Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Công dân 11 Chủ đề 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Bài 5: cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Giáo án.
Công dân 11
Công dân 11
Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Bài 5: cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Giáo án, Cạnh tranh có vai trò nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Đối với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh được xem là, Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là gìCạnh tranh giữ vai trò như the nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, Đối với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh được xem là, Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung, Nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, 1 sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây, Việc sản xuất và kinh doanh hàng giả là mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh, Để hạn chế mặt tiêu cực của cạnh tranh Nhà nước cần

Chủ đề 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
a. Khái niệm cạnh tranh

- Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm dành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
- Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh.
- Người sản xuất, kinh doanh có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.

2. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh
a. Mục đích của cạnh tranh

- Dành được nhiều lợi nhuận hơn người khác.

b. Biểu hiện
- Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác
- Giành ưu thế về khoa học và công nghệ
- Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng, các mặt đơn hàng
- Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán, khuyến mãi...

c. Các loại cạnh tranh
- Cạnh tranh giữa người bán với nhau
- Cạnh tranh giữa người mua với nhau
- Cạnh tranh trong nội bộ ngành
- Cạnh tranh giữa các ngành
- Cạnh tranh trong nước với nước ngoài

3. Tính hai mặt của cạnh tranh
a. Mặt tích cực của cạnh tranh

- Kích thích lực lượng sản xuất, KH - KT...
- Khai thác tối đa mọi nguồn lực
- Thúc đẩy tăng trưởng, kinh tế, nâng cao năng lực...

b. Mặt hạn chế của cạnh tranh
- Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên.
- Dùng mọi thủ đoạn để giành giật khách hàng
- Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường

Chủ đề 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của
A. Cạnh tranh                                                               B. Thi đua
C. Sản xuất                                                                  D. Kinh doanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 2: Phương án nào dưới đây lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?
A. Do nền kinh tế thị trường phát triển                      
B. Do tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh
C. Do Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp phát triển 
D. Do quan hệ cung-cầu tác động đến người sản xuất kinh doanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3: Tính chất của cạnh tranh là gì?
A. Giành giật khách hàng                                            B. Giành quyền lợi về mình
C. Thu được nhiều lợi nhuận                                       D. Ganh đua, đấu tranh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất phát từ
A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hưu                                    B. Sự gia tăng sản xuất hàng hóa
C. Nguồn lao động dồi dào trong xã hội                     D. Sự thay đổi cung-cầu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là
A. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác    B. Giành uy tín tuyệt đối cho doanh nghiệp mình
C. Gây ảnh hưởng trong xã hội                                   D. Phuc vụ lợi ích xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là
A. Giành hàng hóa tối về mình                                   
B. Giành hợp đồng tiêu thụ hàng hóa
C. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác   
D. Giành thị trường tiêu thụ rộng lớn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 7: Câu tục ngữ “Thương trường như chiến trường” phản ánh quy luật kinh tế nào dưới đây?
A. Quy luật cung cầu                                                   B. Quy luật cạnh tranh
C. Quy luật lưu thông tiền tệ                                       D. Quy luật giá trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Bảo vệ môi trường tự nhiên                                    B. Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế                                 D. Nâng cao chất lượng cuộc sống
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 9: Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực thuộc loại cạnh tranh nào dưới đây?
A. Cạnh tranh tự do                                                     B. Cạnh tranh lành mạnh
C. Cạnh tranh không lành mạnh                                  D. Cạnh tranh không trung thực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 10: Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực là cạnh tranh
A. Lành mạnh                                                              B. Tự do
C. Hợp lí                                                                      D. Công bằng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 11: Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh
A. Không lành mạnh                                                    B. Không bình đẳng
C. Tự do                                                                       D. Không đẹp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12: Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?
A. Khai thác tối đa mọi quyền lực của đất nước        
B. Một số người sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương
C. Triệt tiêu các doanh nghiệp cùng ngành                
D. Thu lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 13: Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh?
A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên     
B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế   
D. Góp phần ổn định thị trường hàng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 14: Việc sản xuất và kinh doanh hàng giả là mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?
A. Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng    
B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương
C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường                  
D. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 15: Khi phát hiện một cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng giả, em sẽ làm theo phương án nào dưới đây?
A. Vẫn mua hàng hóa ở đó vì giá rẻ hơn nơi khác      B. Không đến cửa hàng đó mua hàng nữa
C. Báo cho cơ quan chức năng biết                             D. Tự tìm hiểu về nguồn gốc số hàng giả đó
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 16: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh?
A. Cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan            
B. Cạnh tranh có hai mặt: mặt tích cực và mặt hạn chế
C. Mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản                   
D. Mặt hạn chế của cạnh tranh là cơ bản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17: Loại cạnh tranh nào dưới đây là động lực của nền kinh tế?
A. Cạnh tranh trong nội bộ ngành                               B. Cạnh tranh lành mạnh
C. Cạnh tranh giữa các ngành                                     D. Cạnh tranh giữa người bán và người mua
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 18: Để phân biệt canh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào những tiêu chí nào dưới đây?
A. Tính đạo đức, tính pháp luật và hệ quả                   B. Tính truyền thống, tính nhân văn và hệ quả
C. Tính hiện đại, tính pháp luật và tính đạo đức         D. Tính đạo đức và tính nhân văn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 19: Phương án nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?
A. Làm cho cung lớn hơn cầu                                     B. Đầu cơ tích lũy gây rối loạn thị trường
C. Tiền giấy khan hiếm trên thị trường                       D. Gây ra hiện tượng lạm phát
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 20: Canh tranh không lành mạnh có dấu hiệu nào dưới đây?
A. Vi phạm truyền thống văn hóa bà quy định của Nhà nước          
B. Vi phạm văn hóa và vi phạm pháp luật
C. Vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức      
D. Vi phạm truyền thống và văn hóa dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21: Bên cạnh những thuận lợi thì hộp nhập kinh tế quốc tế cũng đem lại những khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp, đó là
A. Cạnh tranh ngày càng nhiều                                   B. Cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt
C. Tăng cường quá trình hợp tác                                 D. Nâng cao năng lực cạnh tranh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 22: Mạng di động A khuyến mãi giảm 50% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng B và C cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự . Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?
A. Quy luật cung cầu                                                   B. Quy luật cạnh tranh
C. Quy luật lưu thông tiền tệ                                       D. Quy luật giá trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 23: Hành vi xả nước thải chưa xử lí ra sông của Công ty V trong hoạt động sản xuất thể hiện mặt hạn chế nào dưới đây trong cạnh tranh?
A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương       
B. Gây rối loạn thị trường
C. Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng    
D. Làm cho nền kinh tế bị suy thoái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 24: Công ty kinh doanh xăng dầu M đầu cơ tích trữ làm cho giá cả xăng dầu trên thị trường tăng cao hơn so với thực tế. Việc làm của công ty xăng dầu M đã vi phạm quy luật nào dưới đây trong cạnh tranh?
A. vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.
B. tạo ra động lực cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.
C. kích thích phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động.           
D. nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 25: Khi Việt Nam là thành viên của WTO thì mức độ tính chất của loại cạnh tranh nào sau đây diễn ra quyết liệt?
A. Cạnh tranh trong mua bán.                                     B. Cạnh tranh trong nội bộ ngành
C. Cạnh tranh giữa các ngành.                                    D. Cạnh tranh trong nước và ngoài nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 26: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều người bán quần áo. Cạnh tranh giữa những người này trên thị trườngdiễn ra khi nào trong các trường hợp sau đây?
A. Người mua nhiều, người bán ít.                              B. Người mua bằng người bán.
C. Người bán nhiều, người mua ít.                              D. Thị trường khủng hoảng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 27: Trong các việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?
A. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao giá thành hàng hóa.        
B. Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh.
C. Đầu tư nhiều vốn cho sản xuất, kinh doanh          
D. Bỏ qua yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 28: Theo báo cáo tài chính 2018 Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục dẫn đầu trong Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2018 số tiền thuế doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước năm 2018 lên tới 36.790 tỷ đồng. Thông tin này cho em thấy đặc điểm nào sau đây trong mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Kích thích lực lượng sản xuất, khoa hoc - kỷ thuật phát triển      
B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc phát triển kinh tế.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.    
D. Góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 29: công ty Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất tại Việt Nam trong nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Việc này thể hiện doanh nghiệp đã
A. chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức làm cho môi trường suy thoái.       
B. không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương để giành lợi nhuận nhiều hơn.
C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, khủng hoảng kinh tế.      
D. nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 30: Để có thu nhập cao bà H trộn một hàm lượng rất nhỏ ma túy vào nồi cháo bán mỗi sáng cho sinh viên, gây cho các em cảm giác thèm ăn nên quán bà hôm nào cũng đông khách. Việc làm của bà H thể hiện việc
A. chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức làm cho môi trường suy thoái.       
B. không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương để giành lợi nhuận nhiều hơn.
C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, khủng hoảng kinh tế.      
D. nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Vào đầu năm 2016, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa trong quá trình sản xuất đã xả chất thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lí nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho công ty. Thải chất thải ra biển có hàm lượng chất độc vượt quá nồng độ cho phép tác động đến cuộc sống của hơn 200 ngàn người dân, trong đó có 41 ngàn ngư dân. Việc làm của công ty Formosa là biểu hiện nội dung nào dưới đây của cạnh tranh?
A. Nguyên nhân của cạnh tranh.                                 B. Mục đích của cạnh tranh.
C. Mặt tích cực của cạnh tranh.                                   D. Mặt hạn chế của cạnh tranh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 32: Anh A là chủ sản xuất và kinh doanh mặt hàng giày da đang bán rất chạy trên thị trường, trong xã hội lại có rất nhiều người cùng tham gia kinh doanh mặt hàng đó. Vì vậy anh A đã chọn cách hạ giá thành sản phẩm, quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm... để chiến thắng trong cạnh tranh. Vậy anh A đã sử dụng
A. cạnh tranh không lành mạnh                                   B. chiêu thức tranh giành thị trường
C. cạnh tranh lành mạnh                                              D. mặt hạn chế của cạnh tranh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 33: Vì cửa hang bán đồ gia dụng của mình khách ít trong khi cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng đối diện của nhà anh H khách lại rất đông nên anh K đã thuê A và M ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Trong trường hợp này ai đã vi phạm pháp luật cạnh tranh lành mạnh?
A. K, C và M                                                               B. K, H và C
C. K, A và M                                                               D. C, K, A và M
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 34: Thấy cửa hàng bán quần áo may sẵn của Nam ít khách nên Minh đã gợi ý đăng tải lên face book để quảng cáo. Phương giúp Nam chia sẻ bài viết cho nhiều người khác. Anh Khánh cũng buôn bán quần áo trên mạng face book nên đã nói xấu Nam trên face book. Trong trường hợp này, người nào sau đây đã cạnh tranh không lành mạnh?
A. Nam và Minh.                                                         B. Nam, Minh và Phương.
C. Nam và Khánh.                                                       D. Khánh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 35: Thị trường ô tô trong tháng 6 đầu năm 2019 chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ của các hãng ô tô trong nước, kéo theo đó là đà giảm giá có lợi cho người tiêu dùng. Dự kiến sẽ còn nhiều cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các "ông lớn" ô tô, ở nhiều dòng xe. Qua đó em thấy cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự ganh đua về kinh tế
A. trong các ngành sản xuất khác nhau.                     
B. giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng .
C. của các tập đoàn kinh tế lớn.                                 
D. của các đơn vị sản xuất trong nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 36: Tại Việt Nam các công ty sản xuất nước mắm cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Việc cạnh tranh đó sảy ra nhằm đạt mục đích nào sau đây?
A. Giành hợp đồng k.tế, các đơn đặt hàng                 
B. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực SX khác
C. Giành ưu thế về khoa học công nghệ                     
D. Giành nhiều lợi nhuận nhất về mình
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 37: Công ty A sản xuất sữa bột bị Công ty B làm giả sản phẩm gây thiệt hại lớn về doanh thu cho Công ty A. Trên cơ sở pháp luật, Công ty A đã khởi kiện Công ty B về hành vi này. Trong trường hợp này cho thấy, pháp luật có vai trò nào dưới đây đối với công dân?
A. Bảo vệ mọi quyền lợi của công dân.                      B. Bảo vệ uy tín công dân.
C. Bảo vệ danh dự cho công dân.                               D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 38: Có ba nhà sản xuất M, N và Q cùng sản xuất một hàng hóa có chất lượng như nhua nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau: nhà sản xuất M mất 6 giờ, nhà sản xuất N mất 4 giờ, nhà sản xuất Q mất 8 giờ. Trong khi đó, thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra mặt hàng này là 6 giờ. Vậy, nhà sản xuất nào dưới đây sẽ thu được lợi nhuận?
A. Nhà sản xuất M và N.                                             B. Nhà sản xuất M.
C. Nhà sản xuất N.                                                      D. Cả ba nhà sản xuất M, N và Q.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 39: Hành vi nào dưới đây của chủ thể kinh tế Q không được phép làm khi mở cửa hàng tạp hóa kinh doanh tại nơi đã có nhiều cửa hàng bán mặt hàng này?
A. Tìm mối nhập hàng không rõ nguồn gốc có thể bán với giá thấp hơn.    
B. Có những chương trình khuyến mại hấp dẫn thu hút khách hàng.
C. Đảm bảo chất lượng các mặt hàng và phục vụ khách hàng chu đáo.       
D. Đăng bài quảng cáo mặt hàng của cửa hàng mình trên các trang mạng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 40: Chị N và chị C cùng có xưởng sản xuất bánh ngọt trên phố huyện, Xưởng sản xuất của chị N thu được lợi nhuận cao, trong khi xưởng sản xuất của anh C có nguy cơ bị thua lỗ. Theo em anh C nên sử dụng cách nào dưới đây để khắc phục khó khăn trong sản xuất của mình?
A. Chuyển sang sản xuất, kinh doanh mặt hàng khác.          
B. Nói với mọi người rằng sản phẩm của chị N sử dụng chất độc hại.
C. Tìm mọi cách làm mất uy tín về sản phẩm của xưởng chị N.      
D. Tăng hàm lượng chất phụ gia trong bánh ngọt và bán rẻ hơn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 41: Xí nghiệp X và xí nghiệp Y cùng sản xuất một loại hàng hóa trên địa bàn huyện Z. Để giảm chi phí và thu lợi nhuận cao, xí nghiệp X đã xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lí xuống con sông chảy qua huyện. Nếu là người đang làm việc tại xí nghiệp Y, biết việc làm này em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.                       
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình
C. Tập hợp dân địa phương đến xí nghiệp X đòi bồi thường.          
D. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương biết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 42: Tại chợ Đông Ba có nhiều người cùng bán 1 mặt hàng giống nhau là vải áo dài, tất yếu giữa họ phải cạnh tranh với nhau để giành khách hàng và theo đó giành nhiều lợi nhuận hơn người khác. Muốn vậy họ phải tìm cách nâng cao chất lượng hàng hóa, thái độ phục vụ, địa điểm thuận lợi, giá thấp hơn những người bán khác để thu hút khách. Đây là loại hình cạnh tranh
A. giữa người bán với nhau.                                        B. giữa người mua với nhau.
C. trong nước với nước ngoài.                                     D. Giữa các ngành.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 43: Tại một thời điểm trong phiên đấu giá về chiếc võng xếp có thể chứa được 30 người do công ty võng xếp Duy Lợi sản xuất. Đến phiên đấu giá người tham gia mua rất đông nhưng chỉ có một chiếc võng duy nhất. Nên cuối cùng khu du lịch Đầm Sen đã trả giá cao nhất và sở hữu chiếc võng kỷ lục ấy. Đây là loại hình cạnh tranh
A. giữa người bán với nhau.                                        B. giữa người mua với nhau.
C. trong nước với nước ngoài.                                     D. Giữa các ngành.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 44: Việt Nam là một trong những nước tham gia xuất khẩu café trên thị trường thế giới. Và tất yếu chúng ta phải canh tranh với 1 số chủ thể kinh tế khác về xuất khẩu café như Ấn Độ, Trung Quốc, Braxin, ... Đây là loại hình cạnh tranh
A. giữa các chủ thể kinh tế.                                         B. giữa người mua với nhau.
C. trong nước với nước ngoài.                                     D. Giữa các ngành.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 45: Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2019, Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới Air Blade 150cc/125cc. Air Blade được sản xuất trên dây truyền hiện đại nhất hiện nay, sở hữu khối động cơ mạnh mẽ vượt trội, tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key: được đánh giá là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên xe máy hiện nay tại Việt Nam. Thông tin này cho em thấy đặc điểm nào sau đây trong mặt tích cực của cạnh tranh?
A. Kích thích lực lượng sản xuất, khoa hoc - kỷ thuật phát triển      
B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc phát triển kinh tế.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.    
D. Góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây