ngày ngắn hơn đêm.                                               D. Ngày dài hơn đêm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: Bán cầu ngả về phía Mặt Trời sẽ có ngày dài hơn đêm. Từ ngày 21/3 đến ngày 23/9 là thời kì bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, đường phân chia sáng tối ở phía sau vòng cực Bắc nên bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm (đây là thời kì nửa năm mùa nóng ở bán cầu Bắc).

Câu 41: Trong khoảng thời gian từ 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm do
A. Bán cầu Bắc là mùa xuân và mùa hạ.                    
B. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời giảm đi.                           
C. Bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.                       
D. Bán cầu Bắc chếch xa Mặt Trời.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: Bán cầu ngả về phía Mặt Trời sẽ có ngày dài hơn đêm. Từ 21/3 đến 23/9 là thời kì bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, đường phân chia sáng tối ở phía sau vòng cực Bắc nên bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm. Đây là thời kì nửa năm mùa nóng ở bán cầu Bắc.

Câu 42: Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào
A. Góc nhập xạ và thời gian được chiếu sáng.           
B. Thời gian được chiếu sáng và vận tốc tự quay của Trái Đất.                           
C. Vận tốc chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.                                        
D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích:
- Các địa điểm ở vĩ độ thấp có góc nhập xã càng lớn nên nhận được lượng nhiệt càng lớn.
- Trong năm, nhiệt độ các địa điểm sẽ có sự thay đổi theo mùa: mùa đông được chiếu sáng ít nên nền nhiệt thấp; mùa hạ nắng nóng nên nền nhiệt cao hơn.
Như vậy lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào: góc nhập xạ và thời gian được chiếu sáng.

Câu 43: Từ hai cực đi về Xích đạo, chênh lệch giữa ngày và đêm:
A. Càng giảm.                                                               B. Tùy theo mỗi nửa cầu. 
C. Càng tăng.                                                               D. Khác nhau theo mùa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: Theo vĩ độ: Ở xích đạo quanh năm ngày bằng đêm; Càng xa Xích đạo thời gian ngày và đêm càng chênh lệch; Tại vòng cực đến cực ngày hoặc đêm bằng 24 giờ và ở cực coó 6 tháng ngày và 6 tháng đêm. Như vậy, từ hai cực về Xích đạo, chênh lệch ngày và đêm càng nhỏ và ngược lại.

Câu 44: Từ xích đạo đi về hai cực, chênh lệch giữa ngày và đêm
A. Càng giảm                                                                B. Tùy theo mỗi nửa cầu  
C. Càng tăng                                                                D. Khác nhau theo mùa
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: Theo vĩ độ: Ở xích đạo quanh năm ngày bằng đêm; Càng xa Xích đạo thời gian ngày và đêm càng chênh lệch; Tại vòng cực đến cực ngày hoặc đêm bằng 24 giờ và ở cực: Có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm. Như vậy, từ xích đạo về hai cực, chênh lệch ngày và đêm càng lớn.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây