Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Công dân 10 Chủ đề 6: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Thứ ba - 02/02/2021 10:33
giáo án bài 15: công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại, Vấn đề cấp thiết của nhân loại là, vì sao các dịch bệnh hiểm nghèo là vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?, GDCD 10 Bài 16, GDCD 10 Bài 15 lý thuyết, Tự hoàn thiện bản thân.
GDCD 10
GDCD 10
giáo án bài 15: công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại, Vấn đề cấp thiết của nhân loại là, vì sao các dịch bệnh hiểm nghèo là vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?, GDCD 10 Bài 16, GDCD 10 Bài 15 lý thuyết, Tự hoàn thiện bản thân, Giải GDCD 10, Hậu quả của dịch bệnh hiểm nghèo công dân 10vì sao các dịch bệnh hiểm nghèo là vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?, giáo án bài 15: công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại, GDCD 10 Bài 15 lý thuyết, GDCD 10 Bài 16, Tự hoàn thiện bản thân, Nguyên nhân bùng nổ dân số, GDCD 10 trang 115

Chủ đề 6: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bao vệ môi trường.
a. Ô nhiễm môi trường

- Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi tường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.
- Thực trạng môi trường hiện nay:
   + Tài nguyên đất, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề.
   + Tài nguyên rừng, biển, khoáng sản bị khai thác ngày càng cạn kiệt.
   + Thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường, hạn hán, lũ lụt, mưa axit, tầng ôzôn vị chọc thủng, trái đất có xu hướng nóng lên.
⇒ Mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người.

b. Trách nhiệm của công dân trong bảo vệ môi trường
Trách nhiệm học sinh:
- Giữ gìn trật tự vệ sinh lớp học, nơi ở, công cộng
- Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên: Bảo vệ nguồn nước, các giống loại động thực vật…
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trồng cây dọn vệ sinh.
- Phê phán các hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế bùng nổ dân số.
a. Bùng nổ dân số

- Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội.
- Hậu quả bùng nổ dân số:
   + Mất cân bằng tự nhiên và xã hội
   + Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường
   + Kinh tế nghèo nàn
   + Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao
   + Tệ nạn xã hội gia tăng.

b. Trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ về dân số.
- Nghiêm chỉnh thực hiện tuyên truyền và vận động mọi người thực hiện luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của nhà nước.
- Không kết hôn sớm, không sinh con ở tuổi vị thành niên, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con
- Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện

3. Những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân trong việc đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo.
a. Những dịch bệnh hiểm nghèo

- Các loại dịch bệnh: Lao, tim, phổi, dịch tả, sốt rét, dịch, cúm gia cầm…đặc biệt là HIV/AIDS.
- Nguyên nhân:
   + Do môi trường sống ô nhiễm
   + Người dân và nhà nước ít quan tâm và đề phòng dịch bệnh
   + Trình độ khoa học y tế chưa phát triển   + Khả năng ngăn ngừa dịch bệnh kém.

b. Trách nhiệm công dân
- Rèn luyện sức khỏe
- Tránh xa các tệ nạn xã hội
- Tuyên truyền các biện pháp
- Phòng tránh dịch bệnh.

Chủ đề 6: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Môi trường.                                                             B. Ô nhiễm môi trường.
C. Bảo vệ môi trường.                                                 D. Cải tạo môi trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
A. Ô nhiễm môi trường.                                              B. Bùng nổ dân số.
C. Những dịch bệnh hiểm nghèo.                                D. An ninh lương thực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3: Trong quá trình hoạt động của mình, con người đang ngày càng vi phạm nghiêm trọng các yếu tố cân bằng của
A. tự nhiên.                                                                  B. xã hội.
C. kinh tế.                                                                    D. đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4: Hội nghị Thượng đỉnh về bảo vệ môi trường ở Ri-ô đê Gia-nê-rô (Bra-xin) diễn ra vào thời gian nào?
A. Tháng 5/1992.                                                         B. Tháng 6/1992.
C. Tháng 5/1995.                                                         D. Tháng 6/1996.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5: Nước ta ban hành Luật Bảo vệ môi trường mới nhất vào năm nào?
A. 1992.                                                                       B. 2005.
C. 2008.                                                                       D. 2014.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 6: Ngày môi trường thế giới là ngày nào?
A. 26/12.                                                                      B. 05/06.
C. 01/12.                                                                      D. 26/06.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 7: Sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn được gọi là
A. sự bùng nổ dân số.                                                  B. gia tăng dân số.
C. bùng phát dân số.                                                    D. tăng trưởng dân số.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8: Hiện nay trên thế giới, dân số tập trung đông nhất ở khu vực nào?
A. Châu Âu.                                                                 B. Châu Phi.
C. Châu Á.                                                                   D. Châu Mỹ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9: Ngày dân số thế giới là ngày nào?
A. 11/7.                                                                        B. 13/10.
C. 05/06.                                                                      D. 01/12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10: Các dịch bệnh hiểm nghèo có tác động tiêu cực như thế nào đến xã hội?
A. Uy hiếp đến sự sống của nhân loại.                       
B. Ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của động, thực vật.
C. Gây khó khăn cho hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học.
D. Ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển văn hóa, giáo dục.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 11: Ngăn chặn, đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo là nhiệm vụ của ai?
A. Các nước phát triển.                                                B. Cộng đồng quốc tế.
C. Các quốc gia đang phát triển.                                 D. Các quốc gia kém phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 12: Ngày thế giới phòng, chống AIDS là ngày nào sau đây?
A. 01/09.                                                                      B. 01/10.
C. 01/11.                                                                      D. 01/12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 13: AIDS là chữ viết tắt của
A. căn bệnh suy giảm miễn dịch.                               
B. tên của một loại virut.
C. giai đoạn cuối của người nhiễm HIV.                   
D. hội chứng suy giảm miễn dịch do virut HIV gây ra.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 14: Yếu tố di truyền có thể dẫn đến bệnh nào sau đây?
A. Ung thư.                                                                  B. AIDS.
C. Lao.                                                                         D. Cúm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của
A. xã hội.                                                                     B. Chính Phủ các nước.
C. Liên hợp quốc.                                                        D. tất cả các quốc gia, dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 16: Giải quyết các vấn đề cấp thiết của nhân loại là trách nhiệm của ai?
A. Liên hợp quốc.                                                        B. Chính phủ các nước.
C. Các nước giàu có nền công nghiệp phát triển.        D. Tất cả các quốc gia trên thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 17: Hành động nào dưới đây là tham gia bảo vệ môi trường?
A. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải.                               B. Chôn lấp thuốc trừ sâu không dùng hết.
C. Phân loại chất thải, tái chế chất thải hữu cơ.          D. Đánh bắt thủy hải sản bằng kích điện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18: Quan điểm nào của Đảng ta góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của nhân loại?
A. Chống tội phạm quốc tế.                                         B. Chống tham nhũng, lãng phí.
C. Ngăn chặn nạn buôn người.                                    D. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 19: Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản gây nên sự hủy hoại thiên nhiên, môi trường?
A. Ý thức người dân.                                                   B. Chặt phá rừng.
C. Xả rác bừa bãi.                                                        D. Khai thác khoáng sản bừa bãi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 20: Bùng nổ dân số có tác động như thế nào đến mọi mặt của đời sống xã hội?
A. Tích cực.                                                                 B. Tiêu cực.
C. Thúc đẩy.                                                                D. Phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là tác động của bùng nổ dân số đến đời sống xã hội?
A. Gây ra nạn đói.                                                        B. Ô nhiễm môi trường.
C. Thất nghiệp, thất học.                                             D. Hạn chế quan hệ đối ngoại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 22: Bùng nổ dân số trở thành vấn đề cấp thiết của nhân loại vì nó
A. gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống.         
B. tác động tích cực đến sự phát triển của xã hội.
C. thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.                     
D. hạn chế sự phát triển kinh tế xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 23: Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình?
A. Pháp lệnh dân số.                                                    B. Chính sách dân số.
C. Chủ trương dân số.                                                  D. Nội quy của Ủy ban dân số.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 24: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến tình trạng đói nghèo, lạc hậu ở một số quốc gia?
A. Dân số đông.                                                           B. Khí hậu khắc nghiệt.
C. Khoa học kĩ thuật lạc hậu.                                      D. Phong tục cổ hủ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 25: Anh T thường xuyên đánh bắt thủy hải sản bằng chất nổ và kích điện. Hành vi của anh T đã vi phạm
A. kế hoạch Bảo vệ môi trường.                                 
B. nguyên tắc trong Luật Bảo vệ môi trường.
C. những hoạt động Bảo vệ môi trường.                    
D. hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo vệ môi trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 26: Trong chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, các bạn sinh viên đã đến các miền quê để phát quang bụi rậm, diệt cung quăng, bọ gậy. Việc làm trên nhằm góp phần phòng bệnh nào sau đây?
A. Cúm.                                                                       B. Sốt xuất huyết.
C. Viêm gan.                                                                D. Tim mạch.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 27: Cơ sở thu mua bình ắc quy cũ của gia đình ông H thường xuyên đổ axit ra cống rãnh làm ô nhiễm nguồn nước của thôn. Nếu là hàng xóm của ông H em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Làm ngơ coi như không biết gì.                             
B. Viết bài gửi đăng báo về hành vi của ông H.
C. Đổ chất thải sang khu đất nhà ông H để trả thù.    
D. Báo với chính quyền địa phương về hành vi của ông H.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 28: Sau khi lớp 10A tổ chức liên hoan mừng sinh nhật bạn H, các bạn trong lớp chuẩn bị ra về hết mà không ở lại dọn dẹp. Nếu là một thành viên của lớp em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Bỏ về cùng các bạn.                                               
B. Ở lại nhặt hết giấy rác rồi về.
C. Nhắc nhở các bạn ở lại cùng dọn dẹp rồi về.         
D. Goi điện cho cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 29: Chị H có con nhỏ 5 tháng tuổi đã đến ngày tiêm chủng vacxin 5 trong 1. Vì sợ con tiêm xong bị sốt và quấy khóc nên chị H có ý định không cho con đi tiêm phòng. Nếu là người nhà của chị H em sẽ khuyên chị như thế nào?
A. Không nên đưa cháu đi tiêm vì hại sức khỏe.        
B. Không nên đưa cháu đi tiêm vì không có tác dụng phòng bệnh.
C. Nên đưa cháu đi tiêm để phòng bệnh vì sốt là biểu hiện thông thường của việc đáp ứng thuốc.
D. Nên đưa cháu đi tiêm vì hàng xóm cũng làm như vậy.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 30: Chị Lan đã có 2 con nhưng vẫn muốn sinh thêm dù điều kiện kinh tế còn khó khăn. Nếu là em của chị Lan em sẽ làm gì?
A. Không can thiệp vì đây là chuyện riêng của chị.   
B. Khuyên chị nên dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt.
C. Ủng hộ chị vì nhiều con càng đông vui.                
D. Khuyên chị nên hỏi ý kiến gia đình chồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 31: Ngày dân số Việt Nam là ngày nào dưới đây?
A. 26/11.                                                                      B. 25/11.
C. 25/12.                                                                      D. 26/12
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 32: Ngày dân số thế giới là ngày nào dưới đây?
A. 11/6.                                                                        B. 11/7.
C. 12. 6                                                                        D. 12. 7
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 33: Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS là ngày nào dưới đây?
A. 11/6.                                                                        B. 19/12.
C. 11/7.                                                                        D. 01/12.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 34: Bệnh AIDS được phát hiện vào thời gian nào của thế kỉ XIX?
A. Những năm 60.                                                       B. Những năm 90.
C. Những năm 80.                                                       D. Những năm 70
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 35: Tham gia phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo không những là nghĩa lương tâm, trách nhiệm đạo đức của
A. tất cả mọi người.                                                     B. học sinh, sinh viên.
C. mọi quốc gia.                                                          D. nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 36: Theo Luật Hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình ở nước ta là
A. Thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 con .           
B. Thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 2 con trở lên.
C. Thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 3 con.         
D. Thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 37: Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường?.
A. Mua bán động vật qua                                           
B. Thả động vật hoang dã vào rừng.
C. Dùng chất nổ, điện để đánh bắt thủy, hải sản.       
D. Dùng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn cho phép.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 38: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Vứt vỏ chai thuốc thực vật xuống ao                      B. Sử dụng nước ô nhiễm là tốt cho sức khỏe.
C. Gây ô nhiễm nguồn nước là bảo vệ môi trường.    D. Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 39: Yếu tố nào dưới đây không đe dọa tự do, hạnh phúc của con người?
A. Đói nghèo.                                                              B. Hòa bình.
C. Ô nhiễm môi trường.                                              D. Nguy cơ khủng bố.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 40: Để bảo vệ môi trường những hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm?
A. Phục hồi môi trường.                                              B. Bảo tồn tài nguyện thiên nhiên.
C. Chôn lấp chất độc chất phóng xạ                            D. Bồi thường thiệt hại theo quy định.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 41: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của
A. mọi công dân Việt Nam.                                         B. thanh niên Việt Nam. .
C. người đủ 18 tuổi trở lên.                                         D. Các dân tộc,các quốc gia trên thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 42: Là thanh niên, học sinh em cần có thái độ phê phán hành vi nào dưới đây? .
A. Xả rác bừa bãi.                                                        B. Trồng cây xanh.
C. Không vứt rác bừa bãi. . .                                       D. Giữ vệ sinh nơi công cộng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 43: Gia đình anh A và chị B đã sinh hai đứa con gái. Để nối dõi tông đường, nên vợ chồng anh A sinh thêm đứa con trai. Vậy anh A đã vi phạm chính sách nào dưới đây?
A. Chính sách giải quyết việc làm.                              B. Chính sách xoá đói giảm nghèo.
C. Chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.             D. Chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 44: Nhà máy X không xử lý rác thải mà chôn lấp rác thải gần khu dân cư. Hành động này đã vi phạm chính sách
A. bảo tồn thiên nhiên.                                                B. khoa học và công nghệ.
C. bảo vệ và phát triển tài nguyên.                              D. tài nguyên và bảo vệ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 45: Do bất cẩn nên trong lúc cùng bố mẹ đốt nương làm rẫy, bạn F đã để lửa cháy lan thiêu rụi 2ha rừng dù đã cố gắng dập lửa. Vậy theo em vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Bạn F                                                                       B. Bố bạn F
C. Mẹ bạn F.                                                                D. Bố mẹ F và F.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 46: Thấy bạn B và G thường xuyên đổ rác thải không đúng nơi quy định nên H báo với nhà trường. Bực tức, B đã nhờ T đánh H. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?
A. Bạn B, H.                                                                B. Bạn B, G.
C. Bạn B, G, H.                                                           D. Bạn B, G, T và H.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 47: Sau mỗi buổi học, bạn A lại vào rừng khai thác trái phép gỗ để bán lấy tiền để giúp đỡ gia đình. H đã giới thiệu cho A bán số gỗ khai thác trái phép cho B với giá cao hơn. Trong trường hợp này, những ai đã vị phạm chính sách về bảo vệ môi trường?
A. Mình A.                                                                   B. Bạn A và H.
C. Bạn A, H và B.                                                        D. Bạn B và H.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 48: Ở gia đình nơi K sinh sống, một số người thường vứt xác động vật chết xuống hồ, ao hoặc vứt ra đường. Nếu là K, em sẽ chọn cách cư xử như thế nào?
A. Ủng hộ việc làm đó.                                                B. Khuyên ngăn kịp thời.
C. Mắng cho họ một trận.                                            D. Lờ đi coi như mình không biết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 49: Sau buổi dã ngoại tại khu rừng N, nhóm bạn gồm A, B, C, D trước khi ra về không dập tắt lửa đã đốt dẫn đến cháy rừng, gây thiệt hại 3ha Cũng có mặt tại buổi dã ngoại đó, nhưng T bị ốm nặng nên R đã đưa T về trước. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?
A. Bạn A, B và C.                                                        B. Bạn A, B, C và D.
C. Bạn A, B, C, D và T.                                              D. Bạn A, B, C, D và R
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 50: Sau buổi lao động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, L và K không đổ rác vào nơi quy định, mà đã đổ ngay sau một góc khuất ở đầu dãy nhà trường học. Nếu là bạn của L và K, em sẽ lựa chọn cách xử lí nào dưới đây?
A. Lờ đi coi như không biết.                                       B. Mắng cho hai bạn một trận.
C. Nói xấu hai bạn trên facebook.                               D. Nói với hai bạn nên đổ rác đúng nơi quy định.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 51: T coi việc đến trường như cuộc dạo chơi, thường xuyên vắng học tham gia các tệ nạn xã hội, ăn chơi lêu lổng, rồi bị nhiễm HIV. Đến khi gia đình T biết được thì đã muộn. Hành vi của T không thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?
A. Phòng, tránh bệnh tật cho bản thân.                        B. Phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo.
C. Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.                                D. Phòng,chống bệnh cho gia đình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây