Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

Công dân 10 Chủ đề 7: Tự hoàn thiện bản thân

Thứ năm - 04/02/2021 01:16
5 tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Vì sao mỗi người cần phải tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Để tự hoàn thiện bản thân mỗi người cần phải, Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân.
GDCD 10
GDCD 10
5 tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Vì sao mỗi người cần phải tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Để tự hoàn thiện bản thân mỗi người cần phải, Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân, Lập kế hoạch tự hoàn thiện bản thân, GDCD 10 bài 16 lý thuyếtÝ nghĩa của việc tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Những câu chuyện về tự hoàn thiện bản thân, Những người nổi tiếng với tinh thần tự hoàn thiện bản thân, Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân, Tự hoàn thiện bản thân như thế nào

Chủ đề 7: Tự hoàn thiện bản thân

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Thế nào là tự nhận thức về bản thân
- Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân
- Không ai giống nhau hoàn toàn, mỗi người đều có bản sắc riêng với những tiềm năng, sở thích thói quen, đểm mạnh điểm yếu riêng. Hơn nữa không ai hoàn thiện, hoàn mĩ và cũng không ai chỉ toàn nhược điểm.
- Để ngày càng tiến bộ cần:
   + Tự tin vào bản thân, quý trọng bản thân, đừng mặc cảm, tự ti với bản thân
   + Cần phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế điểm yếu.

2. Tự hoàn thiện bản thân
- Tự hoàn thiện bản thân là vượt lên khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tư dưỡng rèn luyện.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điều hay điểm tốt của người khác để bản thân ngày càng một tốt hơn, tiến bộ hơn.
- Vì sao tự hoàn thiện bản thân?
   + Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm hạn chế riêng
   + Xã hội ngày càng phát triển, do đó, việc bản thân tự hoàn thiện mình là tất yếu để đáp ứng đòi hỏi của xã hội.
   + Tự hoàn thiện mình là phẩm chất quan trọng của thanh thiếu niên giúp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng ngày càng tiến bộ.

3. Tự hoàn thiện bản thân như thế nào?
a. Yêu cầu chung

- Mỗi người đều có quyền phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để tự hoàn thiện mình theo các giá trị đạo đức.
- Có quyền được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, nhà trường, bạn vè, xã hội để thực hiện mục tiêu tự hoàn thiện bản thân.

b. Học sinh cần làm gì?
- Tự nhận thức đúng bản thân
- Có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện
- Xác định rõ những biện pháp cần thực hiện
- Xác định những thuận lợi, khó khăn, quyết tâm thực hiện
- Biết tìm sự giúp đỡ của những người tin cậy

Chủ đề 7: Tự hoàn thiện bản thân

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của
A. tự hoàn thiện bản thân.                                           B. phê bình và tự phê bình.
C. đức tính kiên trì.                                                      D. đức tính khiêm tốn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
A. Chăm học để có kết quả cao.                                 
B. Học hỏi tất cả mọi người.
C. Tích cực lao động, sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm.    
D. Không ngừng học tập, tu dưỡng để ngày một tiến bộ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
A. Luôn đề cao bản thân.                                             B. Khắc phục khuyết điểm.
C. Tự quyết định mọi việc làm.                                   D. Luôn làm theo ý người khác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4: Điều gì dưới đây quan trọng mà mỗi người cần có để tự hoàn thiện bản thân?
A. Có người giúp đỡ thường xuyên.                           
B. Có điều kiện về kinh tế gia đình.
C. Biết làm việc và nghỉ ngơi đúng kế hoạch đã định.         
D. Biết lập kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu thực hiện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5: Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên, nên mỗi người cần phải
A. tự học tập, lao động.                                               B. rèn luyện đạo đức theo yêu cầu của xã hội.         
C. tự hoàn thiện bản thân.                                           D. rèn luyện thể chất để học tập và lao động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6: Tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân
A. có cuộc sống tốt đẹp.                                              B. ngày một phát triển tốt hơn.
C. ngày một văn minh tiến bộ.                                    D. ngày một khôn lớn hơn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 7: Tự nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, quyết tâm khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh là biểu hiện nào dưới đây của mỗi người
A. sống có mục đích.                                                   B. tự nhận thức bản thân.
C. sống có ý chí.                                                          D. tự hoàn thiện bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 8: Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người cần phải
A. có nhiệt huyết với công việc.                                 
B. có tinh thần trách nhiệm.
C. tích cực lao động hằng ngày để có cuộc sống tốt hơn.     
D. có kế hoạch và quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 9: Bị bạn bè rủ rê, Minh thường hay ăn chơi lêu lổng, dẫn đến sao nhãng việc học hành. Được gia đình bạn bè khuyên nhủ, minh đã quyết tâm phấn đấu rèn luyện và trở thành một học sinh giỏi. Việc làm của Minh là biểu hiện phẩm chất nào dưới đây của học sinh?
A. Tự nguyện, tự giác.                                                 B. Tự phê bình và phê bình.
C. Tự hoàn thiện bản thân.                                          D. Tự thay đổi tính cách.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 10: Hoàng và Thanh trao đổi với nhau về chủ đề tự hoàn thiện bản thân. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây của Hoàng và Thanh ?
A. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm không cần thiết.        
B. Chỉ có người nào yếu kém mới cần phải tự hoàn thiện bản thân.
C. Tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người.
D. Trẻ em không cần phải tự hoàn thiện bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11: Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để
A. sống có đạo đức.                                                     B. tự hoàn thiện bản thân.
C. sống hòa nhập.                                                        D. tự nhận thức đúng về mình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 12: Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ
A. không hoàn thành nhiệm vụ.                                   B. trở nên lạc hậu.
C. làm việc kém hiệu quả.                                           D. bị mọi người xa lánh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13: Ai cũng cần tự hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được
A. những đòi hỏi của xã hội.                                       B. niềm tin của mọi người.
C. những nhu cầu của cuộc sống.                                D. những mong muốn của bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 14: Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người cần phải làm gì?
A. Không cần làm gì cả.                                              B. Trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác.
C. Để mặc cho công việc sẽ hoàn thiện mình.            D. Quyết tâm thực hiện kế hoạch rèn luyện mình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 15: câu nào dưới đây nói về tự hoàn thiện bản thân?
A. Học một hiểu mười.                                                B. Có chí thì nên.
C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.                                        D. Năng nhặt chặt bị.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 16: Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng, mà cần phải qua
A. rèn luyện.                                                                B. học tập.
C. thực hành.                                                               D. lao động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17: Điểm quan trọng nhất để tự hoàn thiện bản thân là cần xác định được
A. khả năng của bản thân.                                           B. vẻ đẹp tâm hồn của bản thân.
C. điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.                       D. sức mạnh của bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18: Để tự hoàn thiện bản thân, chúng ta cần xác định rõ
A. biện pháp thực hiện.                                                B. quy tắc thực hiện.
C. quy trình thực hiện.                                                 D. cách thức thực hiện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19: Biểu hiện nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân?
A. Tự cao, tự đại.              B. Tự tin vào bản thân.      C. Rèn luyện sức khỏe.     D. Ham hỏi hỏi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 20: câu nào dưới đây không nói về tự hoàn thiện bản thân?
A. Học đi đôi với hành.                                               B. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
C. Học thầy không tày học bạn.                                  D. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 21: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của việc tự nhận thức bản thân?
A. Hiểu rõ bản thân.          B. Biết mọi điều.               C. Tiến tới thành công.     D. Tự tin hơn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 22: Biểu hiện nào dưới đây là tự hoàn thiện bản thân?
A. Học hút thuốc lá.                                                     B. Học nấu ăn.
C. Tham gia đua xe.                                                    D. Không làm bài tập về nhà.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23: Việc làm nào dưới đây là tự hoàn thiện bản thân?
A. Mở rộng sản xuất, kinh doanh.                               B. Khắc phục tật nói ngọng.
C. Chăm chỉ học tiếng Anh.                                        D. Luyện viết chữ đẹp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 24: Ý kiến nào dưới đây không nói về việc tự nhận thức bản thân?
A. Hiểu đúng bản thân mới có lựa chọn chính xác.    B. Tự đánh giá quá cao sẽ mắc sai lầm.
C. Tự nhận thức bản thân là điều không dễ.                D. Bản thân không cần phải tự đánh giá.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 25: câu nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức bản thân được hoàn thiện?
A. Chớ thấy song cả mà ngã tay chèo.                        B. Tức nước vỡ bờ.
C. Ăn cây táo, rào cây sung.                                        D. Nhìn mặt bắt hình dong.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 26: Tự hoàn thiện bản thân cần phải rèn luyện như thế nào?
A. Có kế hoạch riêng cho bản thân.                             B. Luôn cần sự giúp đỡ của người khác.
C. Đối chiếu việc làm của mình với nguời khác.        D. Vượt qua những khó khăn, kiên trì.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 27: Biểu hiện nào của tự nhận thức sau là đúng?
A. Em được bạn bè quý mến.                                      B. Đức tính của em là giữ đúng lời hứa.
C. Em hài lòng về kết quả học tập của mình.              D. Em còn thiếu kiên trì trong học tập và rèn luyện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 28: Theo em, ý kiến nào đúng?
A. Tự hoàn thiện bản thân là công việc riêng của cá nhân.   
B. Tự hoàn thiện bản thân cần có sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường, xã hội.
C. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm của cá nhân cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.   
D. Tự hoàn thiện bản thân là không cần phải tự đánh giá hành vi, việc làm của mình với mọi người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 29: Những yếu tố nào nói lên việc tự nhận thức bản thân?
A. Bản chất riêng của mình.                                        B. Tiềm năng riêng của mình.
C. Mặt tốt của bản thân.                                              D. Sở thích thói quen của bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 30: Em cho biết ý kiến đúng?
A. Tự đánh giá cao hoặc quá thấp thì dễ sai lầm, thất bại.    
B. Có hiểu đúng về mình mới có quyết định đúng, lựa chọn đúng.
C. Tự nhận thức bản thân là điều không dễ dàng, cần phải kiên trì rèn luyện.         
D. Thiếu kiên trì để vượt qua những khó khăn thì sẽ không thành công.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 31: Tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên ở xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân
A. có cuộc sống tốt đẹp.                                              B. ngày một văn minh tiến bộ
C. ngày một khôn lớn hơn                                           D. ngày một phát triển tốt hơn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 32: Tự khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn là biểu hiện biểu hiện
A. Tự phê bình về bản thân.                                        B. tự hoàn thiện bản thân.
C. tự nhận thức về bản thân.                                        D. tự nhận xét về bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 33: Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ dần dần,
A. trở nên lạc hậu.                                                       B. bị mọi người xa lánh,
C. làm việc kém hiệu quả.                                           D. không hoàn thành nhiệm vụ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 34: Việc đánh giá thấp bản thân mình sẽ làm cho nhiều người trở nên
A. tự cao, tự đại.                                                          B. tự ti và mặc cảm.
C. e thẹn, nhút nhát.                                                     D. khiêm tốn, nhường nhịn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 35: Nội dung nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân?
A. Rèn luyện, vượt lên khó khăn, trở ngại.                 B. Khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.
C. Không ngừng học tập tu dưỡng,                             D. Lười biếng, thiếu ý thức trong học tập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 36: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
A. Khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.                         B. Tích cực tham gia tệ nạn xã hội.
C. Lười biếng, thiếu ý thức trong học tập.                  D. Thiếu kiên trì, nhẫn nại trong rèn luyện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 37: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
A. Tự cao, tự đại.                                                         B. Ham học hỏi.
C. Rèn luyện sức khỏe.                                                D. Biết sửa chữa khuyết điểm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 38: Khẳng định nào dưới đây là đúng về tự hoàn thiện bản thân?
A. Tự hoàn thiện bản thân là công việc riêng của tập thể.    
B. Tự hoàn thiện bản thân là công việc riêng của các nhân.
C. Tự hoàn thiện bản thân là luôn đề cao giá trị bản thân.    
D. Tự hoàn thiện bản thân cần có sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường và xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 39: Câu tục ngữ nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức, tự hoàn thiện của bản thân?
A. Tức nước vỡ bờ.                                                      B. Ăn cây táo, rào cây sung.
C. Nhìn mặt bắt hình dong.                                         D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 40: Quan điểm nào dưới đây không đúng khi nói về tự nhận thức bản thân
A. Mỗi người có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. B. Mỗi người không ai giống nhau hoàn toàn.
C. Mỗi người đều có mặt tốt và tự hào giống nhau.    D. Mỗi người có hạn chế, yếu kém riêng của mình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 41: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Trẻ em không cần phải tự hoàn thiện bản thân.     
B. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm không cần thiết.
C. Chỉ có người nào yếu kém mới cần phải tự hoàn thiện bản thân.
D. Tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 42: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về tự hoàn thiện bản thân?
A. Biết lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện.                   B. Việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
C. Biết tìm kiếm sự giúp đỡ của người tin cậy.          D. Việc riêng của mỗi cá nhân nên không can thiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 43: Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Tự hoàn thiện bản thân phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức.    
B. Tự hoàn thiện bản thân là việc cần thiết nhưng không dễ dàng.
C. Tự hoàn thiện bản thân không làm mất đi bản sắc riêng của mình.         
D. Chỉ có những người có vấn đề về đạo đức mới cần tự hoàn thiện bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 44: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Người không chịu hoàn thiện bản thân sẽ bị tụt hậu so với xã hội.         
B. Đã là danh nhân không cần phải tự hoàn thiện bản thân.
C. Người đã yếu kém thì dù cố gắng đến mấy cũng không được thừa nhận.           
D. Chỉ có những người có vấn đề về đạo đức mới cần tự hoàn thiện bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 45: Nội dung nào dưới đây không nói về việc tự nhận thức?
A. Em thích học môn Văn nhất.                                  B. Bố mẹ là người em yêu quý nhất.
C. Em còn thiếu kiên trì trong học tập.                       D. Không cần phải tự đánh giá về bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 46: Nội dung nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân?
A. Luôn tự lập.                                                             B. Luôn làm theo người khác.
C. Biết học hỏi người khác.                                         D. Biết nhận thức về bản thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 47: Để hoàn thiện bản thân, một chúng ta cần xác định cho mình
A. mục đích sống rõ ràng.                                           B. công việc cụ thể.
C. chỗ dựa cần thiết.                                                    D. phương tiện hiệu quả.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 48: Đề thi hoàn thiện bản, mỗi người cần phải
A. không cần làm gì cả.                                               B. trông cậy vào sự sự giúp đỡ của người khác.
C. để mặc cho công việc sẽ hoàn thiện mình.             D. quyết tâm hiện kế hoạch rèn luyện mình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 49: Câu thành ngữ: “Ngọc càng mài càng sáng/ Vàng càng luyện càng trong” về vấn đề nào dưới đây?
A. Không cần học hỏi                                                  B. Tự hoàn thiện bản thân
C. Tự đánh giá về bản thân.                                        D. Tự nhận thức về bản thân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 50: Ngay từ nhỏ bạn B có tật nói lắp. Nhưng hàng ngày B chịu khó tập luyện để trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng. Sự rèn luyện của B là
A. quá trình mặc cảm bản thân.                                   B. quá trình tự phê bình và phê bình
C. quá trình tự hoàn thiện bản thân.                            D. trình thay đổi tính cách.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 51: Do bạn bè lôi kéo nên C đã sao nhãng việc học tập dẫn đến kết quả học tập ngày càng sa sút. Được gia đình bạn bè khuyên nhủ, C đã quyết tâm phấn đấu rèn luyện và trở thành một học sinh giỏi. Việc làm của C là biểu hiện nào dưới đây của học sinh?
A. Tự nguyện, tự giác.                                                 B. Tự phê bình và phê bình.
C. Tự hoàn thiện bản thân.                                          D. Tự thay đổi tính cách.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây