Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 8: Ôn tập và kiểm tra

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Sơ đồ tư duy Sinh học 6 Chương 4, Trắc nghiệm Sinh 12 chương 4, Sinh 11 trắc nghiệm kì 2, Trắc nghiệm sinh 11 đề thi học kì 2, Trắc nghiệm Sinh 11 VietJack hk2, Trắc nghiệm Sinh học 11 on thi THPT Quốc gia, Bài kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 7: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Nêu một số biện pháp để điều khiển sinh sản, Các biện pháp tránh thai Sinh 11, Bài 47 Sinh 11, Bảng 47 các biện pháp tránh thai, Vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch, Sinh 11 trang 183, Sinh học 11 Bài 48, Nêu một số biện pháp để điều khiển sinh sản
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 6: Cơ chế điều hòa sinh sản

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng, Bài 46: cơ chế điều hòa sinh sản, Thần kinh ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sinh tinh và sinh trứng, Hệ nội tiết đóng vai trò chủ yếu trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 5: Sinh sản hữu tính ở động vật

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0
Bài 45: Sinh 11, Sinh sản hữu tính ở thực vật, Sinh 11 Bài 46, Sinh sản hữu tính là gì, Giáo an dạy học theo chủ đề môn Sinh 11, Sinh sản hữu tính ở thực vật, Sinh sản hữu tính là gì, Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật, Sinh sản vô tính là gì.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 4: Sinh sản vô tính ở động vật

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Sinh 11 Bài 45, Giáo án Sinh 11 Bài 45, Sinh sản vô tính ở thực vật, Ứng dụng của sinh sản vô tính trong đời sống, Bài 45: Sinh học 11 nâng cao, Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật, Bài 44: Sinh 11, Sinh 11 bài 45 cadasa.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 3: Thực hành - Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0
báo cáo thực hành giâm, chiết, ghép cành, Bao cáo thực hành giâm cành, Bạn tương trình Sinh 11 Bài 43, Các phương pháp nhân giống vô tính, Ưu điểm của giâm cành chiết cành so với nhân giống bằng gieo hạt, Bài 43 Sinh 11, Bảo cạo Thực hành chiết cành.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 2: Sinh sản hữu tính ở thực vật

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp, Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật, Các hình thức sinh sản ở thực vật, Sinh sản vô tính, Sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, Chủ de sinh sản ở thực vật.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 1: Sinh sản vô tính ở thực vật

 •   09/02/2021 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật, Trình bày phương pháp nhân vô tính ở thực vật, Sinh sản hữu tính ở thực vật, Chuyên đề sinh sản vô tính ở thực vật, Các hình thức sinh sản ở thực vật, Chủ de sinh sản ở thực vật.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 7: Ôn tập và kiểm tra

 •   08/02/2021 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Trắc nghiệm sinh 11 chương 3 4 có đáp án, Kiểm tra Sinh 11 Chương 3, Trắc nghiệm Sinh 11 chương sinh trưởng, Trắc nghiệm Sinh 11 Chương sinh trưởng và phát triển, Trắc nghiệm mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 6: Thực hành – Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật, tập tính ở động vật

 •   08/02/2021 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Sinh 11 Thực hành: Xem băng hình, Bài 33 Sinh học 11, Giáo án Sinh 11 Bài 33, Giáo án điện tử sinh 11 Bài 33, Sinh 11 Bài 33 Giáo án, Giáo án điện tử sinh 11 Bài 33, Sinh học 11 Bài 33 violet, Sinh 11 nâng cao bài 33, Trắc nghiệm Sinh 11 bài 33
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

 •   08/02/2021 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật, Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật cho ví dụ minh họa, Tác dụng của hoocmôn sinh trưởng (GH là).
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 4: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 •   08/02/2021 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật, Nếu tác dụng sinh lí của hoocmôn sinh trưởng, Giáo án Sinh 11 bài 37, bài 37: sinh 11 trắc nghiệm, Bài 37: sinh 11 violet, Bài 37 Sinh 11 Loigiaihay, Câu hỏi văn dụng Bài 37: Sinh 11.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 3: Phát triển ở thực vật có hoa

 •   08/02/2021 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Phát triển ở thực vật có hoa, VD về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Khái niệm phát triển ở thực vật, Sinh trưởng và phát triển ở thực vật là gì.
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 2: Hoocmôn thực vật

 •   08/02/2021 11:58:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Hoocmôn thực vật là, Hoocmôn thực vật, Kể tên các loại hoocmôn thực vật, Ứng dụng của Axit abxixic, Câu hỏi về hoocmôn thực vật, Hormone thực vật, Hoocmon thực vật là gì, Tính chuyên hóa của hoocmôn thực vậtCác loại hoocmôn thực vật
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 1: Sinh trưởng ở thực vật

 •   08/02/2021 11:55:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Các hình thực sinh trưởng ở thực vật, Chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Soạn Bài sinh trưởng ở thực vật, Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật, Cảm ứng ở thực vật
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 10: Ôn tập và kiểm tra

 •   08/02/2021 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Trắc nghiệm Sinh học 10 chương 3, Trắc nghiệm Sinh 10 chương 2, Trắc nghiệm Sinh học 10 theo từng bài, Trắc nghiệm sinh 10 Tech12h, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 16, De kiểm tra 1 tiết Sinh 10 HK2, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 33, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 13
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 9: Thực hành - Xem phim về tập tính của động vật

 •   08/02/2021 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Giáo án Bài 33 Sinh học 11, Giáo án điện tử sinh 11 Bài 33, Sinh 11 Thực hành: Xem băng hình, Sinh 11 Bài 34, Trắc nghiệm Sinh 11 bài 33Giáo án Bài 33 Sinh học 11, Giáo án điện tử sinh 11 Bài 33, Trắc nghiệm Sinh 11 bài 33, Sinh 11 nâng cao bài 33,
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 8: Tập tính của động vật

 •   08/02/2021 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Ví dụ về học khôn, Ví dụ về tập tính kiếm ăn, Cơ sở thần kinh của tập tính, Giáo án Sinh 11 Bài 32, Tập tính kiếm an của mèo, Ý nghĩa của điều kiện hóa đáp ứng, Tính chất của tập tính học đượcVí dụ tập tính bẩm sinh và tập tính học được, Tập tính học được là, Tập tính bẩm sinh là gì, Tập tính là gì phản biệt và cho ví dụ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được, Một số hình thức học tập ở ĐV, Tập tính là gì, Sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được, So sánh tập tính bẩm sinh và tập tính học được
Sinh học 11

Sinh học 11 Chủ đề 7: Truyền tin qua xináp

 •   08/02/2021 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp, Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều, So sánh đặc điểm của lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và truyền tin qua xinap.

Các tin khác

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây