Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Sinh học 10

Chủ nhật - 25/04/2021 13:48
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Sinh học 10, Sinh học 10 bài 18 trắc nghiệm, Sinh 10 bài 19 lý thuyết, Sinh 10 Bài 18 nâng cao, Giáo an Sinh 10 bài 18, Ví dụ về chu kì tế bào, Chu kì tế bào, Bài 18 Sinh học 10 PowerPoint, Soạn Sinh 10 bài 18 ngắn nhất, Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 18, Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 19, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 17, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 22, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 20, Trắc nghiệm Sinh 10 chương 2, Trắc nghiệm Sinh bài 19, Khi nói về chu kì tế bào, phát biểu nào sau đây là sai
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Sinh học 10
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Sinh học 10

Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Sinh học 10, Sinh học 10 bài 18 trắc nghiệm, Sinh 10 bài 19 lý thuyết, Sinh 10 Bài 18 nâng cao, Giáo an Sinh 10 bài 18, Ví dụ về chu kì tế bào, Chu kì tế bào, Bài 18 Sinh học 10 PowerPoint, Soạn Sinh 10 bài 18 ngắn nhất, Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 18, Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 19, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 17, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 22, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 20, Trắc nghiệm Sinh 10 chương 2, Trắc nghiệm Sinh bài 19, Khi nói về chu kì tế bào, phát biểu nào sau đây là sai 

Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải

I. Chu kì tế bào

1. Khái niệm Chu kì tế bào

- Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào
- Chu kì tế bào bao gồm:
• Kì trung gian (chiếm phần lớn thời gian)
- Pha G1: Tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng
- Pha S: Pha NST nhân đôi
- Pha G2: Tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào.
• Quá trình nguyên phân
- Kỳ đầu
- Kỳ giữa
- Kỳ sau
- Kỳ cuối

2. Đặc điểm của chu kì tế bào

- Chu kì tế bào được điều khiển rất chặt chẽ nhằm đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
- Trên cùng một cơ thể, tốc độ phân chia tế bào ở các bộ phận khác nhau là khác nhau.
- Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi có tín hiệu → nếu tín hiệu bị lỗi → tế bào tăng sinh liên tục → gây ung thư.

II. Quá trình nguyên phân

1. Khái niệm
Nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bào mà trong đó vật chất di truyền được chia đều cho các tế bào con.
2. Diễn biến của quá trình nguyên phân
Diễn biến
Kì đầu - NST bắt đầu đóng xoắn
- Thoi phân bào xuất hiện
- Màng nhân và nhân con dần biến mất.
Kì giữa - NST đóng xoắn cực đại
- NST xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Màng nhân và nhân con biến mất hoàn toàn.
Kì sau Từng NST tách nhau ở tâm động phân li về 2 cực của tế bào
Kì cuối - NST đơn duỗi xoắn thành dạng sợi mảnh
- Tế bào chất phân chia, màng nhân và nhân con dần được hình thành trở lại.
Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ ban đầu tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ.
III. Ý nghĩa của nguyên phân
- Là hình thức sinh sản của tế bào
- Giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển, tái sinh mô, cơ quan tổn thương, là cơ sở của sinh sản vô tính.
- Ứng dụng trong nuôi cấy mô.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Nói về chu kỳ tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào                                
B. Chu kỳ tế bào gồm kỳ trung gian và quá trình nguyên phân                           
C. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào           
D. Chu kì tế bào của mọi tế bào trong một cơ thể đều bằng nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 2: Có các phát biểu sau về kì trung gian:
(1) Có 3 pha: G1, S và G2
(2) Ở pha G1, thực vật tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng
(3) Ở pha G2, ADN nhân đôi, NST đơn nhân đôi thành NST kép
(4) Ở pha S, tế bào tổng hợp những gì còn lại cần cho phân bào
Những phát biểu đúng trong các phát biểu trên là
A. (1), (2)                           B. (3), (4)                           C. (1), (2), (3)                    D. (1), (2), (3), (4)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Pha G2 diễn ra sự tổng hợp các chất còn lại cần cho quá trình phân bào, pha S diễn ra sự nhân đôi của NST.
Câu 3: Loại tế bào nào sau đây không thực hiện quá trình nguyên phân?
A. Tế bào vi khuẩn            B. Tế bào thực vật             C. Tế bào động vật            D. Tế bào nấm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Tế bào vi khuẩn diễn ra quá trình phân đôi chứ không phải nguyên phân.
Câu 4: Bệnh ung thư là 1 ví dụ về
A. Sự điều khiển chặt chẽ chu kì tế bào của cơ thể    
B. Hiện tượng tế bào thoát khỏi các cơ chế điều hòa phân bào của cơ thể          
C. Chu kì tế bào diễn ra ổn định                                 
D. Sự phân chia tế bào được điều khiển bằng một hế thống điều hòa rất tinh vi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: các tế bào ung thư thoát khỏi các cơ chế điều hòa phân bào của cơ thể do đó chúng phân chia liên tục tạo thành các khối u trong cơ thể.
Câu 5: Trật tự hai giai đoạn chính của nguyên phân là
A. Tế bào phân chia → nhân phân chia                      
B. nhân phân chia → tế bào chất phân chia                
C. nhân và tế bào chất phân chia cùng lúc                 
D. chỉ có nhân phân chia, còn tế bào chất thì không phân chia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 6: Thứ tự các kì trong giai đoạn phân chia nhân là
A. Kì đầu → kì sau → kì cuối → kì giữa                    B. Kì đầu → kì giữa → kì cuối → kì sau     
C. Kì đầu → kì sau→ kì giữa → kì cuối                     D. Kì đầu → kì giữa → kì sau → kì cuối
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Dùng các dữ kiện dưới đây để trả lời các câu hỏi 7 – 10
(1) Các NST kép dần co xoắn
(2) Màng nhân và nhân con dần tiêu biến
(3) Màng nhân và nhân con xuất hiện
(4) Thoi phân bào dần xuất hiện
(5) Các NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo
(6) Các nhiếm sắc tử tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của tế bào
(7) Thoi phân bào đính vào 2 phía của NST tại tâm động
(8) NST dãn xoắn dần
Câu 7: Các sự kiện diễn ra trong kì đầu của nguyên phân là
A. (1), (2), (7)                    B. (1), (2), (4)                    C. (1), (2), (3)                    D. (2), (4), (8)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8: Các sự kiện diễn ra trong kì giữa của nguyên phân là
A. (4), (5), (7)                    B. (1), (2), (4)                    C. (5), (7)                           D. (2), (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9: Có mấy sự kiện diễn ra ở kì sau của nguyên phân?
A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10: Những sự kiện nào diễn ra trong kì cuối của nguyên phân
A. (3), (5), (7)                    B. (1), (2), (4)                    C. (5), (7)                           D. (3), (8)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11: Trong những kì nào của nguyên phân, NST ở trạng thái kép?
A. Kì trung gian, kì đầu và kì cuối                              B. Kì đầu, kì giữa, kì cuối
C. Kì trung gian, kì đầu và kì giữa                              D. Kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 12: Bào quan nào sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào?
A. trung thể                       B. không bào                     C. ti thể                              D. bộ máy Gôngi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13: Trong nguyên phân, hiện tượng các NST kép co xoắn lại có ý nghĩa gì?
A. Thuận lợi cho sự phân li                                         B. Thuận lợi cho sự nhân đôi NST   
C. Thuận lợi cho sự tiếp hợp NST                               D. Trao đổi chéo NST dễ xảy ra hơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Trong quá trình nguyên phân NST kép đã co xoắn cực đại để thu gọn kích thước một cách tối đa thuận lợi cho sự phân li về hai cực tế bào.
Câu 14: Hiện tượng dãn xoắn của NST trong nguyên phân có ý nghĩa gì?
A. Thuận lợi cho sự phân li, tổ hợp NST                    B. Thuận lợi cho sự nhân đôi ADN, NST    
C. Thuận lợi cho sự tiếp hợp NST                               D. Trao đổi chéo NST dễ xảy ra hơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15: Nói về sự phân chia tế bào chất, điều nào sau đây không đúng?
A. Tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách thắt màng tế bào ở vị trí mặt phẳng xích đạo 
B. Tế bào thực vật phân chia tế bào từ trung tâm mặt phẳng xích đạo và tiến ra hai bên     
C. Sự phân chia tế bào chất diễn ra rất nhanh ngay sau khi phân chia nhân hoàn thành      
D. Tế bào chất được phân chia đồng đều cho hai tế bào con
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Chỉ có bộ NST được phân chia đồng đều cho các tế bào con.
Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời câu hỏi 16, 17
Ở gà có 2n = 78. Quan sát dưới kính hiển vi thấy một nhóm tế bào đang nguyên phân, các NST đang xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
Câu 16: Trong 1 tế bào như thế có:
A. 78 NST đơn, 78 cromatit, 78 tâm động                  B. 78 NST kép, 156 cromatit, 78 tâm động  
C. 156 NST đơn, 156 cromatit, 156 tâm động            D. 156 NST kép, 312 cromatit, 156 tâm động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 17: Một tế bào gà nguyên phân liên tiếp 3 lần cần môi trường cung cấp
A. 624 NST đơn                B. 546 NST đơn                C. 234 NST đơn                D. 624 NST kép
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây