Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Công dân 10 Chủ đề 1: Quan niệm về đạo đức

Thứ ba - 02/02/2021 10:33
Vai trò của đạo đức đối với cá nhân, Giáo dục công dân 10 Bài 11, Giáo dục công dân 10 bài 10 Giáo an, Em hãy lấy một vài ví dụ về những chuẩn mực đạo đức mà em biết, Giáo án công dân 10 bài 11, Quan niệm về đạo đức lớp 10.
GDCD 10
GDCD 10
Vai trò của đạo đức đối với cá nhân, Giáo dục công dân 10 Bài 11, Giáo dục công dân 10 bài 10 Giáo an, Em hãy lấy một vài ví dụ về những chuẩn mực đạo đức mà em biết, Giáo án công dân 10 bài 11, Quan niệm về đạo đức lớp 10, GDCD 10 Bài 10 Giáo an, Bài tập Giáo dục công dân 10vị trí, vai trò của đạo đức, Đạo đức cá nhân là gì, 1 số ví dụ về đạo đức, Chức năng của đạo đức, Biểu hiện của đạo đức, Giá trị đạo đức là gì, Giáo dục đạo đức la gì, Quan niệm về đạo đức

Chủ đề 1: Quan niệm về đạo đức 

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Quan niệm về đạo đức
a. Khái niệm đạo đức:

-Đạo đức là hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của minh cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

b. Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người.
- Đạo đức: Thực hiện các chuẩn mực đạo đức mà xã hội đề ra tự giác, nếu không thực hiện sẽ bị dư luận xã hội lên án hoặc lương tâm cắn rứt.
- Pháp luật. Thực hiện các quy tắc xử sự do Nhà nước quy định mang tính bắt buộc (cưỡng chế). Không thực hiện sẽ bị xử lý bằng sức mạnh của Nhà nước.
- Phong tục tập quán: Con người tuân theo những thói quen, tục lệ, trật tự nề nếp đã ổn định từ lâu đời, là thuần phong mỹ tục cấn kế thừa và phát huy, những hủ tục cần loại bỏ.

2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân , gia đình và xã hội
a. Đối với cá nhân

- Hoàn thiện nhân cách con người.
- Giúp con ngưòi có năng lực sống thiện , sống có ích.
- "Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó " (Bác Hồ)
- Giáo dục lòng nhân ái, vị tha.

b. Đối với gia đình
- Tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc.
- Nền tảng của hạnh phúc gia đình.

c. Đối với xã hội
- Trật tự xã hội được củng cố.
- Xã hội phát triển cao.

Chủ đề 1: Quan niệm về đạo đức 

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là
A. Đạo đức                                                                  B. Pháp luật
C. Tín ngưỡng                                                             D. Phong tục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?
A. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn                               B. Tự ý lấy đồ của người khác
C. Chen lấn khi xếp hàng                                            D. Thờ ơ với người bị nạn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3. Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính
A. Tự nguyện                                                               B. Bắt buộc
C. Cưỡng chế                                                               D. Áp đặt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?
A. Tôn trọng pháp luật                                                 B. Trung thành với lãnh đạo
C. Giữ gìn bất cứ truyền thống nào                             D. Trung thành với mọi chế độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 5. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?
A. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững        B. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
C. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn                              D. Làm cho đồng nghiệp thân thiện hơn với nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?
A. Góp phần hoàn thiện nhân cách con người            B. Giúp con người hoàn thành nhiệm vụ được giao
C. Góp phần vào cuộc sống tốt đẹp của con người     D. Giúp mọi người vượt qua khó khăn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình?
A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình 
B. Làm cho mọi người gần gũi nhau
C. Nền tảng đạo đức gia đình                                     
D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 8. Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực
A. Sống thiện                                                               B. Sống tự lập
C. Sống tự do                                                              D. Sống tự tin
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9. Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Lá lành đùm lá rách                                                B. Ăn cháo đá bát
C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ                               D. Một miếng khi đói bằng gói khi no
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Lá lành đùm lá rách                                                B. Học thày không tày học bạn
C. Có chí thì nên                                                          D. Có công mài sắt, có ngày nên kim
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 11. Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình?
A. Công cha như núi Thái Sơn                                    B. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
C. Ăn chọn nới, chơi chọn bạn                                    D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?
A. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày                       B. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
C. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền                       D. Công cha như núi Thái Sơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13. Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây?
A. Đạo đức, pháp luật                                                  B. Đạo đức, tình cảm
C. Truyền thống, quy mô gia đình                               D. Truyền thống, văn hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 14. Nền tảng của hạnh phúc gia đình là
A. Đạo đức                                                                   B. Pháp luật
C. Tín ngưỡng                                                             D. Tập quán
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của
A. Tài năng và đạo đức                                                B. Tài năng và sở thích
C. Tình cảm và đạo đức                                              D. Thói quen và trí tuệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 16. Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của
A. Lễ nghĩa đạo đức                                                    B. Phong tục tập quán
C. Tín ngưỡng                                                             D. Tình cảm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17. Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Giúp người phụ nữ xách đồ                                    B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình.
C. Đứng nhìn người phụ nữ đó                                    D. Gọi người khác giúp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 18. A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp để khuyên A?
A. Lờ đi vì không liên quan đến mình                        
B. Nói xấu A với hàng xóm
C. Rủ nhiều người đến bắt A phải tham gia               
D. Động viên, cổ vũ A tham gia các hoạt động của phường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 19. Anh C đi xe máy va vào người đi đường khiến họ bị đổ xe và ngã ra đường. trong trường hợp này, anh C cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Lờ đi coi như không biết                                        B. Quay clip tung lên mạng xã hội
C. Cãi nhau với người bị đổ xe                                   D. Xin lỗi, giúp đỡ và đền bù thiệt hại cho họ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 20. Do ghen ghét V được nhiều bạn quý mến, A đã bịa đặt, nói xấu trên Facebook. Việc làm này là trái với
A. Giá trị đạo đức                                                        B. Giá trị nhân văn
C. Lối sống cá nhân                                                     D. Sở thích cá nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 21. B thường quay cóp bài trong giờ kiểm tra là hành vi trái với chuẩn mực
A. Đạo đức                                                                   B. Văn hóa
C. Truyền thống                                                           D. Tín ngưỡng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 22. B thường hay tung tin, nói xấu bạn bè trên Facebook là hành vi trái với chuẩn mực về
A. Đạo đức                                                                   B. Văn hóa
C. Truyền thống                                                           D. Tín ngưỡng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 23. B rất lười học và thường gian lận trong giờ kiểm tra. Nếu là bạn của B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?
A. Đánh cho bạn B một trận                                        B. Quay clip việc làm của B
C. Nói chuyện của B cho các bạn khác                       D. Khuyên nhủ và giúp đỡ B trong học tập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 24. B thường hay tung tin nói xấu bạn bè trên Facebook. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Không phải việc của mình nên lờ đi                       B. Rủ các bạn khác nói xấu lại B trên Facebook.
C. Lôi kéo các bạn bị nói xấu đánh B                         D. Báo cho cô giáo chủ nhiệm biết để giải quyết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 25. Anh C đánh đập, ngược đãi mẹ vì bà đã già và không tự kiếm tiền để nuôi bản thân. Hành vi của anh C không phù hợp với chuẩn mực đạo đức
A. Gia đình                                                                  B. Tập thể
C. Cơ quan                                                                   D. Trường học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 26. Anh C thường xuyên ngược đãi người mẹ già yếu của mình. Nếu là hàng xóm của anh C, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Lờ đi vì không phải việc của mình                         B. Quay clip và tung lên mạng xã hội
C. Nói xấu anh C với mọi người                                 D. Cùng mọi người khuyên nhủ anh C.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 27. Anh K có quan hệ ngoài hôn nhân với chị V. Điều này là vi phạm các chuẩn mực đạo đức về
A. Gia đình                                                                  B. Tập thể
C. Cơ quan                                                                   D. Trường học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 28. Trường X tổ chức cho học sinh quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động
A. Xã hội                                                                     B. Kinh doanh
C. Y tế                                                                         D. Môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 29. Công ty V tổ chức cho nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động
A. Xã hội                                                                     B. Văn hóa
C. Giáo dục                                                                  D. Môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 30. Các chuẩn mực “Công, dung, ngôn, hạnh” ngày nay có nhiều điểm khác xưa, điều này thể hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng luôn
A. Biến đổi cho phù hợp xã hội                                   B. Biến đổi theo trào lưu xã hội
C. Thường xuyên biến đổi                                           D. Biến đổi theo nhu cầu của mỗi người
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 31. Trong lớp, G thường hay nói xấu thầy cô giáo. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?
A. Nói xấu bạn với cả lớp                                            B. Lờ đi vì không liên quan đến mình
C. Đồng tình với việc làm của G.                                D. Khuyên bạn không nên làm như vậy
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 32. Nhà trường vận động học sinh góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Học sinh không làm ra tiền nên không đóng góp  
B. Đóng góp để mang lại thành tích cho nhà trường
C. Tùy vào điều kiện của mỗi học sinh để đóng góp 
D. Tùy vào sở thích của mỗi học sinh mà đóng góp ít hay nhiều
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 33. Các nền đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của
A. Nhân dân lao động                                                  B. Giai cấp thống trị
C. Tầng lớp tri thức                                                     D. Tầng lớp doanh nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 34. Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và
A. Phát huy tinh hoa văn hóa của nhân loại                B. Phát huy tinh thần quốc tế
C. Giữ gìn được bản sắc riêng                                     D. Giữ gìn được phong cách riêng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 35: Tự điều chỉnh hành vi đạo đức của cá nhân không phải là việc tuỳ ý mà luôn phải tuân theo một hệ thống
A. các quy tắc, chuẩn mực xác định.                           B. các nề nếp, thói quen xác định.
C. các quy ước, thoả thuận đã có.                               D. các quy định mang tính bắt buộc của nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 36: Sự điều chỉnh hành vi của con người phải tuân theo pháp luật mang tính
A. nghiêm minh.                                                          B. tự do.
C. tự giác.                                                                    D. bắt buộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 37: Nền đạo đức của nước ta hiện nay kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, vừa kết hợp và phát huy
A. những chuẩn mực XHCN.                                      B. những tinh hoa văn hoá nhân loại.
C. những năng lực của mọi người trong xã hội.          D. những đóng góp của mọi người cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 38: Các nền đạo đức xã hội trước đây ở nước ta luôn bị chi phối bởi quan điểm nào?
A. Quan điểm và lợi ích bởi tầng lớp trí thức.             B. Quan điểm đại đa số quần chúng.
C. Quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động.        D. Quan điểm và lợi ích bởi giai cấp thống trị.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 39: Anh B và C đi xe máy cùng hướng đang lưu thông trên đường, bỗng dựng xe anh B từ phía sau đâm vào xe anh C bị ngã xuống đường. Trong trường hợp này, anh B cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Bỏ chạy coi như không biết.                                   B. Cãi nhau với người bị ngã.
C. Quay clip tung lên mạng xã hội.                             D. Xin lỗi, giúp đỡ và đền bù thiệt hại cho họ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 40: Đạo đức là
A. hệ thống các chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội.                                          
B. hệ thống quy tắc, chuẩn mực của xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.
C. hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ con người điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng.                                                      
D. hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng của xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 41: Mục đích cao nhất của sự phát triển xã hội mà chúng ta đang phấn đấu đạt tới là
A. con người được tự do làm theo ý mình.                 
B. con người được phát triển tự do.
C. con người được sống trong một xã hội công bằng và tự do.        
D. con người được sống trong một xã hội dân chủ, công bằng, tự do phát triển toàn diện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 42: Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với
A. nhu cầu của cộng đồng và xã hội.                           B. lợi ích của cộng đồng và xã hội.
C. các quan niệm, quan điểm xã hội.                          D. nhu cầuvà lợi ích của giai cấp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 43: Nhận định nào sau đây không phù hợp với nền đạo đức của nước ta hiện nay là?
A. Nền đạo đức có tính kế thừa giá trị truyền thống của dân tộc.     
B. Nền đạo đức phù hợp với những chuẩn mực của xã hội.
C. Nền đạo đức phát huy những tinh hoa văn hoá nhân loại.           
D. Nền đạo đức tiến bộ, phù hợp với sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 44: Hành vi nào sau đây không phù hợp với chuẩn mực của xã hội?
A. Không vứt rác bừa bãi.                                           B. Giữ vệ sinh nơi công cộng.
C. Trồng cây xanh.                                                      D. Xả rác bừa bãi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 45: Các quy tắc, chuẩn mực đạo đức luôn biến đổi theo
A. sự vận động của con người.                                    B. sự phát triển của xã hội
C. đời sống của con người.                                          D. sự vận động và phát triển của xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 46: Pháp luật điều chỉnh hành vi của con người mang tính
A. nghiêm minh.                                                          B. giáo dục.
C. tự giác.                                                                    D. bắt buộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 47: Đạo đức giúp cá nhân có năng lực và ý thức
A. sống thiện, sống có ích.                                          B. tự hoàn thiện mình.
C. sống thiện, sống tự chủ.                                          D. sống tự giác, sống gương mẫu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 48: Trên đường đi học về, tình cờ em đi cùng chiều với một phụ nữ vừa bế con, vừa xách một túi nặng. Vậy em sẽ làm gì trong trường hợp trên?
A. Làm ngơ, vờ như không nhìn thấy.                        B. Chỉ trích, trách móc.
C. Xách túi giúp người phụ nữ.                                   D. Nhờ người khác giúp đỡ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 49: Trường em tổ chức hiến máu nhân đạo và vận động học sinh tham gia. Em suy nghĩ gì về việc này?
A. Là việc vô bổ.                                                         B. Là việc không nên làm.
C. Là việc phù hợp với chuẩn mực của xã hội.           D. Là việc không có ích cho mọi người tham gia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 50: Đạo đức, pháp luật và phong tục tập quán có điểm gì giống nhau?
A. Là một phương thức điều chỉnh hành vi của con người.  
B. Là một công cụ để điều chỉnh hành vi của con người.
C. Là một nguyên tắc bắt mọi người phải thực hiện.
D. Là một quy định điều chỉnh hành vi của con người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 51: Đạo đức luôn mang tính
A. bắt buộc.                                                                  B. cưỡng ép.
C. nghiêm minh.                                                          D. tự giác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 52: Câu tục ngữ : ‘‘Tiên học lễ, hậu học văn’’. Có ý nghĩa giúp chúng ta cần phải ?
A. Học lễ nghĩa trước, học văn hóa sau.                      B. Học văn hóa trước, học lễ phép sau.
C. Học lễ giáo trước, học văn hóa sau.                        D. Học văn hóa trước học lễ giáo sau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 53: Tại ngã tư đường phố, bạn A nhìn thấy một cụ già chống gậy qua đường bị té ngã. Theo em, bạn A nên chọn cách ứng xử nào sau đây để lương tâm của mình được thanh thản?
A. Chạy đến đỡ cụ lên và đưa cụ qua đường.             
B. Chờ cụ già đứng dậy rồi đưa cụ qua đường.
C. Trách cụ: sao cụ không ở nhà mà ra đường làm gì.          
D. Đứng nhìn xem làm sao cụ qua đường được.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 54: Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng quan trọng đến gia đình hiện nay?
A. Pháp luật.                                                                B. Đạo đức.
C. Phong tục.                                                               D. Quy tắc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 55: Ngày xưa, một người lấy việc chặt củi, đốt than trên rừng làm nghề sinh sống được coi là lương thiện. Ngày nay, nếu việc chặt củi, đốt than thì bị dư luận xã hội lên án phê phán và được coi là kẻ vi phạm pháp luật. Ý kiến của em như thế nào về việc làm trên?
A. Đồng ý với quan điểm trên.                                    B. Không đồng ý với quan điểm trên.
C. Cả hai việc làm trên đều đúng.                               D. Cả hai việc làm trên là sai trái.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 56: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật mà trái với đạo đức?
A. Đi xe mô tô ngược chiều.                                       B. Rủ bạn lấy trộm tiền.
C. Gặp thầy cô giáo không chào.                                D. Đánh bạn gây thương tích nhẹ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 57: Hành vi nào sau đây vừa vi phạm pháp luật mà vừa trái với đạo đức?
A. Đánh bạn gây thương tích nhẹ.                               B. Gặp thầy cô giáo không chào.
C. Ăn cơm không mời người lớn.                               D. Rủ bạn lấy trộm tiền với số lượng lớn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 58: Cần phải giữ gìn đạo đức vì
A. Đạo đức quyết định giá trị làm người.                   
B. Đạo đức tạo nên nền tảng của nhân cách.
C. Đạo đức giúp con người tránh được thảm cảnh tù tội.     
D. Đạo đức giúp con người sống hoà nhập và trưởng thành.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 59: Theo em, thành ngữ : “Tiên học lễ, hậu học văn” được vận dụng phù hợp với xã hội nào?
A. Phù hợp với mọi xã hội, mọi thời đại.                    B. Chỉ phù hợp với xã hội phong kiến.
C. Chỉ phù hợp với xã hội XHCN.                              D. Chỉ phù hợp với những xã hội phương Đông.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 60: Xác định tác giả của câu danh ngôn?
“Có tài mà không có đức là người vô dụng.
Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”.
A. Khổng tử.                                                                B. Nguyễn Trãi.
C. Võ Nguyên Giáp.                                                    D. Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 61: Nội dung nào dưới đây không nói về vai trò của đạo đức đối với cá nhân?
A. Sống chỉ biết bản thân mình.                                  B. Tăng thêm tình yêu đối với Tổ quốc.
C. Góp phần hoàn thiện nhân cách con người.           D. Có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 62: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đạo đức về gia đình?
A. Vợ chồng không chung thủy.                                  B. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
C. Anh, chị em yêu thương tôn trọng nhau.                D. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 63: Nội dung nào dưới đây phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đạo đức về gia đình?
A. Con cái ngược đãi, xúc phạm cha mẹ.                   
B. Cha mẹ phân biệt đối xử giữa các con.
C. Vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau.                     
D. Con cái có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo cha mẹ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 64: Hành động nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?
A. Chen lấn khi xếp hàng.                                           B. Bạn A giúp cụ già qua đường.
C. Không giúp đỡ bạn lúc gặp khó khăn.                    D. Không quan tâm khi thấy người khác bị nạn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 65: câu nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Qua cầu rút ván.                                                      B. Đói cho sạch, rách cho thơm.
C. Công cha như núi Thái Sơn.                                   D. Thương người như thể thương thân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 66: Câu nói: “Tiên học lễ hậu học văn” đề cập đến vai trò của đạo đức đối với
A. gia đình.                                                                  B. xã hội.
C. cá nhân.                                                                   D. tập thể.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 67: Câu nói: “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó " là của
A. Hồ Chí Minh.                                                          B. Nguyễn Trãi.
C. Khổng Tử.                                                               D. Nguyễn Du.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 68: câu nào dưới đây không có ý nói về đạo đức?
A. Uống nước nhớ nguồn.                                           B. Phép vua thua lệ làng.
C. Nhường cơm sẻ áo.                                                 D. Lá lành đùm lá trách.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 69: Một xã hội trong đó các quy tắc, chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và luôn được củng cố, phát triển thì xã hội đó
A. hội nhập nhanh chóng.                                            B. phát triển thuận lợi.
C. nhanh chóng phát triển.                                          D. phát triển bền vững.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 70: Khi thấy một số bạn trong lớp xích mích với nhau. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Báo với cô giáo chủ nhiệm.                                    B. B Nói xấu những bạn đó với cả lớp.
C. Động tình với xích mích của bạn.                           D. Lờ đi vì không liên quan đến mình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 71: Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và
A. phát huy tinh thần quốc tế.                                      B. giữ gìn được bản sắc riêng.
C. giữ gìn được phong cách riêng.                              D. phát huy tinh hoa văn hoá của nhân loại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 72: Trong giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân vì A không cho mình xem bài nên B tìm mọi cách tung tin, nói xấu bạn bè trên Facebook. Việc làm này là hành vi trái với
A. Sở thích cá nhân.                                                     B. giá trị nhân văn.   
C. giá trị đạo đức.                                                        D. lối sống cá nhân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 73: Do bố mẹ đã già không còn sức lao động để giúp đỡ gia đình. Vợ chồng anh B đã ngược đãi bố, mẹ vì không tự kiếm tiền để nuôi bản thân. Hành vi của vợ chồng anh B không phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong
A. gia đình.                                                                  B. tập thể.
C. cơ quan.                                                                   D. trường học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 74: Trên cùng chuyến xe buýt đông người có một cụ già không có chỗ ngồi. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đạo đức?
A. Ngồi nhìn cụ già đó.                                               B. Mặc kệ, không quan tâm.
C. Nhường chỗ của mình cho cụ già.                          D. Làm ngơ coi như không nhìn thấy.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 75: Bạn V thường hay tung tin nói xấu bạn bè trên Facebook. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Không phải việc của mình nên lờ đi.                      B. Lôi kéo các bạn bị nói xấu đánh V.
C. Rủ các bạn khác nói xấu lại V trên Facebook.       D. Báo cho cô giáo chủ nhiệm biết để giải quyết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 76: Trên đường đi học bạn K thấy một người bị tai nạn giao thông cần đưa đi cấp cứu. Theo em, bạn K cần hành động như thế nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Giả vờ mình không biết gì.                                     B. Dừng lại giúp đỡ dù muộn học.
C. Cứ đi học vì mình không liên quan.                       D. Đứng chụp ảnh đăng lên Facebook.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 77: Trường THPT A tổ chức cho học sinh và giáo viên đủ điều kiện đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động
A. môi trường.                                                             B. văn hoá.
C. giáo dục.                                                                  D. xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 78: Mặc dù đã có vợ và hai đứa con gái, nhưng Anh C có quan hệ ngoài hôn nhân với chị     D. Điều này là vi phạm các chuẩn mực đạo đức về
A. cơ quan.                                                                   B. tập thể.
C. gia đình.                                                                  D. trường học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 79: Bạn K thường xuyên thấy bố mẹ bạn N ngược đãi người mẹ già yếu của mình. Nếu là K, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Lờ đi vì không phải việc của mình.                        B. Nói xấu bố mẹ N với mọi người.
C. Cùng với N khuyên nhủ bố mẹ N.                          D. Quay clip và tung lên mạng xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 80: Trong các giờ kiểm tra C thường xuyên thấy D có hành vi quay cóp sử dụng tài liệu trong lúc làm bài. Nếu là C, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Nói xấu D.                                                               B. Mặc kệ vì mình không liên quan.
C. Nói chuyện của B cho các bạn khác.                      D. Khuyên nhủ và giúp đỡ D trong học tập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 81: Trong giờ tự quản lớp 10B1, bạn A và B đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ hành động như thế nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Cổ vũ hai bạn đánh nhau.                                      
B. Quay phim tung tin lên Facebook.
C. Vào can hai bạn để tránh cho hai bạn bị thương.  
D. Làm ngơ vì đó là chuyện bình thường của học sinh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 82: Là học sinh, nhưng bạn M không bao giờ tham gia các hoạt động của trường, lớp. Nếu là bạn của M, em sẽ khuyên M như thế nào?
A. Nói xấu M với các bạn lớp khác.                           
B. Lờ đi vì không liên quan đến mình.
C. Rủ nhiều người đến bắt M phải tham gia.             
D. Động viên, tuyên truyền M tham gia các hoạt động của trường, lớp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây