Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 10 Chủ đề 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Thứ ba - 02/02/2021 10:33
Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng, GDCD 10 bài 4 violet, Giáo an GDCD 10 bài 5, GDCD 10 bài 4 Trắc nghiệm, Giải bài tập Giáo dục Công dân 10 Bài 4 trang 28, lấy ví dụ chứng minh mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển.
GDCD 10
GDCD 10
Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng, GDCD 10 bài 4 violet, Giáo an GDCD 10 bài 5, GDCD 10 bài 4 Trắc nghiệm, Giải bài tập Giáo dục Công dân 10 Bài 4 trang 28, lấy ví dụ chứng minh mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển,, GDCD 10 bài 4 Lý thuyết, Giáo an GDCD 10 bài 4khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng trong thế giới, chứng minh phát triển là khuynh hướng chứng của sự vật, hiện tượng, Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật, hiện tượng là quá trình, Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là Trắc nghiệm, Sơ đồ tư duy Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng, Câu nào dưới đây nói về Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng, Chứng minh phát triển là Khuynh hướng chứng của sự vật, hiện tượng

Chủ đề 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Thế nào là mâu thuẫn
a. Mặt đối lập của mâu thuẫn

- Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó 2 mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau
- Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm…mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. Ví dụ: Cực âm và cực dương, nóng và lạnh…
Trong mỗi sinh vật đều có mặt đồng hóa và dị hóa
+ Đồng hóa: quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp
+ Dị hóa: tập hợp các chuỗi phản ứng chuyển hóa phân hủy các phân tử thành các đơn vị nhỏ hơn được hoặc bị oxy hóa để giải phóng năng lượng, hoặc được sử dụng trong các phản ứng đồng hóa khác.
⇒ Ta thấy đồng hóa và dị hóa chúng có mối quan hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề cho nhau tồn tại, nếu thiếu 1 trong 2 mặt thì sinh vật không tồn tại. Trong Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập là 2 mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.
Trong mâu thuẫn, sự thống nhất của các mặt đối lập không tách rời sự đấu tranh giữa chúng. Vì các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập: Hai mặt đối lập luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, triết học gọi là: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Khái niệm “đấu tranh” trong quy luật mâu thuẫn có ý nghĩa khái quát, tùy thuộc vào hình thức tồn tại cụ thể của các dạng vật chất mà chúng có những biểu hiện khác nhau (tác động, bài trừ, gạt bỏ).

2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
a. Giải quyết mâu thuẫn

- Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó 2 mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau.
- Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm…mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.
- Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc.

b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh:
Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn.

c. Liên hệ thực tế
⇒ Để giải quyết mâu thuẫn phải có phương pháp đúng phải phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể.
+ Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng mặt đối lập. Phân tích mối quan hệ giữa các mặt của mâu thuẫn.
+ Phải phân biệt đúng, sai, tiến bộ, lạc hậu.
+ Nâng cao nhận thức xã hội, phát triển nhân cách.
+ Biết đấu tranh và tự phê, tránh tư tưởng “Dĩ hòa vi quý”.

-Ví dụ: Bài thơ “Bánh trôi nước”.
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son”

Tác giả đã mượn chiếc tránh trôi nước để thể hiện vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn của người con gái thân phận nhỏ bé, bị chìm nổi, phụ thuộc mà vẫn giữ gìn trọn vẹn phẩm giá của mình.
Toàn bài thơ là một hình ảnh nhân hoá tượng trưng. Nhờ tài quan sát, nhờ khả năng liên tưởng kì lạ, Hồ Xuân Hương đã phát hiện được những nét tương đồng giữa chiếc bánh trôi nước tầm thường và hình ảnh cũng như cuộc đời người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Cả hai đều có vẻ bề ngoài đẹp (trắng, tròn) có tâm hồn cao quý (tấm lòng son), cuộc sống chìm, nổi lênh đênh (trong nồi nước sôi luộc bánh cũng như trong cuộc đời), không làm chủ được số phận của mình.

Chủ đề 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập
A. Vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau.                    B. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.       D. Vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có
A. Hai mặt đối lập                                                        B. Ba mặt đối lập
C. Bốn mặt đối lập                                                       D. Nhiều mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3. Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là
A. Mâu thuẫn                                                               B. Xung đột
C. Phát triển                                                                 D. Vận động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng
A. Khác nhau                                                               B. Trái ngược nhau
C. Xung đột nhau                                                        D. Ngược chiều nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5. Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải
A. Liên tục đấu tranh với nhau                                   
B. Thống nhất biện chứng với nhau
C. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau
D. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, Triết học gọi đó là
A. Sự khác nhau giữa các mặt đối lập                         B. Sự phân biệt giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập                           D. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Hai mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi đó là
A. Sự đấu trah giữa các mặt đối lập.                           B. Sự tồn tại giữa các mặt đối lập
C. Sự phủ định giữa các mặt đối lập                           D. Sự phát triển giữa các mặt đối lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng
A. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập                       B. Sự phủ định giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập                           D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập được hiểu là, hai mặt đối lập
A. Cùng bổ sung cho nhau phát triển                         
B. Thống nhất biện chứng với nhau
C. Liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để cho nhau tồn tại
D. Gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 10. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là
A. Một tập hợp                                                            B. Một thể thống nhất
C. Một chỉnh thể                                                          D. Một cấu trúc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?
A. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn 
B. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
C. các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với nhau.     
D. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có hai mặt đối lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Giai cấp nông dân đấu tranh chống lại địa chủ trong xã hội phong kiến 
B. Nam và Lan hiểu lầm nhau dẫn đến to tiếng
C. Mĩ thực hiện chính sách cấm vận I-ran                 
D. Hai gia đình hàng xóm tranh chấp đất đai
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13. Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là
A. Sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ.
B. Sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới.
C. Sự vật, hiện tượng bị biến đổi theo chiều hướng tích cực
D. Sự vật, hiện tượng bị tiêu vong.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Điều kiện để hình thành một mẫu thuẫn theo quan điểm Triết học là
A. Có hai mặt đối lập ràng buộc, tác động lẫn nhau.
B. Có hai mặt đối lập liên hệ chặt chẽ với nhau
C. Có những mặt đối lập xung đột với nhau.             
D. Có nhiều mặt đối lập trong một sự vật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập có biểu hiện là, các mặt đối lập luôn luôn
A. Xung đột với nhau                                                  B. Có xu hướng ngược chiều nhau
C. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau                                D. Mâu thuẫn với nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học
A. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất
B. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
C. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng   
D. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?
A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một mâu thuẫn
B. Hai mặt đối lập cùng gạt bỏ nhau.
C. Hai mặt đối lập làm tiền đề tồn tại cho nhau         
D. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 18. Ý kiến nào dưới đây về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là đúng?
A. Đấu tranh và thống nhất đều là tương đối.            
B. Đấu tranh và thống nhất đều là tuyệt đối.
C. Đấu tranh là tuyệt đối, thống nhất là tương đối.
D. Đấu tranh là tương đối, thống nhất là tuyệt đối.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 19. Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Bảng đen và phấn trắng                                          B. Thước dài và thước ngắn
C. Mặt thiện và ác trong con người.                            D. Cây cao và cây thấp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 20. Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là
A. Quy luật tồn tại của sinh vật                                   B. Sự đồng nhất giữa các mặt đối lập
C. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập                         D. Sự liên hệ giữa các mặt đối lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 21. Biểu hiện nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?
A. Sự biến đổi về lượng và chất                                  B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
C. Sự phủ định biện chứng.                                         D. Sự chuyển hóa của các sự vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 22. “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?
A. Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định.      
B. Quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định của phủ định, quy luật biến đổi.
C. Quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định, quy luật tiến hóa.          
D. Quy luật lượng – chất, quy luật vận động, quy luật phủ định của phủ định.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 23. Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?
A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay.          B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ
C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.                         D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 24. Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?
A. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”.                   B. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”
C. Tiến hành phê bình và tự phê bình.                        D. Điều hòa mẫu thuẫn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 25. Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thong. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?
A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.                     
B. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh.
C. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.      
D. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 26: Trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất của các mặt đối lập không tách rời sự
A. đấu tranh.                                                                B. đối kháng.
C. xung đột.                                                                 D. tác động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 27: Trong mỗi mâu thuẫn hai mặt đối lập luôn
A. làm tiền đề tồn tại cho nhau.                                   B. là cơ sở phát triển của nhau.
C. là điều kiện tồn tại cho nhau.                                  D. là động lực thúc đẩy nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 28: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là quá trình
A. tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau.                                B. thúc đẩy, bài trừ, gạt bỏ nhau.
C. tác động, thúc đẩy, xóa bỏ nhau.                            D. đối kháng, bài trừ, gạt bỏ nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 29: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật hiện tượng là sự
A. đấu tranh giữa các mặt đối lập.                               B. thống nhất giữa các mặt đối lập.
C. đối kháng giữa các mặt đối lập.                              D. liên hệ giữa các mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 30: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường nào dưới đây?
A. Đấu tranh giữa các mặt đối lập.                              B. Thống nhất giữa các mặt đối lập.
C. Điều hòa các mặt đối lập.                                       D. Tổng hòa các mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 31: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là
A. nguồn gốc của sự phát triển.                                   B. cách thức của sự phát triển.
C. nội dung của sự phát triển.                                      D. xu hướng của sự phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 32: Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Đó là mối quan hệ nào sau đây?
A. Đấu tranh.                                                               B. Thống nhất.
C. Ràng buộc.                                                              D. Tác động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 33: Mâu thuẫn nào dưới đây đúng quan điểm của Triết học?
A. Di truyền – Biến dị.                                                B. Bên phải – Bên trái.
C. Trên – Dưới.                                                           D. Trẻ - Già.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 34: Mâu thuẫn nào dưới đây không đúng quan điểm của Triết học?
A. Đen – Trắng.                                                           B. Di truyền – Biến dị.
C. Sản xuất – Tiêu dùng.                                             D. Điện tích âm – Điện tích dương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 35: Khi nào các mặt đối lập được coi là thống nhất với nhau?
A. Làm tiền đề tồn tại cho nhau.                                 B. Là cơ sở phát triển của nhau.
C. Là điều kiện tồn tại cho nhau.                                 D. Là động lực thúc đẩy nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 36: Khi nào các mặt đối lập được coi là đấu tranh với nhau?
A. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau.                               B. Thúc đẩy, bài trừ, gạt bỏ nhau.
C. Tác động, thúc đẩy, xóa bỏ nhau.                           D. Đối kháng, bài trừ, gạt bỏ nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 37: Cách hiểu nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập?
A. Làm tiền đề tồn tại cho nhau.                                 B. Cùng tồn tại trong một chỉnh thể.
C. Không có mặt này thì không có mặt kia.                D. Hợp lại thành một khối thống nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 38: Những mặt đối lập có quan hệ như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn?
A. Thống nhất và đấu tranh với nhau.                         B. Gắn bó chặt chẽ với nhau.
C. Có sự tác động qua lại với nhau.                            D. Có mối quan hệ đối lập nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 39: Sự đấu tranh của các mặt đối lập sẽ làm cho các sự vật hiện tượng?
A. phát triển.                                                                B. thay đổi.
C. giữ nguyên.                                                             D. ổn định.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 40: " Sự phát triển là một cuộc "đấu tranh" giữa các mặt đối lập". Câu nói này của V. I. Lê-nin bàn về
A. cách thức của sự phát triển.                                    B. nội dung của sự phát triển.
C. nguồn gốc của sự phát triển.                                   D. khuynh hướng của sự phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 41: Những mặt đối lập của mâu thuẫn luôn tồn tại ở đâu?
A. Một sự vật, hiện tượng cụ thể.                                B. Hai sự vật, hiện tượng khác nhau.
C. Hai sự vật hiện tượng giống nhau.                          D. Những sự vật, hiện tượng khác nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 42: Việc làm nào dưới đây là giải quyết mâu thuẫn trong nhận thức?
A. Đấu tranh với tư tưởng lạc hậu.                              B. Dung hòa các tư tưởng.
C. Ủng hộ tư tưởng tiến bộ.                                         D. Tiếp nhận tư tưởng mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 43: Giải quyết được mâu thuẫn nào dưới đây, sẽ giúp cho xã hội phát triển?
A. Giữa cái lạc hậu và tiến bộ.                                    B. Giữa cái cũ và cái mới.
C. Cái mạnh và cái yếu.                                               D. Cái chung và cái riêng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 44: Mâu thuẫn nào dưới đây cần được giải quyết bằng con đường đấu tranh?
A. Giai cấp thống trị và bị trị.                                      B. Lợi ích cá nhân và tập thể.
C. Cái cũ và cái mới.                                                   D. Hiện đại và truyền thống.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 45: Theo em, để một tập thể phát triển, biện pháp giải quyết mâu thuẫn nào dưới đây là hiệu quả nhất?
A. Phê bình và tự phê bình.                                         B. Xóa bỏ mâu thuẫn.
C. Dĩ hòa vi quý.                                                         D. Triệt tiêu mâu thuẫn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 46: Trường hợp nào sau đây là đấu tranh giữa hai mặt đối lập?
A. Đấu tranh giữa chủ nô và nô lệ.                              B. Ông A và ông B đánh nhau.
C. Mĩ đánh I-Rắc.                                                        D. Đấu tranh chống HIV-AIDS.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 47: Mâu thuẫn về lợi ích giữa giai cấp Tư sản và Vô sản phải được giải quyết bằng cách nào sau đây?
A. Giai cấp Vô sản đấu tranh lật đổ giai cấp Tư sản.
B. Giai cấp Vô sản biểu tình đòi tăng lương.
C. Giai cấp Tư sản giảm giờ làm cho giai cấp Vô sản.         
D. Giai cấp Tư sản cải cách bộ máy quản lí xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 48: Nếu một người bạn hiểu lầm và nói không tốt về mình, em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây cho phù hợp với quan điểm Triết học Mác-Lênin?
A. Trao đổi thẳng thắn với bạn ấy.                              B. Tránh không gặp mặt bạn ấy.
C. Im lặng không nói ra.                                              D. Cũng sẽ nói xấu bạn ấy.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 49: Trong cuộc sống, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quan điểm Triết học Mác-Lênin?
A. Kiên quyết bảo vệ cái đúng.                                   B. Dĩ hòa vi quý.
C. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.                                D. Một điều nhịn, chín điều lành.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 50: Em sẽ lựa chọn cách nào sau đây để giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn chăm học và lười học trong lớp?
A. Đấu tranh để loại bỏ tư tưởng lười học.                  B. Dung hòa giữa tư tưởng chăm học và lười học.
C. Không quan tâm vì không phải việc của mình.      D. Không quan tâm vì sợ mất lòng các bạn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 51: Một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau được gọi là
A. mâu thuẫn.                                                              B. xung đột.
C. đối lập.                                                                    D. đối đầu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 52: Theo quan điểm Triết học Mác - Lênin, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng,
A. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập.                       B. sự phủ định giữa các mặt đối lập.
C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.                          D. sự điều hòa giữa các mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 53: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng là do
A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.                          B. sự chuyển hoá giữa các mặt đối lập.
C. sự phủ định giữa các mặt đối lập.                           D. sự điều hòa giữa các mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 54: Sự vật hiện tượng nào dưới đây được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?
A. Cao và thấp.                                                            B. Tròn và méo.
C. Dài và ngắn.                                                            D. Đồng hoá và dị hoá trong tế .
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 55: Khẳng định nào dưới đây không phải là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Thước dài và thước ngắn.                                       B. Mặt thiện và ác trong con người.
C. Đồng hoá và dị hoá trong cùng một tế bào.            D. Điện tích âm và điện tích dương trong một nguyên tử.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 56: Trường hợp nào dưới đây không phải là mặt đối lập của mâu thuẫn?
A. Tệ nạn ma túy ngày càng tăng lên.                        
B. Đồng hoá và dị hoá trong cùng một tế bào.
C. Hít vào của cơ thể A và thở ra của cơ thể A.         
D. Điện tích âm và điện tích dương trong cùng một nguyên tử,
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 57: Quan điểm nào dưới đây không đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
A. Mặt đối lập là vốn có của sự vật, hiện tượng.        
B. Mặt đối lập tồn tại khách quan trong các sự vật.
C. Mặt đối lập không nhất thiết phải gắn liền với nhau.       
D. Mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 58: Khẳng định nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. N và L hiểu lầm nhau dẫn đến to tiếng.                 
B. Mĩ thực hiện chính sách cấm vận I-ran.
C. Gia đình A và B tranh chấp đất đai.                      
D. Giai cấp nông dân đấu tranh chống lại giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 59: Khẳng định nào dưới đây không đúng theo quan điểm của Triết học?
A. Không có mặt đối lập nào tồn tại một cách biệt lập.        
B. Các mặt đối lập luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau.
C. Các mặt đối lập tác động qua lại với nhau theo ý muốn của con người.  
D. Các mặt đối lập liên hệ, tác động qua lại với nhau một cách khách quan.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 60: Đấu tranh không nên hiểu theo biểu hiện nào dưới đây?
A. Tác động nhau.                                                       B. Bài trừ nhau.
C. Gạt bỏ nhau.                                                            D. Xung đột, tiêu diệt nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 61: Khẳng định nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?
A. Hai mặt đối lập cùng gạt bỏ nhau.                          B. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau.
C. Hai mặt đối lập làm tiền đề tồn tại cho nhau.         D. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một mâu thuẫn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 62: Mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới là kết quả
A. bài trừ nhau.                                                            B. xung đột, tiêu diệt nhau.
C. đấu tranh giữa các mặt đối lập.                               D. thống nhất giữa các mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Cậu 63: Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?
A. Mâu thuẫn là một chỉnh thể                                   
B. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn.
C. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
D. Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 64: Mỗi sinh vật có quá trình đồng hoá thì phải có quá trình dị hoá, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết. Triết học đây là
A. quy luật tồn tại của sinh vật.                                   B. sự đồng nhất giữa các mặt đối lập.
C. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.                       D. sự liên hệ giữa các mặt đối lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 65: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật dẫn đến kết quả là
A. sự vật, hiện tượng bị tiêu vong.                             
B. sự vật, hiện tượng không còn mâu thuẫn.
C. sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ.
D. sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 66: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học?
A. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.           
B. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.
C. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
D. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 67: Nội dung nào dưới đây không phải là mâu thuẫn theo quan niệm Triết học?
A. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhầm lẫn nhau.   
B. Mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ.
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ và nông dân trong xã hội phong kiến.  
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 68: Trong cuộc sống hằng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuận theo quan điểm Triết học?
A. Điều hòa mâu thuẫn.                                               B. Tiến hành phê bình và tự phê bình.
C. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”.                   D. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 69: Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh giữa các mặt đối lập” . Câu nói đó bàn về vấn đề gì?
A. Hình thức của phát triển.                                        B. Nội dung của sự phát triển.
C. Điều kiện của sự phát triển.                                    D. Nguyên nhân của sự phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 70: Cả lớp 10B2 ai cũng phấn đấu chăm chỉ học tập, thực hiện đúng quy chế nhà trường. Tuy nhiên có hai bạn trong lớp thường xuyên đi muộn, bỏ tiết lại hay nói leo, vì thế lớp bị trừ rất nhiều điểm thi đua. Theo em tập thể lớp cân
A. xuế xoa, dĩ hòa vi quý.                                           
B. cả lớp không chơi và miệt thị bạn.
C. khuyên bạn nên bỏ học để không ảnh hưởng đến lớp.     
D. khuyên bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 71: A và B là hai người bạn rất thân với nhau, trong giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân, A không cho B xem bài vì muốn bạn mình phải tự nỗ lực, phấn đấu. Vì thế cả tuần nay hai bạn không chơi với nhau, thậm chí và không thèm nói chuyện với nhau nữ
A. Nếu là A, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Im lặng không nói gì.                                              B. Tránh không gặp mặt bạn.
C. Tìm bạn để cãi nhau một trận cho bỏ tức.              D. Nhẹ nhàng gặp bạn để trao đổi thẳng thắn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 72: Do bị ốm, A không ôn kỹ bài nên giờ kiểm tra A không làm được bài. B đưa bài cho A chép. A đấu tranh tư tưởng có nên chép bài của B không. Nếu là A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Đồng ý, vì sẽ được điểm cao.                                 B. Đồng ý, vì do mình bị ốm.
C. Không đồng ý, vì đó là hành vi sai trái.                  D. Không đồng ý, vì sợ bị phê bình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây