Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 11 Chủ đề 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Giáo an GDCD 11 bài 5, Ví dụ thực tế về cung cầu
Công dân 11
Công dân 11
Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Giáo an GDCD 11 bài 5, Ví dụ thực tế về cung cầu, GDCD 11 bài 6, Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán

Chủ đề 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Khái niệm cung - cầu
- Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.
Ví dụ: Ông A mua xe đạp cho con đi học, thanh toán hết 700000 đồng.
- Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.
Ví dụ: Sau mùa thu hoạch lúa, ông A đã bán 10 tấn lúa và 5 tấn mía, còn lại 50 tấn lúa do sự biến động của giá cả trên thị trường ông A không bán số lúa còn lại mà chờ khi giá tăng lên ông mới bán.

2. Mối quan hệ cung - cầu.
a. Nội dung khái quát quan hệ cung - cầu

- Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

b. Biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu:
- Cung – cầu tác động lẫn nhau.
   + Khi cầu tăng → sản xuất mở rộng → cung tăng
   + Khi cầu giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm
- Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
   + Khi cung lớn hơn cầu → giá giảm
   + Khi cung bé hơn cầu → giá tăng
   + Khi cung bằng cầu → giá ổn định
- Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
   + Khi giá tăng → sản xuất mở rộng → cung tăng
   + Khi giá giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm
⇒ giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau
   + Khi giá tăng → cầu giảm
   + Khi giá giảm → cầu tăng
⇒ giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

c. Vai trò của quan hệ cung - cầu
- Lí giải vì sao giá cả và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau.
- Là căn cứ để các doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất
   + Khi giá tăng thì các doanh nghiệp → Mở rộng SX
   + Khi giá giảm thì các doanh nghiệp → Thu hẹp SX
- Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp.
   + Khi nào nên mua hàng hoá: Cung > cầu
   + Khi nào không nên mua hàng hoá: Cung < cầu

3. Vận dụng quan hệ cung – cầu.
a. Đối với Nhà nước:

- Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.
- Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ.
- Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu.

b. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh:
- Tăng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị.
- Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị.

c. Đối với người tiêu dùng:
- Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao.
- Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp.

Chủ đề 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ
A. Đang lưu thông trên thị trường                              
B. Hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường
C. Đã có mặt trên thị trường                                      
D. Do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập được gọi là
A. Cung                                                                        B. Cầu
C. Nhu cầu                                                                   D. Thị trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3: Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung?
A. Công ty sơn H hàng tháng sản xuất được 3 triệu thùng sơn để đưa ra thị trường
B. Quần áo được bày bán ở các cửa hàng thời trang
C. Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 tấn lúa để xuất khẩu 
D. Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?
A. Thu hẹp sản xuất                                                     B. Mở rộng sản xuất
C. Giữ nguyên quy mô sản xuất                                  D. Tái cơ cấu sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5: Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giả cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ
A. Giảm                                                                       B. Tăng
C. Tăng mạnh                                                              D. ổn định
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6: Vận dụng quan hệ cung – cầu để lí giải tại sao có tình trạng “cháy vé” trong một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn?
A. Do cung = cầu                                                         B. Do cung > cầu
C. Do cung < cầu                                                         D. Do cung, cầu rối loạn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 7: Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguồn cung không đáp ứng đủ thì sẽ xảy ra tình trạng gì dưới đây?
A. Giá vật liệu xây dựng tăng                                      B. Giá vật liệu xây dựng giảm
C. Giá cả ổn định                                                         D. Thị trường bão hòa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Ở trường hợp cung – cầu nào dưới đây thì người tiêu dùng sẽ có lợi khi mua hàng hóa ?
A. Cung = cầu                                                              B. Cung > cầu
C. Cung < cầu                                                              D. Cung ≤ cầu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 9: Khi giá cả hàng hóa tăng lên thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây?
A. Cung tăng, cầu giảm                                               B. Cung giảm, cầu tăng
C. Cung tăng, cầu tăng                                                D. Cung giảm, cầu giảm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10: KHi giá cả giảm thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây?
A. Cung tăng, cầu giảm                                               B. Cung giảm, cầu tăng
C. Cung tăng, cầu tăng                                                D. Cung giảm, cầu giảm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11: Ở trường hợp cung – cầu nào dưới đây thì người sản xuất bị thiệt hại?
A. Cung = cầu                                                              B. Cung > cầu
C. Cung < cầu                                                              D. Cung ≤ cầu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 12: Giả sử cầu về lượng bia trong dịp Tết Nguyên đán là 12 triệu lít, cung về lượng bia là 15 triệu lít. Số liệu trên phản ánh
A. Cung = cầu                                                              B. Cung > cầu
C. Cung < cầu                                                              D. Cung ≤ cầu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Cầu 13: Cung – cầu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào dưới đây?
A. Người sản xuất                                                        B. Giá cả
C. Hàng hóa                                                                 D. Tiền tệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14: Phương án nào dưới đây là đúng?
A. Giá cả tăng do cung < cầu                                      B. Giá cả tăng do cung > cầu
C. Giá cả tăng do cung = cầu                                      D. Giá cả tăng do cung ≤ cầu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 15: Thực chất của quan hệ cung – cầu là mối quan hệ giữa các chủ thể nào dưới đây?
A. Nhà nước với doanh nghiệp                                    B. Người sản xuất với người tiêu dùng
C. Người kinh doanh với Nhà nước                            D. Doanh nghiệp với doanh nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16: Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo?
A. Cạnh tranh                                                               B. Giá trị
C. Giá trị sử dụng                                                        D. Giá cả
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17: Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch cung cấp cho thị trường, hiện nay giá của các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Theo em, nên làm theo ý kiến của ai để gia đình H có them lợi nhuận?
A. Mẹ H                                                                       B. Bố H
C. Chị H                                                                       D. Mẹ H và chị H
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 18: Biều hiện nào dưới đây không phải là cầu?
A. Anh Nam mua một chiếc xe máy bằng hình thức trả góp
B. Bạn Lan đi siêu thị mua hàng thanh toán hết 500.000đ
C. Bác Hùng có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền       
D. Chị Mai cần mua một chiếc xe đạp điện với giá 15 triệu đồng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19: Chủ thể nào dưới đây cần vận dụng quan hẹ cung – cầu bằng cách điều tiết các trường hợp cung – cầu trên thị trường thông qua các giải pháp thích hợp ?
A. Người sản xuất                                                        B. Người tiêu dùng
C. Nhà nước                                                                 D. Nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 20: Những chủ thể nào dưới đây cần vận dụng quan hệ cung – cầu?
A. Nhà nước, người sản xuất, người tiêu dùng           B. Nhà nước, mọi công dân, mọi doanh nghiệp
C. Mọi tầng lớp nhân dân và các công ty sản xuất      D. Mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 21: Chủ thể nào dưới đây vận dụng quan hệ cung – cầu bằng cách ra các quyết định mở rộng hay thu hẹp việc sản xuất kinh doanh?
A. Người sản xuất                                                        B. Người tiêu dùng
C. Nhà nước                                                                 D. Nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 22: Khi trên thị trường giá cả sữa bột giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Cung và cầu tăng.                                                   B. Cung và cầu giảm.
C. Cung tăng, cầu giảm.                                              D. Cung giảm, cầu tăng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 23: Khi trên thị trường giá cả thịt lợn tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Cung và cầu tăng.                                                   B. Cung và cầu giảm.
C. Cung tăng, cầu giảm.                                              D. Cung tăng, cầu tăng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 24: Khi trên thị trường cung về gạo lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Giá gạo tăng.                                                           B. Giá gạo giảm .
C. Giá gạo giữ nguyên.                                                D. Giá cả bằng giá trị.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 25: Khi trên thị trường cung về đường trắng nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Giá đường tăng.                                                      B. Giá đường giảm.
C. Giá đường giữ nguyên.                                           D. Giá đường bằng giá trị.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 26: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?
A. Công ty A xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa. 
B. Anh A khảo sát nhu cầu thị trường để sản xuất hàng hóa.
C. Dự kiến công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm. 
D. Công ty B thảo kế hoạch sản xuất 1 triệu sản phẩm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 27: Khi là người bán hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?
A. Cung = cầu.                                                             B. Cung > cầu.
C. Cung < cầu.                                                             D. Cung tăng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 28: Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?
A. Cung = cầu.                                                             B. Cung > cầu.
C. Cung < cầu.                                                             D. Cầu tăng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 29: Việc giảm mua một hàng hóa nào đó khi cung nhỏ hơn cầu là sự lựa chọn hợp lý của chủ thể nào dưới đây?
A. Người tiêu dùng.                                                     B. Người bán.
C. Người sản xuất.                                                       D. Nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 30: Vào mùa lũ, rau của nhiều nhà vườn hỏng bị úng ngập dẫn đến giá rau tăng cao. Nếu là người bán rau, em sẽ làm theo phương án nào sau đây để có lợi nhất?
A. Giảm giá.                                                                 B. Không bán nữa.
C. Giữ giá .                                                                  D. Tăng giá.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 31: Từ tháng 10/2019 giá thịt lợn ở Việt Nam tăng đột biến. Theo nội dung quan hệ cung - cầu, giả cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi
A. cung nhỏ hơn cầu.                                                   B. cung lớn hơn cầu.
C. cầu tỉ lệ thuận với cung.                                          D. cung bằng cầu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 32: Trong điều kiện thị trường không có mua bán chịu thì trường hợp nào dưới đây khái niệm cầu (là tên gọi tắt của nhu cầu) có khả năng thanh toán?
A. Ông K thanh toán số tiền mua ô tô cho chủ cửa hàng.     
B. Ông K rất thích ô tô nên đến cửa hàng để xem.
C. Ông K có ý định vay tiền ngân hàng để mua ô tô.
D. Ông K muốn mua ô tô nhưng chưa đủ tiền để mua.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 33: Trong trường hợp thị trường bị rối loạn, do nguyên nhân khách quan (bão, lũ lụt, khan hiếm tài nguyên), chủ thể nào dưới đây đã thông qua pháp luật, chính sách đề cân đối lại cung – cầu, ổn định giá cả?
A. Công dân.                                                                B. Nhà nước.
C. Người sản xuất.                                                       D. Người tiêu dùng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 34: Chị K rất thích ăn Vải thiều, nhưng giá lại quá cao vì nguồn cung thị trường thấp nên chị đã chuyển sang dùng các loại trái cây khác có giá cả phù hợp. Như vậy chị K đã vận dụng
A. không tốt quy luật cạnh tranh.                                B. tốt quy luật cạnh tranh.
C. tốt quy luật cung cầu.                                              D. không tốt quy luật cung cầu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 35: Qua tết cổ truyền, nhu cầu về bánh kẹo của người tiêu dùng giảm xuống nên nhà sản xuất đã thu hẹp quy mô sản xuất bánh kẹo để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác. Nhà sản xuất làm như vậy để
A. thu nhiều lợi nhuận.                                                B. thu hút thị hiếu người tiêu dùng.
C. tránh bị thua lỗ.                                                       D. cạnh tranh với các mặt hàng khác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 36: Hãng điện thoại X vừa cho ra sản phẩm mới. Nếu là nhà sản xuất X, để kích thích lượng cầu với dòng điện thoại mới đó, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để bán được nhiều sản phẩm?
A. Bảo hành sản phẩm.                                                B. Đẩy mạnh quảng cáo và khuyến mại.
C. Hạ giá thành sản phẩm.                                           D. Tăng giá thành sản phẩm để gây chú ý.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 37: Vào đầu mùa đông, khi nhu cầu áo ấm tăng, là nhà kinh doanh quần áo, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất?
A. Nhập thêm nhiều sản phẩm thời trang mùa hè.      B. Nhập thêm một số sản phẩm thời trang mùa đông.
C. Nhập cả quần áo thời trang hè và thu.                    D. Nhập quần áo mùa thu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 38: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?
A. 1m vải = 5kg thóc.                                                  B. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.
C. 1m vải = 2 giờ.                                                        D. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 39: Khi giá cả một mặt hàng mà em thường sử dụng tăng cao do lượng người mua đông mà hàng lại khan hiếm thì trong vận dụng quy luật cung - cầu, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây theo hướng có lợi nhất cho mình?
A. Tìm mua một mặt hàng tương đương có giá trị thấp hơn.
B. Đợi khi mặt hàng nào đó ổn định thì tiếp tục mua.
C. Bỏ hẳn không mua và không sử dụng mặt hàng đó nữa.  
D. Chấp nhận mua mặt hàng đó với giá cao vì đã quen dùng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 40: Nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng lên vào đầu năm học nên thời điểm này, các nhà sản xuất đã mở rộng sản xuất và kinh doanh mặt hàng này. Các nhà sản xuất đã vận dụng nội dung nào dưới đây hệ cung – cầu?
A. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.        B. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.
C. Cung – cầu tác động lẫn nhau.                                D. Cung – cầu bị ảnh hưởng bởi nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 41: Nếu gia đình em đang kinh doanh mặt hàng may mặc trong khi trên thị trường, cung về mặt hàng này lớn hơn cầu thì trong việc vận dụng quan hệ cung cầu, quyết định nào dưới đây của gia đình em là hợp lý?
A. Chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng cung nhỏ hơn cầu.          
B. Tạm ngừng kinh doanh để chuyển sang làm việc khác.
C. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng kinh doanh mặt hàng may mặc.       
D. Đẩy mạnh chiến lược tuyên truyền và quảng bá mặt hàng may mặc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 42: Chị A ra chợ hỏi chị B về giá Gà thịt. Chị B nói 100 nghìn đồng 1kg. Chị A thỏa thuận khi chị mua 10kg thì bớt xuống còn 95 nghìn đồng/1kg, chị B đồng ý cân gà cho chị A và lấy tiền. Giao dịch giữa chị A và chị B được gọi là
A. quan hệ giá cả.                                                        B. quan hệ mua bán.
C. quan hệ cung cầu.                                                   D. quan hệ thị trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 43: Do cung vượt quá cầu, giá dưa hấu giảm mạnh liên tục trong thời gian rất dài làm cho đời sống của người trồng dưa gặp rất nhiều khó khăn. Nhà nước đã hỗ trợ cho người nông dân và tìm thị trường để xuất khẩu. Như vậy, nhà nước đã
A. vận dụng không tốt quy luật cạnh tranh.                B. vận dụng tốt quy luật cạnh tranh.
C. vận dụng tốt quy luật cung cầu.                              D. vận dụng không tốt quy luật cung cầu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 44: Giá cao su liên tục giảm mạnh trong nhiều năm liền nên anh X đã chuyển một phần diện tích cao su sang cây ngắn ngày để đỡ thua lỗ và có chi phí nhanh. Như vậy anh X đã vận dụng
A. không tốt quy luật cạnh tranh.                                B. tốt quy luật cung cầu.
C. tốt quy luật cạnh tranh.                                           D. không tốt quy luật cung cầu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 45: Sau giờ học GDCD, H cho rằng: chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường mới là cung, còn những hàng hóa trong kho chưa được bày bán thì không phải. Em lựa chọn phương án nào dưới dây để hiểu đúng về lượng cung hàng hóa trên thị trường?
A. Cung là hàng hóa hiện đang có trên thị trường.    
B. Cung là hóa chuẩn bị đưa ra thị trường trong thời gian tới.
C. Cung là hàng hóa trong nhà kho, sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới.          
D. Cung là hàng hóa hiện có trên thị trường và sắp sửa đưa ra thị trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 46: Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh dẫn đến quá tải nên hay bị cắt điện luân phiên. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Vậy nhà sản xuất đã áp dụng nội dung nào dưới đây của quy luật cung – cầu?
A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.                                B. Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.
C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.         D. Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây