Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Công dân 10 Chủ đề 4: Công dân với cộng đồng

Thứ năm - 04/02/2021 01:02
Công dân với cộng đồng, Ca dao tục ngữ về Công dân với cộng đồng, Ví dụ về vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người, Mối quan hệ giữa Công dân và cộng đồng là gì, Vì sao cần phải hợp tác GDCD 10, GDCD 10 bài 13 Giáo án.
GDCD 10
GDCD 10
Công dân với cộng đồng, Ca dao tục ngữ về Công dân với cộng đồng, Ví dụ về vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người, Mối quan hệ giữa Công dân và cộng đồng là gì, Vì sao cần phải hợp tác GDCD 10, GDCD 10 bài 13 Giáo án, Tại sao trong cuộc sống mọi Công dân cần phải biết sống hòa nhập và có tình thân hợp tác, Thế nào là sống hòa nhậpTại sao trong cuộc sống mọi Công dân cần phải biết sống hòa nhập và có tình thân hợp tác, Vì sao cần phải hợp tác GDCD 10, Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người, Ví dụ về sống hòa nhập, Ví dụ về vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người, Biểu hiện của sống hòa nhập, 5 biểu hiện của việc sống hòa nhập, Biểu hiện của hợp tác

Chủ đề 4: Công dân với cộng đồng

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.
a. Cộng đồng là gì
:
- Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.

b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.
- Chăm lo cuộc sống của cá nhân.
- Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển.
- Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ.
- Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng.

2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng động
a. Nhân nghĩa

- Nhân nghĩa là lòng thương người và sự đối xử với người theo điều phải, là tình cảm, thái độ, việc làm đúng đắn, phù hợp với đạo lí của dân tộc Việt Nam.
- Biểu hiện nhân nghĩa:
   + Nhân ái thương yêu giúp đỡ nhau
   + Nhường nhịn đùm bọc nhau
   + Vị tha bao dung độ lượng
- Ý nghĩa nhân nghĩa:
   + Giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp
   + Con người thêm yêu cuộc sống, có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
   + Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
- Rèn luyện lòng nhân nghĩa:
   + Kính trọng, biết ơn hiếu thảo với ông bà cha mẹ
   + Quan tâm giúp đỡ mọi người
   + Cảm thông, bao dung, độ lượng vị tha
   + Tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa.

b. Hòa nhập
- Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người, không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác, có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.
- Rèn luyện sống hòa nhập:
     + Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với thầy cô giáo và mọi người xung quanh.
     + Không lánh xa, bè phái, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết với người khác

c. Hợp tác
- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.
- Nguyên tắc: Dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
- Hình thức: Song phương, đa phương, toàn diện từng lĩnh vực.


B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt được gọi là
A. Cộng đồng.                                                             B. Tập thể.
C. Dân cư.                                                                    D. Làng xóm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2: Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?
A. Trường học.                                                            B. Nhân dân trong khu dân cư.
C. Tổ học tập.                                                              D. Người Việt Nam ở nước ngoài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 3: Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của
A. con người.                                                               B. cán bộ, công chức.
C. đất nước.                                                                 D. tập thể người lao động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4: Mỗi người là một thành viên, một tế bào
A. của Nhà nước.                                                         B. của cộng đồng.
C. của thời đại.                                                            D. của nền kinh tế đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5: Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy đinh, những nguyên tắc của
A. cuộc sống.                                                               B. cộng đồng.
C. đất nước.                                                                 D. thời đại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 6: Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?
A. Sống vô tư trong cộng đồng.                                  B. Sống giữ mình trong cộng đồng.
C. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.                      D. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 7: Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo
A. nguyên tắc.                                                              B. lẽ phải.
C. tình cảm                                                                   D. từng trường hợp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8: Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của
A. quan hệ giữa người với người.                                B. quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân.
C. quan hệ giữa các địa phương.                                 D. quan hệ giữa các giai cấp khác nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9: Nhân nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên
A. hoàn thiện hơn.                                                       B. tốt đẹp hơn.
C. may mắn hơn.                                                         D. tự do hơn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10: Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến ngày nay và ngày càng được
A. ủng hộ.                                                                    B. duy trì, phát triển.
C. bảo vệ.                                                                     D. tuyên truyền sâu rộng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây không phải là nhân nghĩa ?
A. Lòng thương người.                                                B. Nhường nhịn người khác.
C. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.         D. Chỉ giúp đỡ người nào đã giúp đỡ mình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 12: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của nhân nghĩa?
A. Yêu thương mọi người như nhau.                           B. Không cố chấp với người có lỗi lầm, biết hối cải.
C. Yêu ghét rõ ràng.                                                    D. Luôn nhường nhịn trong cuộc sống.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13: Quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, trước hết là những người trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, làng xóm láng giềng là biểu hiện của
A. tình cảm.                                                                 B. nhân nghĩa.
C. chu đáo.                                                                   D. hợp tác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14: Tích cực tham gia các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn” và “ Đền ơn đáp nghĩa” là biểu hiện nào dưới đây về trách nhiệm của công dân với cộng đồng?
A. Biết ơn.                                                                   B. Nhân đạo.
C. Lòng thương người.                                                D. Nhân nghĩa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 15: Kính trọng và biết ơn các vị anh hung dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc là biểu hiện của
A. biết ơn.                                                                    B. tôn kính.
C. nhân nghĩa.                                                              D. truyền thống.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16: Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?
A. Nhân ái, thương yêu con người.                            
B. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.           
D. Sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 17: Nhường nhịn, giúp đỡ người khác lúc sa cơ lỡ bước là việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây của công dân với cộng đồng?
A. Trách nhiệm.                                                           B. Nhân nghĩa.
C. Thương người                                                         D. Thân ái.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 18: Biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập?
A. Sống tự do trong xã hội.                                         B. Sống theo sở thích cá nhân.
C. Sống phù hợp với thời đại.                                     D. Sống gần gũ, chan hòa với mọi người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 19: Sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh là
A. sống thân thiện.                                                       B. sống hòa nhập.
C. sống vô tư.                                                              D. sống hợp tác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 20: Sống gần gũi với mọi người và có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng là biểu hiện của
A. Sống có trách nhiệm.                                              B. Sống hợp tác.
C. Sống hòa nhập.                                                       D. Sống tích cực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 21: Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có them niềm vui và sức mạnh
A. trong một số trường hợp.                                        B. vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
C. để làm giàu cho gia đình mình.                               D. để chinh phục thiên nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 22: Những chuẩn mực đạo dức nào dưới đây là cần thiết của mỗi công dân đối với cộng đồng?
A. Yêu nước, yêu tập thể.                                            B. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.
C. Rộng lượng, chân thành.                                         D. Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23: Chung sức làm việc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là
A. hợp tác.                                                                   B. đoàn kết.
C. giúp đỡ.                                                                   D. đồng lòng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 24: Mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung và sẵn sang hỗ trợ giúp đỡ nhau khi cần thiết là biểu hiện của
A. hợp tác.                                                                   B. chung sức.
C. cộng đồng.                                                              D. trách nhiệm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 25: Mọi người cần phải hợp tác vì lý do nào sau đây?
A. Vì sự phân công trong xã hội.                                
B. Vì mỗi người đều có tính sáng tạo.
C. Vì mỗi người không thể tự hoàn thành công việc riêng.  
D. Vì hợp tác đem lại hiệu quả cao hơn cho công việc chung.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 26: Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây?
A. Tự giác, tự lực, tự chủ.                                            B. Tự nguyện, bình đẳng.
C. Cần cù, sang tạo.                                                     D. Nhiệt tình, chân thành.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 27: Biết hợp tác trong công việc chung là yêu cầu đối với mỗi công dân trong
A. Xã hội hiện đại.                                                       B. Xã hội cũ.
C. Xã hội tương lai.                                                     D. Xã hội công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 28: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh?
A. Cùng nhau thảo luận bài tập nhóm.                       
B. Hai người mắng một người.
C. Hai người hát chung một bài.                                
D. Bàn bạc vớ nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 29: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện hợp tác giữa các dân tộc trên đất nước Việt Nam?
A. Một số người cùng bàn với nhau chia rẽ dân tộc mình với dân tộc khác.            
B. Nhân dân hai dân tộc trong bản cùng thảo luận xây dựng cây cầu treo mới.
C. Một nhóm thanh niên trong bản cùng nhau đánh người thuộc dân tộc khác.       
D. Hai người của dân tộc A cùng nhau lấn chiếm đất của người thuộc dân tộc        B.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 30: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác giữa các địa phương ở Việt Nam?
A. Chính quyền xã A và xã B cùng bàn với nhau về việc cô lập xã.
B. Nhân dân thôn C và thôn D cùng nhau công kích nhân dân xã E.
C. Xã P và xã Q cùng nhau xây dựng cây cầu nối đường đi chung giữa hai xã.      
D. Hai thôn cạnh nhau bàn bạc rất nhiều về làm đường đi chung nhưng không có kết quả.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 31: Năm học nào bạn Hà cũng đạt Học sinh Giỏi, nhưng sống xa cách mọi người trong lớp. vì cho rằng mình học giỏi rồi nên Hà không muốn học nhóm cùng các bạn khác. Nếu là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
A. Học giỏi thì không cần học nhóm nữa.                   B. Cần học nhóm để cùng hợp tác với các bạn.
C. Cần học nhóm nhưng không cần hợp tác.              D. Không cần hợp tác với ai mà chỉ cần học giỏi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 32: Chi đoàn thanh niên lớp 10A phát động phong trào quyên góp sách cho các bạn vùng lũ lụt. Các bạn đoàn viên và thanh niên đều tham gia tích cực đóng góp chung vào phong trào Đoàn trường. Việc làm của Chi đoàn thanh niên lớp 10A là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?
A. Nhân nghĩa.                                                             B. Hòa nhập.
C. tự giác.                                                                    D. Yêu thương người nghèo khổ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 33: Dân tộc Việt Nam có truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. Sau những trận lũ lụt ở miền Trung, nhân dân khắp nơi trong cả nước lại quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn cho nhân dân vùng lũ lụt. Việc làm nào là biểu hiện phẩm chất nào của công dân trong cộng đồng?
A. Đoàn kết.                                                                 B. Nhân nghĩa.
C. Hợp tác.                                                                   D. Chia sẻ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 34: Là học sinh giỏi của lớp nhưng bạn Hoa sống xa lánh với hầu hết các bạn trong lớp, vì cho rằng mình học giỏi thì chỉ cần chơi với một vài bạn học giỏi là được. Nếu là bạn của Hoa, em có thể khuyên Hoa như thế nào cho phù hợp?
A. Hoa cứ sống như cách mình suy nghĩ là được.      
B. Không cần phải gần gũi với các bạn ở trong lớp.
C. Nên sống hòa nhập với mọi người, Hoa sẽ được mọi người yêu quý.     
D. Nếu sống hòa nhập với mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian không cần thiết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 35: Mùa hè năm 2016, Đoàn Thanh niên tình nguyện của Trường Đại học X đã đi đến một số nơi xa xôi, hẻo lánh của miền núi để tuyên truyền, phổ biến về hoạt động bảo vệ môi trường. Việc làm này của Đoàn thanh niên là thể hiện điều gì dưới đây?
A. Hoạt động bảo vệ môi trường.                                B. Hoạt động mùa hè xanh.
C. Trách nhiệm về công tác tình nguyện.                    D. Trách nhiệm của thanh niên trong cộng đồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 36: Là Bí thư Đoàn thanh niên, bạn Dung không những tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể và hoạt động do nhà trường tổ chức mà còn tích cực vận động bạn bè cùng tham gia. Việc làm của bạn Dung là biểu hiện của trách nhiệm nào dưới đây của thanh niên - học sinh?
A. Sống tử tế.                                                               B. Sống hòa nhập.
C. Sống hợp tác.                                                          D. Sống tích cực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 37: Tổ 1 của lớp 10D là một tập thể làm việc tích cực và có hiệu quả. Các bạn trong tổ thường xuyên cùng nhau trao đổi để giải quyết các yêu cầu chung trong học tâp và trong công việc. Việc làm của tổ 1 thể hiện chuẩn mực đạo đức nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?
A. Hòa nhập.                                                                B. Thân thiện.
C. Hợp tác.                                                                   D. Cộng tác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 38: Khi cô giáo giao bài tập thảo luận nhóm, các thành viên trong nhóm B cùng nhau thảo luận tích cực để làm bài tập. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của học sinh trong học tập?
A. Hợp tác.                                                                   B. tự giác.
C. Tận tâm.                                                                  D. Tự lực cánh sinh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 39: khi được giao bài tập nhóm, các bạn trong nhóm A làm việc theo đúng sự phân công của bạn Trưởng nhóm. Cuối cùng cả nhóm trao đổi, thống nhất tạo thành kết quả chung. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện điều gì dưới đây trong học tập?
A. Hợp tác.                                                                   B. Làm việc nghiêm túc.
C. Khoa học.                                                                D. Làm việc có kế hoạch.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 40: Nhờ có thảo luận, trao đổi và cùng thực hiện kế hoạch theo hợp đồng mà nhiều công trình kiến trúc giữa các địa phương được hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng. Hoạt động chung này thể hiện yêu cầu nào dưới đây trong lao động?
A. Tận tâm.                                                                  B. Hợp tác.
C. Thiện chí                                                                 D. Nhiệt tình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 41: Hướng tới kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo 20/11. Đoàn trường c thi viết về “Người thầy trong tôi”. Điều này thể hiện phát huy truyền thống
A. nhân nghĩa.                                                             
B. Hòa nhập
C. Hợp tác                                                                  
D. Nhân ái.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 42: Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và phát triển đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở,đa dạng hoá với phương châm: “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình , độc lập và phát triển" . Quan điểm trên để cập đến nội dung nào dưới đây?
A. Nhân nghĩa.                                                             B. Trách nhiệm
C. Hợp tác                                                                   D. Hòa Nhập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 43: Trong lớp 12A Trường THPT K, Bạn T học giỏi Văn, Bạn N học giỏi Toán, hai bạn thường xuyên trao đổi giúp đỡ nhau trong học tập để trở thành người đều giỏi Văn và Toán. Điều này thể hiện
A. tinh thần hợp tác.                                                    B. Tinh thần hòa nhập
C. tinh thần nhân nghĩa.                                              D. yêu thương con người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 44: Bạn H đã thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức: Nhân nghĩa, hòa nhập hợp tác trong cộng đồng nơi cư trú là thể hiện trách nhiệm của
A. cá nhân đối với cá nhân.                                         B. cá nhân đối với cộng đồng.
C. Công đồng đối với cá nhân.                                    D. cộng đồng đối với cộng đồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 45: Anh A sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh A trở về địa phương quyết chí làm ăn làm lại cuộc đời, nhưng anh A gặp nhiều khó khăn do không có vốn. Anh A được bạn bè, bà coi lối xóm giúp đỡ cho vay 20 triệu đồng để sản xuất. Sự giúp đỡ trên thể hiện đạo lí nào dưới đây?
A. Nhân nghĩa.                                                             B. Hợp tác.
C. Hòa nhập.                                                                D. Đoàn kết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 46: Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” tại 72 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị thể hiện truyền thống nào của dân tộc Việt Nam?
A. Hòa nhập.                                                                B. Hợp tác.
C. Nhân nghĩa.                                                             D. Yêu thương con người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 47: Câu thơ: “Ôi lòng Bác vậy cứ thương tạ/ Thương cuộc đời thương chung cỏ hoa/ Chỉ biết quên mình cho hết thảy/ Như dòng sông chảy nặng phù sa”. Nhà thơ Tố Hữu muốn đề cập đến đức tính gì của Bác Hồ?
A. Giản dị.                                                                   B. Hòa nhập.
C. Nhân nghĩa.                                                             D. Hợp tác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 48: Ngày 29-30/7/2017, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức các hoạt động tình nguyện bao gồm: “Hành quân xanh”, “Kì nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh” và “Hoa phượng đỏ” tại xã A Dơi và Ba Tâng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị. Hoạt động này biểu hiện tiếp nối truyền thông gì của thanh Việt niên Việt Nam?
A. Nhân nghĩa.                                                             B. Hòa nhập.
C. Hợp tác.                                                                   D. Yêu thương con người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 49: Để chuẩn bị cho tiết thao giảng, sau khi cô giáo giao nhiệm vụ thực hiện dự án. Các thành viên của các nhóm đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của nhóm trưởng. Cuối cùng các nhóm trao đổi, thảo luận để thống nhất kết quả chung. Việc làm của các nhóm là biểu hiện nào đây trong học tập?
A. Hợp tác.                                                                   B. Khoa học.
C. Làm việc có kế hoạch.                                            D. Làm việc nghiêm túc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 50: Bác Hồ đã từng bôn ba rất nhiều nơi, song dù ở đâu Bác cũng được nhân dân địa phương từ người già đến trẻ em yêu mến, gần gũi, tin cậy . như một người thân trong gia đình. Điều này thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Nhân nghĩa.                                                             B. Hòa nhập.
C. Nhân ái.                                                                   D. Hợp tác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây