Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Tài liệu ôn tập Công dân thi THPTQG

Tài liệu ôn tập Công dân thi THPTQG

 •   10/03/2021 12:16:00 PM
 •   Đã xem: 4890
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu công dân 12, Tài liệu on thi THPT Quốc gia môn GDCD, Tài liệu ôn thi Giáo dục công dân 12, Tài liệu on thi THPT Quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân, De cương on thi THPT Quốc gia môn GDCD 2019, Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn GDCD
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 8: Chính sách đối ngoại

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 3246
 •   Phản hồi: 0
Liên hệ bản thân về chính sách đối ngoại, bài giảng đường lối, chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước ta hiện nay, Chương 8 đường lối đối ngoại, Chính sách đối ngoại của Việt Nam, Ví dụ về chính sách đối ngoại, Quan điểm của nước ta trong chính sách .
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 7: Chính sách quốc phòng và an ninh

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Liên hệ bản thân về tăng cường quốc phòng an ninh, thực trạng quốc phòng, an ninh của việt nam hiện nay, chuyên đề đường lối, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, Nội dung nghiên cứu về công tác quốc phòng và an ninh
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 6: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0
giáo án bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, bài 13 chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa tiết 2, Ví dụ về chính sách giáo dục và đào tạo, Giáo dục công dân 11 bài 13 .
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 5: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bài giảng chính sách tài nguyên và môi trường, Bài 13 GDCD 11, GDCD 11 Bài 12 trắc nghiệm, GDCD 11 bài 12 Giáo án, Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạoGDCD 11 Bài 12.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 4: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
Chính sách dân số và giải quyết việc làm thuộc về các vấn đề, Chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm có quan hệ với nhau như thế nào, Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là, giáo án bài 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 722
 •   Phản hồi: 0
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Tiểu luận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Dân chủ là gì, Thuyết trình nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 2: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, Các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, Liên hệ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 1: Chủ nghĩa xã hội

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Chủ nghĩa xã hội, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Liên hệ thực tiễn môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Khái niệm chủ nghĩa xã hội, Liên hệ thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 3177
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước, Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây, Ví dụ về các thành phần kinh tế ở nước ta, Ví dụ các thành phần kinh tế ở nước ta GDCD 11.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 590
 •   Phản hồi: 0
bài giảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước violet
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 2824
 •   Phản hồi: 0
Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Giáo an GDCD 11 bài 5, Ví dụ thực tế về cung cầu
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Bài 5: cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Giáo án.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 827
 •   Phản hồi: 0
Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa muốn thu được nhiều lợi nhuận các chủ thể kinh tế cần.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 4195
 •   Phản hồi: 0
GDCD 11 Bài 2 trắc nghiệm, Hàng hóa - tiền tệ - thị trường violet, Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 2, Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, GDCD 11 Bài 2 ngắn nhất, GDCD 11 Bài 2 Giáo an, GDCD 11 bài 2 violet, Mối quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 2443
 •   Phản hồi: 0
Công dân với sự phát triển kinh tế Giáo án, Công dân với sự phát triển kinh tế trắc nghiệm, Tóm tắt kiến thức môn giáo dục công dân lớp 11, Công dân với sự phát triển kinh tế violet, Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, Giáo án GDCD 11 bài 1 tiết 2.
GDCD 10

Công dân 10 Chủ đề 7: Tự hoàn thiện bản thân

 •   04/02/2021 01:16:00 AM
 •   Đã xem: 1721
 •   Phản hồi: 0
5 tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Vì sao mỗi người cần phải tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tự hoàn thiện bản thân, Ví dụ về tấm gương tự hoàn thiện bản thân, Để tự hoàn thiện bản thân mỗi người cần phải, Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân.
GDCD 10

Công dân 10 Chủ đề 6: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

 •   02/02/2021 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
giáo án bài 15: công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại, Vấn đề cấp thiết của nhân loại là, vì sao các dịch bệnh hiểm nghèo là vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?, GDCD 10 Bài 16, GDCD 10 Bài 15 lý thuyết, Tự hoàn thiện bản thân.
GDCD 10

Công dân 10 Chủ đề 5: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

 •   02/02/2021 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 2301
 •   Phản hồi: 0
Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ to quốc, Câu hỏi trắc nghiệm vệ thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Em hãy trình bày nội dung của người công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Các tin khác

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây